Геологічна будова й рельєф Антарктиди
 
Урок № 38
Геологічна будова й рельєф Антарктиди
Мета уроку: сформувати знання про характерні риси геологічної будови й рельєфу Антарк-тиди; ознайомити з головними формами рельєфу; показувати на карті об’єкти географічної но-менклатури.
Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт, атлас, фізична карта світу, фізична карта Антарктиди, карта поверхні Антарктиди, схематичний профіль поверхні Антарктиди.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: називати характерні риси геологічної будови й рель-єфу Антарктиди; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Географічна номенклатура: Трансантарктичні гори; вулкан Еребус.
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Учні презентують матеріали про відкриття підлідного озера Восток в Антарктиді та висловлю-ють свої припущення щодо результатів його дослідження.
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
(Привернути увагу учнів до карти поверхні Антарктиди.)
Перед вами карти з льодовиковим покривом материка й без нього (із підлідним рельєфом): ко-нтури Антарктиди на них мало відрізняються, але суттєво змінюється її висота. Майже весь мате-рик укритий крижаним панциром. Тільки по окраїнах із-під льодовикового покриву виступають окремі гірські вершини, вільні від льоду. Їх площа становить лише 0,2 % усієї поверхні материка. Середня потужність льодовикового покриву 1720 м, а максимальна досягає 4500 м. Завдяки такій товщині льоду Антарктида за середньою висотою майже втричі перевищує середню висоту інших материків. Середня висота Антарктиди із шельфовими льодовиками є найбільшою на Землі й ста-новить 2040 км, у той час як середня висота підлідної поверхні — лише 410 м, причому значна її частина лежить нижче за рівень моря.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
IV. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Як утворюються покривні льодовики?
2. Де сформувалися найбільші покривні льодовики? Чому саме тут?
3. Які вони мають властивості?
4. Як утворюються айсберги?
V. Вивчення нового матеріалу
План
1. Геологічна будова материка.
2. Рельєф Антарктиди. Корисні копалини.
1. Геологічна будова материка
Розповідь учителя
Антарктида, як й інші південні материки, була частиною Гондвани. Порівняно недавно, на по-чатку кайнозою, вона відокремилася від Австралії. В основі більшої частини континенту лежить Антарктична докембрійська платформа. Її фундамент складений магматичними й метаморфічними породами. Зверху вони вкриті шарами осадових порід морського й материкового походження. У західній частині материка територія давньої платформи зазнала значних деформацій в епоху альпійського горотворення й сьогодні тут розміщений Андійський складчастий пояс (Антарктичний півострів і прилеглі до нього райони). Горотворчі процеси супроводжувалися вулканічною діяльністю. На островах моря Росса й нині існують діючі вулкани. Конус найвищого з них — Еребуса — піднімається над рівнем моря майже на 3,8 тис. м.
Під величезною вагою льодовикового покриву ложе льодовика сильно прогнулося й близько третини його лежить нижче рівня моря. Тут розміщене найглибше з відомих знижень суходолу — основа підлідної западини Бентлі (2538 м нижче за рівень моря). Водночас інколи гірські породи виходять на поверхню — це більш характерно для Західної Антарктиди.
Завдання
Порівняйте геологічну будову Антарктиди й Південної Америки.
2. Рельєф Антарктиди. Корисні копалини
Пошукове читання
Дайте відповіді на запитання, опрацювавши матеріал картки.
1) Якими є потужність і зовнішній вигляд льодовикового покриву Антарктиди?
2) Як утворюються шельфові льодовики?
3) Якими є географічне положення й природа Трансантарктичних гір?
4) На які корисні копалини багата Антарктида?
Зразок картки
РЕЛЬЄФ АНТАРКТИДИ
Антарктида розташовується на однойменній літосферній плиті. Після розколу Пангеї вона ру-халася в напрямку Південного полюса. Якщо Антарктиду подумки поєднати з Африкою, Півден-ною Америкою й Австралією, то можна отримати єдиний материк, оточений колись кільцем гір. Сьогодні Антарктична плита зіштовхується з Південноамериканською, при цьому в західній час-тині континенту відбуваються процеси горотворення.
Як й інші материки, Антарктида включає платформу (Антарктична) і складчастий пояс (Андійський). До першої тектонічної структури належать уся Східна Антарктида й частина Західної Антарктиди.
Рельєф Антарктиди має два рівні: зверху — льодовиковий покрив (крижана Антарктида), під ним — поверхня літосфери (кам’яна Антарктида). Потужний льодовик укриває майже весь мате-рик. Він піднятий у центральній частині та має вигляд купола. За рахунок льодовика Антарктида є найвищим материком Землі, її середня висота (з урахуванням льодовика) — 2040 м. Найбільша потужність льодовикового покриву характерна для Східної Антарктиди, де в підлідному рельєфі переважають рівнини. Сучасні дослідження свідчать, що Антарктида не є цілісною ділянкою су-ходолу, як ми звикли її бачити на картах. Якби вона повністю звільнилася від льоду, то постала б у вигляді невеликого материка, оточеного кількома архіпелагами. Це означає, що частина материка розташована нижче за рівень моря. Так, Західна Антарктида являє собою материкову обмілину (шельф) з архіпелагами островів. Найвища ділянка Антарктиди — масив Вінсон (5140 м), що розташований за 1200 км від Південного полюса і є частиною гір Елсуерт. Найнижча точка — западина Бентлі. Підлідний рівень Східної Антарктиди в основному лежить вище за рівень моря.
Між Західною і Східною Антарктидою розташовані Трансантарктичні гори. Вони простягну-лися на кілька сотень кілометрів уздовж потужної системи розломів і є своєрідним продовженням Анд Південної Америки. Їхні вершини піднімаються над льодовиковим покривом материка (на-приклад, гора Нансена — 4010 м, гора Уейда — 4291 м). У горах відзначається активний вулка-нізм.
В Антарктиді льодовики постійно рухаються від центру до країв материка. Швидкість їхнього сповзання в середньому становить 200 м на рік. Коли льодовиковий покрив сповзає в океан й утримується на плаву, утворюються шельфові льодовики, що становлять приблизно 10 % від пло-щі, яка піднімається над рівнем моря. Найбільший із них — льодовик Росса завширшки 800 км, завдовжки 1100 км, із товщею льоду 700 м.
На краю льодовиків утворюються айсберги, які значно переважають розміри аналогічних «крижаних гір» Гренландії. Так, наприклад, у 2000 р. від шельфового льодовика Росса відколовся величезний айсберг B-15 площею понад 10 тис. км2.
Розрізняють три види айсбергів: столові, куполоподібні й зруйновані. Переміщуються вони ра-зом із морськими течіями й можуть існувати кілька років, а в окремих випадках десятиліття. Іноді величезні крижані гори допливають до 35° пд. ш. Танучи, вони можуть раптово перекинутися, тому становлять велику загрозу для мореплавців.
Узимку Південної півкулі площа морських льодів навколо Антарктиди збільшується до 18 млн км2, а в літній період зменшується до 3—4 млн км2.
КОРИСНІ КОПАЛИНИ АНТАРКТИДИ
В Антарктиді відкриті родовища залізних руд, виявлені великі запаси слюди й графіту, є уран, золото, алмази й руди низки кольорових металів (мідь, нікель, свинець, титан). На схід від Транса-нтарктичних гір під суцільним покривом льоду розміщена область, перекрита серією морських осадових порід кембрійського віку й континентальних відкладень палеозою й мезозою, із якими пов’язані великі запаси кам’яного вугілля. Геологи припускають, що у величезній западині між морями Росса й Уедделла є великі запаси нафти й природного газу.
Ураховуючи подібність геологічної будови Антарктичної платформи та платформ інших мате-риків Південної півкулі, а також подібність складчастого поясу Антарктиди з гірськими споруда-ми Анд, перспективи надр материка є досить великими. Але всі запаси корисних копалин поки є потенційними, тому що їхній видобуток у суворих умовах Антарктиди залишається економічно нерентабельним.
Робота з картою
Використовуючи карту поверхні Антарктиди й схематичний профіль поверхні Антарктиди, порівняйте льодовиковий покрив Антарктиди з її підлідним рельєфом.
(Учні дійдуть висновку, що льодовиковий покрив Антарктиди нагадує купол, піднятий у центральній частині й знижений до країв. Найбільша потужність льодовикового покриву спостерігається в Східній Антарктиді, де в підлідному рельєфі переважають рівнини. Частина Західної Антарктиди являє собою архіпелаг, що складається з великих і малих островів, які приховані під льодовиковим покривом. Водночас під крижаним панциром існують гірські ланцюги, що досягають висоти 4000 м над рівнем моря.)
Цікаві факти
Найбільший шельфовий льодовик в Антарктиді має ім’я знаменитого англійського дослідника Арктики й Антарктики Джеймса Кларка Росса. Цей крижаний щит має трикутну форму й за пло-щею дорівнює острову Мадагаскар. Із заходу на схід він тягнеться майже на 800 км. Льодовик об-ривається в море Росса стрімкою стіною, що розтягнута на 600 км. Лід майже повністю заповнює всю південну частину моря.
У районі розміщення льодовика Росса вчені виявили скам’янілі рештки тварин і рослин, що свідчить про те, що Антарктида була колись частиною давнього суперконтиненту Гондвани.
Западина Бентлі розташована на рівнині Берда. Імовірно, вона має рифтове походження, тобто утворилася в результаті руху літосферних плит. Западина заповнена льодом.
Була відкрита в 1961 р. Чарльзом Бентлі й названа на його честь.
На Еребусі існує лавове озеро. Це найрідкісніше явище у світі вулканів. Крім антарктичного гі-ганта, довговічні озера рідкої лави відзначені ще в кратері вулкана Кілауеа на Гавайських островах й у кратері Ньїрагонго в Африці (Демократична Республіка Конго). Однак вогненне озеро серед льодів справляє сильніше враження.
На сьогодні детально розроблені технічні параметри транспортування айсбергів із метою за-безпечення прісною водою. Вважається, що найбільш придатними є середні за розмірами столові айсберги (з усіченою вершиною й вертикальними стінками) заввишки близько 160 м, включаючи підводну частину. Із транспортуванням може впоратися один буксир, але айсберг доведеться упа-кувати в спеціальний матеріал, щоб він не розтанув (навіть у цих умовах він втратить близько тре-тини маси). Такі айсберги поєднують у цілі каравани. Буксири можуть тягти їх зі швидкістю 3,5 км/год. Це означає, що шлях, наприклад, від Антарктиди до Саудівської Аравії триває більше ніж півроку. Не варто забувати й про те, що транспортування айсберга або тим більше каравану айсбе-ргів може вплинути на мікроклімат району доставки, на морську фауну й флору тропіків.
Найдовшим у світі є льодовик Ламберта. Він випливає зі Східноантарктичного крижаного ша-ру, спустошуючи його приблизно на п’яту частину. Ширина льодовика досягає 64 км, а довжина, включаючи крижаний шельф Еймері, становить 700 км.
Якби лід Антарктиди можна було розмістити рівним шаром на поверхні Землі, то вона вкрила-ся б товщею льоду в 40 м, а якщо цей лід розтопити, то рівень Світового океану зросте на 60 м.
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
1. Закінчіть речення.
1) Антарктида розташовується на однойменній… (літосферній плиті).
2) Як й інші материки, Антарктида включає платформу (Антарктичну) і… (складчастий пояс).
3) Рельєф Антарктиди має два рівні: зверху — льодовиковий покрив, під ним — … (поверхня літосфери).
4) За особливостями тектонічної будови й рельєфу в Антарктиді розрізняють Східну і… (Західну) частини.
5) Між Західною і Східною Антарктидою розташовані… (Трансантарктичні гори).
6) Згідно із сучасними дослідженнями, Антарктида не є цілісною ділянкою суходолу, а яв-ляє собою… (невеликий материк, оточений кількома архіпелагами).
7) В Антарктиді льодовики постійно рухаються від… (центру до країв).
2. Охарактеризуйте мінеральні ресурси Антарктиди й труднощі при їх розвідуванні й видобу-тку. Поясніть причини утворення на крижаному континенті великих родовищ кам’яного вугілля.
VII. Підсумки уроку
Висновки
• В основі материка лежить Антарктична докембрійська платформа. У західній частині вона за-знала значних деформацій в епоху альпійського горотворення.
• Майже весь материк укритий крижаним панциром. Тільки по окраїнах з-під льдовикового покриву виступають окремі гірські вершини, вільні від льоду. Середня потужність льдовикового покриву — 1720 м, а максимальна перевищує 4000 м. Завдяки такій товщині льоду Антарктида майже втричі перевищує за середньою висотою інші материки. Водночас середня висота підлідної поверхні становить лише 410 м (значна її частина лежить нижче від рівня моря).
• Під льодовиковим покривом розташовані рівнинні й гірські райони. Найбільш розчленованим є рельєф Західної Антарктиди. Сюди заходить Андійський складчастий пояс (Антарктичний півострів і прилеглі до нього райони), а також тут розташована найглибша западина.
VIII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Складіть одне запитання за темою «Антарктида» та напишіть його на аркуші, вказавши своє прізвище.
Інтернет-ресурси
1. Опис природи Антарктиди: http://geography7.wikidot.com/antarctica
2. Розповідь і фотографії, що ілюструють зіткнення айсбергів: http://alp.org.ua/?p=7903#more=7903
3. Колекція фотографій Антарктиди: http://www.rulez-t.info/foto_pics/8592-krasivye-foto-antarktidy-32-shtuki.html
4. Антарктида (відеофрагмент): http://www.youtube.com/watch?v=3cpVDwwVlzs
5. Айсберги й можливість їхнього транспортування (відеофрагмент): http://science.compulenta.ru/627855/
6. Проблема танення льодів Антарктиди (відеофрагмент): http://www.youtube.com/watch?v=5swvabXN2gM&feature=fvwrel
31. Вибрати групу учнів, які на наступному уроці виконуватимуть роль географа, геолога (ви-вчає склад, будову й історію розвитку земної кори й Землі), кліматолога (вивчає питання клімато-творення, описи й класифікації кліматів, антропогенні впливи на клімат), гляціолога (вивчає фор-ми льоду; їх будову, склад, фізичні властивості, походження й розвиток, геологічну діяльність і географічне поширення), біолога (вивчає живих істот, їх будову й функції, походження, поши-рення й розвиток, їх зв’язок один з одним і неживою природою).
Завдання школярів — вивчити матеріал, необхідний для проведення уроку та підготувати ви-ступи.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Геологічна будова й рельєф Антарктиди", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід