Практична робота 9«Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами»
 
УРОК № 43 
Тема. Практична робота 9«Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами». 
Мета: закріпити поняття «клімат», сформувати знання про його 
характеристики, навчитися користуватися кліматичними 
картами для складання опису одного з головних типів 
клімату. 
Обладнання: карта кліматичних поясів, кліматична карта світу, контур-на карта «Кліматична карта світу». 
Тип уроку: закріплення знань, формування вмінь. 
Структура уроку 
І. Організаційний момент 
ІІ. Практична робота 9 «Опис одного з головних типів клімату за 
кліматичними картами». 
ІІІ. Підсумок уроку 
IV. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 «Опис одного з головних 
типів клімату за кліматичними картами» 
Інструктаж. 
Із власного досвіду вам відомо, наскільки мінливою є погода. Сьо -годні у вашому населеному пункті температура повітря опівдні могла 
становити 12 °С, а вночі опуститися до +5 °С. Уночі було безвітряно, 
а завтра вдень може подути легкий вітерець і піти дощ. У різних ра -йонах Землі погода також неоднакова: у той самий час в екваторі-альних широтах температура може підніматися до +25 °С, а в районі 
Південного полюса — знижуватися до –40 °С. Але ми чітко знаємо, 
що в наших широтах улітку не буває снігопаду, а взимку температура 
опускається нижче 0 °С, восени температура поступово знижується, 
а навесні — підвищується. Виходить поряд із мінливістю ми можемо 
говорити про певну повторюваність особливостей погоди на певній 
території, тобто про клімат — багаторічний режим погоди, характер -ний для даної місцевості. Клімат визначають на основі багаторічних 
спостережень за показниками погоди: середніми температурами по -вітря, напрямками вітрів, що переважають, кількістю і режимом ви -падання опадів. У різних районах Землі кліматичні показники поєднуються по-різному. Клімат може бути жарким і сухим, жарким 
і вологим, холодним і сухим, теплим і вологим. 
Сьогодні ви будете описувати один із головних типів кліматів за клі-матичними картами. Для цього ви повинні знати, що температури на 
них зображені за допомогою ізотерм, опади — способом якісного фону, 
а переважний напрямок вітру — лініями руху (стрілками). Наприклад, 
за цими кліматичними картами можна легко визначити райони, де ви -падає менше ніж 100 мм опадів на рік, вони виділені світлими тонами. 
Як правило, це тропічні пустелі. Темно-фіолетовими кольорами на клі -матичній карті зафарбовані екваторіальні райони й території великих 
гір. Тут може випадати понад 2000 мм опадів на рік. 
Робота групах. 
1) Пригадайте, які основні кліматичні пояси ви вивчили. 
2) Узгодивши з учителем, виберіть один з основних кліматичних 
поясів. Напишіть його назву й укажіть особливості його роз -ташування (широтне, стосовно основних поясів атмосферного 
тиску). 
3) Використовуючи кліматичну карту, заповніть таблицю. 
Кліматич-ний пояс 
Середня температу-ра повітря ( °С) 
Річна кількість опадів 
(мм). 
Режим випадання 
Переважний напря-мок вітру. Пануючі 
повітряні маси 
Січень Липень Січень Липень 
Учитель контролює хід роботи, відповідає на запитання. При цьо-му він може спиратися на таблицю. 
Кліматич-ний пояс 
Місце розта-шування 
Кліматичні показники 
Екваторі-альний 
Приблиз-но між 
20° пн. ш. 
і 20° пд. ш. 
Високі температури повітря протягом року 
+24... +28 °С, переважають екваторіальні повітря-ні маси й знижений атмосферний тиск. Висхідні 
потоки повітря спричиняють велику кількість опа -дів — 1000—3000 мм на рік, у горах опадів може 
випадати до 6000 мм. Випадають вони рівномірно 
протягом усього року. Вологість підвищена 
Кліматич-ний пояс 
Місце розта-шування 
Кліматичні показники 
Тропічні Приблиз-но між 
20° і 40° 
широти 
у кожній 
півкулі 
У теплу пору року температури досягають 
+30 °С і вище, а у холодну знижуються до 
+15 °С. Температура повітря протягом доби 
може підвищитись до +40 °С. Відмічені рекорд-но високі температури повітря. Переважають 
тропічні повітряні маси й високий атмосферний 
тиск. Низхідні потоки повітря спричиняють 
дуже малу кількість опадів (менше ніж 500 мм, 
у деяких районах опадів не має протягом де-кількох років). Випаровуваність перевищує 
кількість опадів, що випали 
Помірні Приблиз-но між 
40° і 60° 
широти 
у кожній 
півкулі 
Добре виражені чотири пори року. У теплу пору 
року температури досягають +25 °С і вище, у хо-лодне опускаються до –15 °С і нижче. Середньо-річна температура коливається від +20 °С до 
0 °С. Переважають помірні повітряні маси й низь-кий атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря 
спричиняють значну кількість опадів до 1000 мм 
і більше, але розподілені вони нерівномірно. Опа -дів випадає більше, ніж випаровується вологи 
Полярні 
(арктич -ний і ан-тарктич -ний) 
В основно -му за по -лярними 
колами 
Протягом усього року температури повітря, як 
правило, значно нижчі 0 °С. Відмічені рекордно 
низькі температури. Переважають арктичні 
й антарктичні повітряні маси й високий атмо-сферний тиск. Кількість опадів незначна 
Після заповнення таблиці учні повідомляють про отримані резуль-тати й перевіряють правильність виконання завдання. 
Учитель, зважаючи на рівень підготовки учнів, може запропону-вати учням співставити кліматичні показники різних кліматичних 
поясів, виявити розходження між ними. Наприклад, порівнюючи ек -ваторіальний і тропічний пояси, учні мають звернути увагу на те, що 
існують великі розходження в кліматичних показниках цих поясів 
(див. таблицю). 
Кліматичні 
показники 
Екваторіальний пояс Тропічні пояси 
Темпера-тура 
Відсутні істотні роз-ходження в темпера -турах за сезонами. 
Високі температури 
повітря протягом року 
+24... +28 °С 
Існують розходження в температу -рах за сезонами. У теплу пору року 
температури досягають +30 °С 
і вище, а у холодну опускаються до 
+15 °С і нижче. Відмічені рекордно 
високі температури повітря 
Кліматичні 
показники 
Екваторіальний пояс Тропічні пояси 
Атмосфер-ний тиск 
Знижений Підвищений 
Опади Велика кількість опа-дів — 1000—3000 мм 
у рік, випадають рівно-мірно протягом року 
Дуже мала кількість опадів, у се-редньому 100—200 мм, випадають 
нерівномірно 
ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ 
Учитель нагадує учням порядок оцінювання практичної роботи. 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
У районах, які в наш час вкриті льодовиками, відкриті родовища 
кам’яного вугілля. Це вказує на те, що дуже давно тут був вологий 
теплий клімат та багата рослинність. Як ви вважаєте, чи були на те -риторії України райони з подібним кліматом? Свою відповідь обґрун -туйте.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Практична робота 9«Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами»", із категорії "Контрольні,практичні", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід