формувати знання про кількість і густоту населення, по-знайомити з особливостями розміщенні населення Зем -лі, найбільш населеними регіонами
 
Мета: формувати знання про кількість і густоту населення, по-знайомити з особливостями розміщенні населення Зем -лі, найбільш населеними регіонами світу, дати уявлення
про походження сучасної людини; розвивати просторове
уявлення, виховувати інтерес до географічних знань.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, карта півкуль, графік динаміки кіль -кості населення, карта густоти населення.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Скільки людей проживає на Землі?
2) Як ви вважаєте, у яких районах планети кількість населення
більша, у яких менша?
3) Пригадайте з курсу історії, що ви знаєте про стародавніх лю-дей.
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Кожна людина хоч раз за своє життя замислюється над питання-ми: хто я? чим я відрізняюся від інших людей? що мене поєднує з ін -шими людьми? скільки таких самих, як я, людей на Землі? Відповіді
на ці питання допомагають дати оцінку самому собі і навколишньому
світу, знайти своє місце в ньому. Сьогодні і ми спробуємо розібратися
в деяких із цих запитань.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Походження людини.
Розповідь учителя.
На сьогодні існують різні точки зору щодо місця і часу виникнення
предків сучасної людини. Згідно з одним припущенням, перші люди
з’явилися в Африці близько 200 тис. років тому, згідно з іншим —
розвиток людини розумної відбувався в різних частинах планети.
Учені сходяться в думці, що 40 тис. років тому на зміну стародавній
людині прийшла людина сучасного типу. За своїм зовнішнім вигля -дом і розумовими здібностями вони мало відрізнялися він нас. Пред-ставниками наших найближчих предків є кроманьонці. Кроманьонці
швидко розселилися територією земної кулі, крім Антарктиди.
2. Кількість населення.
Розповідь учителя.
Тривалий час кількість населення Землі зростала дуже повільно:
людина залежала від географічних, соціальних, економічних чин -ників. У VI тис. до н. е. з появою землеробства кількість населення
Землі досягла приблизно 10 млн осіб (це майже в 3 рази менше, ніж
кількість населення сучасного міста Токіо з пригородами).
На початку нашої ери на планеті вже проживало 230 млн осіб (це
значно менше, ніж кількість населення США на сьогодні). Протягом
наступних 18 століть кількість населення зросла майже вп’ятеро. Ці не
дуже високі темпи зростання пояснюються високою смертністю насе-лення, у першу чергу, від нестачі продуктів харчування, епідемій, воєн.
У XVI ст. кількість населення планети становила лише 425 млн осіб.
Різке зростання темпів приросту населення відбулося в XIX ст.,
у 1900 р. на планеті нараховувалося вже 1 млрд 600 млн жителів (тро -хи більше від кількості населення сучасного Китаю). ХХ ст. характе -ризується «демографічним вибухом». За 100 років кількість жителів
планети зросла майже вчетверо і на сьогодні складає майже 6,5 млрд
осіб. Причому майже половина кількості населення світу проживає
в шести країнах: Китаї, Індії, США, Індонезії, Бразилії і Пакистані.
— Чому, на вашу думку, у ХХ ст. кількість населення зростала
такими швидкими темпами?
За прогнозами вчених, протягом найближчих десятиліть кількість
жителів нашої планети буде зростати, але поступово темпи зростання
зменшуватимуться. Такі прогнози засновані на показниках розвину -тих країн, де темпи зростання населення невисокі, а в деяких євро-пейських країнах кількість населення скорочується. У той же час у багатьох країнах Африки й Азії продовжується швидке зростання
кількості населення. Учені-демографи припускають, що в найближ-чі 50 років у деяких країнах кількість населення збільшиться в 3—
5 разів (Ангола, Демократична республіка Конґо, Сомалі, Ємен).
На цей час кожні 10 секунд кількість населення Землі збільшуєть-ся на 27 осіб.
— Розрахуйте, на скільки осіб збільшиться кількість населення
Землі за час уроку.
3. Густота і розміщення населення.
Розповідь учителя.
Відповісти на запитання, де живе більша кількість людей, просто:
там, де кращі природні умови, вище рівень економічного розвитку
і де історично склалися райони з високою густотою населення. Спри-ятливий клімат, рівнинний рельєф, узбережжя теплих морів, великі
річки, родючі ґрунти завжди приваблювали людей. У ХХ ст. додат -ковим чинником стало господарство європейських країн і США, що
розвивається швидкими темпами.
Середня густота населення у світі складає 44 особи на 1 км
2
. У різ-них країнах цей показник може сильно розрізнятися, наприклад
густота населення в Австралії — лише 3 особи на 1 км
2
, а в державі
Банґладеш — понад 1000!
(Учитель продовжує розповідь, використовуючи карту густоти
населення.) Найбільш інтенсивним кольором на карті густоти насе-лення позначені територія Західної Європи, Південної Азії, части -ни Східної і Південно-Східної Азії. Тут проживає більше половини
кількості населення Землі. «Блідо» виглядає територія Австралії, тут
дуже низька густота населення — 3 особи на 1 км
2
.
В Україні цей показник складає 78 осіб на 1 км
2
. Якби густота на-селення в Україні дорівнювала густоті населення Австралії, то в усій
країні проживало б менше людей, ніж в одному місті — Києві. Якби
показник був таким, як у Банґладеш, то кількість населення України
перевищувала б 600 млн осіб — майже пів-Китаю.
Традиційно низкою густотою населення характеризуються райони
з несприятливими природними умовами: пустелі, високогір’я, тери-торії з холодним кліматом, у тому числі з вічною мерзлотою.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Чим зумовлені низькі темпи зростання населення планети до
нашої ери?
2) Як змінювалася кількість населення Землі протягом двох
останніх тисяч років?
3) Які райони Землі найбільш заселені?
4) Де найменша густота населення?
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель узагальнює відповіді учнів.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2*) Які історичні події вплинули на кількість населення України?
3*) Учені звертають увагу на те, що кількість населення в деяких
європейських країнах зараз не збільшується. Чим би ви пояс-нили цей факт?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "формувати знання про кількість і густоту населення, по-знайомити з особливостями розміщенні населення Зем -лі, найбільш населеними регіонами", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід