Особливості життєдіяльності ссавців
 

Урок № 57

Особливості життєдіяльності ссавців

Мета уроку: розглянути особливості внутрішньої будови та процесів життєдіяльності ссавців; знайти ускладнення в будові й процесах життєдіяльності ссавців порівняно з плазунами; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Очікувані результати: учні називають характерні особливості внутрішньої будови ссавців; учні наводять приклади ускладнення будови і процесів життєдіяльності ссавців порівняно з плазунами, пристосування ссавців до різних середовищ існування в будові, процесах життєдіяльності; учні розпізнають органи ссавців на малюнках та препаратах.

Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

n  1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n  2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.

2.2. «Вірю — не вірю».

Учням необхідно позначити пропоновані твердження позначками «+» — вірю або «–» — не вірю.

1. Тіло ссавців складається з голови, шиї, тулуба, хвоста і двох пар кінцівок.

2. Кінцівки розташовуються з боків тулуба.

3. Хвіст може допомагати деяким ссавцям лазити по деревах.

4. На голові ссавців розміщені губи, ніс із ніздрями, очі, вушні раковини.

5. Кінчик носа і ніздрі вкриті шкірою з волоссям.

6. У всіх ссавців ступінь розвитку органів чуттів однаковий.

7. Довге і товсте волосся називається остю.

8. Коротке та м’яке волосся називається підшерстям.

9. Ость зберігає тепло тіла тварини.

10. До шкірних залоз ссавців належать: потові, пахучі, сальні та молочні.

11. Шкіра собаки має значну кількість потових залоз.

12. Речовину, що виділяють молочні залози, називають молоком.

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

+

+

+

+

+

 

 

2.3. Конкурс сенканів.

Учні зачитують сенкани на тему «Ссавці», які вони склали вдома.

n  3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Проблемне запитання

Ученими було встановлено, що ссавці споживають різну кількість кисню, наприклад землерийка при масі тіла 3,5 г споживає 7–10 мл кисню на 1 г маси тіла за 1 год; заєць масою 1,6 кг — 0,96 мл, тюлень масою 26 кг — 0,22–0,34 мл, верблюд масою 170–330 кг — 0,03–0,04 мл. Так само неоднакова і кількість дихальних рухів за хвилину: у коня ця кількість дорівнює 8–16, у щура — 100–150, у миші — близько 200.

Із цих показників випливає, що споживання кисню залежить від розмірів тварин: чим більша тварина, тим менше вона споживає кисню. Чому так відбувається? На це запитання ви дасте відповідь у кінці уроку.

3.2. Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

 

 

  • 4. Засвоєння нового матеріалу

Особливості процесів життєдіяльності ссавців

Розповідь учителя

Тигр — хижак, коза — рослиноїдна тварина. Заєць пересувається по поверхні ґрунту, кит плаває у воді, кажан літає в повітрі. У будові систем їхніх органів ви знайдете безліч спільних рис і деякі відмінності. Крім того, не слід забувати, що ссавці мають ознаки подібності з іншими хребетними.

Запитання до учнів:

— Пригадайте, які особливості будови скелета характерні для плазунів.

(Обговорення відповідей учнів.)

(Проектування зображення на екран або використання його як роздавального матеріалу.)

Завдання для учнів:

— Розгляньте скелет ссавця (собаки) та визначте, з яких відділів він складається.

 

Очікувана відповідь учнів:

Скелет ссавців складається з черепа, хребта, скелета вільних кінцівок та їхніх поясів.

— На які відділи поділяється хребет ссавців?

Очікувана відповідь учнів:

Хребет ділиться на шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий відділи.

Розповідь учителя

Кількість хребців у відділах:

• шийний (у переважної більшості складається із 7 хребців);

• грудний (налічує від 9 до 24, найчастіше 12 хребців);

• поперековий (2–9 хребців);

• крижовий (від 4 до 9, при цьому власне крижових хребців — 2);

• хвостовий (містить від 3 до 49 вільних хребців).

Для шийного відділу хребта характерні два видозмінені перші хребці, які забезпечують рухливість голови. Шийних хребців завжди сім незалежно від довжини шиї. До передніх грудних хребців причленовуються ребра, сполучені з грудиною. Решта грудних хребців несуть ребра, що не доходять до грудини. У кажанів і у звірів з добре розвинутими для риття передніми кінцівками грудина несе кіль, що служить, як і у птахів, для прикріплення грудних м’язів. Череп ссавців характеризується великою мозковою коробкою, що пов’язано з великими розмірами головного мозку. Потилична кістка має два вирости для зчленовування з першим шийним хребцем. Скелет парних кінцівок зберігає основні риси будови п’ятипалої кінцівки наземних хребетних. Проте у зв’язку з різноманітністю умов існування деталі їхньої будови неоднакові. Наприклад, у звірів, що швидко бігають, передплесно, плесно, зап’ясток і п’ясток розташовуються прямовисно, і ці тварини спираються тільки на пальці (собаки). У більш вправних бігунів — копитних — скорочується кількість пальців: тварини ступають або на однаково розвинені третій і четвертий пальці (парнокопитні), або на третій палець (непарнокопитні). У кажанів другий–п’ятий пальці значно подовжені, між ними розташована шкіряста перетинка, яка утворює поверхню крила.

(Проектування зображення на екран або використання як роздавального матеріалу.)

 

Різні види кінцівок ссавців

 

Пояс передніх кінцівок (плечовий) представлений лопатками і ключицями (які відсутні, наприклад, у копитних), а залишки воронячої кістки зростаються з лопаткою, утворюючи дзьобоподібний відросток. Пояс задніх кінцівок (тазовий) представлений тазовими кістками (сідничною, лобковою і клубовою).

Запитання до учнів:

— Укажіть ознаки відмінності скелета ссавців від скелета плазунів.

(Формулювання висновку.)

Це цікаво

Ссавці можуть пересуватися досить швидко. Заєць біжить зі швидкістю 55–70 км/год, лев — 50, газель — 40–50, африканський слон розвиває швидкість до 40 км/год. Найбільш швидко бігає гепард — 105–112 км/год.

Самостійна робота учнів з підручником

Запитання для опрацювання:

— Які особливості будови м’язів ссавців?

Очікувана відповідь учнів:

М’язова система ссавців дуже диференційована і відрізняється великою кількістю різноманітно розташованих м’язів. Характерна наявність куполоподібного м’яза — діафрагми, що відмежовує черевну порожнину від грудної. В основному її роль полягає в зміні об’єму грудної порожнини, що пов’язана з диханням. Значний розвиток отримує підшкірна мускулатура, що приводить у рух шкіру.

Робота в групах

Завдання для груп:

— Схарактеризуйте:

І група — травну систему ссавців;

ІІ група — дихальну систему ссавців;

ІІІ група — кровоносну систему ссавців;

IV група — видільну систему ссавців;

V група — нервову систему ссавців.

— Укажіть риси ускладнення цих систем органів порівняно з плазунами.

(Групи презентують результати своєї роботи.)

Презентація І групи

Особливості будови травної системи ссавців

Травна система ссавців характеризується добре вираженим диференціюванням на відділи. З країв ротового отвору утворюються м’язисті складки — губи (їхній розвиток пов’язаний з живленням дитинчат молоком матері). Ротова порожнина обмежена з боків м’язистими стінками — щоками, характерними тільки для ссавців. Язик у різних видів служить для захоплення їжі, пиття, формування харчової грудки і т. д. У ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, секрет яких змочує і частково перетравлює їжу. Зуби завжди сидять у лунках — заглибинах щелепних кісток. Вони більшою чи меншою мірою диференційовані на різці, ікла і кутні зуби.

За ротовою порожниною починається глотка, далі йдуть стравохід, шлунок. Залежно від характеру їжі шлунок може мати різну будову. У рослиноїдних тварин шлунок складний. У жуйних парнокопитних, наприклад, у корів, він складається з чотирьох відділів: сичуг, книжка, сітка і рубець. Такий шлунок виконує роль «бродильного чана», де під дією мікроорганізмів відбувається розщеплення целюлози до більш простих сполук, які засвоюються організмом тварини. У хижих шлунок простіший і не поділяється на відділи.

Кишечник диференційований на відділи: тонку, товсту і пряму кишки. Підшлункова залоза і печінка, що складається з часток, добре розвинені.

Складання опорного конспекту

Риси ускладнення в будові травної системи ссавців:

• диференціація зубів на різці, ікла та кутні зуби;

• відсутність клоаки;

• розташування зубів у заглибинах щелепних кісток — альвеолах;

• наявність у зубів коренів;

• ротова порожнина розділена на передротову та власне ротову порожнину;

• у більшості ссавців розвинені м’язисті губи, що дозволяє вживати рідку їжу.

Додатковий матеріал

Споживання води ссавцями має свої особливості. Багато видів хижаків і копитних регулярно ходять на водопій. Копитні в пошуках води можуть пробігати дуже великі відстані. Є ссавці, потреба яких у воді задовольняється за рахунок соковитої їжі. Низка пустельних видів (в основному гризуни) зовсім не п’ють, хоча живляться сухими кормами. Джерелом водозабезпечення у них служить метаболічна вода, яка утворюється в процесі обміну речовин (при розщеплюванні 1 кг жиру утворюється 1 л води, 1 кг вуглеводів — 0,5 л, 1 кг білків — 0,4 л). Не п’ють воду і водяні ссавці.

Презентація ІІ групи

Особливості будови дихальної системи ссавців

Дихальна система представлена носовою порожниною, гортанню, трахеєю, бронхами і легенями. На відміну від легень плазунів і птахів, у яких порожнина легенів розділена численними перегородками на камери, у ссавців на кінцевих відгалуженнях бронхів — бронхіолах — розміщені грона тонкостінних пухирців — альвеол. Стінки альвеол обплетені капілярами. Кількість альвеол залежить від рухливості тварин. У малорухливих лінивців їх близько 6 млн, у хижих — від 300 до 500 млн. Споживання кисню залежить від розмірів тварини (у великих тварин інтенсивність обміну речовин нижча, ніж у дрібних). Добре розвинений голосовий апарат (голосові хрящі, м’язи та зв’язки). Є діафрагма (м’язова перегородка між грудною й черевною порожнинами, що бере участь у дихальних рухах).

Складання опорного конспекту

Риси ускладнення в будові дихальної системи ссавців:

• легені завдяки альвеолярній структурі мають більшу дихальну поверхню;

• наявність діафрагми, яка бере участь у дихальних рухах.

Додатковий матеріал

Дихальні рухи (вентиляція легенів) мають істотне значення для теплорегуляції, особливо у видів із слабко розвиненими потовими залозами. У них охолоджування повітря при його нагріванні значною мірою досягається підвищенням випаровування води, пари якої виводяться разом з повітрям, що видихається. Наприклад, у собаки при підвищенні температури середовища кількість води, яка випаровується легенями, може досягати 200 см3/год.

Презентація ІІІ групи

Особливості будови кровоносної системи ссавців

Серце чотирикамерне, велике і мале кола кровообігу повністю відокремлені. Численні дрібні еритроцити крові не мають ядер, що підвищує ефективність перенесення ними кисню.

Кровоносна система характеризується асиметричним розташуванням венозних стовбурів, а також тим, що в ссавців зберігається тільки ліва дуга аорти.

Складання опорного конспекту

Риси ускладнення в будові кровоносної системи ссавців у порівнянні з плазунами:

• серце чотирикамерне;

• велике і мале кола кровообігу повністю відокремлені;

• еритроцити без’ядерні.

Доповнення вчителя

Відносні розміри серця залежать від ступеня рухової активності тварин. Так, у домашнього кролика серце за розмірами втричі менше, ніж у дикого зайця. Така сама закономірність спостерігається при порівнянні цього показника в кімнатного і гончого собак. Частота серцевих скорочень зменшується в міру зростання маси тварин (і відповідно зменшення інтенсивності метаболізму). Якщо в миші кількість серцевих скорочень за 1 хв дорівнює 600, то у собаки — 120, у бика — 40–45.

Презентація IV групи

Особливості будови видільної системи ссавців

Видільна система представлена парними тазовими нирками, що мають типову будову. Від них відходить сечовід, що впадає в сечовий міхур. У сечовому міхурі сеча накопичується і періодично по сечовивідному каналу виводиться назовні.

Складання опорного конспекту

Риси ускладнення в будові видільної системи ссавців у порівнянні з плазунами:

• сеча виводиться по сечовидільному каналу назовні, а не в клоаку.

Презентація V групи

Особливості будови нервової системи ссавців

Головний мозок ссавців характеризується відносно великими розмірами, що обумовлюється збільшенням об’єму півкуль переднього мозку й мозочка. Розвиток переднього мозку виражається в основному в розростанні його даху — мозкового склепіння, а не смугастих тіл, як у птахів. Високий розвиток кори мозку. Поверхня кори значно збільшена за рахунок утворення борозен і звивин. У корі розташовані центри вищої нервової діяльності. Мозочок великий і диференційований на декілька відділів.

Складання опорного конспекту

Риси ускладнення в будові нервової системи ссавців у порівнянні з плазунами:

• збільшення об’єму головного мозку;

• добре розвинена кора головного мозку;

• наявність у корі головного мозку борозен та звивин;

• розвинений мозочок.

Формулювання висновку:

Основні прогресивні ознаки класу:

1) живородіння з періодом внутрішньоутробного розвитку; взаємодія материнського організму із зародком здійснюється через плаценту;

2) вигодовування дитинчат молоком — секретом молочних залоз;

3) підтримка постійної температури тіла, що досягається розділенням артеріальної і венозної крові, високою кисневою ємністю без’ядерних еритроцитів, розвитком теплоізолюючого волосяного покриву і підшкірної жирової клітковини;

4) диференціювання зубів за функціями — пристосування до живлення різноманітною їжею;

5) зміни в скелеті кінцівок та їхніх поясів, що дають можливість швидкого переміщення, розселення й активного переслідування здобичі;

6) прогресивний розвиток головного мозку й органів чуттів.

n  5. Узагальнення і закріплення знань

  • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Уставити пропущені в тексті слова.

Скелет ссавців має такі відділи:_________, __________, __________, ___________, _______,__________ (череп, хребет, пояс передніх кінцівок, пояс задніх кінцівок, скелет передньої кінцівки, скелет задньої кінцівки). Хребет поділяється на _____, ______, ________, ________, _______, _______ (шийний, грудний, поперековий, крижовий, хвостовий) відділи. Кількість хребців у тому чи іншому відділі хребта в різних ссавців буває _______ (різна). Кількість хребців у шийному відділі хребта — ____ (7), найчастіше у грудному відділі _______ (12) хребців, у ___________ (поперековому) відділі 6–7 хребців, у _______ (крижовому) відділі 4 хребці. __________ (хвостовий) відділ хребта у різних ссавців складається з різної кількості хребців. М’язова система ссавців у порівнянні з плазунами _________ (ускладнюється). Вона представлена поперечносмугастою та __________ (гладенькою) м’язовою тканиною. Лише ссавцям властива ________ (діафрагма) — м’язова перегородка, що відділяє грудну порожнину від черевної».

5.2. «Узагальнити терміни».

1. Носова порожнина, гортань, трахея, бронхи. (Дихальні шляхи.)

2. Різці, ікла, кутні. (Зуби.)

3. Підшлункова, печінка, слинні. (Залози травної системи.)

4. Артерії, вени, капіляри (Судини.)

5. Довгастий, середній, проміжний, мозочок, передній. (Відділи головного мозку.)

5.3. «Ти — мені, я — тобі».

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити його перед будь-ким зі своїх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.

n  6. Підбиття підсумків уроку

Обговорення проблемного запитання.

Споживання кисню залежить від розмірів тварини: у великих тварин інтенсивність обміну речовин нижча, ніж у дрібних.

n  7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення на теми «Турбота про потомство у ссавців» та «Спілкування ссавців».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості життєдіяльності ссавців", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід