Основні етапи історичного розвитку тваринного світу
 
Урок № 68
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу
Мета уроку: поглибити знання учнів про ускладнення тваринного світу в процесі еволюції та основні етапи історичного розвитку тваринного світу; розвивати вміння вислов-лювати свою думку, співпрацювати; розвивати логічне мислення, науковий світогляд учнів; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.
Очікувані результати: учні називають основні етапи розвитку історичного світу та ха-рактеризують їх; учні роблять висновки про ускладнення тваринного світу в процесі еволюції.
Обладнання: 
Тип уроку: урок засвоєння знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. «Термінологічний бій».
Учні запитують один в одного визначення термінів, що були вивчені на минулому уроці.
(Наприклад: природно-заповідний фонд, заповідники, заказники, національні природні пар-ки, пам’ятки природи тощо.)
2.2. Фронтальне опитування.
 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
За підрахунками вчених, життя на Землі виникло приблизно 3,8–4 млрд років тому. Умови життя на нашій планеті багаторазово змінювалися, і всі живі організми змушені були постійно пристосовуватися до цих змін.
Безперервний необоротний процес історичного розвитку живих, зокрема тваринних, органі-змів, у результаті якого вони змінюються, удосконалюються, називається еволюцією.
Наслідками еволюції є не тільки пристосованість усіх живих організмів до умов існування, а й їхня різноманітність. У процесі еволюції види організмів, які не могли пристосуватися до но-вих умов життя, зникали, натомість з’являлися нові, краще пристосовані.
3.1. Проблемне запитання
— Чи можна повернути назад ті організми, які жили в минулі ери?
— Чи можна взагалі повернути еволюційні східці?
3.2. Повідомлення теми уроку. Формулювання разом з учнями мети та завдань уроку.
 4. Засвоєння нового матеріалу
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу
Розповідь учителя
Історія розвитку тваринного світу поділяється на ери та періоди. Кожному періоду відповідають певні типи рослинних і тваринних угруповань. Наприкінці кожного періоду спостерігалося ви-мирання багатьох груп організмів, а на початку наступного — бурхливе утворення нових.
Запитання до учнів:
— Як ви гадаєте, які основні причини таких процесів?
Очікувані відповіді учнів:
Ці процеси пов’язані з різкими змінами в земній корі (відбувалися горотвірні процеси, рівень Світового океану коливався), а як наслідок відбувалися зміни клімату: потепління або похоло-дання.
 
 
Розповідь учителя
Історія життя на Землі охоплює п’ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську.
«Ажурна пилка»
Завдання для груп:
І група — особливості розвитку тваринного світу в архейську і протерозойську ери;
ІІ група — особливості розвитку тваринного світу в палеозойську еру;
ІІІ група –особливості розвитку тваринного світу в мезозойську еру;
IV група — особливості розвитку тваринного світу в кайнозойську еру.
 
Заповнення таблиці
Розвиток тваринного світу на Землі
Ера Особливості розвитку тваринного сві-ту
 
 
 
 
 
Розповідь учителя
Зверніть увагу на схему «Розвиток тваринного світу».
(Проектування зображення на екран або використання його як роздавального матеріалу.)
На цій схемі продемонстровано, як, на думку вчених, відбувався розвиток тваринного світу і які родинні відносини між різними групами. Весь тваринний світ розвинувся від спільних предків — давніх примітивних одноклітинних (1). Від них пішли як різноманітні одноклітинні (2, 3, 4), так і багатоклітинні тварини. У процесі розвитку тваринного світу з’являлися все більш високо-розвинені тварини. Примітивні двошарові (13) дали початок розвитку двом різним еволюційним гілкам.
При цьому одна гілка привела до розвитку вищих безхребетних: молюсків, ракоподібних, комах, а інша — до розвитку хребетних. Таким чином, ці дві групи тварин розвивалися незалежно одна від одної. Схема демонструє шляхи розвитку тваринного світу протягом більше 1 млрд років.
 
 
 
 
 
Схема «Розвиток тваринного світу»
 
 (Цифрами на схемі позначені різні групи тварин, як тих, що існують у сучасній фауні (зелені кола), так і тих, які вимерли (зелені кола в чорному контурі.)
1 — первинні одноклітинні;
2 — амеби;
3 — інфузорії;
4 — джгутикові;
5 — первинні колоніальні джгутикові;
6 — губки;
7 — нижчі двошарові багатоклітинні;
8–10 — кишковопорожнинні: коралові поліпи (8), гідри (9), медузи (10);
11 — плоскі черви;
12 — круглі черви;
13 — давні реброплави (гребінники);
14 — реброплави;
15 — примітивні кільчасті черви;
16–18 — молюски: черевоногі (16, 17) та головоногі (18);
19 — ракоподібні;
20 — павукоподібні;
21 — багатоніжки;
22 — комахи;
23 — кільчасті черви (дощовий черв’як);
24 — морські кільчасті черви;
25 — морські лілії;
26 — голкошкірі;
27 — зірки;
28 — нижчі хордові;
29 — ланцетник (безчерепні);
30 — давні риби;
31 — сучасні риби;
32 — кистепері риби;
33 — земноводні;
34 — давні плазуни (динозаври);
35 — плазуни;
36 — птахи;
37 — ссавці.
 
Розповідь учителя
У процесі еволюції постійно виникають нові види і збільшується різноманітність організмів, пристосованих до різних умов середовища. Унаслідок еволюції підвищується загальний рівень організації живих істот: відбувається ускладнення й удосконалення їх будови. А от будова пара-зитичних форм організмів навпаки — у процесі еволюції спрощується.
Завдання для учнів:
— Наведіть приклади спрощення будови паразитичних форм порівняно з вільноживучими.
Очікувані відповіді: втрата органів чуттів; спрощення будови нервової системи; втрата рухливо-сті, особливо в дорослої форми; спрощена будова або відсутність органів травлення і травних ферментів; підвищена здатність до розмноження (гермафродитизм) та велика плодючість.
Розповідь учителя
Але й ці групи організмів вважають прогресивними еволюційними групами.
Запитання до учнів:
— Чому паразитичні організми вважають прогресивними?
Очікувана відповідь учнів:
Тому, що вони чудово пристосовані до життя і дають величезну кількість потомства.
 5. Узагальнення і закріплення знань
5.1. Виконання тестових завдань.
Вибрати одну правильну відповідь.
1. Укажіть еру, в якій відбулася поява і розвиток людини:
А кайнозойська В мезозойська
Б палеозойська Г протерозойська
2. Укажіть еру, в яку відбулося виникнення перших земноводних:
А кайнозойська В мезозойська
Б палеозойська Г протерозойська
3. Укажіть еру, в яку відбулася поява перших ссавців:
А кайнозойська В мезозойська
Б палеозойська Г протерозойська
4. Укажіть еру, в яку відбулася поява перших птахів:
А кайнозойська В мезозойська
Б палеозойська Г протерозойська
5. Укажіть еру, в якій відбулося зародження життя:
А архейська В мезозойська
Б палеозойська Г протерозойська
 6. Підбиття підсумків уроку
6.1. Фронтальна бесіда.
1. Що таке еволюція?
2. На які ери поділяють геологічну історію Землі?
3. Які основні події відбулися протягом протерозойської ери?
4. Схарактеризуйте тваринний світ палеозойської ери.
5. Які основні етапи розвитку тваринного світу протягом мезозойської ери?
6. Які зміни у тваринному світі відбулися в кайнозойську еру?
7. Чому вважають, що деякі групи плазунів були предками птахів? Спробуйте обґрунтувати це твердження.
6.2. Обговорення проблемних запитань, які ставилися на початку уроку.
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Намалювати малюнок на тему «Природоохоронні знаки».
2. Підготуватися до узагальнюючого уроку з теми «Організми і середовище існування».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основні етапи історичного розвитку тваринного світу", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід