Кліматичні пояси.
 
УРОК № 42 
Тема. Кліматичні пояси. 
Мета: формувати знання про основний і перехідний кліматич-ний пояси, дати уявлення про типи погоди і кліматичні об-ласті, познайомити зі зміною клімату в часі і його впливі 
на господарську діяльність людини; розвивати просторо-ве уявлення і логічне мислення, уміння робити висновки; 
виховувати інтерес до предмета. 
Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль, 
кліматична карта. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
IV. Вивчення нового матеріалу 
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
VI. Підсумок уроку 
VII. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Що таке клімат? 
2) Чому кут падіння сонячних променів є головним чинником 
формування клімату? 
3) Чому в горах із висотою температура знижується? 
4) Які теплові пояси ви знаєте? 
5) Який тепловий пояс одержує найбільшу кількість сонячного 
тепла і світла? Найменшу? 
6) Від чого залежить розподіл сонячного тепла і світла територією 
нашої планети? 
7) Що таке полярні кола? 
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Вступне слово вчителя. 
Настав час підвести підсумки нашого дослідження атмосфери. 
Ми повинні зібрати все, що знаємо про закономірності в розподілі на 
земній кулі температур, атмосферного тиску, опадів, у переміщенні 
повітряних мас. Із «мозаїки» елементів, що характеризують погоду 
й клімат , необхідно скласти цілісну картину світу. Якщо ви правиль ­ 
но підберете й об’єднаєте елементи «мозаїки», то перед вами постане 
новий «портрет» Землі, відображений на карті «Кліматичних поясів». 
В основі цього «портрета» лежить відоме вам твердження: клімат за ­ 
лежить від географічної широти, а значить, і змінюється він із широтою. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Основні кліматичні пояси. Типи клімату. 
Розповідь учителя. 
Землю умовно поділили на величезні широтні смуги — кліматичні 
пояси. Виділяють сім основних кліматичних поясів, що відповідають 
територіям формування екваторіальних, тропічних, помірних, арктич­ 
них і антарктичних повітряних мас. Так само називаються й основні 
кліматичні пояси, кожному з яких відповідає певний тип клімату. 
Міні-конкурс. 
Уявіть, що ви живете в певному поясі і любите свій край. Розпові ­ 
сти про нього ви маєте цікаво, захоплююче, звернувши увагу на особ­ 
ливості. Вам необхідно сказати про розташування поясу і його межі, 
особливості клімату; пори року. Виступи повинні бути лаконічними 
і конкретними, від цього залежить, яка команда буде переможцем на 
сьогоднішньому уроці. 
Учитель викликає до дошки по три учні від кожного ряду і пропо ­ 
нує скласти опис основних кліматичних поясів. 
Учитель оцінює виступи учнів й оголошує переможця. 
2. Перехідні кліматичні пояси. 
Розповідь учителя. 
Крім основних, розрізняють перехідні пояси, над якими не форму­ 
ються постійні повітряні маси. Вони тимчасово «переходять» із су­ 
сідніх — основних поясів у зв’язку зі зміною кута падіння сонячних 
променів. Так, у субекваторіальному поясі частину року «гостюють» 
екваторіальні повітряні маси, частину — тропічні. Кліматичні по­ 
казники в перехідних поясах змінюються за сезонами. 
У межах деяких поясів виділяють кліматичні області, зумовлені 
чергуванням на земній поверхні материків й океанів. 
У межах помірного поясу сформувалися кліматичні області: мор ­ 
ського, помірно континентального, континентального і мусонного 
клімату. Якщо межі кліматичних поясів мають широтну довжину, 
то межі між кліматичними областями близькі до меридіанів. Так, на 
заході Євразії клімат морський. Він характеризується незначними 
річною і добовою коливаннями температур, високою вологістю по­ 
вітря і великою кількістю опадів. Літо відносно прохолодне, а зима 
м’яка, із частими туманами. 
У напрямку від Атлантичного океану його вплив на клімат слаб­ 
шає, тому зима стає холоднішою, а літо теплішим, кількість опадів 
зменшується. Це характерно і для більшої частини території Украї ­ 
ни, де клімат помірно континентальний. 
У районах, що розташовані в глибині континенту, клімат конти ­ 
нентальний. Для нього характерними є сухе сонячне літо і морозна 
зима, невелика кількість атмосферних опадів і значні річні амплі ­ 
туди температур повітря. Із півночі сюди вільно надходять арктичні 
повітряні маси, а в холодну пору року панує високий атмосферний 
тиск. Це спричинює застій повітря та низькі температури до –50 °С 
і навіть нижче. 
На крайньому сході материка виділяється ще одна кліматична об­ 
ласть — область мусонного клімату. Назву цій області зумовили се ­ 
зонні вітри — мусони. Основна особливість цього типу клімату — во­ 
логе, із частими опадами літо і суха зима. 
Першим розробив концепцію континентальності клімату видатний 
німецький мандрівник Олександр Ґумбольдт. На це його надихнули 
результати вивчення клімату Росії. 
Біографічна довідка. 
Олександр Ґумбольдт (1769—1859), німецький натураліст, гео ­ 
граф і мандрівник. Він досліджував територію маловивчених країн 
Європи, Азії й Америки. Ґумбольдта називали «Другим Колумбом», 
його славі заздрив сам Наполеон. Таке всесвітнє визнання і пошану 
натураліст заслужив не тільки вивченням природи важкодоступних 
куточків Землі, але і величезним внеском у науку. Олександр Ґум ­ 
больдт заснував географію рослин, заклав основи загального землез­ 
навства і кліматології. 
3. Зміна клімату. Людина і клімат. 
Розповідь учителя. 
Історія Землі нараховує сотні мільйонів років, тому було б дивно, 
якби клімат увесь час залишався незмінним. Змінювалися кількість 
і місце розташування материків й океанів, на місці рівнин виникали 
гори, ділянки суходолу перетворювалися на морське дно тощо. Усі ці 
процеси впливали на зміну клімату в різних районах. 
Але були й періоди, коли кліматичні показники мінялися на всій 
території Землі. Так, близько 1 млн років тому на планеті сталося по­ 
холодання, льодовики «рушили» з полярних областей і високогір’їв 
та «захопили» північ Євразії і Північної Америки. У період потеплін­ 
ня льодовики відступили, залишивши за собою «водяний слід» й особ­ 
ливі, льодовикові форми рельєфу. Останній наступ льодовиків закін ­ 
чився 10 тис. років тому. Протягом останнього тисячоліття клімат 
був сталим, а коливання температур складали близько 2 °С. 
Давні зледеніння і коливання температур у цей час були зумовлені 
природними причинами. А от на початку ХХ ст. господарська діяль ­ 
ність людей досягла таких розмірів, що стала впливати на клімат не 
тільки окремих районів Землі, але і всієї планети. 
Зміни клімату спричинює винищення лісів, оранка величезних 
територій, будівництво міст. Але найгірше впливає спалювання 
різних видів палива. Це призводить до збільшення вмісту вуглецю 
в атмосфері. Цей газ разом із водяною парою може зумовлювати зна ­ 
чне підвищення температури повітря, і як результат — глобальне 
потепління. 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Назвіть основні кліматичні пояси й схарактеризуйте кліматич­ 
ні показники одного з них. 
2) Чим перехідні кліматичні пояси відрізняються від основних? 
3) Чим континентальний клімат відрізняється від морського? 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
Учитель узагальнює відповіді учнів. 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати відповідний параграф підручника. 
2*) Уявіть, що протягом року на всій території України перева­ 
жали вітри східного напрямку. Як би це відбилося на кліматі 
країни? 
3*) Знайдіть на карті свій населений пункт (обласний центр). Ви­ 
значте, які населені пункти розташовані з ним на одній широ­ 
ті, але значно на захід і на схід. Зберіть відомості про особли­ 
вості клімату в районах розташування цих населених пунктів. 
Поясніть, чим і чому клімат вашого населеного пункту відріз ­ 
няється від клімату цих населених пунктів. 
4*) Прикладом зміни кліматичних умов на невеликій території 
є велике місто. Учені відзначають, що в містах температура 
може бути на 3—5 °С вищою, ніж у прилеглих районах. Зрос­ 
тає тут і кількість опадів. Поясніть ці зміни.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Кліматичні пояси.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід