Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини
 
Урок № 36 
Тема. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини 
Мета: закріпити знання про вірусні інфекції, про заходи запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та іншим вірусним захворюванням. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку. 
Базові поняття й терміни: ВІЛ, СНІД, Т-лімфоцити. 
Тип уроку: урок-конференція. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв 
1.   ВІЛ/СНІД  —  соціальна   й  медична  проблеми  людства 
2.   ВІЛ/СНІД  і  його  профілактика 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 5 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Розповідь учителя ; 
У липні 1981 року в Атланті (США) з’явилися перші повідом-лення про невідому хворобу, що поширюється серед гомосексуалістів 
і призводить до смерті. Згодом невідома інфекція отримала назву ВІЛ-інфекції. У 1985 році в пресі з’явилися перші відомості про зараження 
ВІЛ у Радянському Союзі. У Москві була зорганізована лабораторія, 
мета якої полягала в пошукові засобів лікування СНІДу. Приблизно 
в той-таки час у газеті «Комсомольская правда» був опублікований лист 
харківських студентів-медиків зі зверненням до дослідників СНІДу 
з проханням припинити пошук засобів боротьби з ВІЛ. Своє звернення 
студенти мотивували тим, що ця хвороба зітре з лиця Землі такі гру -пи ризику, як наркомани, повії та гомосексуалісти, адже перші хворі 
належали саме до цих категорій людей. Однак не минуло й місяця як 
та ж таки газета опублікувала повідомлення про зараження 200 дітей 
у м. Еліста в дитячій лікарні, а ще за якийсь час — про зараження 
цілого відділення дитячої лікарні в м. Волгоград. Ці випадки сталися 
в результаті того, що ін’єкції дітям проводили, як у той час було поши -рено, одним шприцом, змінюючи тільки голки. За даними статистики, 
щодня на нашій планеті ВІЛ-інфікованими стають майже 16 тисяч лю-дей. З моменту початку епідемії у світі заразилися ВІЛ близько 50 млн 
осіб. Сьогодні у світі живуть близько 46 млн людей з ВІЛ/СНІДом. 
Кількість випадків зараження ВІЛ-інфекцією щороку зростає. Понад 
половину ВІЛ-інфікованих людей заразилися у віці 15–40 років. 
Учитель коментує анонімні анкети, підбиває підсумок анкетування. 
— Що ми повинні знати про СНІД та інші вірусні захворювання? 
Як захистити себе й своїх близьких? Саме цим питанням ми й присвятимо 
наш урок-конференцію. 
Учитель об’єднує клас у групи. Кожна група складається з допо-відача, секретаря, експерта, рецензента, опонента. 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
Організація   роботи 
Ведучий конференції повідомляє регламент роботи: на повідо-млення виділяють по 5 хвилин, по 2 хвилини на обговорення. 
1. в ІЛ/СНІ д — соціальна й медична проблеми 
людства 
За тридцятирічну історію існування СНІДу на планеті Земля ВІЛ-інфекція забрала понад 30 млн життів. Сьогодні коефіцієнт смертності 
внаслідок ВІЛ-інфекції є найвищим показником смертності населення 
планети. 
ВІЛ-інфекція найбільше вражає тих людей, які перебувають 
у репродуктивному віці. 13,2 млн дітей втратили батьків через СНІД. 
Близько 3,2 млн дітей ВІЛ-інфіковані. 
В Україні поширення СНІДу почалося в 1987 році. Темпи по-ширення ВІЛ-інфекції в Україні найвищі серед країн Європи. Сьогодні 
Україна перебуває на межі пандемії СНІДу. Серед ВІЛ-інфікованих 
громадян України офіційно зареєстровані близько 6,5 тис. дітей, з яких 
6 тис. народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Україна визнана одним 
з найбільш кризових районів світу. У більшості випадків зараження ВІЛ 
сталося в результаті внутрішньовенного введення наркотиків та неза-хищеного сексу. Як і в усьому світі, більшість ВІЛ-позитивних людей 
перебувають у віковій групі від 15 до 40 років, що є репродуктивною. 
Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини, яка не отримує 
лікування, в Україні становить 5–7 років. 
Усі ці дані статистики змушують переходити до більш ефективних 
профілактичних програм. 
2. в ІЛ/СНІ д і його профілактика 
ВІЛ-інфекція — це захворювання, викликане вірусом, що є при -чиною імунодефіциту людини. ВІЛ — це вірус, що вражає Т-лімфоцити-хелпери. Таким чином, ВІЛ знижує захисну функцію імунної системи 
людини. Організм, уражений ВІЛ, не може протистояти різноманітним 
захворюванням. Від 2 до 5 років людина, в організмі якої розмножується 
ВІЛ, може не знати про захворювання. Згодом вона все частіше й час-тіше хворіє. Діагноз СНІД (синдром набутого імунодефіциту) ставлять 
через кілька років, коли в людини розвиваються, як правило, кілька 
серйозних захворювань. 
В усьому світі застосовують абревіатуру АIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome), у Франції — SIDA. 
Синдром — це сукупність ознак, що визначають певне захворю-вання. 
Набутого — переданого від однієї людини іншій. 
Імунного — захисної системи. 
Дефіциту — недостатність захисної системи. 
СНІД — це кінцева стадія ВІЛ-інфекції. Результатом зниження 
імунітету є повторювані запалення легенів, кишкові розлади, туберку -льоз, утворення злоякісних пухлин шкіри й судин. 
Для того щоб з’ясувати, чи заражена людина ВІЛ, необхідно 
зробити аналіз на наявність антитіл до вірусу. 
ВІЛ — це досить добре вивчений вірус, використовуючи знання 
про нього, людина, з великою ймовірністю, може захистити себе. 
Шляхи зараження Віл 
— незахищений статевий акт (без презерватива); 
— ін’єкції, пересаджування тканин, операції із застосуванням 
нестерильних інструментів, включно з татуюванням і пірсингом; 
— передача вірусу від матері плоду. 
ВІЛ передається через кров, сперму, піхвові виділення, мате-ринське молоко. 
НЕ передається через слину, піт, сльози, сечу, фекалії, рукостис-кання, при кашлі й чханні, використанні спільного посуду, постільної 
білизни, рушника, у громадському транспорті, через укуси комах . 
реакція організму на вІЛ 
вірусоносії Гострий СНІ д 
(інкубаційний період 6–14 днів) 
Хронічна форма СНІду 
(інкубаційний період 24–60 місяців) 
Симптоми СН іДу 
— постійне підвищення температури до 38°; 
— набрякання лімфовузлів; 
— безперервні інфекції; 
— часті запалення легенів, сухий безперервний кашель; 
— багряні плями на шкірі; 
— психічні розлади; 
— отерплість рук, стоп ніг, порушення координації рухів; 
— часті розлади роботи кишечника; 
— на більш пізніх стадіях різке схуднення, відсутність апетиту; 
— гнійні ураження шкіри. 
Профілактика Віл-інфекції 
Профілактика СНІДу нерозривно пов’язана зі здоровим спосо -бом життя, що різко зменшує ризик зараження ВІЛ. Усвідомлення 
важливості збереження здоров’я, знання про шляхи передачі, розвитку 
ВІЛ-інфекції, фактичну невиліковність цього захворювання допоможуть 
людині уникнути його. 
Групою ризику є люди, які ведуть безладний спосіб життя, вжи-вають наркотики, порушники моралі. 
Уникнути зараження ВІЛ-інфекцією допоможуть: 
— здоровий спосіб життя, відсутність ранніх статевих зв’язків; 
— знання про шляхи передачі ВІЛ-інфекції; 
— використання презервативів; 
— відмова від наркотиків. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Завдання 1. 
Прокоментуйте схему життєвого циклу вірусу грипу. 
Вірус грипу — контакт із клітиною — фагоцитоз, розщеплення 
за допомогою протеаз білкової оболонки — вихід нуклеїнової кислоти, 
вбудовування в ДНК клітини-хазяїна за допомогою ферменту інте -грази — провірус — РНК вірусу — білки вірусу — складання вірусу 
й відбруньковування. 
Завдання 2. 
Скласти схему життєвого циклу вірусу ВІЛ. 
Дискусія ; 
1. Чи можна створити вакцину проти СНІДу? Чому? 
2. Чи можна заразитися ВІЛ побутовим шляхом? Чому? 
3. Що таке група ризику й хто до неї належить? 
4. Як здоровий спосіб життя може захистити від ВІЛ-інфекції? 
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Метод «Дельта-плюс» ; 
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку, 
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухо -вуються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього 
методу є розвиток уміння оцінювати себе, давати оцінку діям одно-класників. 
Підбиття підсумків конференції ; 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід