Урок № 59
 

Урок № 59
Значення бактерій у природі та в житті людини

Мета уроку: сформувати в учнів знання про значення бактерій у природі та в житті людини (використання їх у сільському господарстві, промисловості, медицині); ознайомити з бактеріями — збудниками хвороб; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, висловлювати власну думку; формувати вміння і навички застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати культуру спілкування.

Очікувані результати: учні мають наводити приклади бактерій, які спричинюють захворювання рослин, тварин, людини; бактерій, які використовуються людиною в господарстві; учні мають характеризувати роль бактерій у природі та в житті людини; учні мають застосовувати знання для обґрунтування способів зберігання продуктів харчування; профілактики захворювань, що спричиняються хвороботворними бактеріями.

Обладнання: ______________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1.  Знайти в тексті помилки і виправити їх (помилки виділені курсивом, правильні відповіді наведені поряд у дужках).

За способом живлення бактерії поділяються на автотрофні та гетеротрофні. Залежно від субстрату, з якого бактерії добувають органічні речовини, автотрофи (1) поділяються на сапротрофів та паразитів. Під час фотосинтезу в пурпурних бактерійвідбувається виділення кисню в атмосферу (2). За потребою в кисні бактерії поділяються на аеробні (живуть у безкисневому середовищі) (3) та анаеробні (потребують для нормальної життєдіяльності вільний молекулярний кисень) (4). Розмножуються бактерії шляхом поділу клітини навпіл, причому настільки швидко, що через кожні 2–3 с (5) утворені клітини знову діляться.

Відповіді: 1 — гетеротрофи; 2 — не відбувається виділення кисню в атмосферу; 3 — потребують для нормальної життєдіяльності вільний молекулярний кисень; 4 — живуть у безкисневому середовищі; 5 — 20–30 хв.

2.2.  Тест на встановлення відповідності.

2.         Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.2.        Тест на встановлення відповідності.

Скласти пари, визначивши назви кулястих бактерій, які:

1       Складаються з однієї клітини

А      Стрептококи

2       Складаються з двох клітин

Б      Тетракоки

3       Складаються із чотирьох клітин

В      Стафілококи

4       Являють собою сукупність клітин у вигляді грона

Г      Диплококи

5       Являють собою сукупність клітин у вигляді ланцюжка

Д      Монококи

 

Відповіді: 1 — Д, 2 — Г, 3 — Б, 4 — В, 5 — А.

 

2.3.      «Мозковий штурм».

— Багато видів бактерій можуть жити в умовах, у яких не можуть існувати інші організми. Запропонуйте пояснення цього явища. (Підказка: учні мають звернути увагу на будову поверхневого апарату бактеріальної клітини та на її здатність утворювати захисну спору.)

2.4.      Тестові завдання з одним правильним варіантом відповіді.

1)         Бактерії, що живляться готовими органічними речовинами:

А автотрофи В фотосинтетики

Б гетеротрофи Г міксотрофи

2)         Бактерії, які живляться органічними речовинами живих організмів:

А автотрофи В сапротрофи

Б міксотрофи Г паразити

3)         Паличкоподібні бактерії:

А бацили В спірили

Б вібріони Г стафілококи

4)         Округлі бактерії:

А бацили В спірили

Б коки Г вібріони

5)         Бактерії, які мають вигляд коми:

А стафілококи Б спірили  В вібріони Г бацили

 

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного питання

— Учені стверджують, що життя на Землі без прокаріотів було б неможливе. А як ви вважаєте?

На це запитання ви дасте відповідь наприкінці сьогоднішнього уроку.

4.         Засвоєння нового матеріалу

1.         Значення бактерій у природі

Звіт І творчої групи

Бактерії викликають гниття загиблих рослин і тварин на землі та у воді. Без них земля була б покрита різним мертвим матеріалом. Переробляючи складні речовини, бактерії розкладають їх на прості, які у свою чергу повертаються в ґрунт, воду і повітря, де використовуються рослинами і тваринами. Тобто бактерії мають велике значення у кругообігу вуглецю, кисню, водню, азоту, фосфору, сірки, кальцію та інших елементів.

Багато видів бактерій сприяють активній фіксації атмосферного азоту і переводять його в органічну форму, що підвищує родючість ґрунтів.

Особливо велике значення мають бактерії, що розкладають целюлозу й пектинові речовини, які є основним джерелом вуглецю для життєдіяльності мікроорганізмів ґрунту.

Завдяки життєдіяльності бактерій ґрунт звільняється від багатьох шкідливих продуктів і насичується цінними поживними речовинами.

Значна кількість бактерій ґрунту та водойм слугують їжею дрібним тваринам.

 

Складання опорної схеми

 

Значення бактерій у природі

 

 

________   _____________  _________________  _________________  ________________

________ ______________ _________________ __________________ __________________

 

2.         Бактерії-симбіонти, їх значення для живих організмів

Звіт ІІ творчої групи

Бактерії кишечнику людини (наприклад, кишкова паличка) відіграють дуже важливу роль у процесах її життєдіяльності. Зокрема, вони синтезують вітаміни групи В та вітамін K. Тому якщо усунути ці бактерії з кишково-шлункового тракту людини, що трапляється, наприклад, при тривалому лікуванні антибіотиками, то організм стає більш сприйнятливим до патогенних бактерій та грибів.

Бактерії — симбіонти кишечнику жуйних тварин, відіграють дуже важливу роль у перетравленні целюлози. Жуйні тварини самостійно не можуть її перетравлювати, оскільки не виробляють необхідних ферментів. Основну ж масу в харчуванні цих тварин становить рослинна їжа, яка має значний вміст целюлози. Тому симбіотичні бактерії, які живуть у рубці шлунка жуйних, розщеплюють целюлозу до сахарози, необхідної організму хазяїна. Таким чином, без симбіотичних бактерій жуйні не могли б використовувати в їжу траву та листя, багаті на целюлозу.

 

3.         Значення бактерій у житті людини

Звіт ІІІ творчої групи

З давніх-давен людина використовує здатність деяких бактерій спричиняти бродіння.

До цієї групи належать і молочнокислі бактерії. Вони зазвичай містяться в рослинному матеріалі, що розпадається, або в молочних продуктах, де вони виробляють молочну кислоту як основний кінцевий продукт обміну речовин. Ця їхня властивість стала причиною використання молочнокислих бактерій людиною для бродіння через те, що наявність кислоти запобігає росту інших, потенційно шкідливих бактерій. Деякі молочнокислі бактерії виробляють бактеріоцини (бактеріальні токсини), що збільшують захист продукту від інших мікроорганізмів. Крім того, молочна кислота та інші метаболіти впливають на органолептичні властивості продуктів харчування. Ці бактерії є одними з небагатьох мікроорганізмів, що вважаються безпечними для споживання в їжу живими, завдяки їх поширеності в продуктах харчування та ролі в здоровій флорі слизу травного тракту.

Багато видів бактерій використовують у різних галузях промисловості для добування ацетону, етилового й бутилового спиртів, оцтової кислоти, ферментів, гормонів, вітамінів, антибіотиків, білкововітамінних препаратів тощо.

Завдяки успіхам генної інженерії нині з’явилася можливість широко використовувати кишкову паличку для вироблення інсуліну, інтерферону. Без бактерій неможливі процеси дублення шкіри, сушіння листків тютюну, виготовлення шовку, каучуку, оброблення какао, кави, вимочування конопель, льону та інших лубоволокнистих рослин, квашення капусти, очищення води, вилужування металів тощо.

Розповідь учителя

Деякі види бактерій проникають в організм людини й оселяються там, спричиняючи захворювання. Це хвороботворні бактерії.

Проникнувши всередину тіла людини, хвороботворні бактерії живляться, швидко розмножуються й отруюють організм продуктами своєї життєдіяльності. Хвороботворні бактерії спричиняють тиф, холеру, дифтерію, правець, туберкульоз, ангіну, сап, сибірку, бруцельоз та інші хвороби.

Запитання до учнів:

— Назвіть можливі шляхи потрапляння хвороботворних бактерій до організму людини.
(З водою, повітрям, продуктами харчування, через покриви тіла.)

Це цікаво

На тілі здорових людей і тварин, а також у різних органах завжди міститься багато видів бактерій. Підраховано, що на шкірі людини може бути величезна кількість бактерій (від 7510 до 121 210 екземплярів).

Особливо багато бактерій, у тому числі й хвороботворних, на шкірі людини, якщо вона не дотримується правил гігієни. Відкриті частини тіла людини забруднюються різними видами сапрофітних і патогенних (хвороботворних) бактерій значно частіше, ніж закриті.

Повідомлення учня

Ботулізм отримав свою назву від латинського слова «botulus» — ковбаса, оскільки першими були описані та проаналізовані спалахи цього захворювання, що були пов’язані зі споживанням кров’яних ковбас (1792 p., Німеччина). Виникає ботулізм через вживання консервованих продуктів, які не пройшли належної термообробки або неправильно зберігалися. Токсин всмоктується в кишечнику та досягає центральної нервової системи, де настає фіксація отрути, яка викликає нервово-паралітичні симптоми ураження організму. Ефективним заходом знезараження ботулінічного токсину є термічна обробка деяких консервованих продуктів перед вживанням їх у їжу. Санітарними правилами торгівлі продовольчими товарами забороняється без лабораторного аналізу реалізація консервів з ознаками бомбажу (здуття) або з негерметично закупореними кришками, деформаціями корпусу та ін.

Заповнення таблиці

Значення бактерій у житті людини

Група бактерій

Спосіб харчування

«+»

«–»

Бульбочкові бактерії

Симбіонти

Збагачують ґрунт нітратними добривами; підвищують урожайність ґрунту

Гнильні бактерії

Сапротрофи

Санітарна роль: розкладання органічних решток

Псування продуктів харчування

Кишкова паличка

Симбіонт

Поліпшує травлення, синтезує вітаміни, пригнічує

хвороботворні бактерії

Молочнокислі бактерії

Симбіонти

Утворюють молочнокислі продукти

 Скисання продуктів

Хвороботворні бактерії

Паразити

Допомагають знищувати кровосисних комах, шкідників сільського господарства

Викликають інфекційні захворювання людей, тварин і рослин

 

4.         Профілактика бактеріальних захворювань

Бесіда

Запитання для обговорення:

— Як запобігти бактеріальним захворюванням?

(Відповіді учнів та складання пам’ятки.)

Пам’ятка

•          Дотримуватися правил особистої гігієни.

•          Стежити за чистотою класу, квартири, регулярно робити вологе прибирання, провітрювати й впускати сонячні промені.

•          Охороняти навколишнє середовище від забруднення.

•          Знищувати переносників інфекцій (тарганів, вошей, бліх, комарів, різних гризунів).

•          Вчасно звертатися до лікаря, робити щеплення.

•          Загартовуватися.

•          Ретельно обробляти їжу, тобто кип’ятити молоко, обсмажувати м’ясо й правильно зберігати продукти.

•          Не вживати консервацію, яка зберігалася в банках зі здутими кришками.

Запитання для обговорення:

— Які є шляхи затримки росту й розмноження бактерій, що оселяються на продуктах харчування?

Очікувана відповідь учнів:

— термічна обробка;

— заморожування продуктів;

— консервування;

— додавання значної кількості цукру;

— висушування (слив, абрикос, вишень).

 

Додатковий матеріал

Пастеризація — це термічна обробка продукту при температурі, нижчій за 100 °С, найчастіше при 65–80 °С (витримують 15–30 хв). Пастеризують сік, молоко, пиво тощо.

Стерилізація — це термічна обробка при температурі, вищій за 100 °С впродовж часу, який необхідний для знищення всієї мікрофлори, тобто вегетативних клітин і спор. Використовують для консервування овочів та фруктів, м’яса, риби та інших продуктів для тривалого зберігання.

Це цікаво

За даними південнокорейського «Бюро захисту прав споживачів», кількість бактерій на ручках (без антибактеріального покриття) візків великих магазинів сягає 1100 колоній на 10 см2. Друге місце посідають комп’ютерні «мишки» в інтернет-кафе (690 колоній на ту ж площу). Ручки кабінок громадських вбиралень містять лише 340 колоній шкідливих мікроорганізмів.

Для того щоб уберегтися від усіх видів мікроорганізмів, які були виявлені на предметах громадського користування в ході дослідження, достатньо регулярно мити руки з милом.

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  «Коло ідей».

Завдання для груп:

— Спрогнозуйте можливі наслідки після уявного зникнення всіх бактерій на Землі.

5.2.  «Швидкі запитання».

(Учні відповідають на запитання швидко, не роздумуючи.)

1. Чому небезпечно споживати консерви з банок зі здутими кришками? (Тому що в них розвиваються клостридії, що спричиняють захворювання на ботулізм.)

2. Які бактерії відіграють роль санітарів у природі? (Сапротрофи, або бактерії гниття.)

3. Яку бактерію використовує генна інженерія для отримання інсуліну й інтерферону?(Кишкову паличку.)

4. Які бактерії зв’язують атмосферний азот і перетворюють на сполуки, що їх можуть засвоювати рослини? (Бульбочкові на коренях бобових рослин.)

5. Назвіть збудника холери. (Холерний вібріон.)

6. Якими шляхами передаються інфекційні хвороби, що їх збудниками є бактерії?(Повітряно-крапельним, через спільні предмети побуту, посуд, їжу, воду.)

7. Яких заходів необхідно вживати з метою профілактики бактеріальних хвороб у людини? (Провітрювання, вологе прибирання, розведення фітонцидних рослин, повноцінне харчування, щеплення, вживання кип’яченої води.)

5.3.      «Мозковий штурм».

— Відомо, що повітря в місцях великого скупчення людей, наприклад у кінотеатрах, на вокзалах, у шкільних кабінетах під час уроків, містить багато бактерій, а в чистому повітрі, особливо в лісі, на полі їх мало. Чому?

(Забруднення повітря бактеріями залежить від багатьох причин (пори року, географічної зони тощо). Найбільше бактерій налічують у закритих приміщеннях, де їх може скупчуватися до 300 тис. в 1 мм. У сільській місцевості повітря чистіше, ніж у міській. Практично немає бактерій у соснових і кедрових лісах, оскільки фітонциди, які виділяються хвойними деревами, убивають увсі види бактерій або пригнічують їх ріст і розмноження.)

— Чому квашені овочі зберігаються значно довше, ніж свіжі?

(В основі квашення овочів лежить молочнокисле бродіння, яке спричиняється діяльністю молочнокислих бактерій. У результаті накопичується молочна кислота, яка створює кисле середовище, що запобігає розмноженню гнилісних бактерій.)

 

n 6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці я зрозумів…

— Сьогодні на уроці я навчився…

— На цьому уроці найцікавішим було…

— Від наступного уроку я чекаю…

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Підготуватися до узагальнюючого уроку з теми «Гриби. Лишайники. Бактерії» та скласти два запитання творчого характеру.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок № 59", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід