Роль риб у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб
 
Урок № 41
Роль риб у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. 
Рибне господарство. Охорона риб
Мета уроку: розглянути роль риб у водних екосистемах та їх значення в житті людини, розкрити вплив діяльності людини на життєдіяльність риб, обґрунтувати методи їх охорони та розведення; розвивати вміння аналізувати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити узагальнюючі висновки; виховувати бережливе ставлення до природи.
Очікувані результати: учні наводять приклади риб, що потребують охорони, промислових риб; учні пояснюють значення збереження видової різноманітності риб, необхідність регулювання їхньої чисельності; значення риб у природі та в житті людини.
Обладнання:  
Тип уроку: комбінований.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.
2.2. «Знавці риб».
Розподілити запропонованих риб за рядами.
2.3. Розгадування кросвордів на тему «Риби наших водойм».
Учні обмінюються кросвордами, які склали вдома, і розгадують їх.
2.4. «Творча лабораторія» (робота у творчих групах).
— Учені вважають відкриття латимерії дуже важливим етапом для розуміння історії тварин-ного світу. Як ви вважаєте, чому?
 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Послухайте уривок з дитячої фантастичної повісті Юрія Томіна «Каруселі над містом»:
«На вигляд це була зовсім звичайна річка. Ще недавно в ній водились окуні, плітки і навіть раки, як відомо, вони люблять чисту воду. Але кілька років тому фабрика іграшок знищила в ній всю живність. Найдовше, кажуть, протрималася стара щука. Та й вона не змогла тут жити — попливла вгору по течії в іншу річку, де й померла від нудьги і самотності. Адже в неї була чер-вона голова, зелене черевце, синій хвіст, і інші щуки не хотіли з нею спілкуватися».
— Що й чому трапилося зі щукою?
— Що необхідно робити, щоб з іншими рибами такого не сталося?
Повідомлення теми уроку. Визначення мети та завдань уроку.
 4. Засвоєння нового матеріалу
1. Роль риб у водних екосистемах та їх значення в житті людини 
Бесіда, складання опорної схеми
\

Повідомлення учнів (випереджальне завдання)
Риби-метеорологи
Багато які риби гостро відчувають зміни в атмосфері. Люди давно помітили, що перед негодою риба вискакує з води. Від вологого повітря набрякають крила комах, вони падають на землю, у воду, стають здобиччю риб, які збираються біля поверхні в очікуванні їжі. А деякі навіть виска-кують з води, щоб схопити мошку, яка ще не впала у воду. Комах не видно — вони маленькі, і риби вискакують з води. Отже, буде дощ.
Інша прикмета: перед дощем риба не клює. Не на наближення дощу вона реагує. Просто, наси-тившись комахами, які перед дощем попадали у воду, рибу не цікавить черв’як на гачку у риба-лки.
Але є риби, які дійсно реагують на зміну погоди. Так, голець у ясну погоду на дні акваріума ле-жить нерухомо. Якщо ж він снує вздовж стінок акваріума — через деякий час небо обов’язково затягнуть хмари. Коли він кидається вгору-вниз, вправо-вліво, здається, що цілий клубок темних довгих тіл заповнив акваріум, отже, скоро у вікно постукають краплини дощу. Точність прогнозування погоди гольцем досить висока: він помиляється лише в трьох-чотирьох випадках зі ста.
Дуже чутлива до змін повітряного тиску риба в’юн. Досвідчені рибалки знають: спіймався в’юн — бути дощу. Перед дощем або грозою ці риби підпливають до поверхні води і починають кру-жляти. Здатність в’юнів прогнозувати погоду люди помітили давно. Тому їх утримують у дома-шніх акваріумах. У хорошу погоду в’юн лежить на дні. Перед негодою починає метушитися, гасає по акваріуму, мутить воду, часто спливає на поверхню і знову пірнає на дно. Такою пове-дінкою в’юн попереджає про зміну погоди приблизно за добу.
Чутлива до змін погоди і щука. Якщо весняними днями перед нерестом, коли у неї буває корот-кочасний жор, щука добре хапає жерлиці, а потім раптово перестає,— чекайте похолодання, віт-ру, негоди.
Добрими прогнозувальниками наближення дощу і грози є самітники річкового дна — соми. У більшості випадків поява сомів удень віщує негоду, грозу чи зміну погоди. Особливо його пове-дінка змінюється під час грози і перед її початком. У цей час він уже не може лежати спокійно на дні, а тримається у верхніх шарах, плаваючи туди-сюди по своїй ямі.
2. Рибне господарство
Розповідь учителя
Рибне господарство — галузь, до якої належить добування, переробка, відтворення і збільшення запасів риби та інших водяних організмів у природних і штучних водоймах. Дає цінні харчові, кормові, лікарські й технічні продукти. Поділяється на рибальство, що має завдання ловити ри-бу і добувати морського звіра, та рибництво — збереження і поліпшення рибних запасів у при-родних водоймах і розведення риби у штучних. Рибальство може бути промисловим або ама-торським. Промислове рибальство поділяється на океанічне, морське, прибережне і на внутріш-ніх водоймах (річках, озерах, ставках).
Повідомлення учня
Рибальство
Рибальство — приватний або промисловий лов риби та інших живих водяних ресурсів. Під ри-бальством також розуміють полювання на таких морських тварин, як, наприклад, різні види жаб, молюсків, кальмарів, восьминогів, морських черепах і деяких інших їстівних морських без-хребетних. Приватне рибальство залишається однією з найпопулярніших розваг і навіть являє собою такий вид спорту, як спортивне рибальство. Велике значення має океанічне рибальство. Одним з основних районів рибальства (а раніше — і китобійного промислу) є Антарктида. У зв’язку з надмірною інтенсифікацією вилову і значним його зменшенням освоюються нові ра-йони і об’єкти риболовлі (в Індійському океані та біля берегів Антарктиди). В океанічному ри-бальстві в улові риби переважають такі види, як ставрида, сардинела, сардина, скумбрія, мерлу-за, хек, нототенія, тунець тощо.
3. Охорона риб
Розповідь учителя
З кожної відкладеної самкою ікринки може вирости доросла риба. Але більшість ікринок, личи-нок, мальків гине набагато раніше. Адже у риб багато ворогів — хижаків. Серед них і людина.
У наш час рибам живеться дуже важко. І не тому, що людина їх ловить, а тому, що порушує се-редовище існування риб. Саме тому люди — найнебезпечніші вороги риб.
Запитання до учнів:
— А ви знаєте, як людина порушує середовище існування риб?
Очікувані відповіді учнів:
• Забруднення водойм промисловими відходами — нафтою і нафтопродуктами (нафта утворює на поверхні води плівку, яка не пропускає повітря, і рибам стає нічим дихати).
• Забруднення добривами, які стікають з полів.
• Забруднення побутовими відходами та сміттям.

— Як ви вважаєте, в який час можна ловити рибу, а в який час лов обмежений? (Лов обмежений під час нересту.) Чому? (Тому що риба повинна відкласти ікру.)
— Ми знаємо, яка складна екологічна обстановка на планеті, зокрема в Україні, як забруднені наші річки, озера, моря. Що роблять учені для збереження різноманітності риб?
Повідомлення учня (випереджальне завдання)
В Україні, як і в деяких інших країнах, охорона риб передбачає:
1. Заборону вилову риб, чисельність яких у природі різко знизилася, або видів, які занесені до Червоної книги.
2. Визначаються місця й терміни вилову риби (заборонено ловити рибу в нерестовий період).
3. Визначення дозволених і недозволених знарядь та способів лову риби (повна заборона згу-бних способів лову — остей, хімічних методів лову, електровудок, глушіння вибухівкою, лову штиками).
4. Визначення промислових розмірів риби тих чи інших видів, яка може бути виловлена.
5. Припинення такої господарської діяльності людини, яка шкодить рибам через порушення їхнього природного середовища (заборона влаштування завалів на ріках, спорудження гребель, скидання ґрунту, різних відходів виробництва у воду, контроль за стічними водами, викошування очерету, знищення дерев у місцях нересту).
6. Обмеження руху моторних човнів у місцях нересту, боротьба із задухою на водоймах у зи-мовий період, розведення та випускання у водойми мальків цінних порід риб.
Розповідь учителя
У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин, серед яких 69 видів риб.
До Червоної книги України занесено зокрема такі види риб:
— білуга чорноморська;
— осетер азово-чорноморський;
— стерлядь;
— севрюга;
— харіус європейський;
— форель;
— дунайський та чорноморський лососі;
— бичок рудий звичайний;
— йорж смугастий.

Повідомлення учнів про риб, занесених до Червоної книги України.
 5. Узагальнення і закріплення знань
5.1. Виконання тестових завдань.
Вибрати одну або декілька правильних відповідей.
1. Чи може риба бути проміжним хазяїном паразитичних червів?
А так  Б ні
2. У тепловодних ставкових господарствах вирощують:
А коропів  В товстолобика
Б форель  Г камбалу
3. У холодноводних ставкових господарствах вирощують:
А форель  В чорного амура
Б білого амура  Г карася
4. Риба — джерело вітамінів:
А А і D  В В і D
Б А і С  Г А і Е
5. Для людини небезпечні:
А морський окунь  В колюча бородавчатка
Б річковий окунь  Г судак
6. Види риб, що використовують для боротьби із заростанням водойм:
А білий амур  В щука
Б форель  Г товстолобик
7. Види риб, що застосовують у біологічному методі боротьби з личинками кровосисних двокрилих, які розвиваються у водоймах:
А карась  Б гамбузія
В плітка  Г щука

5.2. Пояснити японське прислів’я: «Хочеш з’їсти фугу — спочатку напиши запо-віт!».
(Японці сприймають рибу фугу як делікатес. Щоправда, для того щоб приготувати з неї страви, кухар повинен мати особливу кваліфікацію, підтверджену дипломом. Він повинен знати її анатомію (оскільки в різних частинах риби отрута міститься в різній концентрації), мати тверду руку практикуючого хірурга. Також він повинен вміти надавати першу допомогу поте-рпілим. За два останні десятиліття ХІХ ст. від таких делікатесів у Японії загинуло понад 3 тис. людей, а наприкінці ХХ ст. кожні десять років гинуло близько 100 чоловік.)
5.3. Дати відповіді на запитання.
— Яких риб використовують у боротьбі з комахами-шкідниками, при заростанні водойм?
(Використовують рибу гамбузію для боротьби з малярією — вона поїдає личинок маля-рійного комара. На рисових полях для знищення насіння бур’янів використовують коропа. Для очищення зарослих водойм використовують рослиноїдних риб — амура білого, тиляпію, товс-толобика.)
— Яка промислова риба є у водоймах України?
(У водоймах України промислове значення мають більше 150 тис. видів. Найголовніші промислові риби: оселедці, коропоподібні, тріскові, осетрові, лососеві, судак. У значних кілько-стях добувають також щуку, чорноморсько-азовських бичків, плітку, морського окуня, камба-лу.
Найбільш поширеними в річках України є плітка, краснопірка, окунь, щука, лящ, лин, сом, пічкур. У річках Карпат водиться форель. У ставках розводять коропа дзеркального, товсто-лобика й амура.
У Чорному морі живе 166 видів риб, з яких промислове значення мають хамса, ставрида, скумбрія, шпроти, осетрові.
В Азовському морі промислове значення мають оселедець, лящ, судак, бички, оселедцепо-дібні.)

 6. Підбиття підсумків уроку
Учні самостійно підводять підсумки уроку, вказуючи на значення риб у водних екосистемах та в житті людини.
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Підібрати цікаві факти (історії) про земноводних.
2. Скласти (підібрати) загадки про земноводних.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Роль риб у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід