Різноманітність бактерій
 

Урок №58
Різноманітність бактерій

Мета уроку: узагальнити знання учнів про будову бактеріальної клітини; розглянути різноманітність бактерій та взаємодію їх з іншими організмами; розвивати вміння співпрацювати, відповідати на різнорівневі запитання; закріпити індивідуальні вміння формулювати запитання та судження; виховувати розуміння того, що людина — частина природи.

Очікувані результати: учні мають знати будову бактеріальних клітин; називати їх форми; учні мають характеризувати процеси життєдіяльності прокаріотів; учні мають порівнювати процеси життєдіяльності бактерій з процесами життєдіяльності еукаріотичних організмів.

Обладнання: ______________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опор­них знань учнів

2.1.  Тестові завдання з одним правильним варіантом відповіді.

1) Бактерії належать до царства:

А Рослини   Б  Тварини       В Дроб’янки     Г Гриби

2) Бактерії — це організми:

А одноклітинні                    В багатоклітинні

Б колоніальні                       Г неклітинні

3) Учений, який відкрив бактерії:

А С. Виноградський            В Д. Івановський

Б Л. Пастер                          Г А. Левенгук

4) Органела, яка є в бактеріальній клітині:

А рибосома Б  пластиди      В мітохондрії   Г вакуоля

5) Частина клітини, яка відсутня в бактерії:

А клітинна стінка                 В цитоплазма

Б рибосома                          Г ядро

2.2.  Розгадати кросворд «Бактерії».

2.2.      Розгадування кросворда.

Розгадати кросворд «Бактерії» і визначити зашифроване слово.

Запитання до кросворда:

1)         Шар слизу, який покриває клітинну стінку бактерії ззовні. (Капсула.)

2)         Органела, яка відсутня у бактеріальної клітини. (Хлоропласт.)

3)         Організми, які разом з бактеріями відносять до царства Дроб’янки. (Ціанобактерії.)

4)         Оргнанізми, клітини яких не мають ядра. (Прокаріоти.)

5)         Організми, клітини яких мають ядро. (Еукаріоти.)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зашифроване слово: спора.

 

2.3.  Індивідуальна робота за картками.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного питання

Одна бактеріальна клітина протягом десяти днів може утворити потомство, яке дорівнюватиме об’єму земної кулі. Проте цього не відбувається. Чому?

На це питання ви знайдете відповідь під час сьогоднішнього уроку.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

n4.      Засвоєння нового матеріалу

1.         Різноманітність форм бактеріальних клітин

Бесіда

Запитання для обговорення:

— Як ви гадаєте, чи всі бактерії однакові? (Ні.)

— А чим можуть відрізнятися бактерії між собою? (Зовнішнім виглядом, формою, способом і умовами життя.)

Розповідь учителя (з демонстрацією таблиці «Форми бактеріальної клітини» або проектуванням зображення на екран)

Історично бактерії поділяли за формою на кулясті (коки), паличкоподібні (бацили), звивисті (спірили — форми зі спіральними завитками; спірохети) та вигнуті подібно до коми — вібріони. Кулясті бактерії можуть утворювати пари (диплококи), об’єднуватися в ланцюжки (стрептококи) чи грона (стафілококи). Але оскільки бактерії дуже дрібні та мають відносно схожі форми, класифікація, заснована на формі, не була успішною. Перша формальна класифікація з’явилася після розробки Гансом Крістіаном Грамом методики фарбування за Грамом, що розділяє бактерії за структурними характеристиками клітинної стінки.

Повідомлення учня

Фарбування за Грамом (або метод Грама) — виведений метод розрізнення бактерій за допомогою фарбування. Грам виділив дві великі групи (грам-позитивні і грам-негативні), що розрізняються хімічними та фізичними властивостями їх клітинної стінки. У медицині фарбування за Грамом використовується при аналізі крові, коли підозрюється інфекція. Цей спосіб набагато швидший, ніж звичайні методи і особливо важливий, коли визначення типу інфекції необхідне для прогнозу та вибору методу лікування. При аналізі, наприклад, коки і спороносні форми бактерій, а також дріжджі — грам-позитивні, вони забарвлюються в синьо-чорний (темно-синій) колір, більшість інших бактерій — грам-негативні й забарвлюються в червоний колір, ядра клітин еукаріотів набувають яскраво-червоного кольору, а цитоплазма — рожевого.

 

2.         Особливості життєдіяльності бактерій

Робота в групах

Завдання для груп:

— Використовуючи текст підручника та додатковий матеріал, підготувати відповідь на запитання та скласти опорну схему.

І група — Які способи живлення характерні для бактерій?

ІІ група — Які особливості процесу дихання бактерій?

ІІІ група — Як розмножуються бактерії?

IV група — Як бактерії переносять несприятливі умови навколишнього середовища?

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  «Закінчи речення».

1) За формою розрізняють бактерії: … (кулясті, паличкоподібні, звивисті, вигнуті подібно до коми тощо).

2) За несприятливих умов клітини бактерій укриваються товстою оболонкою, утворюючи … (цисти).

3) Бактерії, які живляться речовинами живих організмів, є … (паразитами).

4) Бактерії, які живляться рештками відмерлих організмів, є … (сапротрофами).

5) Основний спосіб розмноження бактерій — … (поділ клітини навпіл).

6) За типом дихання бактерії поділяються на … та … (аероби та анаероби).

7) За способом живлення бактерії поділяються на … та … (автотрофи та гетеротрофи).

5.2.  «Ти — мені, я — тобі».

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх перед будь-ким зі своїх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.

5.3.      «Мозковий штурм».

— Чим визначається здатність бактерій пристосовуватися до зміни умов існування?(Здатність бактерій порівняно швидко адаптуватися до зміни умов існування пояснюється тим, що в них висока частота мутацій і велика швидкість розмноження.)

 

5.4.      Скласти пари, поєднавши назви і форми бактеріальних клітин.

Назви

Форми

1          Коки

2          Бацили

3          Вібріони

4          Спірили

А Вигнуті

Б Спіральні

В Округлі

Г Паличкоподібні

 

Відповіді: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б.

 

n 6. Підбиття підсумків уроку

6.1.  Обговорення проблемного питання, яке було поставлене на початку уроку.

6.2.  Фронтальна бесіда.

1. Які способи живлення характерні для бактерій? Охарактеризуйте їх.

2. Як дихають бактерії?

3. Як відбувається розмноження бактерій?

4. Як бактерії переносять несприятливі умови навколишнього середовища?

5. Чим циста відрізняється від спори?

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Завдання для творчих груп:

Підготувати повідомлення із вказаних тем.

І група — значення бактерій у природі;

ІІ група — бактерії-симбіонти;

ІІІ група — значення бактерій в житті людини;

IV група — профілактика бактеріальних захворювань.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Різноманітність бактерій", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід