Людина — частина природи. Зв’язок людини з природою
 

Урок № 62

Людина — частина природи.
Зв’язок людини з природою

Мета уроку: формувати в учнів уявлення про людину, про особливість і неповторність кожної особи; виявити взаємозв’язок між людиною та природою; виховувати сумлінність та наполегливість під час виконання завдань.

Очікувані результати: учні пояснюють зв’язок людини з природою; виявляють бережливе ставлення до природи.

Базові поняття та терміни: природа.

Обладнання:

Тип уроку: засвоєння нових знань.

I.   Організаційний момент
II.  Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1.  Перевірка домашнього завдання.

1)  Завдання для всього класу.

2)  Індивідуальне завдання.

2.  Фронтальна бесіда.

— Що таке природа?

— Якою буває природа?

3.  Вступне слово вчителя.

З початку становлення людського суспільства природа для людини давала все: житло, їжу, одяг, предмети захисту, знаряддя праці. З часом людина брала від природи все більше і більше, бо збільшувались потреби, збільшувалась кількість людей на планеті. Сьогодні ми повинні з’ясувати, чи існує взаємозв’язок між природою та людиною, яке місце займає людина в природі.

Перед тим як ми почнемо обговорювати питання уроку, давайте розгадаємо ребус.

4.  Повідомлення теми уроку.

5.  Оголошення мети та завдань уроку.

III. Засвоєння нових знань

1.  Слово вчителя.

Людина — це творіння природи, її унікальна й розумна частина. Природа й людина взаємопов’язані та впливають одна на одну.

Людина живе в оточенні тіл природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості, речовину для виготовлення ліків тощо.

Тварини забезпечують людину цінними продуктами харчування. Вони є зручним видом транспорту у важкодоступних місцях земної поверхні (гори, пустелі) і в сільській місцевості. Хутро, шкіра та вовна деяких тварин забезпечують людину ­теплим одягом. Отже, людина є частиною природи, і не просто частиною, а вінцем природи.

2.  Інтерактивна гра «Мікрофон».

— Чому людину вважають вінцем природи?

3.  Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.

III. Засвоєння нових знань

3.   Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.

1)  Людина — частина природи.

а)  Слово вчителя.

Ми сьогодні поговоримо про людину як частину живої природи.

— Що таке жива природа?

— Які ознаки живої природи ви знаєте?

— Чи характерні ці ознаки для людини?

Так, а це означає, що людина є частиною природи.

У давнину люди майже повністю залежали від природи. Найдавніші люди займалися збиральництвом та мисливством. Людина не могла протистояти природним стихіям: ані пожежам, ані повеням, ані посухам, ані великим хижакам. Тому і тривалість життя давньої людини була не більше за 28 років.

Одним із важливих кроків людського суспільства стало окультурення рослин та одомашнення тварин. Це дало можливість отримувати урожаї та держати тварин, які давали їжу, хутро. А виведення нових сортів рослин дозволило отримувати більші врожаї. Те ж відбувалося з одомашненням тварин. Людина навчилась виводити нові породи тварин. Із часом кількість виведених сортів рослин та порід тварин зростала, а залежність життя людини від збиральництва стала меншою. Людина розорювала землі, облаштовувала свій побут. З’являлися все нові й нові засоби праці.

Із часом, вивчивши природу, вони не лише пристосовувались до неї, але й активно змінювали її в бажаному для себе напрямі. Вплив господарської та інших видів діяльності людини на природу зростає з року в рік.

Чи є ще хоч одна жива істота на Землі, яка могла б так змінити навколишнє середовище? (Ні.)

Мабуть, через це людина і є «вінцем природи».

Завдання.

Зробіть малюнок «Місце людини в природі».

2)  Зв’язок людини з природою.

а)  Слово вчителя.

Ми з вами з’ясували, що людина змінює природу.

Проблемні запитання.

— Та чи завжди це на користь природі?

— Чи може людина існувати без самої природи?

Давайте дамо відповіді на ці запитання.

Ще сто років тому здавалося, що влада над природою безмежна. Та із часом виявилося, що своєю діяльністю людина змінює природу, наносячи непоправної шкоди довкіллю.

Завдання.

Життя людини залежить від таких чинників, як повітря, вода, ґрунти, рослинний та тваринний світ. А отже, з одного боку, людина вийшла з-під влади природи, а з іншого — зв’язок із природою в людини не може обірватися, бо це призведе до вимирання людини.

Повітря. Це важлива складова життя людини. Склад повітря повинен бути незмінним: азоту 71 %, кисню 21 %, вуглекислого газу 0,03 %, якщо відбудуться зміни у складі повітря, то це призведе до хвороб органів дихання, а в подальшому — до смерті.

Вода. Організм людини не може прожити без води, бо вона бере участь у різних процесах, які протікають в організмі людини. І від того, яка вода потрапляє в організм, залежить і здоров’я людини.

Ґрунти. Кількість родючих ґрунтів на планеті зменшується. Ґрунти виснажуються. Та кількість добрив, яку вносили люди в ґрунти, була занадто великою, що і спричинило зменшення кількості родючих ґрунтів.

Господарюючи, людина вирубувала ліси, осушувала болота та річки. Все це призвело до зменшення розмаїття живих організмів на Землі.

Доволі часто цей вплив завдає непоправних змін природі. Через активну й не завжди раціональну діяльність людина все частіше стає причетною до зникнення представників живої природи — тварин і рослин. Надмірне промислове будівництво, осушення заболоченої місцевості, вирубування лісів призводить до зникнення рослин і тварин на великих площах.

Отже, людина, втручаючись у природу, повинна пам’ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний обов’язок кожної людини і всього суспільства в цілому — це дбайливе ставлення до природи, збереження представників рослинного і тваринного світу.

б)  Складання схеми «Що природа дає людині».

Природа

Повітря   Воду  Ґрунти

Рослини  Тварини

4.  Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення нового матеріалу

1.  Інтерактивна гра «Швидка допомога».

Учням пропонується швидко поставити вчителю запитання з тих частин теми, які були незрозумілими або не зовсім зрозумілими.

2.  Вправа «Згадаємо основне».

Учням пропонується за кілька хвилин повторити основні терміни з вивченої теми, користуючись записами в зошиті. Потім учні відповідають на запитання, що було головним на уроці.

Опрацювання таблиці «Життя давньої та сучасної людини».

 

 

Життя давньої та сучасної людини

Ознаки

Життя давньої людини

Життя сучасної людини

Які галузі господарювання переважали

 

 

Чи залежало життя від природних явищ

 

 

У кого тривалість життя була більшою

 

 

 

4.  Завдання учням.

Користуючись карткою «Місце походження деяких культурних рослин», назвіть батьківщину квасолі, картоплі, дині. (Роздавальний матеріал.)

V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.  Завдання для всього класу.

Опрацювати у підручнику § _______

2.  Індивідуальне завдання.

Проводити спостереження за зоряним небом упродовж календарного року.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна гра «Незакінчене речення».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Людина — частина природи. Зв’язок людини з природою", із категорії "Природознавство/Я і Україна", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід