Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту
 
Урок № 50
Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості 
до польоту
Мета уроку: розглянути особливості процесів життєдіяльності птахів, виявити риси при-стосованості до польоту; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки; удоско-налювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; формувати екологіч-но цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і навколишнього природного середовища.
Очікувані результати: учні характеризують процеси життєдіяльності птахів та вказу-ють риси пристосованості до польоту; учні порівнюють процеси життєдіяльності птахів і плазунів; учні спостерігають та описують особливості будови скелета пта-хів.
Обладнання:  
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.
2.2. «Швидкі запитання».
Учитель ставить запитання, учні повинні відповідати швидко, не роздумуючи.
1. На які відділи поділяється тіло птаха? (Голова, тулуб, шия, кінцівки.)
2. Які органи розташовані на голові птаха? (Очі, ніздрі, вушні отвори, дзьоб.)
3. Від чого залежить форма дзьоба? (Від способу живлення.)
4. З яких частин складається дзьоб? (Наддзьобок і піддзьобок.)
5. Чим затягнутий слуховий отвір у птахів? (Барабанною перетинкою.)
6. Які особливості будови шкіри птахів? (Шкіра тонка, суха, позбавлена залоз.)
7. Яка залоза шкіри розвинена у птахів? (Куприкова.)
8. Які види пер характерні для птахів? (Контурні, пухові, пух.)
9. На які групи можна поділити контурні пера залежно від виконуваних функцій? (Покривні, махові, рульові.)
10. Як називається частина стрижня, позбавлена опахала? (Колодочка.)
11. Які пера не мають борідок другого порядку? (Пухові.)
12. Які пера розташовані у хвостовій частині тіла? (Рульові.)
13. Які пера розташовані на крилах? (Махові.)
2.3. «Поміркуй».
— Чим відрізняється процес линяння у птахів і змій?
— Під час зміни оперення деякі птахи дуже худнуть. Які це птахи і чому вони худнуть?
2.4. Виконання тестових завдань
Вибрати одну або декілька правильних відповідей.
1. Ознаки, спільні для птахів і плазунів:
4. А відділи тіла
5. Б покриви
6. В похідні покривів
7. Г три повіки
8. Д дзьоб
2. Причина поширення птахів у різних кліматичних зонах:
9. А великі розміри
10. Б теплокровність
11. В здатність у разі настання несприятливих умов упадати в сплячку
12. Г пір’яний покрив
3. Залози шкіри, що мають птахи:
13. А отруйні
14. Б куприкова
15. В пахучі
16. Г потові
4. Частини будови пера, відсутні у пухових перах:
17. А опахало
18. Б борідки 1-го порядку
19. В стрижень
20. Г борідки 2-го порядку
5. Функція, яку виконують рульові пера:
21. А дають змогу створити прошарок повітря біля шкіри
22. Б створюють підйомну силу
23. В дають можливість змінювати напрям польоту
24. Г створюють обтічну форму
6. Функція, яку виконують покривні пера:
25. А дають змогу створити прошарок повітря біля шкіри
26. Б створюють обтічну форму
27. В створюють підйомну силу
28. Г дають можливість змінювати напрям польоту
7. Функція, яку виконують махові пера:
29. А дають змогу створити прошарок повітря біля шкіри
30. Б створюють обтічну форму
31. В створюють підйомну силу
32. Г дають можливість змінювати напрям польоту
8. Функція, яку виконують пухові пера і пух:
33. А дають змогу створити прошарок повітря біля шкіри
34. Б створюють обтічну форму
35. В створюють підйомну силу
36. Г дають можливість змінювати напрям польоту
9. Чи правильним є твердження, що пір’я птахів змінюється шляхом линяння?
37. А так
38. Б ні
10. Борідки 1-го й 2-го порядків з’єднуються за допомогою:
39. А липкої речовини
40. Б блискавки
41. В гачечків

 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Пригадайте вислів: «Людина створена для щастя, як птах для польоту». До польоту у птахів пристосована не тільки зовнішня організація, а й внутрішня будова тіла.
І сьогодні ми маємо з’ясувати, у чому виявляються ускладнення внутрішньої будови птахів, що пов’язані з пристосованістю до польоту.
Повідомлення теми уроку.
4. Засвоєння нового матеріалу
Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту
Розповідь учителя з елементами бесіди
Птахи опанували повітряне середовище, і всі особливості їхньої організації спрямовані на пристосування до польоту.
Скелет птахів характеризується легкістю, оскільки частина кісток мають порожнини, за-повнені повітрям. Він поділяється на череп, хребет, скелет кінцівок (передніх — крил і задніх — ніг) та їхніх поясів.
Череп птахів легкий, має великі очні ямки. Щелепи значно зредуковані та позбавлені зубів. Верхня щелепа вкрита роговим наддзьобком, нижня — піддзьобком.
Запитання до учнів:
— Яке значення для птахів має легкість кісток черепа? (Кістки черепа тонкі й легкі — це необхідно для переміщення центру ваги до центру тіла.)
Розповідь учителя
Хребет складається з п’яти відділів: шийного, грудного, поперекового, крижового і хвостового. Шийний відділ дуже рухливий, представлений 11–25 хребцями. Відростки шийних хребців утворюють канал для судин і нервів. Хребці грудного, поперекового, крижового та частково хвостового відділів зростаються.
Від грудних хребців відходять ребра, нижні кінці яких з’єднуються з грудиною. На грудині розміщений кіль (відсутній у страусоподібних), який є місцем прикріплення грудної мускулатури.
Запитання для обговорення:
— Чому страуси не мають кіля?
— Яке значення має грудна клітка?
Розповідь учителя
Пояс передніх кінцівок утворений лопатками, воронячими кістками та ключицями, що зростаються у вилочку. Вона надає пружності поясу передніх кінцівок. Передні кінцівки складаються з плечової, ліктьової та променевої кісток; частина кісток зап’ястка зливається з п’ястком, а пальці редуковані. Тазовий пояс утворений трьома парами зрощених кісток (сід-ничними, клубовими, лобковими) і міцно сполучений з хребтом, будучи опорою для нижніх кінцівок, на які припадає вага тіла під час ходьби. Задні кінцівки поділяються на стегно, гомілку та стопу. Більшість кісток стопи зростається між собою та утворює довгу кістку — цівку, яка разом із пальцями вкрита роговими лусочками. Цівка надає стопі міцності та стійкості.
Заповнення таблиці (за бажанням вчителя таблицю можна включити в лабораторну роботу)

Особливості будови та значення скелета птахів
Відділи скелета Назва або особливості бу-дови кісток Значення в житті птахів
1. Череп Тонкі кістки, що зрослися; великі очні ямки; щелепи не мають зубів Захищає головний мозок, слугує опорою для дзьоба та органів порожнини рота
2. Хребет:
а) шийний відділ Рухомо з’єднані кістки Забезпечує рухомість голови
б) грудний відділ Нерухоме з’єднання хреб-ців; разом з ребрами та гру-диною входять до складу грудної клітки Служить опорною та захис-том внутрішніх органів, мі-сцем кріплення м’язів
в) попереково-крижовий Нерухоме з’єднання хребців Опорне та захисне значення
г) хвостовий Рухоме з’єднання хребців Опора для рульового пір’я
3. Грудна клітка Грудина (виріст — кіль), ребра Захист внутрішніх органів, кріплення м’язів, які підні-мають і опускають крила
4. Пояс передніх кінцівок Воронячі кістки, шаблеподі-бні лопатки, ключиці, які зрослися у вигляді вилочки З’єднання передньої кінців-ки з осьовим скелетом
5. Скелет передніх кінцівок Плечова кістка, ліктьова та променева кістки, кістки кисті Опора для махових пер, до плечової кістки кріпляться грудні м’язи
6. Пояс задніх кінцівок Клубові (зрослися зі склад-ним крижем), сідничні (зро-слися з клубовими) та тоне-нькі лобкові Опора для кісток задньої кінцівки
7. Скелет задніх кінцівок Стегнова кістка, велика і мала гомілкові, кістки цівки та пальців Опора і місце прикріплення м’язів, забезпечує рух птахів по землі

Формулювання висновку:
Особливості будови скелета птахів, пов’язані з польотом:
• скелет легкий;
• наявність повітряних порожнин у кістках;
• наявність кіля;
• кисть із трьома пальцями;
• цівка;
• зростання хребців грудного, поперекового і крижового відділів.

Самостійна робота учнів з підручником
Завдання для опрацювання:
— Які особливості розвитку мускулатури птахів?
Очікувана відповідь учнів:
М’язи у птахів краще диференційовані та розвинені, ніж у плазунів.
Найбільш розвинені великі грудні м’язи та підключичні, що приводять у рух крила. У га-рних літунів вони становлять 1/5 маси тіла. Серед м’язів задніх кінцівок (до 35 окремих м’язів) є м’язи з довгими сухожиллями. Коли птах сідає на гілку, сухожилля натягуються і стискають па-льці.
Робота в групах (самостійна робота з підручником та додатковою літературою)
Завдання для груп:
І група — Які особливості будови травної системи птахів пов’язані з польотом?
ІІ група — Які особливості будови дихальної системи птахів пов’язані з польотом?
ІІІ група — Які особливості будови кровоносної системи птахів пов’язані з польотом?
IV група — Які особливості будови нервової системи та органів чуттів птахів пов’язані з польотом?
V група — Які особливості будови видільної системи птахів пов’язані з польотом?
Складання опорного конспекту за результатами роботи учнів:
Особливості будови травної системи птахів, пов’язані з польотом:
1. Відсутність зубів.
2. Наявність вола.
3. Двокамерний шлунок.
4. Швидке перетравлювання їжі.
5. Швидке випорожнення кишечнику.
6. Швидкий обмін речовин.
Особливість будови видільної системи птахів, пов’язана з польотом,— відсутність сечового міхура.
Особливості будови дихальної системи птахів, пов’язані з польотом:
1. Наявність повітряних мішків.
2. Подвійне дихання.
Особливості будови кровоносної системи птахів, пов’язані з польотом:
l. Чотирикамерне серце.
2. Два кола кровообігу.
3. Теплокровність.
Особливості будови нервової системи птахів, пов’язані з польотом:
1. Збільшення розмірів великих півкуль переднього мозку.
2. Добре розвинений мозочок.
Особливості органів чуттів, пов’язані з польотом:
1. Добре розвинений зір.
2. Добре розвинений слух.
3. Недорозвинені органи нюху.

Це цікаво
• «Найрозумніший» птах — горобець. На 100 г маси цього птаха припадає 4,37 г мозку (скажімо, у коня — 0,1 г/кг, а в крокодила — 0,007 г/кг).
• Найшвидше скорочується серце канарки — 1000 скорочень за хвилину (для порів-няння: у людини — 75).
 5. Узагальнення і закріплення знань
Лабораторна робота № 14
Тема. Вивчення особливостей будови скелета птахів.
Мета: знайти пов’язані з польотом особливості будови скелета птахів.
Обладнання: скелет птаха, таблиці «Скелет та мускулатура птахів».
Хід роботи
1. Розгляньте скелет голови (череп), переконайтеся в тому, що він складається з тонких зрослих кісток. З чим пов’язані такі особливості?
2. Розгляньте й назвіть відділи хребта. Назвіть їхні особливості (скільки хребців, зрослі чи рух-ливі).
3. З’ясуйте, з яких кісток складається грудна клітка птаха. Які особливості вона має?
4. Знайдіть і назвіть кістки, що утворюють пояс передніх кінцівок.
5. Розгляньте передні кінцівки, зверніть увагу на кисть, утворену кістками, що зрослися. Чим можна пояснити недорозвинення пальців у крилі птаха?
6. Розгляньте й назвіть кістки пояса задніх кінцівок. Як вони з’єднані між собою і яке це має значення?
7. Розгляньте й назвіть кістки задніх кінцівок. Які особливості їх будови пов’язані з пристосу-ванням до польоту?
8. Зробіть висновок, відповівши на запитання: які особливості має скелет птаха? З чим це пов’язано?
 6. Підбиття підсумків уроку
«Закінчи речення».
1. Відділи скелета птахів — … (череп, хребет, скелет вільних кінцівок та поясів кінцівок).
2. Відділи хребта — … (шийний, грудний, поперековий, крижовий, хвостовий).
3. Кількість шийних хребців — … (від 11 до 25).
4. Кістки, які формують грудну клітку, — … (грудні хребці, ребра, грудина).
5. Кіль — це… (виріст грудини).
6. Функція кіля — … (місце прикріплення грудних м’язів).
7. Орган, який зменшує тертя між внутрішніми органами, — … (повітряні мішки).
8. Розширена частина стравоходу деяких птахів — … (воло).
9. Кількість камер серця — … (чотири).
10. Сечовий міхур у птахів… (відсутній).
11. Дихання у птахів… (подвійне).
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Підготувати цікаві факти (історії) про розмноження та поведінку птахів.
2. Скласти кросворд «Будова птахів».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід