Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорони його вод
 

Урок 41

Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорони його вод

Мета: сформувати в учнів знання про особливості розташування, розміри, глибини, елементи берегової лінії, найбільші острови, півострови, коси, затоки, протоки, природні умови Чорного моря, стан природних ресурсів Чорного моря, проблеми їх використання й охорони; сприяти формуванню в учнів екологічної свідомості; продовжити розвиток самостійного здобуття ними знань, умінь та навичок.

Обладнання: фізична карта світу, фізична карта України, карта Чорного моря, шкільні навчальні атласи, заготовки картки-конспекта, краєвиди Чорного моря, фото представників фауни Чорного моря, відеоматеріали.

Тип уроку: урок-конференція (прес-конференція) (варіант 1); комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок) (варіант 2).

Основні поняття та назви: Чорне море, Азовське море, Керченська протока, затоки — Каркінітська, Джарилгацька, Тендрівська, Ягорлицька, Каламітська, Феодосійська, лимани — Дніпровський, Дністровський, Тилігульський, Куяльницький, Хаджибейський, Будацький, острови — Джарилгач, Довгий, Березань, Зміїний.

Очікувані результати: учні навчаться: називати розміри, глибини, елементи берегової лінії Чорного моря; характеризувати природні умови Чорного моря; пояснювати причини наявності сірководню в Чорному морі; показувати на карті найбільші острови, півострови, коси, затоки, протоки і течії; робити висновки про стан природних ресурсів Чорного моря, проблеми їх використання і охорони; аналізувати екологічні проблеми Чорного моря.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Сьогодні ми з вами розпочинаємо складати загальну фізико-географічну характеристику природних комплексів морів, які омивають Україну. Чорне й Азовське моря — такі ж великі природні комплекси, як і фізико-географічні країни суходолу (рівнинні чи гірські).

Завдання: пригадаймо, які природні комплекси в межах нашої країни ми з вами вже вивчили.

Якщо для природних комплексів суходолу «головним» природним компонентом є гірські породи й особливості рельєфу, у межах якого вони розташовані, то для морів основним компонентом є вода та її основні характеристики — хімічні та фізичні властивості води, на які впливають інші компоненти природи.

Ви вже знаєте, що Україна має вихід до двох внутрішніх морів басейну Атлантичного океану.

Завдання: пригадайте, чим відрізняється внутрішнє море від окраїнного. Наведіть приклади внутрішніх та окраїнних морів, які вам відомі.

III.  Вивчення нового матеріалу

Варіант 1

Конференція

Учитель: турецькою мовою назва «Чорне море» звучить як «Кара-Деніз» («кара» — чорний, «деніз» — море). Мабуть, ви знаєте, що чорний колір море має під час штормів. Крім того, в різні часи море називали також «Понт Аксейнос» (із грецької — Негостинне море), «Понт Евксейнос» (Гостинне море). Незважаючи на те, що Чорне море є внутрішнім і порівняно невеликим, у ньому можна спостерігати хвилі заввишки до 3 м, а під час штормів — аж до 15 м! Явище припливів і відпливів у морі майже непомітне, максимум до 30 см.

Із природою та особливостями Чорного моря ми з вами познайомимося на наступних уроках, а сьогодні група молодих учених розповість нам про результати вивчення ними природи Чорного моря.

Повідомлення учнів

Зі складу учнів класу було обрано «учених»: океанолог, кліматолог, гідролог, хімік, еколог, економіст, геолог, ботанік, зоолог. Вони підготували повідомлення та виступають із ними. Решта учнів — «кореспонденти», які під час виступів «учених» заповнюють картки-конспекти, ставлять доповідачам запитання.

План конференції

1.   Фізико-географічне положення моря (доповідає океанолог).

2.   Природні умови моря:

1)  рельєф дна (геолог)

2)  клімат (кліматолог)

3)  гідрологічні особливості (гідролог)

4)  наявність сірководню в морі (хімік).

3.   Природні ресурси моря:

1)  біологічні (ботанік, зоолог)

2)  мінеральні (геолог).

4.   Використання моря в господарській діяльності людини та екологічні проблеми, пов’язані з цим (еколог та економіст).

Картка-конспект

Запитання та завдання

Відповіді

1.   Яка площа Чорного моря?

2.   Якими протоками воно відділяється від інших морів?

3.   Які корисні копалини є на шельфі моря?

4.   У яких кліматичних поясах розташоване море?

5.   Де береться сірководень у морі?

6.   Які безхребетні поширені в морі?

7.   Чи є в морі тварини, небезпечні для життя людини?

8.   Які причини можливої біологічної смерті моря?

9.   Які заповідні об’єкти розташовані біля узбережжя моря та в його акваторії?

10. Укажіть транспортні порти Чорного моря.

11. Яка протяжність моря з півночі на південь?

12. До басейну якого океану належить море?

13. Під час дії якої складчастої області формувався рельєф дна моря?

14. Чи замерзає море взимку?

15. Яка середня солоність води в морі?

16. Чому Чорне море вважають одним із найбільш прісноводних у світі?

17. Які водорості поширені в морі?

18. Які риби є давніми мешканцями Чорного моря?

19. Чи в змозі Україна самостійно розв’язати екологічні проблеми Чорного моря?

20. Укажіть курортні міста на узбережжі Чорного моря.

21. Укажіть найбільші морські порти Чорного моря.

 

Підсумок виконання роботи: перевіряються дані, занесені учнями до таблиці.

Варіант 2

План вивчення нового матеріалу

1.   Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря.

2.   Проблеми використання й охорони вод Чорного моря.

1.   Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря.

Робота з підручником

Учні об’єднуються в групи та самостійно працюють із підручником за завданнями. Після завершення роботи представники груп презентують її результати. Робота супроводжується використанням карт атласу та настінних карт.

Завдання

І група. Складіть характеристику фізико-географічного положення Чорного моря.

ІІ група. Коротко схарактеризуйте природні умови моря: рельєф дна та клімат.

ІІІ група. Коротко схарактеризуйте природні умови моря: гідрологічні особливості та наявність сірководню в морі. Поясніть, як він впливає на природу Чорного моря.

ІV група. Коротко схарактеризуйте мінеральні природні ресурси моря.

V група. Коротко схарактеризуйте біологічні природні ресурси моря.

VІ група. Як використовуються природні ресурси моря в господарській діяльності людини?

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення відеосюжету про екосистему Чорного моря (http://ictv.ua/ru/­index/view-media/id/2922).

2.   Проблеми використання й охорони вод Чорного моря.

Варіант 1

Повідомлення учнів

Екологічні проблеми Чорного моря

Сучасне Чорне море — це частина Середземного моря, воно належить до басейну Атлантичного океану. Його площа — 420 325 км2, об’єм — 537 тис. км3, найбільша глибина — 2245 м, середня — від 1271 до 1301 м, середня солоність води — 18 ‰, що майже у 2 рази нижче, ніж у Світовому океані, але вдвічі більше, ніж в Азовському морі.

У морі налічують близько 1000 видів рослин і 2000 видів тварин, але від 1970-х рр. спостерігається загибель організмів на величезних площах — від 10 тис. км2 і більше на глибинах до 35—40 м. На кожному квадратному кілометрі гине їх від 100 до 200 т, у тому числі 10—15 т риби. Значною проблемою моря є, як і для Дніпра, інтенсивне цвітіння морської води в прибережній смузі, зумовлене винесенням із річковим стоком добрив із полів. За останні 15 років це явище посилилося більше ніж у 30 разів. Через це концентрація кисню, розчиненого у воді та необхідного для всіх форм життя, і насамперед для риб, постійно зменшується. Замість цього зростає концентрація сірководню. Учені вважають, що через це шар живої, безсірководневої води зменшується на 3—4 м за рік, і через 50—70 років Чорне море може стати мертвим. Великої шкоди завдають йому хлорорганічні речовини — пестициди, сполуки важких металів, насамперед ртуті та свинцю.

(За матеріалами http://pidruchniki.ws/13500826/ekologiya/ekologichni_problemi_chornogo_morya)

Варіант 2

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення відеосюжету про сірководень у Чорному морі (http://www.zoomby.ru/watch/81293-v-glubinah-chernogo-morya-taitsya-ogon).

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Прийом «Мікрофон»

Методика проведення: див. урок 5.

Учні висловлюють свою думку щодо запитання: що вам найбільше запам’яталося на уроці?

Варіант 2

Прийом «Географічна естафета»

Методика проведення: див. урок 19.

Перелік географічної номенклатури

Керченська протока, Каркінітська затока, Джарилгацька затока, Тендрівська затока, Ягорлицька затока, Каламітська затока, Феодосійська затока, Дніпровський лиман, Дністровський лиман, Тилігульський лиман, Куяльницький лиман, Хаджибейський лиман, Будацький лиман, о. Джарилгач, о. Довгий, о. Березань, о. Зміїний.

V.  Підсумки уроку

Прийом «Бліцопитування»

1.   За яким планом характеризують географічне положення морів?

2.   Назвіть основні форми рельєфу дна океанів і морів.

3.   У яких одиницях визначають солоність води?

4.   Схарактеризуйте географічне положення Чорного моря.

5.   Через які моря й протоки Чорне море зв’язане зі Світовим океаном?

6.   Знаючи особливості циркуляції повітряних мас, поясніть, у яку пору року на Чорному морі найчастіше бувають шторми.

7.   Запропонуйте заходи з охорони природи Чорного моря.

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальні завдання:

1)  Якщо урок буде проводитися за варіантом 1 (у формі конференції): зі складу учнів класу обрати «учених»: океанолога, кліматолога, гідролога, хіміка, еколога, економіста, геолога, ботаніка, зоолога. Вони мають підготувати короткі (1—2 хвилини) повідомлення та виступити з ними на наступному уроці. Решта учнів — «кореспонденти» — повинні будуть ставити «ученим» запитання.

2)  Якщо урок буде проводитися за варіантом 2: підготуйте повідомлення про екологічні проблеми Азовського моря.

Матеріал для повідомлення

Екологічні проблеми Азовського моря

Основними джерелами забруднення Азовського моря є промислові підприємства міста Маріуполя. Металургійними комбінатами «Азовсталь», імені Ілліча, концерном «Азовмаш» щороку скидається понад 800 млн м3 (до 99 % загального обсягу скидів у море) забруднених стічних вод.

У море щорічно скидають близько 20 км3 стічних вод, що містять сполуки важких металів, до 90 тис. т органічних речовин, у тому числі пестицидів, 5 тис. т нафтопродуктів, понад 14 тис. т сполук азоту та майже 6 тис. т фосфору. Це сприяє евтрофікації — цвітінню води через бурхливий розвиток синьо-зелених водоростей. Уміст розчинного у воді кисню падає до мінімальних значень — до 1,5 мг/л, унаслідок чого щороку гинуть: риби — до 5 тис. осетрових, до 1 млн судака, камбали, а також близько 1000 дельфінів, які дедалі більше стають рідкісними.

Розбалансування хімічного складу морської води, навіть у незначній мірі, викликає екологічні зміни. Передусім зменшується біомаса вищих організмів.

Стан Азовського моря сьогодні є критичним. За висновками спеціалістів, при серії маловодних, посушливих років, коли прісноводний стік впаде до 20 км3, його екосистема може змінитися безповоротно.

Через інтенсивне хімічне забруднення (річки Дон, Кубань, малі річки, комунальні стоки) спостерігається загибель риб, заміна більш організованих екосистем менш структурованими, але стійкішими. Це чорноморські медузи, атлантичний реброплав, а також інші живі організми, які руйнують аборигенні екосистеми — сформовані еволюційним шляхом без втручання людини.

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорони його вод", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід