УРОК  №  50*
  Тема.     Оцінювання рівня навчальних досягнень  учнів за тематич -ним  блоком «Гідросфера. Світовий океан».
  Мета:  узагальнити  рівень знань  учнів,  оцінити  рівень навчальних 
досягнень  за тематичним  блоком «Гідросфера. Світовий 
океан».
  Тип уроку:  контролю  й оцінювання знань.
Структура   урок...


УРОК № 46 Тема. Світовий океан. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів». 
Мета: сформувати знання про Світовий океан як найбільшу час -тину гідросфери; дати уявлення про складові частини Сві-тового оке ану; продовжити формування вмінь і навичок 
роботи з картами атласу та контурною картою; розвивати 
увагу, уміння самостій...


УРОК № 40 
Тема. Погода. Практична робота 8 «Спостереження за погодою 
й обробка зібраних матеріалів». 
Мета: сформувати поняття «погода», познайомити з її типа-ми, продовжити формування знань учнів про показники 
погоди, дати...


УРОК № 43 
Тема. Практична робота 9«Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами». 
Мета: закріпити поняття «клімат», сформувати знання про його 
характеристики, навчитися користуватися кліматичними 
картами для складання опису одного з головних ти...


Урок № 20

Пустелі й напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси й чагарники. Стихійні явища природи

Мета уроку: схарактеризувати природні зони пустель, напівпустель, вічнозелених твердолистих лісів і чагарників; дати уявлення про взаємозв’язки природних компонентів у їх складі; сформува
Урок № 21

Практична робота 9 
«Складання порівняльної характеристики 
двох природних зон Африки (за вибором)»

Мета уроку: закріпити поняття «природна зона» й «природний комплекс», скласти порівняльну характеристику природних зон за типовим планом; навчити характеризувати географічне положення природних зон, називати характерні риси їхньої природи, наводити приклади представників органічн...Урок № 13 
Узагальнюючий контроль за темами «Вступ» і «Океани» 
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів за вивченими темами. 
Обладнання: аркуші із завданнями. 
Тип уроку: перевірки й оцінювання знань і вмінь учнів. 
I. Організаційний момент 
II. Перевірка й оцінювання знань і вмінь 
Тестові завдання 
1. Укажіть сучасні методи г...


Географія 9 клас. Господарство. Завдання для перевірки знань

1.Назвіть типи економічних систем.

2.Концентрація – …

А.це зосередження все більших обсягів виробництва на окремих підприємствах, в окремих центрах.

Б. випуск на одному пі...


Завдання до шкільної олімпіади з географії, 8 клас

Теоретичний тур

1.Розкажіть про сучасні географічні дослідження України. Поясніть, чим зумовлені основні напрямки сучасних географічних досліджень в Україні...
Завдання для 2 етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії

2010 – 2011 н. р.

7        клас

  1.Розкажіть про класифікацію карт за різними критеріями. Наведіть приклади.  (12 балів)

 2.Вкажіть на особливості природи Індійського океану. Чим він відрізняється від інших океанів?  (12 балів) 

1-10 11-20 21-27