Географія світового транспорту. Конспект уроку 10 клас

 

Мета: охарактеризувати значення транспорту у світовому гос­подарстві, повторити та поглибити знання про основні техніко-економічні показники роботи транспорту, види транспорту; сфор­мувати вміння характеризувати різні види транспорту, визначати сучасний стан розвитку, проблеми транспорту та вплив на нього НТР; розвивати вміння працювати з картами атласа, таблицями, діаграмами; виховувати просторове та економічне мислення, ціка­вість до теми.


Загальне землезнавство — одна з фундаментальних навчальних дисциплін у системі географічної освіти. Роль цього важливого географічного предмета невпинно зростає з екологі-заціею освіти на всіх її рівнях, потребою розробки заходів з охорони природи нашої унікальної планети і впровадження їх у всі сфери людської діяльності.
Об'єктом вивчення землезнавства є географічна оболонка Землі — зовнішній шар планети, в якому стикаються, взаємо-проникають і взаємодіють між собою літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера. Формування і розвиток оболонки відбуваються під одночасним впливом внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Постійна взаємодія ендогенної енергії, джерелом якої є внутрішнє тепло Землі, з екзогенною сонячною енергією робить усі фізико-географічні процеси в оболонці надзвичайно напруженими і різноманітними; ці процеси перебувають у постійному розвитку...

Головні періоди і етапи розвитку географії
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ — первинної постановки теоретичних проблем.
Період з'ясування загальних властивостей Землі і основних меж її поверхні; зародження елементарних географічних засад (XXXV ст до н.е. — XII ст н. е.)
1-й етап — донаучних географічних уявлень прадавніх культурних народів (близько 3500 р. — VII ст до н. е.)...

 

1-10 11-20 ... 81-90 91-100 101-110 111-112