Загальна характеристика бактерій
 

Урок № 57
Загальна характеристика бактерій

Мета уроку: розширити знання учнів про царства живої природи; сформувати поняття про бактерії як прокаріотичні організми; ознайомити з будовою бактерій; розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти між собою, аналізувати та робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння єдності всіх живих організмів.

Очікувані результати: учні мають характеризувати бактерії як прокаріотичні організми; учні мають називати загальні ознаки бактерій, середовища їх існування; учні мають порівнювати будову бактеріальної клітини з будовою рослинної та формулювати висновок про рівень організації бактерій.

Обладнання:_______________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1.  Перевірка кросвордів «Лишайники» (творче домашнє завдання).

Учні обмінюються кросвордами і розгадують їх.

2.2.  Індивідуальна робота за картками.

2.3.  Фронтальне опитування.

1. Які царства живих організмів ви знаєте?

2. Як побудована клітина рослин?

3. Опишіть будову клітини одноклітинних водоростей.

4. Яке значення в клітинах рослин має ядро?

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Першим «мисливцем за бактеріями», який зазирнув у цей таємничий невидимий світ живих істот, був голландський торговець полотном, сторож судової палати Антоній Левенгук. У вільний від роботи час він шліфував лінзи, виготовляв з них лупи, які давали збільшення в 300 разів. Годинами просиджуючи зі своїми лупами та розглядаючи все, що потрапляло під руку, Левенгук на 41 році життя почав робити дивовижні відкриття. Свої спостереження він описував у спеціальних листах, що регулярно протягом 50 років відсилав до Лондонського наукового товариства, яке тоді очолював знаменитий Роберт Гук. Здивування, яке викликали листи Левенгука, було дійсно величезним. Вони відкривали новий, фантастичний, ніким не бачений і не знаний світ живих істот. Сам Левенгук називав цих істот «живими звірятами» і писав, що в роті людини їх більше, ніж людей у всьому англійському королівстві. Ці чудові відкриття неука-природознавця послужили тим зародком, з якого пізніше виросла й сформувалася наука про бактерії. Саме з того часу й починається перший, морфологічний, період в історії розвитку мікробіології.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

4.         Засвоєння нового матеріалу

1.         Загальна характеристика бактерій

Розповідь учителя

Протягом навчального року ми з вами вивчали представників царства Рослини та царства Гриби. Як уже сьогодні згадувалося, вони складаються з клітин, які мають клітинну оболонку, цитоплазму, ядро і багато органел. Організми, клітини яких мають ядро, називаються еукаріотами. Є організми, клітини яких не мають ядра і багатьох органел (наприклад, мітохондрій, пластид, вакуолей). Ці організми називаютьпрокаріотами. До них належать бактерії і ціанобактерії.

Складання опорної схеми

Місце бактерій у системі живої природи

Жива природа

 

 

Імперія

Клітинні форми життя

 

 

 

Надцарство                                                        Надцарство

Прокаріоти                                                           Еукаріоти

 

 

Царство

Дроб’янки

 

 

Відділ                                    Відділ

                              Бактерії                                   Ціанобактерії

(Обговорення опорної схеми.)

Запитання до учнів:

— Які царства входять до надцарства Еукаріоти? Допишіть їх у схему.

2.         Поширення бактерій

Бесіда

Запитання до учнів:

— Де поширені бактерії? (У ґрунті, у повітрі, у воді, на предметах ужитку, на шкільних меблях тощо.)

Доповнення вчителя

Дійсно, на планеті існує незліченна кількість бактерій. Їх можна знайти скрізь: у воді й повітрі, у льодовиках та гарячих джерелах, у стратосфері й ґрунті. Бактерії живуть навіть на висоті 30 км над Землею — це особливий вид жовто-оранжевих бактерій, які знаходяться там постійно. У повітрі, яке пронизане космічними променями, де температура нижча за –50…–55 °С, вони добре почуваються й успішно розмножуються.

Повідомлення учня

Учені виявили бактерії в гарячій розплавленій земній корі під дном океану. Знахідка була зроблена випадково, коли вчені досліджували залізовмісні породи під дном Тихого океану. Нові бактерії були виявлені на глибині 280 м нижче морського дна, коли досліджували структуру океанічних порід безпосередньо під дном. Початковий аналіз показав, що бактерії живуть за рахунок тепла, але не використовують кисень, оскільки на такій глибині його мізерно мало, а крім того в присутності кисню можуть споживати і залізо для проведення окислювальних реакцій у клітинах.

 

Складання опорної схеми

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це цікаво

В організмі людини міститься в 10 разів більше бактерій, ніж власних клітин, найбільша кількість цих бактерій розташована на шкірі і в травному тракті.

 

3.         Будова бактеріальної клітини

Завдання для учнів:

— Розгляньте на таблицях рослинну клітину і клітину бактерії, знайдіть риси подібності та відмінності. Побудуйте діаграму Вена.

Діаграма Вена

У лівому колі учні записують ознаки, притаманні рослинній клітині, а в правому — бактеріальній. У середній частині, яка утворена перекриванням двох кіл, учні записують спільні ознаки рослинної і бактеріальної клітин.

(Учні вказують на риси подібності рослинної і бактеріальної клітини (клітинна стінка, цитоплазма, плазматична мембрана, запасні речовини, рибосоми) та формулюють висновок про рівень організації бактерій.)

Розповідь учителя з елементами бесіди

Бактеріальна клітина зовні вкрита щільною клітинною оболонкою.

Запитання до учнів:

— Яку функцію вона виконує? (Захисну й опорну.)

У деяких бактерій оболонка набрякає, утворюючи навколо клітини слизову капсулу. Під клітинною оболонкою розташована плазматична мембрана, яка відіграє важливу роль у регуляції надходження в клітину необхідних речовин та виведення назовні продуктів обміну.

— Що міститься у цитоплазмі? (Органели.)

У цитоплазмі розташовані рибосоми та різноманітні мембранні структури, що виконують функції мітохондрій, пластид та інших органел, які відсутні в бактеріальній клітині. Також у цитоплазмі помітна кільцева молекула ДНК, яка не відмежовується мембраною від цитоплазми.

— Яку функцію виконує кільцева молекула ДНК?

(Відповіді учнів і корекція відповідей учителем.)

Для деяких бактерій характерною ознакою є наявність одного або кількох джгутиків.

— Яку функцію вони виконують? (Здійснення руху.)

У кінці уроку учні формулюють висновок і записують його в зошити: бактерії — примітивні доядерні організми, поширені скрізь.

Наприклад:                                                                                                  бактерії

без’ядерні, кулясті

розмножуються, живляться, дихають

мікроскопічні організми нашої планети

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  Вставити пропущені слова, використовуючи довідковий матеріал.

Бактерії належать до царства … (Дроб’янки). Крім бактерій, до цього царства також відносять … (ціанобактерії). Практично немає місця на Землі, де б … (не траплялися) бактерії. Особливо багато їх у …

(ґрунті). Клітина бактерій не має … (ядра). У цент­ральній її частині розміщується … (спадковий матеріал), що містить … (молекулу ДНК), замкнуту у вигляді … (кільця). У клітині відсутні органели: … (мітохондрії), … (пластиди) та інші. Значна кількість бактерій утворює … (слизову капсулу).

Слова для довідки: молекулу ДНК, не траплялися, ґрунтіядрамітохондрії,пластиди, кільця, слизову капсулуціанобактерії, Дроб’янки, спадковий матеріал.

5.2.      «Третій зайвий».

Визначити зайвий термін та пояснити свій вибір:

1)         бактерії, гриби, ціанобактерії;

2)         рибосоми, запасні речовини, пластиди;

3)         ядро, джгутик, слизова капсула.

5.3.      Скласти сенкан на тему «Бактерії».

 

n 6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Які організми називають еукаріотами?

2. Які організми називають прокаріотами? Наведіть приклади.

3. Чи є в царстві Дроб’янки багатоклітинні організми?

4. Які особливості будови бактеріальної клітини?

5. Де поширені бактерії?

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати цікаву інформацію про життєдіяльність бактерій.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика бактерій", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід