Особливості розвитку комах. Поведінка комах
 
Урок № 29
Особливості розвитку комах. Поведінка комах
Мета уроку: розглянути особливості розвитку комах, поглибити знання учнів про прямий і непрямий розвиток, описати поведінку комах та її ускладнення порівняно з іншими класами членистоногих; розвивати вміння порівнювати, робити узагальнюючі висновки; виховувати увагу, спостережливість, етично-ціннісне ставлення до природи.
Очікувані результати: учні називають та порівнюють типи розвитку комах; учні спостерігають та описують поведінку комах.
Обладнання: ____________________________________________________________________
Тип уроку: комбінований.
n  1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
n  2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.
2.2. Цифровий біологічний диктант.
Учитель зачитує твердження, учні вибирають їхні номери відповідно до свого варіанта.
I варіант — вибрати ознаки комах;
II варіант — вибрати ознаки ракоподібних;
III варіант — вибрати ознаки павукоподібних.
1. Найчисленніший клас типу Членистоногі.
2. Тіло поділене на головогруди і черевце.
3. Вусиків одна пара.
4. Ніг три пари.
5. Ніг чотири пари.
6. Мають три пари ногощелеп.
7. Очі розташовані на стеблинках.
8. Мають фасеткові очі.
9. Окремі представники злитотілі.
10. Метамерна будова тіла.
11. Органи дихання — зябра.
12. Органи дихання — легеневі мішки.
13. Органи дихання — нерозгалужені трахеї.
14. Мають черевні ніжки.
15. Представники мають різні типи ротових апаратів.
16. Органи смаку розташовані на покривах тіла, кінцях лапок.
17. Є важливою ланкою живлення водяних тварин.
18. Паразити рослин, тварин, людини.
19. Проміжні хазяї плоских червів.
20. Основні запилювачі покритонасінних рослин.
Відповіді: 
I варіант — 1, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 18, 20; 
II варіант — 2, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 19; 
III варіант — 2, 5, 9, 12, 13, 16, 18.
 
2.3. «Мозковий штурм».
— Чому не може бути комахи розміром із собаку?
— Кровоносна система ракоподібних транспортує в органи тіла кисень і поживні речовини. У комах вона не бере участі в транспорті кисню. У зв’язку із чим виникли такі відмінності у функціях кровоносної системи в ракоподібних і комах?
— Чим можна пояснити, що серед членистоногих лише в комах відбувається почленування тіла на голову, груди і черевце?
2.4. Вставити пропущені в тексті слова.
Комахи — багатоклітинні тварини, симетрія тіла у них _______________ (двобічна). Покрив _______________ (хітиновий). Тіло сегментоване, поділяється на відділи _______________ (голова, груди, черевце). Кінцівки мають _______________ (членисту) будову. Тварини мають _______________ (три) пари ходильних ніг. У більшості комах _______________ (дві) пари крил, у багатьох _______________ (одна) пара крил. На голові розташована _______________ (одна) пара чутливих вусиків. Порожнина тіла _______________ (змішана). Ротовий апарат комах може бути: _______________ (гризучий, сисний, колючо-сисний, лижучий, гризучо-лижучий). Кровоносна система _______________ (незамкнена). Органи дихання _______________ — (розгалужені трахеї). Ростуть комахи нерівномірно, періодично відбувається _______________ (линяння). Запліднення _______________ (внутрішнє).
 
 
n  3. Мотивація навчальної діяльності
Нас вражають більше діяння маленьких мурашок 
і бджіл, ніж величезні тіла китів.
Августин Блаженний
Слово вчителя
Наше знайомство з дивовижним світом безхребетних тварин триває. Уявна подорож класом комах дає можливість ознайомитися з розмноженням, розвитком і поведінкою жуків, метеликів, бджіл, мурах тощо.
Серед цих комах є «фермери», які пасуть, охороняють і «доять» корисних для них тварин, та комахи-«хлібороби», здатні не тільки збирати врожай, а й вирощувати його, підготувавши попередньо землю і посадкове насіння. Усі суспільні комахи — прекрасні будівельники, які споруджують залежно від своєї видової приналежності і малі індивідуальні будівлі, і великі суспільні будинки, і цілі міста з потужними комунікативними системами. У них усе враховано для нормальної життєдіяльності окремої особини та сім’ї аж до створення необхідного мікроклімату. У комах спостерігаються складні форми поведінки. Бджоли, терміти, мурашки можуть передавати отриману інформацію за допомогою танців, рухів. Як це відбувається, ми й розглянемо сьогодні на уроці.
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
n  4. Засвоєння нового матеріалу
1. Типи розвитку комах
Бесіда
Запитання до учнів:
— Які типи розвитку ви знаєте?
— Чим прямий розвиток відрізняється від непрямого?
— Який тип розвитку характерний для комах?
Завдання для учнів:
— Розгляньте етапи розвитку сарани та хруща (зображення проектується на екран або роздруковується і використовується як роздавальний матеріал). Визначте ознаки подібності та ознаки відмінності.
(Обговорення з учнями.)
 
Очікувані відповіді учнів:
У сарани з яєць вилуплюються личинки, які схожі з вигляду на дорослу комаху, але відрізняються від неї меншими розмірами і недорозвиненими крилами. З кожним линянням вони стають все більше схожими на дорослу форму.
У хруща розвиток відбувається з послідовною зміною форм, абсолютно несхожих одна на одну. З яйця вилуплюється червоподібна личинка, яка повзає, багато їсть, кілька разів линяє і з кожним линянням стає все крупнішою. У результаті останнього личинкового линяння утворюється лялечка, яка не рухається і не живиться. Лялечка перетворюється на дорослу комаху.
Запитання до учнів:
— Скільки стадій розвитку проходить сарана?
Очікувана відповідь учнів:
Сарана проходить три стадії розвитку: 1 — яйце, 2–6 — личинка, 7–8 — доросла комаха (імаго).
— Скільки стадій розвитку проходить хрущ?
Очікувана відповідь учнів:
Хрущ проходить чотири стадії розвитку: 1 — яйце, 2–4 — личинка, 5 — лялечка, 6 — доросла комаха (імаго).
 
Розповідь учителя
Непрямий розвиток, за якого комаха проходить три стадії, називається розвитком з неповним перетворенням.
Непрямий розвиток, за якого комаха проходить чотири стадії, називається розвитком з повним перетворенням.
З таким розбіжностям в джерелах їжі та місцях проживання послаблюється внутрішньовидова конкуренція, що сприяє процвітанню комах.)
2. Поведінка комах
Бесіда
Запитання до учнів:
Пригадайте:
— Яка наука вивчає поведінку тварин? (Етологія.)
— Що таке поведінка?
Безумовні рефлекси — природжені, відносно постійні реакції організму на дію середовища, що здійснюються за участю нервової системи (турбота про потомство, влаштування гнізд).
Умовні рефлекси — набуті індивідуальні реакції організму (запам’ятовування шляху до квітів, привчання до запилення певних рослин.)
Інстинкти — складна система безумовних рефлексів, пов’язаних зі збереженням виду (будування комірок у бджіл, годування личинок та ін.).
 
 
Самостійна робота учнів із підручником (метод позначки)
Тема опрацювання — «Суспільні комахи»
(Учні роблять позначки олівцем на полях під час самостійного опрацювання теоретичного матеріалу:
«ü» — інформація підтверджує попередні знання учнів;
«+» — нова інформація для учнів;
«–» — інформація суперечить знанням учнів;
«?» — інформація, незрозуміла під час читання, яка потребує додаткового пояснення.)
(Обговорення і формулювання висновків.)
• Суспільні комахи живуть родинами, де різні особини виконують певні функції.
• Мають інстинкти:
а) будівельні;
б) мисливські;
в) захисні;
г) статеві;
д) турбота про потомство.
• Мають умовні рефлекси, що ґрунтуються на основі здатності до навчання.
Повідомлення учнів
Цвіркун-джентльмен
У поведінці самців цвіркунів спостерігається один дуже цікавий факт. У разі виникнення загрози для їхнього життя вони насамперед рятують свою подругу. Але робити це доводиться іноді навіть ціною власного життя.
Серед учених прийнято вважати, що жодній тварині, а тим більше комасі, не властиво мати джентльменську поведінку. Зазвичай самці просто захищають своїх самок, сприяючи більшій ймовірності передачі свого генетичного матеріалу майбутньому потомству. Але в даному випадку все дещо інакше. Якщо над цвіркунами нависає загроза, то, рятуючись від неї, самець в першу чергу пропускає самку в нірку. Дуже часто через такий лицарський вчинок самці гинуть.
Оса амофіла
Дивовижна оса належить до групи риючих ос — найвправніших хірургів у світі комах; своїх личинок вона годує «м’ясними консервами», які готує з гусениць нічних метеликів.
Спійману гусеницю оса паралізовує, завдаючи гострим жалом уколів у нервові центри. Згодом оса затягує гусеницю в глибоку нірку, вириту в піску. Там вона відкладає на тілі гусениці яйця, а потім засипає нірку піском. Узявши щелепами маленького камінчика, амофіла втрамбовує насипаний поверх гнізда пісок. Гусениця не може рухатися, але вона жива і тому довго не псується. Личинки оси багато днів живляться паралізованою гусеницею.
 
Це цікаво
• Найбільші жуки в світі — скрипун-титан, скрипун великозубий завдовжки 18 см та жук-геркулес, довжина тіла якого — 15 см. Вони живуть у тропічній частині Південної Америки.
• Найбільший у світі метелик — південноамериканська сіра агрипіна завдовжки 9 см і з розмахом крил 27 см належить до родини нічниць; вона близька родичка совок і дуже схожа на них забарвленням. Сірувате, з темними цяточками забарвлення совок досить скромне і, звичайно, поступається яскравому забарвленню витончених махаонів, перламутрівок, жалібниць та кропив’янок.
• З метеликів нашої фауни найбільші — павичеве око і дубовий шовкопряд. Розмах крил цих метеликів досягає 14–15 см.
• Найменші метелики в світі належать до родини молей. І саме до роду молей маленьких, що мають розмах крил 3–5 мм. Дрібні також молі мінери, названі так тому, що їхні гусениці вигризають тонесенькі звивисті ходи-міни у м’якоті листків дуба, осики, берези та інших листяних дерев.
n  5. Узагальнення і закріплення знань
5.1. «Склади ланцюжок».
Учням пропонується перелік понять (імаго, яйце, лялечка, личинка), з яких необхідно скласти:
I варіант — схему розвитку комах з повним перетворенням;
II варіант — схему розвитку комах з неповним перетворенням.
5.2. «Словникова робота».
На дошці записані терміни, яким необхідно дати визначення, наприклад:
1) Суспільні комахи — комахи, що живуть родинами, де різні особини виконують певну функцію.
2) Лялечка — стадія розвитку комахи, під час якої відбувається повна перебудова організму (не живиться, не рухається), яка може тривати від 10 днів до кількох місяців чи років).
3) Розвиток з неповним перетворенням — це перетворення, за якого комаха проходить три стадії: яйце, личинка, доросла особина.
4) Розвиток з повним перетворенням — це перетворення, за якого комаха проходить чотири стадії: яйце, личинка, лялечка, доросла особина.
 
n  6. Підбиття підсумків уроку
Учні самостійно підводять підсумки уроку, називають та порівнюють типи розвитку комах, описують їх поведінку.
n  7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Завдання для груп (якщо клас невеликий, то завдання для пар): підготувати комп’ютерні презентації на теми:
I група — ряд Прямокрилі;
II група — ряд Клопи;
III група — ряд Воші;
IV група — ряд Жуки;
V група — ряд Метелики;
VI група — ряд Двокрилі;
VII група — ряд Перетинчастокрилі;
VIII група — ряд Блохи.
 
s�h$lnpx �#w Індивідуальні та творчі завдання.
Підготувати повідомлення про поведінку комах.
ітр��$�<px �#w /i> Покрив __________ (хітиновий). Тіло сегментоване, поділяється на відділи — _____________ (головогруди і черевце). Кінцівки мають ________ (членисту) будову. Павукоподібні мають _____ (чотири) пари ходильних ніг. Порожнина тіла ______________ (змішана). _______ (хеліцери) слугують для прокушування зовнішніх покривів здобичі і введення в неї отрути. Травлення в павука починається поза його _________ (організмом) і називається ______________ (зовнішнім). Органи дихання — _____________ (легеневі мішки і трахеї). Органи виділення — ___________ (мальпігієві судини).
5.2. Бесіда.
1. Чому клас Павукоподібні належить до типу Членистоногі?
2. Які особливості процесу травлення павуків?
3. Назвіть відмінності між дихальною системою павуків і раків.
4. Чим відрізняються між собою органи зору в ракоподібних і павукоподібних?
5.3. «Малюнок-загадка».
Учням пропонується малюнок павука-хрестовика (зображення проектується на екран), у якому художником були допущені помилки. Учням необхідно виявити ці помилки і виправити їх.
5.3. «Коло ідей».
Завдання для груп:
— Павуки можуть перетнути океан, пролітаючи при цьому тисячі кілометрів. Це не вигадка, а факт. Як вони це роблять?
— В Індії був виявлений вид павука, який може обходитися без їжі… 18 років! Як таке може бути? Запропонуйте ваші версії.
 
n  6. Підбиття підсумків уроку
Учні самостійно підводять підсумки уроку, вказують на ознаки, притаманні представникам класу Павукоподібні.
n  7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Підібрати народні прикмети, пов’язані з павуками.
2. Робота в групах
Опрацювати матеріал з теми (поширення, особливості будови та життєдіяльності, значення в природі та в житті людини):
I група — павуки;
II група — кліщі;
III група — скорпіони;
IV група — косарики.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості розвитку комах. Поведінка комах", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід