Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища
 

Урок 45

Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

Мета: сприяти формуванню знань учнів про вплив аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища України та сусідніх держав, які найбільше постраждали від наслідків аварії; сприяти розвитку навичок самостійної навчальної діяльності та самоосвіти учнів.

Обладнання: карта загального забруднення навколишнього середовища в Україні, заготовки таблиці.

Тип уроку: урок-диспут.

Основні поняття та назви: радіонукліди, радіоактивне забруднення, геоекологічна ситуація, геоекологія.

Очікувані результати: учні навчаться: усвідомлювати вплив аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища; аналізувати вплив геоекологічної ситуації на здоров’я населення.

I.   Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Вступне слово вчителя

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС забруднено 8,9 млн га сільськогосподарських угідь (у тому числі 7,3 млн га орних земель) та 2,2 млн га лісів. Постраждали 74 райони з 11 областей України. Це території, на яких проживає близько 10 млн осіб. Ізолінія забруднення ґрунтів цезієм — 1 кюрі/км2 простягається на 500 км від ЧАЕС на захід і північ; 60 км на південний схід і 300 км на південь. Лише за показниками радіоактивного цезію потужність аварії на ЧАЕС у 300 разів перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму. В умовах Полісся радіонукліди швидко переходять із ґрунту в рослинність і вимиваються водами, забруднюючи мули водосховищ на Дніпрі. Фактично зона навколо ЧАЕС перетворилася на радіоактивний заповідник. На сьогоднішній день аварія на Чорнобильській АЕС залишається найбільшою техногенною катастрофою у світі.

III.  Вивчення нового матеріалу

Прийом «Географічний кінозал»

Проведення уроку організовується як перегляд відеоматеріалів (повністю, частково, вибірково) та подальше їх обговорення.

Перегляд відеосюжету про Чорнобиль (http://www.youtube.com/watch?v=38CPOzzk1Wo). Тривалість — 30 хвилин.

Запитання для обговорення

1.   Як називають 30-кілометрову зону Чорнобильської АЕС? Які події там відбулися?

2.   Які країни зафіксували на своїй території наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС?

3.   Чи є ризикованим для життя відвідування зони Чорнобильської АЕС для пересічного громадянина?

4.   Про які правила відвідування зони Чорнобильської АЕС ви дізналися?

5.   Які плани мав уряд СРСР щодо обсягів потужності Чорнобильської АЕС?

6.   Чи можлива нова аварія на Чорнобильській АЕС і чому?

7.   Чим займається Міжнародна радіологічна лабораторія, яка створена в місті Славутичі?

8.   Чи мешкають тварини в зоні Чорнобильської АЕС? Які саме?

(Додаткові запитання до фільму вчитель може скласти самостійно або доручити це учням.)

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Повідомлення учнів

Виступи учнів із повідомленнями за темою «Аварія на Чорнобильській АЕС: причини і наслідки».

Варіант 1

Прийом «Роблю висновок»

Учні узагальнюють вивчений матеріал та роблять висновки.

Доповнення вчителя

Головні уроки Чорнобиля:

недооцінювання масштабів аварії;
відсутність вичерпної інформації про радіаційну ситуацію в ранній період аварії;
поетапна евакуація за межі зони найбільшого забруднення;
залучення до ліквідації аварії великої кількості непрофесіоналів;
недостатні дозиметричний контроль та оцінка небезпеки виконуваних робіт;
недосконалість нормативних документів, що діяли на момент аварії;
використання як основного критерію неблагополуччя радіаційної ситуації не дози, а щільності забруднення ґрунтів цезієм-137;
повільне створення виробничої і соціальної інфраструктури на забруднених територіях.

Варіант 2

Прийом «Що мене найбільше вразило»

Учні називають факти з матеріалу уроку, які їх найбільше вразили.

V.  Підсумки уроку

Робота в групах

Заповнення підсумкової таблиці.

Учні об’єднуються в групи та заповнюють підсумкову таблицю. Представники групи, яка першою впорається із завданням, оголошують результати роботи. Решта учнів перевіряють зміст інформації, доповнюють та виправляють його.

План характеристики

Характеристика

Географічне положення зони ЧАЕС

 

Які події та коли відбулися в зоні ЧАЕС

 

Які наслідки мають ці події для природи, населення та господарства України

 

Які країни, крім України, постраждали від аварії на ЧАЕС

 

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальні завдання:

1)  Підготуйте ілюстративний матеріал, пов’язаний із проблемами забруднення навколишнього середовища в Україні (для оформлення виставки «Географічний вернісаж»).

2)  Підготуйте інформацію про вплив геоекологічної ситуації на населення України та геоекологічне законодавство України.

Матеріал для повідомлень

Вплив геоекологічної ситуації на населення України

За тривалістю життя населення (середній вік у чоловіків — 65 років, жінок — 75 років (2010 р.) Україна посідає 52-ге місце у світі. Від 1991 р. вперше в країні зареєстровано зростаюче природне скорочення населення: перевищення кількості померлих над народженими збільшилося від 32,2 тис. осіб у 1991 р. до 97 тис. осіб у 1992 р. Особливо вражаючими є показники смертності дітей на першому році життя: 13,6 на 1000 народжених (1991 р.), що в 1,5—1,7 разу більше, ніж у розвинених країнах.

Постає справедливе запитання: що стало причиною цього? Відповідь фахівців — забруднення навколишнього природного середовища. Коротко розглянемо стан його забрудненості в Україні.

Відомо, що рівень забруднення атмосфери залежить від обсягів неконтрольованих промислових викидів у повітря. Це спричинюється концентрацією промислових підприємств у містах. Найзабрудненішими є промислові центри Донецького та Придніпровського районів. Особливо небезпечним є забруднення повітря канцерогенними речовинами. Лише в трьох містах України з 52 обстежених уміст бензопірену в повітрі не перевищує гранично допустимої кількості.

Атмосферні забруднення завдають шкоди здоров’ю людини, будівлям, матеріалам, покриттям, обладнанню, потребують додаткових витрат праці й матеріалів на очищення та фарбування, зміну тканин. Крім того, збільшення вмісту сірки та інших сполук в атмосферних опадах, так звані кислотні дощі, негативно позначається на сільському, лісовому й рибному господарствах.

Основними забруднювачами атмосфери є підприємства металургії (30,7 %), енергетики (28,9 %), вугільної (17,2 %) та нафтохімічної промисловості (5 %). Зокрема, найбільше оксидів азоту (72 %) викидають підприємства енергетики та металургії, сірчистого газу (82,4 %) — підприємства енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості. Як уже зазначалося, потужним забруднювачем повітря є автотранспорт. Понад 40 % від загальної кількості його викидів припадає на оксиди вуглецю і вуглеводні, більш ніж 30 % — це оксиди азоту. Частка викидів автотранспорту в Донецькій області становить 13 %, в Івано-Франківській — 24, у Криму — 80 %. Найбільша вона у великих містах — 75—90 %.

Найбільшої шкоди природному середовищу завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС, що набула глобального характеру. Під час вибуху четвертого реактора виділилося 10—12 % летких радіонуклідів йоду, цезію і телуру, 3—6 % тугоплавких радіонуклідів барію, стронцію, плутонію. Викид 50 млн кюрі техногенних радіонуклідів, у тому числі довгоживучих — цезію-137, стронцію-90, радію-226 — у повітря, водойми (переважно річки Прип’ять та Дніпро), на поверхню ґрунту — призвів до радіаційного забруднення майже 20 % території України. Наявність стронцію-90 виявлено на тих самих територіях, де і цезію-137, із тією різницею, що стронцієві плями трапляються, крім того, ще й у східному напрямі від Чорнобильської АЕС.

Унаслідок радіоактивного забруднення великих площ на території України виник регіон, у межах якого є загроза довгострокового надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію, поверхневі й ґрунтові води, загроза вторинного забруднення атмосфери, тривалого опромінювання населення, що там проживає.

У Законі «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», визначено категорії зон радіоактивно забруднених територій: 1) відчуження, звідки населення евакуйоване в 1986 р.; 2) безумовного (обов’язкового) відселення; 3) гарантованого добровільного відселення; 4) посиленого радіаційного контролю.

Зона обов’язкового відселення охоплює 92 населені пункти, зона гарантованого добровільного відселення — 835, зона посиленого радіоекологічного контролю — 1288 населених пунктів.

Отже, техногенний вплив на довкілля України значний і різноманітний за видами, інтенсивністю, поширенням територією. Для його оцінки застосовують метод картографування. На карту наносять показники забруднення окремих компонентів природного середовища. Це дає змогу виділити території з різними сумарними показниками їх еколого-географічного стану. Забруднення повітря оцінюється за основними забруднювачами (пил, сірчаний газ, оксид азоту (IV), оксид вуглецю) і специфічними забруднювачами. Забрудненість поверхневих вод обчислюють за басейнами основних річок з урахуванням стану вод, їх токсичних властивостей і санітарних характеристик. Під час визначення стану ґрунту до уваги беруть умовну дозу пестицидів з урахуванням здатності ландшафтів до самоочищення, а також кількість внесених пестицидів і мінеральних добрив.

(За матеріалами http://readbookz.com/book/113/2879.html)

Геоекологічне законодавство України

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» йдеться:

«Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини — невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід