Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності плазунів
 
Урок № 46
Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів 
життєдіяльності плазунів
Мета уроку: дати загальну характеристику класу Плазуни, розкрити особливості органі-зації та процесів життєдіяльності плазунів як справжніх наземних тварин; звернути увагу на складність будови плазунів порівняно із земноводними; продовжувати форму-вати вміння працювати з текстом підручника та малюнками; розвивати логічне та критичне мислення, культуру спілкування; виховувати бережливе ставлення до приро-ди.
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки представників класу Плазуни; учні наводять приклади пристосування в будові й процесах життєдіяльності плазунів до існування на суходолі; учні розпізнають органи плазунів на малюнках та препаратах; учні порівнюють організацію плазунів та земноводних.
Обладнання:  
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Захист плакатів на тему «Їх необхідно берегти».
2.2. Фронтальна бесіда.
 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Цих тварин вважають найзагадковішими представниками нашої фауни. Послухайте про одну з них: «Цю тварину народ наділив магічними якостями посланця з підземного світу. Вона — охоронниця підземних скарбів. Сонце не повинне бачити цю тварину вбитою, тому її слід закопувати в землю. Водночас вона має лікувальні властивості: від головного болю рекомендували саджати тварину в капелюх і надягати на голову. Коли вперше навесні побачиш її, слід перегнати її через пояс, кинувши його на землю, тоді цей пояс набуває властивостей лікувати поперек».
— Що це за тварина? (Ящірка.)
— До якого класу належать ящірки? (Клас Плазуни.)
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
4. Засвоєння нового матеріалу
1. Загальна характеристика класу Плазуни
Розповідь учителя
Плазуни — холоднокровні, переважно наземні хребетні тварини, розмноження і розвиток яких відбувається на суходолі (навіть у мешканців водойм). Це пов’язано з тим, що яйця плазунів, на відміну від яєць риб і земноводних, оточують захисні яйцеві й зародкові оболонки.
Відомо близько 6 тис. сучасних видів плазунів (в Україні — 20), які поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди.
(Проектування зображень на екран або використання їх як роздавального матеріалу.)
   
   
Запитання до учнів:
— З яких частин складається тіло плазунів? (Тіло плазунів поділяють на голову, тулуб і хвіст.)
— Чи виражена шия у плазунів? (На відміну від земноводних вони мають чітко вираже-ну шию.)
— Зверніть увагу на кінцівки. Як вони розташовані по відношенню до тулуба? (Кінцівки розташовані з боків тулуба.)
Розповідь учителя
Унаслідок такого розташування кінцівок тіло торкається землі — плазує, звідки й похо-дить назва класу. Але в багатьох видів (у змій, деяких ящірок) кінцівки взагалі відсутні або дуже зменшені. Пальці плазунів закінчуються кігтиками.
Шкіра звільнилася від функції дихання, тому верхні шари епідермісу (окрім шкіри водя-них м’якотілих черепах) покриті роговими лусками або щитками, які перешкоджають випаро-вуванню води та проникненню мікроорганізмів під шкіру. Шкірні залози у плазунів відсутні, оскільки необхідність у змочуванні шкіри відпала. У зв’язку з тим, що тіло цих тварин покрите роговими лусками, випаровування вологи з поверхні тіла зменшилося.
Зміна рогового покриву відбувається шляхом повного або часткового линяння, яке в ба-гатьох видів відбувається кілька разів на рік.
Скелет плазунів має подібний до скелета земноводних план будови, але відрізняється низкою особливостей. Так, їхній хребет більш диференційований і складається з п’яти відділів: шийного, грудного, поперекового, крижового та хвостового.
(Учні пригадують будову хребта земноводних.)
Загальна кількість хребців різна у різних видів (50–80, у змій зростає до 140–435). Подо-вжується шийний відділ (від 7 до 10 хребців), і змінюється будова двох перших шийних хребців. Перший з них (атлант) набуває форми кільця, а другий (епістрофей) має зубоподібний відро-сток, що входить у кільце атланта. Завдяки такій будові голова набуває здатності не тільки руха-тися у вертикальній площині щодо першого шийного хребця, але й повертатися. В останньому випадку череп разом з першим шийним хребцем може повертатися на зубоподібному відростку другого хребця.
Запитання до учнів:
— Яке значення має збільшення рухливості голови?
Очікувана відповідь учнів:
Збільшення рухливості голови, що несе органи чуттів, разом з подовженням шийного відділу сприяє кращій орієнтації тварини в довкіллі.
Розповідь учителя
До грудних і поперекових хребців приєднуються добре розвинені ребра. У плазунів є справжня грудна клітка, утворена грудними хребцями, ребрами та грудною кісткою. Грудна клітка бере участь у дихальних рухах цих тварин. Череп майже повністю кістковий. План будо-ви вільних кінцівок у плазунів подібний до будови кінцівок амфібій.
(Учні пригадують будову кінцівок земноводних.)
Самостійна робота учнів з підручником
Запитання для опрацювання:
— Які особливості мускулатури плазунів у порівнянні із земноводними?
Очікувана відповідь учнів:
Мускулатура плазунів краще розвинена порівняно із земноводними. З появою справжньої грудної клітки з’являються міжреберні м’язи, які забезпечують дихальні рухи.
Постановка проблемного запитання
— Чому не піднімеш ящірку за хвіст?
Регенерація у плазунів виражена краще, ніж у земноводних. Так, у ящірок спостерігають явище самоскалічення (автотомії). Якщо схопити тварину за хвіст, то внаслідок сильного скоро-чення м’язів один із хвостових хребців переламається й кінець хвоста відпаде. Цей рефлекс має захисне значення, тому що дає змогу тварині втекти від хижака, який ухопив її за хвіст. Згодом втрачена частина хвоста відновлюється.
2. Особливості процесів життєдіяльності плазунів 
Робота в групах
Завдання для груп:
І група — особливості будови травної системи;
ІІ група — особливості будови дихальної системи;
ІІІ група — особливості будови кровоносної системи;
IV група — особливості будови нервової системи;
V група — особливості будови видільної системи.
(Після відведеного часу учні розкривають зміст свого питання.)
Очікувані відповіді груп
І група
Особливості будови травної системи
Зуби у плазунів недиферененційовані. У змій з’являються отруйні зуби, що мають бороз-ни або канали для відтоку отрути з отруйної залози. Язик і його мускулатура розвинені добре. З ротової порожнини їжа потрапляє в стравохід, потім до шлунка й у відносно довгий кишечник, який відкривається в клоаку. Печінка та підшлункова залоза розвинені добре.
У поширених на суходолі плазунів, на відміну від земноводних, спостерігається значна диференціація травного тракту, що дозволяє в більш повному об’ємі засвоювати здобич. Шлу-нок плазунів має товсті м’язові стінки і чітко відособлений, так само як і відділи кишечнику. На межі тонкої і товстої кишок розташована слаборозвинена сліпа кишка, відсутня у земноводних.
ІІ група
Особливості будови дихальної системи
Комірчасті легені мають велику поверхню. Ротоглотковий механізм нагнітання повітря зберігаються тільки в черепах. У решти видів вентиляція легенів здійснюється за рахунок робо-ти грудної клітки. Повітря надходить у легені по трахеї, що розгалужується на два бронхи.
Органи дихання плазунів відрізняються більшим, ніж у земноводних, диференціюванням. Вони занурені глибше всередину тіла і з’єднуються з навколишнім середовищем за допомогою добре розвинених дихальних шляхів. Від гортані відходить довга дихальна трубка, або трахея, підтримувана численними хрящовими кільцями. Ззаду трахея розділяється на дві трубки (бронхи), кожна з яких веде у відповідну легеню. Більш досконалі дихальні шляхи захищають легені від висушуючої і охолоджуючої дії повітря, що надходить в організм з навколишнього середовища.
ІІІ група
Особливості будови кровоносної системи
Кровоносна система плазунів також має певні відмінності. У шлуночку трикамерного серця є неповна перетинка, що частково перешкоджає змішуванню артеріальної та венозної крові. А в крокодилів серце взагалі чотирикамерне. Як і земноводні, плазуни належать до холоднокровних. Таким чином, у плазунів ще не відбувається повного розділення артеріальної та венозної крові.
IV група
Oсобливості будови нервової системи
Нервова система плазунів також складніша. У них краще розвинені півкулі головного мозку, вони вкриті сірою речовиною, або корою,— сукупністю тіл мільйонів нервових клітин. Мозочок розвинений добре, що зумовлене необхідністю узгодження складних рухів.
Органи чуттів плазунів добре розвинені й краще пристосовані до наземного способу життя, ніж у земноводних. Очі захищені трьома повіками (верхньою, нижньою та мигальною перетинкою). Завдяки здатності кришталика змінювати форму та відстань від сітківки за допомогою спеціаль-них м’язів, плазуни добре розрізняють предмети на різній відстані. Органом дотику є язик, який може далеко висуватися з ротової порожнини. Також добре розвинені органи слуху, рівноваги, нюху, смаку тощо.
Складна будова головного мозку та органів чуттів зумовлює і складнішу поведінку плазунів. Окрім безумовних рефлексів та інстинктів (турбота про потомство, шлюбна поведінка, мислив-ські та захисні інстинкти тощо), у них можуть утворюватися й умовні рефлекси.
Це цікаво
Цікавий орган чуттів виявлено у гримучих змій. У них перед очима є заглиблення, здатне сприймати зміни температури на 0,02 °С на відстані до 15 см. У темряві цей орган допомагає тварині знаходити теплокровну здобич.
V група
Oсобливості будови видільної системи
У плазунів з’являється вторинна (тазова) нирка, яка має досконаліший порівняно із земновод-ними механізм реабсорбції води і розчинених у ній речовин. З нирок сеча по сечоводах надхо-дить у сечовий міхур і клоаку, де також відбувається всмоктування води. Важливе пристосуван-ня для утримання рідини в організмі — утворення як продукту виділення сечової кислоти, виве-дення якої вимагає значно меншої витрати води, ніж у земноводних.
Завдання для учнів:
— Назвіть риси ускладнення в будові плазунів, які підвищують загальний рівень їхньої органі-зації.
Очікувані відповіді учнів:
• Збільшується поверхня легенів, з’являються повітроносні шляхи, тож шкіра перестає викону-вати дихальну функцію; дихання відбувається за рахунок рухів грудної клітки;
• більша рухливість голови забезпечується появою другого шийного хребця;
• розвивається вторинна (тазова) нирка, що забезпечує ефективнішу реабсорбцію води;
• шлуночок серця має неповну перегородку;
• виникають зародкові оболонки, які забезпечують розвиток ембріона в наземних умовах.
 5. Узагальнення і закріплення знань
5.1. Скласти сенкан на тему «Плазуни».
5.2. Виконання тестових завдань.
Вибрати одну правильну відповідь.
1. Плазуни від земноводних відрізняються наявністю в тілі:
А хвоста  В шиї
Б тулуба  Г голови
2. Шкіра плазунів характеризується такими особливостями:
А гола, із залозами
Б гола, без залоз
В укрита роговими лусочками, із залозами
Г укрита роговими лусочками або пластинками, без залоз
3. Дихальні рухи здійснюються за допомогою:
А діафрагми
Б руху дна ротоглоткової порожнини
В грудної клітки й міжреберних м’язів
Г грудних хребців
4. Для представників класу Плазуни характерні такі ознаки:
А двокамерне серце й одне коло кровообігу
Б трикамерне серце й одне коло кровообігу
В трикамерне серце й два кола кровообігу
Г трикамерне серце з неповною перегородкою в шлуночку й два кола кровообігу
5. У плазунів органом дотику є:
А хвіст  В бічна лінія
Б шкіра та язик  Г кінцівки
6. Серед плазунів чотирикамерне серце має:
А черепаха  В змія
Б крокодил  Г хамелеон
5.3. Цифровий біологічний диктант.
Учитель зачитує твердження, учні вибирають їхні номери відповідно до свого варіанта.
І варіант — клас Земноводні;
ІІ варіант — клас Плазуни.
1. Шкіра суха, без залоз.
2. Шкіра волога, є залози.
3. Рогові луски на шкірі.
4. Шкіра в багатьох видів виділяє отруту.
5. Є грудна клітка.
6. Грудна клітка відсутня.
7. Є міжреберні м’язи.
8. Слина має травні ферменти.
9. Слина служить лише для змочування.
10. Серце трикамерне.
11. Дихання і шкірне, і легеневе.
12. Дихання легеневе.
13. Головний мозок більш розвинений.
14. Очі мають три повіки.
15. Яйця вкриті щільними оболонками.
16. Яйця без щільних оболонок.
17. Яйця містять великий запас поживних речовин (жовток).
18. Розмноження переважно на суходолі.
19. Розмноження переважно у воді.
20. Мають один шийний хребець.
Відповіді: І варіант — 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20; ІІ варіант — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18.
 6. Підбиття підсумків уроку
Учні самостійно підводять підсумки уроку, називають особливості зовнішньої і внутрішньої будови плазунів, їх пристосування до середовища життя.
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Підготувати повідомлення про турботу про потомство серед плазунів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності плазунів", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід