Головна » 2013 » Листопад » 6 » ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ГЕОГРАФІЇ
14:33
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ГЕОГРАФІЇ

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ГЕОГРАФІЇ

Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013
6. Державний стандарт початкової освіти - 2012
7. Національна доктрина розвитку освіти
 8. Державна програма Вчитель
9. Конвенція про права дитини
10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
11. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
12. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. АКТ введення в експлуатацію кабінету географії
3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету географії
4. АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті географії у поточному році
5. Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету географії
6. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
7. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
8. Інвентарна книга кабінету географії
9. Матеріальна книга кабінету географії
10. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
11. Про інноваційну діяльність
12. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
13. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету географії
14. Паспорт забезпеченості кабінету географії
15. Паспорт кабінету географії
16. Графік роботи кабінету географії
17. План роботи кабінету географії на поточний рік-Зразок
18. Перспективний план кабінету географії на 3-5 років-Зразок
19. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
20. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
21. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії.
22. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів - Інструктивно-методичні матеріали
23. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ N 364

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01
2. Вимоги до обладнання кабінету географії - рекомендації
3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4. Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті географії
5. Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті географії
6. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті географії
7. Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті географії
8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
10. Посадова інструкція учителя
11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом географії
12. Посадова інструкція лаборанта
13. Посадова інструкція-керівник гуртка
14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
15. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) загальноосвітніх навчальних закладів
16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті географії
17. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті географії
19. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті географії
20. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті географії
21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті географії
22. Інструкція користування вогнегасником
23. Інструкція з електробезпеки у кабінеті географії
24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті географії
25. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
26. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з географії
27. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті географії
28. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті географії
29. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
30. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
31. Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті географії
32. Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті географії
33. Схема Евакуації з кабінету географії
34. План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті географії
35. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
36. Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті географії

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення географії на 2012/2013 н. р.
2. Перелік посібників з географії, економіки, на 2012/2013 н. р.
3. Програми з географії
4. Календарне планування з географії 6-11 класи
5. Поурочні плани-конспекти з географії (окремі зразки)
6. Підручники з географії
7. Посібники з географії (окремі зразки)
8. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії
10. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
11. Про подолання проявів бюрократизму в освіті
12. Інструкція з ведення класного журналу
13. Науково-методичні і науково-популярні журнали з географії
14. Матеріали педагогічного досвіду з географії (окремі зразки)
15. Розробки уроків та позаурочних заходів з географії (окремі зразки)
16. Інструкції до практичних та лабораторних робіт з географії
17. Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з географії
18. Матеріали до атестації
19. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
• Державна символіка
• Портрети видатних вчених галузі
• Правила поведінки учнів у кабінеті
• Розклад роботи кабінету
• Правила безпеки життєдіяльності
• Правила протипожежної безпеки
• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
• Матеріали до тем, що вивчаються
• Матеріали про вчених
• Матеріали про новітні розробки у галузі
• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
• Кращі роботи учнів
• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
20. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
21. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
22. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу

VI. Оплата праці
1. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2. Оплата заміни
3. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги у кабінеті географії

VІІІ. Контроль
1. Атестаційний лист навчального кабінету географії
2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу

Переглядів: 1026 | Додав: ARNI | Теги: документація, кабінет, Географія | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar