Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності
 
Урок № 38
Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу,
особливості процесів життєдіяльності
Мета уроку: дати загальну характеристику класу Кісткові риби, розкрити особливості зо-внішньої та внутрішньої будови кісткових риб у зв’язку з водним середовищем життя; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати доброзичливість, праце-любність; формувати любов до природи.
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки представників класу Кісткові риби; учні наводять приклади ознак пристосованості в будові, процесах життєдіяльності риб до середовища існування; учні розпізнають органи риб на малюнках та препара-тах; учні характеризують середовище існування, особливості зовнішньої та внутріш-ньої будови, процесів життєдіяльності; учні порівнюють організацію хрящових та кі-сткових риб.
Обладнання:  
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.
2.2. Гра «Хрестики-нулики».
2.4. Цифровий біологічний диктант
I варіант — скат-хвостокол;
II варіант — катран.
1. Належить до класу Кісткові риби.
2. Скелет хрящовий чи напівхрящовий.
3. Тіло вкрите примітивною гострою лускою.
4. Луска розташована у п’ять рядів.
5. Розвинені пояси плавців.
6. Хвостовий плавець асиметричний.
7. Парні плавці розташовані горизонтально.
8. Промені плавців м’які.
9. Мають зяброві щілини.
10. Мають рострум.
11. На щелепах відсутні зуби.
12. Тіло плоске, широке. Тварини донні.
13. Можуть дихати за допомогою легень.
14. Мають зяброві кришки.
15. Плавальний міхур зв’язаний з кишечником усе життя.
16. Хижаки.
17. Живляться рослинною їжею.
18. Характерне яйцеживородіння.
19. Може бути небезпечним для людини.
20. Розводять штучно, виведені цінні породи.
21. Знайдена вперше в 1938 р.
22. У разі пересихання водойми риба заривається в мул і утворює захисну оболонку.
23. Живе в прісних водоймах.
24. Поширені в Чорному морі.
Відповіді: I варіант: 2, 3, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 24; ІІ варіант: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 24.
1. Ця риба — справжній гігант. Живе вона у водах Атлантичного та Індійського океанів. Ся-гає шестиметрової довжини, а маса її перевищує 4 т. Відомі випадки, коли ця риба, потрапивши на гачок, вискакувала з води і, впавши в човен з рибалками, топила його. За це її прозвали мор-ським дияволом. (Манта.)
2. Ця риба може сягати 20 м завдовжки і важити близько 15 т. Однак, незважаючи на свої ро-зміри, вона абсолютно мирна і живиться лише планктоном. (Китова акула.)
3. Розміри тіла цієї риби не перевищують 150 см, а маса досягає 15–20 кг. В основі спинних плавців є загнуті кістяні шипи, уколи якими можуть спричинити некроз тканин. Для людини ця акула не становить небезпеки.  (Катран.)
 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Пригадайте уривок з байки Л. Глібова «Щука»:
А чутка у гаю була така,
Що ніби щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле — то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких…
— До якого класу належать риби, згадані у байці?
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
 4. Засвоєння нового матеріалу
1. Загальна характеристика класу Кісткові риби
Розповідь учителя
До класу Кісткові риби належить переважна більшість видів риб (понад 20 тис.). Вони живуть у морських та прісних водоймах на різних глибинах, що зумовлює різноманітність форм їхнього тіла й розмірів.
Запитання до учнів:
— Які ознаки притаманні кістковим рибам?
Очікувана відповідь учнів:
Наявність внутрішнього скелета, який представлений кістковою і хрящовою тканинами.
(Проектування зображень на екран або використання його як роздавального матеріалу.)
Завдання для учнів:
— Розгляньте зображення тварин та визначте ознаки відмінності у зовнішній будові хрящових і кісткових риб.

   

Очікувані відповіді учнів:
Розташування плавців, наявність зябрових кришок, інша будова луски, розташування та форма ротового отвору тощо.

— Розгляньте зображення тварин та визначте спільні ознаки у внутрішній будові хрящових і кісткових риб.
(Обговорення відповідей учнів та доповнення вчителя.)
Для більшості видів кісткових риб характерний плавальний міхур. Цей тонкостінний виріст пе-редньої частини кишечнику, заповнений газами, допомагає рибам триматися у воді. В одних видів він зберігає зв’язок із кишечником протягом усього життя (наприклад, короп, лящ, оселе-дець), а в інших — втрачає його (наприклад, річковий окунь).
Залежно від потреб риби об’єм газів у плавальному міхурі може змінюватися. Унаслідок цього риби або спливають до поверхні води, або заглиблюються в неї, або тривалий час тримаються на певній глибині, витрачаючи при цьому мінімум енергії.
Формулювання висновку
У кісткових риб з’являється ряд прогресивних ознак:
• у скелеті хрящова тканина частково або повністю замінюється кістковою;
• виникає зяброва кришка;
• розвивається плавальний міхур, який дозволяє утримувати тіло риби в товщі води без додатко-вих енергетичних витрат.
2. Особливості будови і процесів життєдіяльності кісткових риб
Розповідь учителя з елементами бесіди
Запитання до учнів:
— З яких відділів складається тіло риби? (Тіло кісткових риб складається з трьох відділів: голо-ви, тулуба та хвоста.)
— Що розташовано на голові? (На голові розташовані парні очі та ніздрі, ротовий отвір і зяб-рові кришки, по задньому краю яких проходить межа між головою та тулубом.)
— Що міститься на тулубі? (На тулубі містяться парні (грудні та черевні) і непарні (спинні та анальний) плавці.)
Доповнення вчителя
Усередині плавців розташовані кісткові промені. Межа між тулубом та хвостом проходить на рівні анального отвору. Хвіст закінчується хвостовим плавцем. Він забезпечує поступальний рух, непарні плавці — стійкість тіла під час плавання, а парні — слугують «стерном» глибини. За їхньою допомогою риба також може повільно пливти вперед або назад (наприклад, щука, яка підкрадається до здобичі у заростях водяних рослин).
Тіло кісткових риб вкрите захисною лускою, що здебільшого має вигляд тонких напівпрозорих пластинок, які черепицеподібно накладаються одна на одну. При цьому своїм переднім краєм луска занурена в шкіру, а заднім налягає на луску наступного ряду. Під час росту тварини луска наростає шарами, адже взимку ріст риби припиняється і поновлюється наступної весни. Цей процес нагадує утворення річних кілець у деревині дерев наших широт. Так, за нашаруваннями луски визначають вік риби. Шкіра має багато залозистих клітин, які виділяють слиз.
Запитання до учнів:
— Яке значення має слиз?
Очікувана відповідь учнів:
Слиз захищає шкіру від проникнення хвороботворних організмів та полегшує плавання, змен-шуючи тертя об воду.
Розповідь учителя
Скелет утворений окремими кістками, складається з хребта, черепа та скелета плавців. Хорда у дорослих риб зберігається лише у небагатьох представників (наприклад, ряду Осетроподібні). Хребет складається з хребців, що мають тіло та дуги. Отвори верхніх дуг утворюють хребетний канал, в якому міститься спинний мозок. Передня частина хребта кісткових риб нерухомо з’єднана з черепом.
Череп утворений великою кількістю нерухомо з’єднаних між собою кісток. У ньому розрізня-ють мозковий відділ, який оточує головний мозок, а також кістки щелеп та зябрових дуг. Щеле-пи слугують для захоплювання їжі. А до зябрових дуг кріпляться зябра.
Скелет плавців складається із кісткових променів, а до скелета парних плавців (грудних та чере-вних) належать ще й пояси кінцівок. До їхніх кісток приєднуються м’язи, що рухають плавці.
Самостійна робота учнів з підручником
— Які особливості м’язової системи окуня?
Очікувані відповіді учнів:
Мускулатура краще розвинена на спинному боці тіла й у хвостовому відділі.
Робота в групах
Запитання для самостійного опрацювання:
І група — Які особливості будови травної та видільної систем кісткових риб?
ІІ група — Як відбувається кровообіг у кісткових риб?
ІІІ група — Які органи дихання є в кісткових риб?
IV група — Яка будова й функції нервової системи та органів чуттів кісткових риб?
(Обговорення відповідей учнів.)
Очікувані відповіді учнів:
І група
Які особливості будови травної та видільної систем кісткових риб?
Травна система починається ротовим отвором. Він веде у ротоглоткову порожнину, з боків зад-ньої частини якої розміщені зяброві щілини. На дні ротоглоткової порожнини є мускульний ви-ріст — язик, який бере участь у ковтанні їжі. У багатьох видів у цій порожнині міститься велика кількість зубів, розташованих не лише на щелепах, а й на інших кістках. За допомогою зубів ри-би утримують здобич.
Ротоглоткова порожнина веде до стравоходу, який відкривається у шлунок. Процеси перетрав-лювання їжі починаються у шлунку. Завершуються вони у кишечнику під впливом травних со-ків, які виділяють клітини його стінок, а також травні залози — печінка та підшлункова залоза. Поживні речовини всмоктуються через стінки кишечнику у кров, а неперетравлені рештки їжі через анальний отвір виходять назовні. За характером живлення серед кісткових риб є хижаки, рослиноїдні або види зі змішаним типом живлення.
Видільна система — це парні нирки, розташовані з боків тіла. У них кров звільняється від шкід-ливих продуктів обміну речовин. Через парні трубки (сечоводи) вони потрапляють до сечового міхура, а звідти виводяться назовні.
ІІ група
Як відбувається кровообіг у кісткових риб?
Кровоносна система кісткових риб має серце, що міститься на черевному боці тіла. Воно скла-дається з двох послідовних камер: передсердя та шлуночка. Почергово скорочуючись, ці відділи серця забезпечують рух крові по замкненій системі судин. Через серце тече лише венозна кров. По великій артерії (аорті) вона рухається від серця до дрібних зябрових судин, де насичується киснем, тобто стає артеріальною. Артеріальна кров тече до різних органів, де віддає кисень і стає венозною. По венах венозна кров повертається до серця. Отже, у більшості риб є лише одне коло кровообігу.
У крові риб є різні типи клітин, зокрема еритроцити. Вони мають червоне забарвлення, зумов-люючи відповідне забарвлення крові. В еритроцитах є особливий дихальний пігмент (гемогло-бін), який здатний приєднувати і транспортувати кисень або вуглекислий газ. Кісткові риби — холоднокровні тварини. Тобто вони неспроможні підтримувати постійний рівень температури тіла: вона у них залежить від температури довкілля.
ІІІ група
Які органи дихання є у кісткових риб?
Органи дихання — зябра — розташовані на зябрових дугах. Ззовні кожного краю зябрової дуги розташовані два ряди зябрових пелюсток червоного кольору. У них розгалужуються кровоносні судини і відбувається газообмін. Риба заковтує ротом воду з розчиненим у ній киснем. Завдяки рухам зябрових кришок вода проходить через глотку, омиває зяброві пелюстки і виходить назо-вні через зяброві щілини.
З внутрішнього боку від зябрових пелюсток розміщені білуваті зяброві тичинки, які запобігають потраплянню сторонніх часток із водою у зябра. Так вони виконують функцію цідильного апа-рату. Отже, їжа затримується в ротоглотці й не заважає газообміну в зябрах. У деяких риб (дводишних), крім зябер, є ще одна чи дві легені — органи, які дають змогу диха-ти атмосферним киснем. Легені являють собою порожні міхури, сполучені зі стравоходом.
IV група
Яка будова й функції нервової системи та органів чуттів кісткових риб?
Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. У головному мозку розрізняють п’ять відділів: передній, проміжний, середній, задній та довгастий.
Передній мозок разом з мозочком (частина заднього відділу мозку) відповідає за узгодженість рухів. Сигнали від багатьох органів чуттів надходять до середнього мозку, який також відпові-дає за складну поведінку. Крім того, середній мозок разом із проміжним, довгастим та спинним регулюють усі процеси життєдіяльності.
Органи чуттів добре розвинені та пристосовані до сприйняття подразників у водному середови-щі. Органи зору — очі, зверху захищені прозорим шаром — рогівкою, а всередині мають куляс-тий утвір — кришталик. Він заломлює світло та спрямовує зображення на шар зорових рецепто-рів — сітківку. Риби бачать предмети лише на невеликих відстанях; деякі види розрізняють та-кож і кольори.
Орган слуху — внутрішнє вухо, розташоване у кістках черепа. Воно не має зовнішнього слухо-вого отвору. Це пов’язано з тим, що у воді звук поширюється значно краще, ніж у повітрі, і тому звукові хвилі добре сприймаються через кістки черепа. З внутрішнім вухом пов’язаний також орган рівноваги.
Органи нюху — це парні мішечки, розміщені над верхньою щелепою. Назовні вони відкрива-ються парою отворів — ніздрів.
Важливу роль у житті риб відіграє спеціальний орган — бічна лінія. Вона має вигляд канальців, розташованих у шкірі з боків тіла і сполучених з навколишнім середовищем рядом послідовних отворів. Завдяки бічній лінії риби реагують на рухи інших живих істот поблизу них, різноманіт-ні перешкоди, швидкість та напрямок течій тощо.
 5. Узагальнення і закріплення знань
Лабораторна робота № 11
Тема. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб.
Мета: вивчити зовнішню будову риби, спостерігаючи за її рухом у воді; встановити риси прис-тосування риби до водного середовища.
Обладнання: живі риби в акваріумі, вологі препарати, луска різних риб, таблиця «Будова риб».
Хід роботи
1. Розгляньте й опишіть тіло риби: його форму, забарвлення, відділи, покриви.
2. Розгляньте луску. У якому порядку розташовані лусочки? Яке значення має таке розташуван-ня лусочок? Поспостерігайте, чи може риба повернути голову праворуч або ліворуч. Як з’єднується голова з тілом і яке це має значення? Які органи містяться на голові?
3. Знайдіть зяброві кришки, поспостерігайте за дихальними рухами — почерговим відкриванням і закриванням рота й зябрових кришок. Запишіть результати спостереження.
4. Знайдіть бічну лінію, що має вигляд пунктиру й тягнеться уздовж тіла риби. Опишіть її будо-ву. Яке значення бічної лінії? Назвіть парні й непарні плавці та їхні функції.
5. За результатами роботи зробіть висновок.

 6. Підбиття підсумків уроку
«Закінчи речення»
1. У кісткових риб форма тіла… (обтічна).
2. Ковзати у воді рибі допомагають… і… (луска і слиз).
3. Скелет складається із… (черепа, хребта, скелета плавців).
4. До парних плавців належать… (грудні і черевні).
5. За допомогою парних плавців риби можуть робити… (повороти).
6. На зябрових дугах розташовані… (зяброві пелюстки і тичинки).
7. Серце риби… (двокамерне).
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Підготувати повідомлення про різні приклади турботи риб про потомство.
2. Підібрати або скласти загадки (ребуси) про риб.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід