Контрольна робота з теми «Голонасінні та покритонасінні рослини»
 
Урок № 50
Контрольна робота з теми 
«Голонасінні та покритонасінні рослини»
Мета уроку: виявити рівень навчальних досягнень учнів; здійснити контроль і корекцію їх знань; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання в стандартних і змінених умовах; розвивати навички письмово висловлювати думку; вдосконалювати вміння творчо вирішувати поставлені завдання, відповідати на різнорівневі запитання; виховувати почуття відповідальності, охайність, самостійність.
Очікувані результати: учні мають характеризувати загальні ознаки будови та розвитку голонасінних і покритонасінних рослин; учні мають порівнювати будову голонасінних з вищими споровими рослинами та покритонасінних рослин з голонасінними; будову рослин різних класів та родин покритонасінних; учні мають пояснювати значення рослин у природі та в житті людини, потребу в охороні окремих видів.
Обладнання: _______________________________________________________________________
Тип уроку: урок контролю знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку, налаштування на робочий настрій.
 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку
Повідомлення змісту уроку. Визначення основної мети й завдань уроку.
 3. Контроль знань
3.1. Роздача індивідуальних карток із завданнями.
3.2. Інструктаж щодо виконання завдань, пояснення шкали оцінювання завдань різних рівнів складності.
3.3. Виконання завдань учнями.
 4. Підбиття підсумків уроку
4.1. Підведення підсумків роботи.
4.2. Учитель відповідає на запитання, які виникли в учнів під час написання контрольної роботи.
 5. Домашнє завдання
5.1. Завдання для всього класу (не є обов’язковим).
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
5.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Підготувати цікаві факти про гриби.

Контрольна робота № 2
І варіант
І рівень (по 0,5 бала за кожне завдання)
Позначте одну правильну відповідь.
1. Покритонасінні рослини змогли витіснити голонасінні завдяки наявності:
А квітки й плоду
Б насіння
В розвиненої кореневої системи
Г розвиненого стебла
2. Позначте отруйну рослину з родини Пасльо­нові:
А кропива собача
Б блекота чорна
В петунія срібляста
Г тютюн пахучий
3. Назвіть тип плодів у представників родини Капустяні:
А стручок 
Б коробочка
В біб
Г зернівка
4. Хвоя — це:
А пагін 
Б видозмінений пагін
В брунька
Г листок
5. Укажіть, у чому полягає головна відмінність рослин, які належать до класів Однодольні та Дводольні:
А у типах жилкування
Б у кількості сім’ядолей у насінині
В у типах кореневих систем
Г у кількості насінин
6. Укажіть формулу квітки родини Злакові:
А Ч4П2Т2+4М1 В Ч(5)П(5)Т(5)М1
Б О(2)+2Т3М1 Г О3+3Т3+3М1

ІІ рівень (по 1 балу за кожне завдання)
7. Із запропонованих відповідей виберіть дві або більше правильних.
Ознаки родини Злакові:
А листки довгі, лінійні, жилкування паралельне
Б характерний вставний ріст стебла
В плід — сім’янка
Г характерний верхівковий ріст стебла
Д плід — зернівка
Е суцвіття — складний колос або волоть
Є життєві форми: дерева та кущі
8. Установіть відповідність між зображеннями дводольних рослин та назвами родин:
А Б В Г
       

1 родина Бобові
2 родина Пасльонові
3 родина Розові
4 родина Айстрові
5 родина Капустяні
Відповіді:
А Б В Г
3 2 1 4

9. Установіть логічну послідовність між різними таксонами.
А рід Ялина
Б вид Ялина срібляста
В клас Хвойні
Г відділ Голонасінні
Д родина Соснові
Відповідь:
1 2 3 4 5
Г В Д А Б


ІІІ рівень (по 1,5 бала за кожне завдання)
9. Поясніть, чому тюльпан відносять до родини Лілійні.
10. Визначте, яке значення в житті людини мають рослини родини Айстрові.

IV рівень (3 бали)
11. Назвіть ускладнення, які виникли в будові голонасінних рослин порівняно з вищими споровими.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота з теми «Голонасінні та покритонасінні рослини»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід