Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу
 
Урок № 24
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу
Мета уроку: виявити й дослідити особливості будови, життєдіяльність і поведінку річкового рака у зв’язку із середовищем існування; удосконалити вміння спостерігати, аналізувати, застосовувати теоретичні знання на практиці, працювати з лабораторним обладнанням; виховувати спостережливість, охайність, культуру спілкування; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки ракоподібних; учні пояснюють 
особливості пристосованості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності ракоподібних до середовища існування.
Обладнання: ____________________________________________________________________
Тип уроку: комбінований.
n  1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
n  2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Виконання тестових завдань
Вибрати одну правильну відповідь.
1) Основу покриву членистоногих становить органічна речовина:
А муреїн
Б целюлоза
В хітин
2) У членистоногих сегменти тіла за розміром:
А однакові
Б неоднакові
В відсутні
3) У членистоногих кінцівки складаються:
А з кількох рухомо з’єднаних між собою члеників
Б з одного членика
В з кількох нерухомо з’єднаних між собою члеників
4) У членистоногих порожнина тіла:
А первинна
Б вторинна
В змішана
5) У членистоногих кровоносна система:
А відсутня
Б замкнена
В незамкнена
6) За способом розмноження членистоногі здебільшого:
А роздільностатеві
Б гермафродити
2.2. Біологічний диктант із самоперевіркою.
1. Найпоширенішим у природі типом тварин є … (членистоногі).
2. Подібно до тіла кільчастих червів, тіло членистоногих утворене з окремих … (сегментів).
3. Тіло членистоногих вкрите … (кутикулою).
4. Кутикула разом з м’язами утворюють … (опорно-рухову систему).
5. Порожнина тіла членистоногих … (змішана).
6. Між внутрішніми органами у порожнині тіла міститься … (жирове тіло).
7. Кровоносна система … (незамкнена).
8. У травну систему членистоногих відкриваються протоки … (травних залоз).
9. Речовини, які вони виділяють, беруть участь у … (травленні).
10. Видозмінені кінцівки членистоногих утворюють … (органи чуттів і ротовий апарат).
2.3. Складання діаграми Вена.

У лівому колі учні записують ознаки, притаманні членистоногим, а в правому — кільчастим червам. У середній частині, яка утворена перекриванням двох кіл, учні записують спільні ознаки членистоногих і круглих червів.
n  3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Учені до останнього часу не знали вікової межі цієї тварини. У підручниках була інформація, що вони живуть до 15–20 років. Справа в тому, що ці тварини не мають «паспорта» (як, наприклад, луска риб, річні кільця у дерев), і визначити їх вік дуже важко. Та й як це зробити, якщо вони линяють двічі на рік? Учений-іхтіолог В. Рум’янцев з Каспійського НДІ протягом 10 років вивчав біологію і промисел цих унікальних тварин і знайшов простий та надійний, хоча і трудомісткий спосіб. Він позначив кілька тисяч особин, а потім з року в рік визначав їх приріст за одне линяння та за рік. Виявилося, що ці тварини живуть усього 7–8 років.
— Тривалість життя якої тварини визначав учений? (Річкового рака.)
3.1. «Асоціативний кущ»
Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «ракоподібні». Усі відповіді записуються до «асоціативного куща», який зображено на дошці.
Можливі варіанти відповідей учнів: гетеротрофи, зелені, плавають, розмножуються, мають клешні, водяні тварини, еукаріоти тощо.
Узагальнення результатів.
3.2. Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
n  4. Засвоєння нового матеріалу
1. Особливості зовнішньої будови ракоподібних на прикладі річкового рака
Розповідь учителя
До класу Ракоподібні належать річкові раки, омари, лангусти, краби, креветки та безліч інших видів (близько 20 тис.). Переважна більшість ракоподібних — мешканці морів, озер, річок. Невелика кількість видів, наприклад мокриці, пристосувалися до життя на суходолі. Морські форми поширені на глибині до 5000 м. Розміри ракоподібних коливаються від часток міліметра до 1 м.
 
Розповідь учителя з послідовним складанням опорних схем
Типовий представник ракоподібних — річковий рак. Він живе на дні водойм, пересувається за допомогою довгих ніг, проте здатний і вправно плавати за допомогою хвостового плавця. Цей плавець утворений анальною лопаттю та останньою парою черевних ніжок. Річковий рак може сягати 15–20 см завдовжки.
 
Цікаві повідомлення учнів
• Існує думка, що звичайний спосіб пересування раків — задкування. Річ у тому, що раки справді вміють задкувати, але тільки тоді, коли їм загрожує небезпека.
• Рак має буро-зелене забарвлення. Але варений рак червоніє внаслідок хімічних перетворень, які відбуваються з компонентами його панцира під дією високої температури. Механіз цього явища такий: покриви рака містять червоний пігмент астаксантин, який у результаті взаємодії з білками панцира стає бурим. Під час нагрівання білки руйнуються, астаксантин вивільняється і червоніє.
• У романі В. Каверіна «Два капітани» один з героїв мріє зловити голубого рака, який нібито приносить щастя, але, ставши дорослим, дізнається, що голубих раків не буває. Насправді колір річкових раків буває різний — від голубого до брудно-зеленого.
• Під час линяння у річкового рака часто відламуються клешні або частини ніжок. Поступово вони відновлюються, тобто відбувається регенерація. Якщо річкового рака схопити за клешню, він обламує її. Через деякий час втрачена клешня відростає.
• М’язове зусилля, за допомогою якого рак відділяє клешню, називається самоскаліченням, але та частина потім відновлюється, тобто регенерує.
 
 
 
Повідомлення учнів
Український фольклор та народна творчість
Не впусти рака з рота
(Українська народна казка)
Летіла ворона понад морем, дивиться — лізе рак. Вона хап його та й понесла через лиман у ліс, щоб, сівши де-небудь на гілці, гарненько поснідати. Бачить рак, що доведеться пропадати, та й каже вороні:
— Агов, вороно, вороно, знав я твого батька і твою матір: славні люди були!
— Угу! — каже ворона, не роззявляючи рота.
— І братів, і сестер твоїх знав,— каже рак.— Що за добрі люди були!
— Угу! — гугнить ворона, а рака кріпенько держить.
— Та все хоч і гарні люди,— каже рак,— а тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої над тебе!
— Еге! — крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море.
От тим-то, як кого одурять хвалою або улесливою річчю, то люди кажуть:
— Упустив рака з рота.
А як кого остерігають, то кажуть:
— Гляди, не впусти рака з рота.
 
Раки в українських обрядах
В Україні (Таврія) збереглися спеціальні календарні обряди і рачині свята: побутував звичай «женіння рака», який здійснювали рибалки в день Водяника (у християнстві замінено св. Петром), у язичників святкується 29 червня за григоріанським календарем. Дослідник козацької старовини Д. Яворницький цей обряд описав так: рака одягали в чоловічий одяг, а рачиху — в жіночий, прикрашали квітами і стрічками та «вінчали». Цей обряд має на меті забезпечити приплід риби і збільшити її вилов.
Магічні властивості рака — вміння в екстремальних умовах викликати дощ. Для цього здійснювали обряд «похорон рака» (закопували його в землю, супроводжуючи голосінням як за померлим, іноді на такій «рачиній могилі» ставили й хрест). Якщо ж рака випускають у воду, то тим самим заспокоюють дощові сили природи і «не пускають дощу».
 
Легенда про рака річкового
Рак увесь час просив Бога, аби йому дав такі величезні очі, як у вола. Господь дав йому маленькі вічка.
— Їх можна причепити хіба що позаду,— сказав ображений рак.
Господь залишив ракові маленькі очі, але примусив рухатись уперед хвостом. І вийшло, що ніби очі в рака позаду.
n  5. Узагальнення і закріплення знань
Лабораторна робота № 5
Тема. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.
Мета: розглянути особливості зовнішньої будови річкового рака у зв’язку з пристосуванням до умов життя у воді.
Обладнання та матеріали: вологі препарати річкових раків, лупи, лінійки.
Хід роботи
1. Розгляньте зовнішній вигляд річкового рака. Визначте форму тіла, розміри, забарвлення.
2. Випробуйте на міцність покрив тіла рака. Яке він має значення?
3. Знайдіть відділи тіла рака. Знайдіть шов, що розмежовує голову та груди.
4. Розгляньте органи головогрудей. Зверніть увагу на вусики, очі, ротові органи.
5. Розгляньте грудний відділ рака. Знайдіть ходильні ноги. Скільки їх?
6. Розгляньте черевце. Скільки воно має сегментів? Знайдіть плавальні ніжки та хвостовий плавець.
7. Дані спостережень занесіть до таблиці.
Ознаки
Характеристика
Форма тіла
 
Забарвлення
 
Розміри тіла
 
Покрив
 
Відділи тіла
 
Органи головогрудей
 
Органи черевця
 
9. За результатами роботи зробіть висновок.
 
n  6. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда
1. Де живе річковий рак?
2. Які особливості має водне середовище існування?
3. Яку будову тіла має річковий рак?
4. Що являє собою зовнішній хітиновий скелет річкового рака і яке значення він має?
5. Що таке линяння? Який ріст у річкового рака?
6. Чим утворений ротовий апарат річкового рака?
7. Яку функцію виконують довгі та короткі вусики?
8. Як раки пересуваються по дну водойми? Як раки плавають?
9. Чому річкового рака відносять до класу Ракоподібні?
10. Чому річкового рака відносять до типу Членистоногі?
n  7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Скласти сенкан на тему «Ракоподібні».
2. Підготувати повідомлення про представників різних рядів ракоподібних.
so-el��*tt`z px .9pt;mso-height-rule:exactly'>4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слово-відгадка: організм.
 
 
n  6. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда
1. Що таке орган?
2. Які принципи будови органів?
3. Що таке система органів?
4. Які системи органів характерні для тварин?
5. Яка система забезпечує узгоджену роботу всіх органів?
6. У чому полягає функція системи органів розмноження?
7. Яка система забезпечує газообмін в організмі тварин?
8. У чому полягає функція травної системи?
n  7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Підготувати повідомлення про тварин-екстрималів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід