Характеристика пріонів
 
Урок № 37 
Тема. Характеристика пріонів 
Мета: ознайомити учнів з будовою, життєвим циклом, властивостями пріонів. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку. 
Базові поняття й терміни: білки, амінокислоти; пріонні захворювання. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв 
1.   Життєвий  цикл  пріонів 
2.   Властивості  пріонів 
3.   Шляхи  передачі  пріонів 
4.   Роль  пріонів  у  життєдіяльності  людини   й  тварин 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 5 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. Організаційний етап 
II. Актуалізація опрних знань 
У другій половині ХХ століття біологи, лікарі зафіксували 
в людини невідоме раніше захворювання, при якому поступово ги-нуть нервові клітини й руйнується головний мозок. Це захворюван -ня отримало назву — губчаста енцефалопатія. У 1932–1933 роках 
Великобританія була охоплена епідемією «коров’ячого сказу», друга 
хвиля епідемії торкнулася у 2001 році кількох європейських держав. 
У всіх згаданих випадках виявили загальну причину — збудниками 
цих захворювань були пріони. У 1997 році за вивчення пріонів аме -риканський лікар Стенлі Прузинер отримав Нобелівську премію. 
Учитель пропонує учням сформулювати запитання до теми уроку, 
визначивши в такий спосіб його завдання. 
Приклади   запитань: 
— Що таке пріони? 
— Що потрібно знати про пріони для профілактики захворювань, 
збудниками яких вони є? 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. Життєвий цикл пріонів 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Пріони — це інфекційні агенти, що складаються з білків і не 
містять нуклеїнових кислот. Пріони викликають важкі захворювання 
центральної нервової системи у тварин і людей. 
За нормальних умов пріони — це клітинні білки, що виконують 
свої функції. При зіткненні з перетвореним на пріон білком, що має 
патогенну структуру, нормальний білок перетворюється на пріон — 
патогенний білок, який викликає смертельне захворювання головного 
мозку в людей і тварин. 
Уражена частина мозку має характерну губчастість, що свідчить 
про ураження великої кількості нервових клітин. Наслідком цього є 
зниження тонусу м’язів, втрата пам’яті, безсоння. 
2. в ластивості пріонів 
Розповідь учителя ; 
— Пріони відрізняються за амінокислотним складом від білків, 
характерних для даного виду; 
— стійкі до звичайних методів дезінфекції; 
— ультрафіолетове, йонізуюче, мікрохвильове випромінювання 
на них майже не діє; 
— стійкі до впливу високих температур (можуть переносити 
температуру близько +134 °C до 20 хвилин). 
3. Шляхи передачі пріонів 
— Пріони можуть потрапити в організм разом з їжею, вони не 
розщеплюються за допомогою травних ферментів; 
— пріон перетворює нормальний білок на пріон; 
— пріон може бути переданий у спадок; 
— пріони можуть виникати в результаті мутацій. 
4. р оль пріонів у життєдіяльності людини й тварин 
Учені висунули гіпотезу про те, що білки — попередники прі-онів — виконують в організмі певні функції в біохімічних і фізіоло-гічних процесах обміну речовин людини й тварин. Існує припущення, 
що через такі білки здійснюється механізм генетично зумовленого 
старіння, вони є складниками зовнішніх клітинних мембран, беруть 
участь в ендоцитозі, необхідні для нормальної синаптичної передачі 
нервових імпульсів, здійснюють взаємозв’язок клітин. Установлено, 
що ці білки підтримують ритми активності й спокою в клітинах, тка -нинах та органах, організмі в цілому. На сьогодні функції пріонів ще 
недостатньо вивчені. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Учитель пропонує скласти завдання на вибір правильного 
твердження: 
Виберіть правильні твердження. 
1. Пріон не може бути переданий у спадок. 
2. Пріони відрізняються за амінокислотним складом від білків, 
характерних для даного виду. 
3. Пріони стійкі до впливу високих температур (можуть пере-носити температуру близько +134 °C до 20 хвилин). 
4. Пріони не можуть виникати в результаті мутацій. 
5. Пріони — це інфекційні агенти, що складаються з білків і не 
містять нуклеїнових кислот. 
6. Пріон перетворює нормальний білок на пріон. 
7. Уражена частина мозку має характерну губчастість, що свід -чить про ураження великої кількості нервових клітин. На-слідком цього є зниження тонусу м’язів, втрата пам’яті, без-соння. 
8. До перетворення на пріон білки виконували різноманітні біо-хімічні й фізіологічні функції. 
9. Пріони можуть потрапляти в організм разом з їжею. 
10. Пріони розщеплюються за допомогою травних ферментів. 
11. Пріонні білки існують у двох конформаціях — нормальній 
і патогенній (пріоновій). 
V. Самостійна робота 
VI. Підсумки уроки 
Метод «Дельта-плюс» ; 
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку, 
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислуховують -ся пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу є 
розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників. 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Характеристика пріонів", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід