Різноманітність грибів
 
Урок № 52
Різноманітність грибів
Мета уроку: сформувати уявлення про різноманітність грибів, особливості їх будови, життєдіяльності та розмноження; виявити характерні особливості нижчих та вищих грибів; розвивати навички роботи з мікроскопом та вміння виготовляти мікропрепарати грибів; формувати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.
Очікувані результати: учні мають знати загальні ознаки нижчих і вищих грибів та їх представників; учні мають пояснювати значення грибів у природі та в житті людини; порівнювати будову і життєдіяльність різних груп грибів.
Обладнання: _______________________________________________________________________
Тип уроку: комбінований.
1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опор­них знань учнів
2.1. Тестові завдання з одним правильним варіантом відповіді.
1) Наука, що вивчає гриби:
А ботаніка Б ліхенологія В бріологія Г мікологія
2) Вегетативне тіло гриба:
А мікориза Б міцелій В спорангії Г ніжка
3) Гриби-паразити:
А утворюють за наявності світла органічні речовини
Б оселяються на продуктах харчування
В утворюють мікоризу
Г оселяються на інших живих організмах
4) Гриби-сапротрофи:
А утворюють за наявності світла органічні речовини
Б оселяються на продуктах харчування
В утворюють мікоризу
Г оселяються на інших живих організмах
5) У клітинах грибів відкладається:
А глікоген В ламінарин
Б крохмаль Г багрянковий крохмаль
6) Клітини грибів не мають:
А ядра В пластид
Б клітинної стінки Г мітохондрій
2.2. Конкурс загадок про гриби (творче домашнє завдання).
2.3. «Четвертий зайвий».
Знайти зайвий термін і пояснити свій вибір.
1) хітин, глікоген, хлорофіл, сечовина;
2) паразити, автотрофи, сапротрофи, симбіонти;
3) мітохондрії, ядро, пластиди, клітинна стінка.

3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Існують гриби, які «вистрілюють» своїми спорами у бік джерела світла. На поверхні кінського гною можна побачити повстяну плівку, всіяну численними безбарвними краплями. Це розвиваються цвілеві гриби роду Пілоболи. Пілоболові гриби мають дивовижні особливості: вони утворюють півсферичний спорангій, який несе від 30 до 90 тис. спор. Під час дозрівання вони стрімко викидаються у бік світла. Учені вважають, що здута частина спорангієносця, на якій формуються спорангії, сприймає світлове подразнення. Перед «бомбардуванням» спорами спорангієносець заповнюється водою, і спори розповсюджуються разом із цівкою води на значну відстань (до 2 м) з початковою швидкістю до 27 м/с.
— А чи є цвілеві гриби, пов’язані з побутом людини? (Учні можуть наводити приклади утворення цвілі.)
Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо розглядати будову й особливості життєдіяльності грибів.
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
4. Засвоєння нового матеріалу
1. Поняття про нижчі і вищі гриби
Бесіда
За будовою міцелію гриби умовно поділяють на вищі та нижчі.
Запитання до учнів:
— Як ви гадаєте, чим міцелій нижчого гриба відрізняється від міцелію вищого гриба? (Обговорення питання.)
У нижчих грибів у гіфах немає перетинок, тому вони мають вигляд однієї гігантської галузистої клітини. У вищих грибів міцелій багатоклітинний, тобто в гіфах є поперечні перетинки. Дріжджі та внутрішньоклітинні паразитичні гриби міцелію не мають. Тривалість життя міцелію нижчих грибів становить декілька днів. Їх гіфи не мають перегородок і є гігантськими, дуже розгалуженими клітинами із численними ядрами.
Тривалість життя міцелію вищих грибів — декілька років. Їх гіфи складаються з клітин, що мають одне або декілька ядер; довжина таких клітин деколи сягає кількох метрів 
2. Особливості будови нижчих грибів
Розповідь учителя
Під спільною назвою «цвілеві гриби» об’єднують різні види грибних організмів, які утворюють характерний наліт (цвіль).
Цвілеві гриби оселяються на продуктах харчування, у ґрунті, на овочах і плодах. Вони зумовлюють псування доброякісних продуктів (хліба, овочів, ягід, фруктів тощо). Більшість цих грибів — сапротрофи. Проте деякі з них є збудниками інфекційних хвороб людини, тварин, частіше рослин.
Усім добре відомий одноклітинний гриб мукор, або біла цвіль, що оселяється на овочах, хлібі та кінському гної. Спочатку біла цвіль має вигляд пухнастого нальоту, який через деякий час стає чорним, оскільки на грибниці з’являються кулясті головки (спорангії), у яких утворюється велика кількість спор темного кольору.
Повідомлення учня
Дріжджі — одноклітинні гриби
Дріжджі належать до групи одноклітинних грибів, які втратили міцеліальну будову, бо середовищами їх проживання стали субстрати рідкої або напіврідкої консистенції, що містять у великій кількості органічні речовини. До групи дріжджових грибів входять 1500 видів.
У природі дріжджі значно поширені, мешкають на субстратах, багатих цукрами, і можуть утворювати колонії.
Дріжджі — це гриби, які живуть протягом усього або більшої частини життєвого циклу у формі окремих поодиноких клітин, здатних до брунькування. Розміри дріжджових клітин становлять у середньому від 3 до 7 мкм у діаметрі, але трапляються деякі види, клітини яких можуть досягати 40 мкм. Дріжджові клітини нерухомі й мають овальну форму. Хоча міцелію дріжджі не утворюють, у них спостерігаються всі ознаки і властивості грибів. Для дихання дріжджам потрібен кисень, але за відсутності його доступу багато видів факультативних анаеробів дріжджових грибів отримують енергію в результаті бродіння з утворенням спиртів. Ріст і розмноження дріжджів відбувається з величезною швидкістю, провокуючи при цьому характерні зміни в навколишньому середовищі. Так, завдяки процесу спиртового бродіння, дріжджі отримали велике поширення в усьому світі. Розмноження дріжджів здійснюється брунькуванням (поділом).
Певні види дріжджів здавна використовуються людиною при виготовленні вина, пива, хліба, квасу, при промисловому виробництві спирту тощо. Деякі види дріжджів застосовують у біотехнології, завдяки їх важливим фізіологічним особливостям. 
У сучасному виробництві, використовуючи дріжджі, отримують харчові добавки, ферменти, ксиліт, очищують воду від забруднення нафтою. Але є й негативні властивості дріжджів. Деякі види дріжджів здатні викликати в людей захворювання, оскільки є факультативними, або умовно-патогенними, мікроорганізмами. До таких захворювань належать кандидоз, криптококоз, пітиріаз.
3. Особливості будови вищих грибів
Робота в групах
Завдання для груп:
Опрацюйте текст підручника і дайте відповіді на запитання:
І група — Що спільного є в будові мукора і пеніцила?
ІІ група — Що відмінного є в будові мукора і пеніцила?
ІІІ група — Чому цвілеві гриби оселяються на органічних рештках?
IV група — За яких умов можна уникнути появи цвілі?
(Групи відповідають на запитання, які були поставлені на початку роботи, та на запитання, які виникли в однокласників.)
Повідомлення учня
Відкриття пеніциліну
Александер Флемінг (1881–1955), англійський бактеріолог, у 1945 р. був визнаний гідним Нобелівської премії з фізіології та медицини (разом з Х. Флорі й Е. Чейном) за відкриття антибіотика пеніциліну.
Як це часто трапляється в історії наукових відкриттів, успіх приходить до вдумливого і неквапливого дослідника за наявності певної частки везіння. «Чарівна куля» наздогнала Флемінга в 1929 р., коли колонія стафілококів (бактерій) у його лабораторії була випадково заражена цвілевими грибами і всі стафілококи загинули. Виявилося, що в колонію потрапив пліснявий гриб Penicillium notatum. Речовину, яку він виділяв у культуральне середовище, Флемінг назвав пеніциліном.
Подальші дослідження показали, що навіть у великих дозах пеніцилін нетоксичний для тварин і здатний убивати дуже стійкі патогенні мікроорганізми. На жаль, у лікарні св. Марії не було біохіміків, і Флемінг не зміг одержати пеніцилін у вигляді, придатному для ін’єкцій. Цю роботу виконали в Оксфорді Г. Флорі й Е. Чейн лише в 1938 р.
У 1941 р. стало зрозуміло, що можливості пеніциліну як протимікробного агента дуже великі і його необхідно виготовляти в промислових масштабах. Відкриття пеніциліну, а потім і інших антибіотиків здійснило справжню революцію в лікуванні інфекційних хвороб.
5. Узагальнення і закріплення знань
Лабораторна робота № 16
Тема. Будова нижчих грибів.
Мета: ознайомитися з будовою нижчих грибів.
Обладнання та матеріали: мукор на хлібі, постійний мікропрепарат мукора, мікроскоп, лупа, препарувальний набір, предметні та накривні скельця, вода, піпетка, таблиці, мікроскоп.
Хід роботи
1. Розгляньте уважно неозброєним оком скупчення мукора на харчових продуктах. Опишіть, що ви побачили.
2. Розгляньте мукор за допомогою лупи чи мікроскопа. Порівняйте те, що ви побачили, 
з малюнком у підручнику і таблицею.
3. Знайдіть окремі гіфи грибниці (вони мають вигляд ниток) і спорангії (мають вигляд чорних головок чи горошин, що тримаються на високих ніжках-підставках).
4. Перенесіть за допомогою препарувальної голки кілька спорангіїв на предметне скло у краплю води, накрийте їх накривним скельцем. Розгляньте мікропрепарат за допомогою мікроскопа. Намалюйте, що ви побачили, і позначте цифрами:
1 — гіфи;
2 — спорангій;
3 — ніжка-підставка.
5. За результатами роботи зробіть висновок.


6. Підбиття підсумків уроку
«Закінчи речення»
1) На продуктах харчування може оселятися … (мукор).
2) Цей гриб належить до … (нижчих).
3) Спори в мукора утворюються в кулястих … (спорангіях).
4) На відміну від мукора пеніцил — … (багатоклітинний гриб).
5) Пеніцил став відомим на весь світ завдяки тому, що з нього був виділений перший … (антибіотик).
6) До грибів, які не утворюють грибницю, належать … (дріжджі).
7) Їх використовують для (отримання спирту, у хлібопекарській та пивоварній промисловості).
7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Підготувати повідомлення про паразитичні гриби.
2. Скласти сенкани на теми «Мукор», «Пеніцил», «Дріжджі».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Різноманітність грибів", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід