Завдання для предметних олімпіад з географії 7,8 клас
 

Завдання для предметних олімпіад з географії 7,8 клас

7 клас

1. Перелічіть тематичні карти, які необхідні для вивчення географії материків і океанів.

2. Охарактеризуйте історію географічних досліджень Океанії.

3.  Доведіть,  що для клімату  Атлантичного  океану  характерні  як зональні, так і азональні риси.

4.  Охарактеризуйте  льодовий  режим  Північного  Льодовитого океану.  які  зміни  й  чому  відбувалися  з  льодовим  покривом  цього океану впродовж останніх десятиліть?

5. Складіть характеристику вод індійського океану (температури, солоності, системи течій).

 6. Що вам відомо про сучасні дослідження світового океану? На вивчення яких особливостей його природи націлені ці дослідження?

7. Що називають світовим кругообігом води? Назвіть та охарактеризуйте його складові частини.

8. Назвіть найбільш суттєві ознаки понять: «океан», «море», «затока», «протока», «водна маса», «океанічна течія».

9.  У  чому  полягають  відмінності  океанічного  типу  земної  кори від материкового?

10. Підберіть шість понять, які характеризують рельєф дна океанів; дайте їх визначення.

11. Що називають земною корою, а що — літосферою? як називають поверхню — нижню межу земної кори? По якому шару проводять нижню межу літосфери?

12. Чому вивітрюються міцні гірські породи, наприклад граніт? які 

є види вивітрювання? що далі відбувається з вивітреними гірськими породами?

даіпміло хинчіфаргоег яннадваз інчитероеТ .2 лідзоР19

13. Що називають геологічним літочисленням? Перелічіть основні 

одиниці відліку відносного геологічного часу.

14.  Перелічіть  типи  кліматів  землі.  Охарактеризуйте  особливості 

двох типів клімату.

3.05. Що називають природними ресурсами (природними багатствами)? На які групи поділяють природні ресурси?

15. За типовим планом порівняйте географічне положення індійського й Північного Льодовитого океанів.

16. Складіть план характеристики океанічних течій. Охарактеризуйте за ним течію західних Вітрів.

17.  Перелічіть  методи  географічних  досліджень.  На  конкретних прикладах поясніть застосування кожного з цих методів.

18. Для яких потреб необхідні загальногеографічні й тематичні карти  вам,  вашим  рідним,  а  також  людям  різних  професій  у  вашій місцевості?

19.  Чому  океанічний  тип  земної  кори  має  молодший  вік,  ніж материковий? як і де утворюється земна кора океанічного типу; які форми рельєфу при цьому виникають?

20.  Чому  та  наскільки  відрізняється  солоність  вод  Північного Льодовитого океану від середнього показника по світовому океанові? 

Прісними чи солоними є багаторічні льоди цього океану?

21.  Що  називають  природним  комплексом?  Назвіть  природні комплекси  своєї  місцевості,  які  майже  не  змінені  під  впливом  господарської діяльності.

22. Чому навіть порівняно невеликі обсяги нафти та радіоактивних речовин, що забруднюють світовий океан, є дуже небезпечними 

для нього?

22.. Поясніть напрямок переважаючих вітрів над екваторіальними, тропічними,  субтропічними,  помірними  й  субполярними  широтами світового океану.

23. Охарактеризуйте систему течій в одному з океанів (на власний вибір). На трьох прикладах покажіть, як напрям та інші особливості течій залежать від клімату.

24.  Назвіть  рушійні  сили  кругообігу  води  в  природі  й  поясніть 

їх вплив. яке значення відіграє вода у процесах, що протікають у літосфері та в атмосфері?

25.  Яку  роль,  на  вашу  думку,  відіграють  живі  організми  у  підтриманні  газового  складу  океанічної  води?  як  залежить  поширення й багатство життя в океані від вмісту газів у воді?

26. Як і чому змінюється хід ізотерм 0 °с та +16 °с при переході з океанів на материки Північної півкулі?

27.  Які  висновки  можна  зробити,  розглядаючи  межі  й  ширину помірного кліматичного поясу обох півкуль?

28. Поясніть, чому рибалки з Перу й північної частини чілі дуже здивувалися, коли в їхні сіті кілька десятиліть тому почали потрапляти акули-молоти (риби, які живуть у дуже теплих водах), але суттєво зменшився вилов звичних для цих місць сардин-анчоусів?

8 клас

1. Запишіть типовий план характеристики фізико-географічного положення країни.

2.  Схарактеризуйте  картографічні  проекції  за  видом  допоміжних  поверхонь.  які  недоліки  (спотворення)  мають  карти,  виконані 

в кожній із проекцій?

3.  Що  називають  геоінформаційною  системою  (Гіс)?  Де  і  як застосовують Гіс?

4. Дайте визначення понять: «географічний меридіан», «магнітний меридіан», «дійсний азимут»; «магнітний азимут», «магнітне схилення». які ви знаєте способи орієнтування на місцевості?

5. Схарактеризуйте історичні періоди формування території України: а) до ХХ ст.; б) упродовж ХХ ст.

6.  Дайте  визначення  поняттям:  кряж,  яйла,  полонина,  гірське пасмо,  перевал,  гірський  масив,  літосферна  плита,  давні  й  молоді платформи, щит, плити платформи, рухливий пояс літосфери.даіпміло хинчіфаргоег яннадваз інчитероеТ .2 лідзоР21

7.  Порівняйте  фізичну,  топографічну,  геологічну  карти  географічного атласу за змістом й особливостями зображення.

8. Доведіть зв’язок між загальними рисами рельєфу європи і її тектонічною будовою.

9. Доведіть, що рельєф землі є наслідком взаємодії внутрішніх (ендогенних)  і  зовнішніх  (екзогенних)  чинників.  Вплив  яких  чин-

ників є переважаючим у формуванні великих, а яких — в утворенні невеликих форм рельєфу?

10.  Поясніть,  з  чим  пов’язані  відмінності  в  розташуванні  на материках  Африка  й  Південна  Америка  зон  вологих  вічнозелених екваторіальних лісів?

11.  Як  розподіляється  кількість  атмосферних  опадів  у  європі? Де вона більша, де — менша і чому? чому в наш час на півночі європи збільшується кількість опадів, а на півдні — зменшується?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Завдання для предметних олімпіад з географії 7,8 клас", із категорії "Контрольні,практичні", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід