УРОК № 38 
Тема. Водяна пара і вологість повітря. 
Мета: формувати знання учнів про водяну пару в атмосфері, про 
відносну й абсолютну вологість повітря, дати уявлення 
про причини утворення хмар і їхні типи, розвивати вміння 
визначати показники в...


УРОК № 3
Тема. Атмосферні опади. 
Мета: формувати знання учнів про види атмосферних опадів 
і причини їх утворення; розвивати пам’ять, спостереж-ливість, творчі здібності учнів, уміння створювати образ 
об’єкта й опис...


УРОК № 41 
Тема. Клімат. 
Мета: сформувати поняття «клімат», дати уявлення про фактори 
його формування, закріпити знання щодо причини нерів-номірного розподілу сонячного тепла і світла на земній 
поверхні; розвивати просторове уявлення; виховувати 
розуміння ...


УРОК № 42 
Тема. Кліматичні пояси. 
Мета: формувати знання про основний і перехідний кліматич-ний пояси, дати уявлення про типи погоди і кліматичні об-ласті, познайомити зі зміною клімату в часі і його впливі 
на господарську дія...


УРОК  № 41
Контрольна робота. Тема: «Країни Азії».
Очікувані 
результати:
виявити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із теми 
«Країни Азії».
Тип уроку: перевірки та обліку знань, умінь, навичок.
Тестові  завдання
Вибрати одну правильну відповідь...

 

1-10 11-20 ... 71-80 81-90 91-100 101-110 111-112