Екологічні групи рослин
 

Урок № 62
Екологічні групи рослин

Мета уроку: ознайомити учнів з екологічними групами рослин у залежності від освітленості, температури, вологості; розкрити значення пристосувальних рис рослин до різних екологічних умов; розвивати вміння порівнювати біологічні процеси та екологічні чинники довкілля, робити висновки; розвивати вміння логічно мислити, спостерігати та узагальнювати вивчене; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Очікувані результати: учні мають називати основні екологічні групи рослин та характеризувати їх; учні мають робити висновок про будову організмів як результат їх пристосування до умов середовища.

Обладнання: _______________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Налаштування на робочий настрій.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опор­них знань учнів

2.1.  Цифровий біологічний диктант.

Із запропонованого переліку вибрати:

І варіант — чинники неживої природи (абіотичні);

ІІ варіант — чинники живої природи (біотичні);

ІІІ варіант — чинники, пов’язані з діяльністю людини (антропогенні).

1  Опади                            7   Надмірне випасання худоби на

2  Вирубування лісу                      луках

3  Бурелом                        8   Земне тяжіння

4  Мікориза                       9   Зрошення земель

5  Осушування боліт      10   «Ріжки» в суцвітті жита

6  Переміщення піску     11   Боротьба рослин за світло

    під дією вітру              12   Запилення квіток комахами

Відповіді: І варіант — 1, 3, 6, 8; ІІ варіант — 4, 10, 11, 12; ІІІ варіант — 2, 5, 7, 9.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

У тінистих і вологих лісах розкидані густі зарості кислиці. Коли кислиця розправляє всі три листочки, тримаючи їх горизонтально в одній площині,— це означає, що на неї не падають прямі сонячні промені. Варто сонячному промінчику прорватися крізь лісову хащу, як листочки її поникнуть, опустяться.

— А що може статися з кислицею, якщо зверху над нею зникнуть густі крони дерев?

— До якої екологічної групи можна віднести цю рослину?

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

n 4. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Екологічні групи рослин у залежності від освітленості. (Бесіда, робота в групах, складання опорної схеми.)

2. Екологічні групи рослин у залежності від температури навколишнього середовища. (Розповідь учителя, пошукова робота (робота з підручником), складання опорної схеми.)

3. Екологічні групи рослин у залежності від вологості. (Розповідь учителя, робота в групах, обговорювання, складання опорного конспекту.)

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  «Третій зайвий».

Визначте в переліку рослин, які належать до однієї екологічної групи, зайву та поясніть свій вибір.

1. Ковила, молодило, жито (ковила, молодило — посухостійкі, а жито — ні).

2. Росичка, ряска, очерет (росичка, очерет — вологолюбні, а ряска — вища водяна рослина).

3. Сосна, береза, липа (сосна, береза — світлолюбні, а липа — тіньовитривала).

5.2.  «Поясни явище».

Одні рослини дуже поширені, наприклад береза, тополя, подорожник. Інші ростуть тільки в певних місцях, наприклад едельвейс росте у горах, конвалія — у лісах, журавлина — на болотах.

5.3.  Скласти три тестові завдання формату А для сусіда по парті (учні обмінюються тестовими завданнями і виконують їх).

n 6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Яке значення має світло в житті рослини?

2. Як впливає на рослини температура?

3. Як рослини пристосовуються до низьких температур?

4. Як рослини пристосовуються до високих температур?

5. Яка роль води в житті рослин?

6. На які групи поділяються рослини за вимогами до вологи? Наведіть приклади.

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

1. Зробити малюнок, на якому показати зв’язок рослини з чинниками навколишнього середовища.

2. Підготувати повідомлення про життєві форми рослин.

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Екологічні групи рослин", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід