Завдання для 2 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
 

Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії

2010 – 2011 н. р.

7        клас

  1.Розкажіть про класифікацію карт за різними критеріями. Наведіть приклади.  (12 балів)

 2.Вкажіть на особливості природи Індійського океану. Чим він відрізняється від інших океанів?  (12 балів)


 3. Дайте визначення понять: ізотерми, літосферна плита, атмосферний тиск, відносна вологість, межень. (5 балів)

 4. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1:500000, дорівнює 14 см. Якою буде ця відстань на карті 1:1000000?  
 (6 балів)

 5. Виконайте тестові завдання:        (12 балів)

1.  Гірські системи утворились в результаті:

 а) землетрусів; б) руху літосферних плит; в) океанічних течій.

 2.  Визначте, у якому годинному поясі знаходиться територія України:

 а) нульовому – західноєвропейському: б) першому – середньоєвропейському:

 в) другому – східноєвропейському: г) третьому – поволзькому.

 3.  Які материки утворилися в результаті розколу прадавнього материка Гондвана:

 а) Південна і Північна Америка, Євразія, Австралія;

 б) Південна Америка, Африка, Австралія;

 в) Антарктида, Африка, Австралія, Південна Америка.

 4.  Біля полюсів Землі формуються пояси атмосферного тиску:

 а) низького; б) високого.

 5.  Тропічні повітряні маси панують влітку:

 а) тільки в тропічному кліматичному поясі;

 б) в тропічному і субтропічному;

 в) в тропічному, субтропічному і помірному.

 6.  Якщо рельєф територій гірський, то в основі лежить:

 а) область складчастості; б) платформа.

 7.  Нагрівання гірських порід  вдень і охолодження їх вночі є прикладом однієї із закономірностей географічної 
оболонки:

 а) ритмічність; б) цілісність; в) зональність.

 8.  Як називаються молоді гори в Африці:

 а) Драконові; б) Атлаські; в) Капські.

 9.  Визначте протоку, що єднає Червоне море з Індійським океаном:

 а) Мозамбікська; б) Баб-ель-Мандебська; в) Аденська.

 10.  В яких широтах відмічається найбільша солоність вод у центральних частинах океанів:

 а) в арктичних; б) в тропічних; в) в екваторіальних.

 11.  Встановіть, де проходить зона розломів (рифтів) на материку Африка:

 а) вздовж екватора; б) в горах Атлас; в) на сході материка.

 12.  Укажіть правильну послідовність нагрівання атмосферного повітря:

 а) водна поверхня – сонячні промені – повітря;

 б) сонячні промені – земна поверхня – повітря;

 в) сонячні промені – повітря.

 

Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії

2010 – 2011 н. р.

8 клас   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1.До вас приїхали іноземні гості – учасники чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012». Розкажіть їм про 
найбільш цікаві природні та історичні об‘єкти України.           (12 балів)

  2. Порівняйте рельєф західної і східної частин України. Поясніть відмінності, зробіть відповідні висновки.                
(12 балів)

  3. Дати визначення понять: топографічна карта, вивітрювання, області складчастості, місцевий час, генералізація.  
   (5 балів)

  4. Розрахуйте протяжність території України по паралелі 500 пн.ш., скориставшись: а) масштабом; б) протяжністю в 
градусах. Масштаб 1:3500000, відрізок на карті – 31,8 см. Довжина 10 по паралелі 500 становить 71,7 км. Порівняйте 
отримані результати.            (6 балів)

   5.Виконайте текстові завдання:           (12 балів)

 1.Укажіть, коли завершився процес формування території України:

 а)у 1919 р.  б)у 1939 р.  в)у 1954 р.  г)у 1991 р.

 2.Вид проекції, у якій точно відображаються площі:

 а)рівнокутні; б)рівновеликі;  в)рівнопроміжні;  г)довільні      

 3.Україна  має суходільний кордон з:

 а)7 країнами;   в)4 країнами;  б)9 країнами;   г)5 країнами;

 4.Наприкінці кам‘яновугільного періоду палеозойської ери на території сучасного Донбасу 
палеогеографічні умови характеризувалися: а)існуванням гір;  б) існуванням глибокого моря; 
в) чергуванням мілкого та глибокого моря;  
г) чергуванням мілкого моря  і заболочених низовин.

 5. У якому напрямі потрібно рухатися, якщо азимут становить 135º:

 а) на пн-сх;   б) на пн-зх;    в) на пд-сх;   г) на пд-зх;

 6. Якою буде температура повітря на висоті 2 км, якщо на рівні моря вона становить +10º:  а) -2º;     б) -10º;     в) +2º;   
г) +22º;                      

 7. Укажіть масштаб, у якому створюються топографічні карти:         

 а)1 :1000000 і більшому,  б)1 : 200000 і більшому в)1 : 100000 і більшому ;  г) 1 : 5000  і більшому

 8.Укажіть час, який діє на території України:

 а)гринвіцький;  б)середньоєвропейський;   в)східноєвропейський;    г) московський.

 9. Укажіть основний чинник, який вплинув на формування печер в Україні:

  а)видобуток корисних копалин;  б)карстові процеси; в)органічне вивітрювання;   г) тектонічні процеси.

 10. Укажіть найвищу точку рівнинної частини Лівобережної України:  а)г. Бельмак-Могила;  б)г. Могила-Мечетна;  
в)г. Савур-Могила;  г)г. Пивиха.

 11. Укажіть місто, де тривалість світлового дня 22 червня є найменшою:

 а) Суми;   в) Харків;   б) Одеса;   г) Ялта.

12. Укажіть перевал, що розташований в Українських Карпатах:

 а) Ангарський;  б)Байдарські Ворота;  в)Кебит-Богаз;  г) Яблуницький.

 

 

Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії

2010 – 2011 н. р.

9 клас

1.Охарактеризуйте особливості розміщення сільського населення на території України. Як поділяються села 
за розмірами та функціями?Вкажіть на соціальні проблеми сільського населення.    (12 балів)                                                           

 2. Назвіть антропогенні форми рельєфу. Поясніть причини їх виникнення на території України. (12 балів)

3. Дайте визначення понять: депопуляція, картографічна проекція, циклон, дійсний азимут, субурбанізація. (5 балів)

 4. Відносна висота вершини А становить 40% її абсолютної висоти. Абсолютна висота вершини В на 30% більша 
від абсолютної висоти вершини А, а відносна висота вершини В у 1,5 рази більша, ніж відносна висота вершини 
А. Визначте абсолютну і відносну висоти кожної з вершин, якщо різниця їхніх відносних висот дорівнює 450м. (6 балів)

5. Виконайте тестові завдання: (12 балів)

 1. У рівновеликих проекціях карт:

 а) дуже спотворюються площі; б) не спотворюється зображення площ;

 в) у різних частинах карт спотворення площ різне; г) немає ніяких спотворень.

 2.  Материнська гірська порода, на якій у степах України утворюються родючі ґрунти: а) лес; б) глина; в) пісок; г) вапняк.

 3.  Гори Памір належать до такої області складчастості:

 а) байкальської; б) каледонської; в) мезозойської; г) альпійської.

 4.  Які географічні координати має місто, якщо Сонце в ньому сходить на 11годин 28 хвилин пізніше, ніж на 1800 сх. д., 
а висота Полярної зірки становить 480 ?

 а) 420 пн.ш., 80 сх.д.; б) 480 пн.ш., 80 сх.д.; в) 480 пн.ш., 1720 сх.д.; г) 420 пн.ш., 80 зх.д.

 5. Охолоджуючий вплив на західну частину Південної Америки має така течія:

 а) Аляскинська; б) Бенгельська; в) Перуанська; г) Канарська.

 6. Місто України, де висота Полярної зірки над горизонтом становить 450:

 а) Чернігів; б) Харків; в) Сімферополь; г) Київ.

 7.  Галузева структура господарства – це:

 а) концентрація певних галузей виробництва на окремих територіях;

 б) виробничо-технічні зв’язки між окремими галузями господарства;

 в) ієрархічно впорядкована система галузей виробництва і невиробничої сфери;

 г) склад, співвідношення і зв’язки між окремими галузями господарства країни.

 8.  Без урахування проходження державних кодонів  другий годинний пояс розташовувався б між меридіанами: 
а)150 сх.д. і 300 сх.д.; б) 220 30 сх.д. і 370 30 сх.д.; в) 220 сх.д. і 400 сх.д.; г) 150 30 сх.д. і370 30 сх.д.

 9.  Укажіть назву області України з найнижчою густотою населення:

 а) Кіровоградська; б) Миколаївська; в) Херсонська; г) Чернігівська.

 10.  Назвіть область України, на всій території якої місцевий час відрізняється від поясного більше ніж на 30 хв.:
а) Закарпатська; б) Донецька; в) Львівська; г) Луганська.

 11.  Як називається тип магматизму, при якому магма застигає на поверхні землі:

 а) інтрузивний; б) ефузивний; в) тріщинний.

 12.  Визначте, яке місто за людністю відноситься до дуже великих міст України:

 а) Київ; б) Миколаїв; в) Харків; г) Донецьк.

 

Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії

2010 – 2011 н. р.

10 клас

  1. Деякі демографічні проблеми мають або незабаром матимуть глобальний характер. Охарактеризуйте ці 
проблеми і ступінь їхньої гостроти в різних регіонах та країнах світу. Які з описаних вами демографічних 
проблем особливо актуальні для України?          (12 балів)

  2. Дайте характеристику основних потоків мінеральної сировини на земній кулі. Зробіть висновки про
їх закономірності.                (12 балів)

  3. Дати визначення понять: країна, рекреаційні ресурси, відтворення населення, ресурсозабезпеченість,
депортація.                 (5 балів)

  4. Вилетівши із Магадана (1500 сх.д.), літак через 10 годин приземлився в Санки-Петербурзі (300 сх.д.). 
Визначте швидкість літака, враховуючи, що довжина 10 паралелі 600 дорівнює половині довжини 10меридіана.       
(6 балів)

 5.Виконайте тестові завдання:                                (12 балів)

  1. Країна яка формально є конфедерацією: а) Бразилія;  б) Росія;  в) США;  г) Швейцарія.

 2. До якої раси належать араби:

 а) австралоїдної; б) європеоїдної; в) монголоїдної;  г)негроїдної .

 3.Укажіть, які країни об‘єднує організація ОПЕК:

 а) країни Азії;  б) країни Близького Сходу;

 в) країни –виробники кави;  г) країни – експортери нафти.

  4. Різниця між довготою крайньої східної і крайньої західної точок України перевищує 180. Це означає,
що різниця 
між місцевим часом у цих точках складає приблизно: а) 18 хв.;   б) 1год. 2хв.,   в) 1год. 12хв.,    г) 54хв.

 5. Твердження, що є визначенням поняття «субурбанізація»:

 а) прискорений розвиток центральних районів міста;  б) переїзд жителів міста у передмістя;  в) формування 
у центральних міських районах трущобних кварталів;  г) злиття міських агломерацій.

 6. Суверенне політичне утворення з певною територією, господарством і політичною владою в ній називається: 
а)територією;  
б) країною;  в) протекторатом;  г) державою.

 7. На топографічній карті масштабу 1 : 50000 проведені лінії кілометрової сітки. Чому дорівнює відстань 
на карті між двома сусідніми паралельними лініями цієї сітки:    а) 2 см.;   б) 2.5 см.;      в)  4 см.;   г) 5 см.

 8.Найбільшими запасами вугілля володіють:

 а) Індія, Польща, Україна;  б) Німеччина, Велика Британія, ПАР;

 в) Росія, США, Китай;  г) Японія, Канада, Австралія.

 9. Одна із поширених у світі  релігій, яка дістала назву світової:

 а); індуїзм;  б) даосизм; в) іслам; г) синтоїзм.

 10. Визначте правильне переведення числового масштабу в іменований:

 а) 1:25000 (1см-2,5км);  б) 1:500000 (1см-5км);  в) 1:75000000(1см-75км)

 11.Вкажіть період горотворення, який відбувався в кайнозойську еру:

  а) альпійський ;  б)  герцинський;  в) каледонський;  г) байкальський.                       

12.Як називають нащадків представників негроїдної та європеоїдної раси:

 а) самбо;  б) метиси;  в) мулати; г) індіанці.

 

 

 

 

 

Завдання для І етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії

2010 – 2011 н. р.

11 клас 

 

  1. «Природа – неподільна, а перебіг природних процесів (а разом з тим і розповсюдження забруднень)
не зважає на державні кордони». Аргументуйте цю тезу прикладами.  (12 балів)

  2. Охарактеризуйте закономірність розміщення мінеральних ресурсів на території України. Зробіть висновок
про забезпеченість країни різними видами корисних копалин та їх ролі в економіці.        (12 балів)

  3.Дати визначення понять: валовий національний продукт (ВНП), геноцид, атол, циклон, астеносфера.          
(5 балів)

 4.Із східного узбережжя о. Ісабела (00 ш, 910 30’ зх.д.) найбільшого з островів Галапагос, мандрівник пройшов 
на вітрильнику на схід 943,5 км, а потім на північ 888км і опинився на мисі півострова Асуеро (Панама). 
Визначте географічні координати мису.      (6 балів)

            5. Виконайте тестові завдання:           (12 балів)

 1.Укажіть правильну відповідність між назвою країни та основного виду електростанцій в ній:

 а) Норвегія – гідроелектростанції;  б) Росія – геотермальні електростанції;

 в) Франція – теплові електростанції; г) Україна – гідроелектростанції.

 2. У якому напрямі потрібно рухатися, якщо азимут становить 225º:

 а) на пн-сх;   б) на пн-зх;    в) на пд-сх;   г) на пд-зх;

 3.На топографічній карті масштабу 1 : 25000 проведені лінії кілометрової сітки. 
Чому дорівнює відстань на карті між двома сусідніми паралельними лініями цієї сітки:  

 а) 1 см.;   б) 2.5 см.;      в)  4 см.;   г) 5 см.

 4. Етнографічна група українців, що проживає у Поліссі:

   а) бойки;  б) гуцули;   в) лемки;    г) литвини.

 5. Вкажіть період горотворення, який відбувався в кайнозойську еру:

  а) альпійський ;  б)  герцинський ;  в) каледонський;  г) байкальський.

 6.Холодна течія Тихого океану:

 а) Південна Пасатна;   б) Міжпасатна протитечія;  в) Північна Пасатна;  г) Перуанська.

 7. Визначте місцевий час у Львові (500 пн.ш. і 240 сх.д.), якщо в цей момент у Донецьку  (480 пн.ш. і 
380 сх.д.)місцевий час складає 0 годин 40 хвилин:

           а)23год. 44хв.;  б) 11год. 44хв.;  в) 11год. 36хв.;  г) 22год. 36 хв.

 8. Для розвинутих країн світу характерний:

                а) перший тип відтворення населення;  б) другий тип відтворення населення;

                в) високий показник смертності;

 9.Регіон України, у межах якого розміщені найбільші запаси калійних солей:

   а) Полісся;  б) Донбас;  в) Прикарпаття; г) Побужжя.

 10. Які географічні координати має місто, якщо Сонце в ньому сходить на 11 годин 28 хвилин пізніше, 
ніж на 1800 сх. д., а висота Полярної зірки становить 480:

    а) 420 пн.ш. 80сх.д.  б) 480 пн.ш. 80 сх.д.  в) 480 пн.ш. 1720 сх.д.  г) 420 пн.ш. 80 зх.д

 11. Військово-політичний союз, створений у 1949 році називається:

               а) НАТО;   б) ООН;    в) ЄС;   г) СНГ

 12. Країна, де було споруджено першу в світі атомну електростанцію:

       а) Австралія;  б)Росія;  в) США;  г) Японія.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Завдання для 2 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії", із категорії "Контрольні,практичні", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід