Клімат.
 
УРОК № 41 
Тема. Клімат. 
Мета: сформувати поняття «клімат», дати уявлення про фактори 
його формування, закріпити знання щодо причини нерів-номірного розподілу сонячного тепла і світла на земній 
поверхні; розвивати просторове уявлення; виховувати 
розуміння важливості знань про клімат. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль, 
кліматична карта. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
IV. Вивчення нового матеріалу 
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
VI. Підсумок уроку 
VII. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Назвіть показники погоди. 
2) Як змінилася б середня температура і річна амплітуда коли-вань температури на Землі, якби на планеті не було океанів? 
3) На скільки градусів знижується температура повітря при під-йомі на один кілометр? 
4) Чому в горах зазвичай випадає багато опадів? 
5) Які постійні вітри ви знаєте? 
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Вступне слово вчителя. 
Клімат і погода. Між ними існує тісний зв’язок, і в той же час вони 
відрізняються один від одного. Клімат, як доросла людина, має ста -лий характер. Його «вчинки» передбачувані, й особливих несподіва -нок від нього не очікують. Наприклад, клімат помірних широт. Ми 
знаємо, що влітку температура буде високою, а взимку низькою; що 
взимку випаде сніг, а влітку слід очікувати дощів. Усе заздалегідь 
відомо, навіть нудно. Але погода не дає нудьгувати. Мінлива, непо-стійна та примхлива погода постійно підносить сюрпризи, у тому чис -лі й неприємні: то посуха, то зливові дощі, то відлига серед зими, то 
похолодання пізньої весни. 
Із погодою і її показниками ви вже добре знайомі, тепер настав час 
ближче познайомитися з поняттям «клімат», дізнатися про форму-вання кліматичних умов різних районів Землі. Знання про клімат 
вам знадобляться й у школі, і в подальшій практичній діяльності, 
тому будьте уважні. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Погода і клімат. 
Розповідь учителя. 
Із власного досвіду вам відомо, наскільки мінливою є погода (стан 
тропосфери). Сьогодні опівдні температура повітря була +12 °С, а вно -чі вона опустилася до +5 °С. Уночі було безвітряно, а завтра вдень 
може повіяти легкий вітер і піти дощ. Погода не однакова й у різних 
районах Землі: в один і той же час в екваторіальних широтах темпе -ратура може підніматися вище +25 °С, а в районі Південного полю-са — опускатися нижче –40 °С. 
З іншого боку ми впевнені, що в наших широтах улітку не буде 
снігопаду, а взимку температура, як правило, нижче 0 °С, восени тем -пература буде поступово знижуватися, а навесні — підвищуватися. 
Таким чином, існує визначена повторюваність особливостей погоди 
на певній території, тобто клімат. Клімат — це багаторічний режим 
погоди, характерний для даної місцевості. 
Клімат характеризують на основі багаторічних спостережень за 
погодою, указуючи температури, що переважають, напрямки вітрів, 
кількість і режим випадання опадів. Розрізняють жаркий, теплий 
і холодний клімати, сухий і вологий. У різних районах Землі ці клі-матичні показники об’єднуються по-різному. Клімат може бути жар -ким і сухим, жарким і вологим, холодним і сухим, теплим і вологим. 
Клімат дуже впливає на стан водойм, рослинний і тваринний світ, 
умови існування людини і її практичну діяльність. 
2. Головні чинники формування клімату. 
Розповідь учителя. 
Тисячі років тому стародавні греки виявили, що існує зв’язок між 
повторюваними особливостями погоди і кутом падіння сонячних променів. Вони першими стали вживати слово «клімат», що в перекладі 
з грецької означає «нахил». 
Ви вже знаєте, як змінюється кут падіння сонячних променів, 
і пам’ятаєте, що це зумовлює формування на земній кулі п’яти тепло -вих поясів. Різний нахил сонячних променів обумовлює й існування 
областей високого й низького тиску. Виходячи з цього, головним чин -ником формування клімату є кут падіння сонячних променів, який 
залежить від географічної широти. Тому ми й говоримо: клімат даної 
місцевості залежить від географічної широти, на якій вона розташо-вана. Це слід добре запам’ятати. 
Якби земна поверхня була однорідна, то ми б на цьому і закінчили 
вивчення чинників формування клімату. Але земна поверхня неодно-рідна — на ній є материки й океани, гори і рівнини. Це і є основною 
причиною існування інших чинників формування клімату. 
Важливим чинником формування клімату є характер підстилаю-чої поверхні. Вам уже знайома відбивна здатність снігу і льоду. Ці 
природні «дзеркала» є однією з причин низьких температур у холод -них теплових поясах полярним днем. 
Значно впливають на клімат нерівності земної поверхні — рельєф. 
У книзі шведської письменниці С. Лагерлеф «Чудесна подорож Ніль-са з дикими гусями» є казка про одноокого Троля, що вирішив побу-дувати будинок ближче до Сонця, сподіваючись, що в такому будин -ку навіть узимку буде тепло. Він не розглянув одним оком, що люди 
в себе в будинках кладуть печі. 
Троль узявся за роботу, він збирав усюди камені і нагромаджував 
їх один на одного. Незабаром гора з каменів піднялася ледве не до 
самих хмар. 
«Тепер я побудую собі будинок на вершині цієї гори. Буду жити 
в самого Сонця під боком. Уже поруч із Сонцем не змерзну!» — сказав 
Троль. І Троль подерся на гору. Тільки що таке?! Чим вище він лізе, 
тим холодніше стає. Дістався до вершини. «Ну,— думає,— звідси до 
Сонця рукою подати!». А в самого від холоду зуб на зуб не попадає. 
Цей Троль був дуже впертий: якщо вже йому в голову що западе, 
нічим не виб’єш, вирішив на горі будувати будинок — і побудував. 
Сонце начебто близько, а холод усе одно до кісток пробирає. Так цей 
дурний Троль і змерзнув». 
— Чому змерзнув Троль, адже нагорі й справді ближче до Сонця? 
Ви вже знаєте, чому в гірських районах температури повітря ниж-че, ніж на прилеглих рівнинах. Зростає в горах і кількість атмосфер-них опадів, причому більша частина випадає на схилах, які повернені 
до повітряних мас. Повітряні маси, що містять водяну пару, підхо -дять до гір і піднімаються нагору. Повітря остигає, надлишок водяної 
пари конденсується, і випадають опади. Так, Гімалаї розташовані на 
шляху вологих мас повітря, що просуваються з Індійського океану — 
із півдня. Тому на південних схилах цих гір випадає до 12 тис. мм 
опадів на рік, тоді як на північних — у десятки разів менше! 
Гори можуть перешкоджати переміщенню холодних або теплих 
повітряних мас, впливаючи на клімат прилеглих районів. Так, Крим-ські гори «захищають» південний берег Криму від холодного повітря, 
що йде з півночі, сприяють формуванню тут більш теплого клімату. 
Значно впливають на клімат переміщення повітряних мас. Вам уже 
відомо, що в багатьох районах земної кулі протягом року або одного 
сезону переважають вітри певного напрямку. Тому особливості клімату 
тут багато в чому визначаються властивостями повітряних мас, які вони 
принесли. Так, на значній частині території України переважають захід-ні вітри, які переміщають повітряні маси з Атлантичного океану. Тому 
в нас досить м’яка, із відлигами зима і не дуже жарке літо. Особливо 
простежується вплив атлантичних повітряних мас у західній частині 
країни, яка розташована ближче до Атлантичного океану. 
На клімат Землі впливають теплі й холодні океанічні течії. Теплі 
течії підвищують температуру і збільшують кількість опадів, а хо-лодні — знижують. 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Географічний практикум. 
1) Підніміть руку, коли в розповіді барона Мюнхгаузена почуєте 
неправильні твердження. 
Юний друже! Я пішки дістався від Північного полюса до Півден-ного. Це відстань у 20 тис. кілометрів. Мій шлях увесь час лежав су-ходолом. Клімат багатьох районів Південної півкулі схожий на клі-мат Північної. Найчастіше це спостерігається в районах з однаковою 
широтою, тільки коли в Північній півкулі зима, у Південній — літо. 
У районі екватора завжди волого і спекотно, сонце там постійно ви-сить прямо над головою. Дуже сухо і спекотно поблизу тропіків. Най -менше опадів випадає в горах. Особливо мені запам’яталася пустеля 
Сахара: удень там спека, а вночі без багаття не зігрієшся. Моя подо-рож закінчилася на Північному полюсі в Антарктиді. Обійшовши на-вколо полюса, я здійснив навколосвітню подорож за кілька хвилин. 
2) Відгадайте загадки. 
а) Один ллє, інший п’є, а третій зеленіє і росте. (Дощ, земля, 
рослина.) 
б) Насупиться, насупиться, у сльози вдариться — нічого не за -лишиться. (Хмари.) 
в) Летить — мовчить, лежить — мовчить, коли вмре — тоді 
зареве. (Сніг.) 
г) Без рук, без ніг полем скаче, під вікном стукається, у хату 
проситься. (Вітер.) 
3) Улітку за Північним полярним колом Сонце не заходить за го -ризонт до півроку. Чому навіть у цей період там спостерігають -ся низькі температури? 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
Учитель узагальнює відповіді учнів. 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати відповідний параграф підручника. 
2*) Погода і клімат — різні поняття. Де на Землі є місця, для яких 
опис погоди і клімату майже збігаються? (Урахуйте, що в цьо -му районі річна амплітуда температур незначна, а опади ви-падають протягом року.) 
3*) У яких районах Землі можна спостерігати: бурю без дощу; 
дощ, що не змочує землю; річки без гирла; озера із солоною 
водою; рослини без листя?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Клімат.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід