Країни Західної Європи
 

Урок № 57

Країни Західної Європи

Мета уроку: дати уявлення про природу, населення й господарство найбільших країн Західної Європи; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта Євразії, комплексна карта Євразії, карта господарства Європи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати географічне положення, природу, населення й господарство окремих країн і регіону Євразії; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Географічна номенклатура: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Ірландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Португалія, Франція, Швейцарія.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

(Привернути увагу учнів до політичної карти Євразії й показати країни, розташовані в Західній Європі.)

Західна Європа — один із найбільш економічно розвинених регіонів світу. Особливо виділяються своїм рівнем розвитку три держави: Німеччина, Франція й Велика Британія. Вони належать до найбільш розвинених країн світу, а населення кожної з них сягає 60 млн жителів і більше.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   Якими є особливості помірного морського клімату?

2.   Що ви знаєте про рельєф Європи?

3.   Якими є особливості расового й національного складу населення Європи?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План

1.   Географічне положення і природа Західної Європи.

2.   Найбільші країни регіону.

1.   Географічне положення і природа Західної Європи

Розповідь учителя

Географічне положення регіону характеризується такими рисами: основна частина території розміщена в помірному поясі; має надзвичайно сприятливе приморське положення; сусідні регіони з дещо нижчим рівнем економічного розвитку, але зі значними природними ресурсами.

У рельєфі переважають рівнини. На півдні природною межею регіону є гори, а на півночі — узбережжя Північного й Балтійського морів. У них вдаються мілководні затоки, які утворилися в результаті опускання ще в історичний час. Північно-східна частина рівнинної території, що зазнала останнього зледеніння, відрізняється від західної більшою горбкуватістю й значними висотами. Сьогодні загальний похил поверхні Середньоєвропейської рівнини орієнтований у бік Балтійського й Північного морів, куди і впадають найбільші річки, що її перетинають. На заході, у межах Франції, виділяються два масиви — Центральний та Армориканський, поділені западинами.

Регіон широко відкритий у бік Атлантичного океану й весь рік перебуває під впливом західного перенесення повітряних мас. Клімат змінюється із заходу на схід. Це проявляється в посиленні континентальності: зменшенні кількості опадів, що випадають, збільшенні літньої температури й зниженні зимової. Так, на крайньому заході річна кількість опадів досягає 800 мм. Зима тут м’яка, майже без морозів, із середньою температурою найхолоднішого місяця +6…+7 °С. Літо прохолодне й хмарне, середня температура найтеплішого місяця — +19…+20 °С. На схід від Ельби середня температура січня є від’ємною, з’являється добре виражений морозний період зі сніговим покривом, середня температура липня дещо зростає.

Регіон перетинають річки, більшість із яких починаються в горах. Деякі річки від витоку до гирла протікають у межах Західної Європи, і їх режим залежить від його природних особливостей. Це такі великі річки Франції, як Луара й Сена з їхніми притоками, деякі притоки Рейну. Річки, що впадають у Північне море, у своїх гирлах мають естуарії; річки Балтійського моря впадають у великі лагуни. Живляться вони переважно за рахунок дощових опадів, хоча деяку роль відіграє також танення снігів у горах.

Для природних умов регіону характерні широколисті й мішані ліси на бурих лісових і підзолистих ґрунтах. Сьогодні вони займають дуже невелику частину території.

2.   Найбільші країни регіону

Повідомлення учнів

Учні виступають із повідомленнями про найбільші країни Західної Європи.

Зразки повідомлень

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина)

Німеччина має дуже вигідне географічне положення. Територія країни дещо нагадує букву Р, основа якої впевнено увійшла в центр Європи, а верхня частина оточена водами Північного й Балтійського морів. Прикордонні країни є економічними партнерами Німеччини.

У рельєфі Німеччини переважають рівнини, низькі й середньовисокі гори. Гірські райони не ускладнюють господарське освоєння території. Водночас вони є найважливішим рекреаційним районом, де межують ліси й лікувальні води, мальовничі ландшафти й гірськолижні траси.

Клімат досить м’який, відносно суворі зими в гірських районах, середньорічна кількість опадів — 600—700 мм. Кліматичні умови сприяють розвитку сільського господарства і є однією з причин досить розгалуженої річкової мережі.

Найбільшими річками є Рейн, Емс, Везер, Ельба, Дунай, які належать до басейну Атлантичного океану. Найбільшу роль для розвитку й розміщення промислових підприємств відіграє найповноводніша річка Німеччини — Рейн. Вона мала важливе значення у створенні багатьох великих міст, нею транспортуються вантажі не тільки територією Німеччини, але й за її межі.

Третина країни зайнята зеленими насадженнями, ліси в основному створені штучно. Найбільшою лісистістю характеризуються гірські райони.

Із корисних копалин найбільше значення мають запаси вугілля, особливо багато бурого. Найбільші родовища цього виду палива розташовані у східній частині країни. Запаси газу й нафти незначні, родовища розташовані в межах Північнонімецької низовини. Країна добре забезпечена окремими видами хімічної сировини й будівельних матеріалів: калійною й кам’яною сіллю, глинами й піском.

Німеччина належить до найбільш густозаселених країн світу, навіть у людній Західній Європі показник густоти в 231 особу/км2 є високим. Населення розміщене територією досить рівномірно.

У національному складі Німеччини переважають німці. Особливістю країни є значна кількість іммігрантів — понад 7 млн осіб. Вони заповнюють нестачу робочої сили на трудомістких і мало оплачуваних виробництвах. В основному це турки (курди) і вихідці з країн південної частини Центральної Європи.

У міських населених пунктах країни проживає близько 90 % населення. Велике значення мають міста з населенням понад 100 тис. осіб. Деякі з них тяжіють до Рейну та його приток (міста Дуйсбург, а також Ессен, Дюссельдорф, Дортмунд, Кельн, Майнц, Франкфурт-на-Майні, Мангейм. Великі міста є й в інших районах країни. У першу чергу це Берлін — 3,3 млн жителів, а також Гамбург і Штутгарт — по 2,7 млн осіб, Мюнхен — 2,3 млн осіб.

Сучасна Німеччина — економічно найпотужніша держава Західної Європи. У її господарстві поєднуються риси, характерні для розвинених країн: наприклад провідна роль сфери послуг, на яку припадає більш ніж 60 % ВВП і властиві цій країні особливості, наприклад, значення промисловості в економіці. У цій галузі зайнято 39 % працюючих, її різноманітна продукція становить основу експорту Німеччини.

Німеччину можна назвати промисловим серцем Західної Європи. Найважливіші галузі — електроенергетика, машинобудування й хімічна промисловість.

Найбільші обсяги електроенергії виробляють паливні електростанції. Частина з них працює на вугіллі, таких особливо багато у східних землях. АЕС побудовані за межами вугільних басейнів, а ГЕС — на півдні країни, у передгірних і гірських районах.

Особливістю машинобудування Німеччини є переважання продукції середньої складності, так, традиційно важливе значення має автомобілебудування. У галузі зайнято близько 800 тис. осіб, які виробляють понад 4,5 млн автомобілів на рік, половина з яких експортується.

Найважливішою галуззю промисловості Німеччини є хімічна, тут виробляється найрізноманітніша продукція: добрива, полімери, штучні волокна, кіно- й фотоплівка, продукція побутової хімії.

Німеччина має розвинене й інтенсивне сільське господарство, що за обсягами виробленої продукції в Західній Європі поступається тільки Франції. Основну роль відіграє тваринництво. У країні переважає молочне скотарство, найбільше поголів’я великої рогатої худоби в приморських, гірських і передгірних районах. Свинарство найбільш розвинене в районах, де вирощують картоплю, кормові коренеплоди, поблизу великих міст. Галузь повністю забезпечує жителів Німеччини молоком, яловичиною та значною мірою свининою.

У рослинництві важливе значення має також пшениця, цукровий буряк, хміль, а на сході — картопля. Вирощують кормові культури, жито, овес і ячмінь.

На території країни діє мережа транспортних шляхів. Найбільшу роль відіграють автомобільні шляхи із твердим покриттям. Їх загальна протяжність у 15 разів перевищує довжину екватора. Особливе значення для Німеччини має річковий транспорт. Було докладено чимало зусиль, щоб наявні річки поєднати каналами, зараз загальна протяжність внутрішніх водних шляхів перевищує 7 тис. км.

Морський та авіаційний транспорт відіграють важливу роль у міжнародних перевезеннях. Найбільший порт Німеччини — Гамбург, тут же розміщений один із найбільших аеропортів країни.

Транспортна система сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Найбільшими торговельними партнерами країни є розвинені держави Західної Європи, а також США та Японія.

Франція (Французька Республіка)

Франція — держава, розташована в західній частині Європи. Обриси території Франції нагадують п’ятикутник зі сторонами приблизно в 600 км. У ньому змогли вміститися всі основні різновиди природного середовища, характерні для Європи — унікальні морські узбережжя, незаймані лісові масиви, родючі рівнини й альпійські вершини.

Рівнинні території переважають на півночі, заході й частково в центральній частині країни. На півночі центральної Франції розташований Паризький басейн, на заході — рівнини зі спокійними річками. Біля Піренеїв розташована Гароннська низовина, відома своїми родючими ґрунтами. Єдиний гірський район у центральній частині Франції — Центральний масив (висота до 1886 м).

Більш високі гори розташовані на окраїнах країни (Альпи, Піренеї). Альпи розташовані на кордоні Франції з Італією й Швейцарією, частково вони заходять у межі південно-східної Франції аж до р. Рони. В Альпах перебуває найвища точка Європи — г. Монблан (4807 м). Гірський ланцюжок Піренеїв утворює природну межу на кордоні з Іспанією. На відміну від Альп, тут немає великих льодовиків й спрямованих до неба гребенів, колоритних долин і великих озер. Уздовж кордонів із Німеччиною, Люксембургом і Бельгією розташовані Вогези й невисокі Арденни (до 694 м).

Клімат більшої частини Франції помірний морський, літо тепле, зима м’яка, снігопади й морози рідкі. На узбережжі Середземного моря клімат субтропічний середземноморський із жарким і сухим літом, теплою й вологою зимою.

Приблизно чверть території країни вкрито лісами. Найвідомішим лісом Франції є Фонтенбло, розташований за 50 км на південь від Парижа. Частина його є природним заповідником.

У Франції чотири великі річки — Луара, Сена, Гаронна й Рона. Найдовша річка країни — Луара. Вона перетинає майже всю Францію, прямуючи із південного сходу на північний захід, а потім на захід і до Біскайської затоки. У її долині розташовані сотні замків, безліч церков, фортець.

Франція першою у світі постала перед проблемою зниження народжуваності й почала проводити демографічну політику, спрямовану на розв’язання цієї проблеми. Останніми роками природний приріст дещо збільшився, до того ж щороку країна приймає десятки тисяч іммігрантів. Характерною рисою населення країни є велика кількість сімейних пар, які не реєструють шлюб.

Всесвітню славу країні принесли її письменники: А. Дюма, Ж. Верн, О. де Бальзак, В. Гюго.

Франція — це високорозвинена постіндустріальна країна. Вона є європейським лідером за обсягами виробництва електроенергії на атомних електростанціях. Не створюючи сьогодні нових АЕС, французи розробляють більш безпечні й продуктивні реактори четвертого покоління. Перший такий реактор буде введений у дію в нормандському містечку Фламанвіль.

Французькі інженери й конструктори досягли великих успіхів у створенні авіакосмічної техніки, особливо літаків і ракетоносіїв. У межах програм «Аеробус» й ATR випускаються цивільні й військові літаки (у тому числі «Аеробус», «Міраж» і «Рафаль»).

Світову славу має парфумерна промисловість. Так, на фабриках маленького південного містечка Граї створюють парфуми й інші парфумерні вироби, що користуються величезним попитом в усьому світі. Протягом багатьох десятиліть країна залишається визнаним центром високої моди.

Франція — найбільший у Західній Європі виробник сільськогосподарської продукції. Вона має найбільшу площу орних земель і високу врожайність різних культур.

У країні існує густа транспортна мережа. Її особливість — наявність чітко вираженого центру (Париж) і магістралей, що відходять від нього в різних напрямках.

Велика Британія (Об’єднане Королівство Великої Британії й Північної Ірландії)

Світ, який ми бачимо на сучасній політичній карті, став таким багато в чому в результаті дій жителів Британських островів, у першу чергу англійців. Велика Британія володіла величезною територією, її громадяни освоювали територію Канади й Австралії, США й Нової Зеландії, протягом тривалого часу управляли Індією та Єгиптом, Шрі-Ланкою й Кенією, Брунеєм і Нігерією, Гонконгом і Сингапуром. Багато які з цих районів були й залишаються стратегічно важливими, дозволяють контролювати великі території або займають ключові позиції в міжнародних шляхах сполучення. Володіння такими територіями сприяло розвитку її судноплавства, торгівлі, завоюванню позицій першої промислової держави світу.

Сучасна Велика Британія — острівна держава на Британських островах. Від материка вона відділена протоками Ла-Манш і Па-де-Кале. Одна з найбільших особливостей Британських островів — чергування гір, рівнин, вересових пустищ, піщаних і скелястих берегів. Проїжджаючи в одному напрямку більш ніж годину, можна побачити кілька різних ландшафтів.

У рельєфі країни переважають горбкуваті рівнини на півдні й південному сході — це низька Британія, гористий рельєф на півночі й заході — це висока Британія. До неї належить і Шотландія; тут, у Грампіанських горах, розміщена найвища точка Об’єднаного Королівства — Бен-Невіс (1343 м). На південному схилі цих гір розташовані найбільші із шотландських озер, у тому числі легендарний Лох-Несс (довжина — 39 км, глибина — до 230 м). Це озеро набуло популярності у зв’язку з чутками про велику тварину, що нібито живе в ньому, — «Нессі». У центральній частині Північної Англії розташовані Пеннінські гори, які простягаються від Бірмінгема до кордону із Шотландією.

Клімат Великої Британії помірний, морський — зима відносно тепла, літо прохолодне. Відмінності температур невеликі, однак на західному узбережжі зими є дещо теплішими, ніж на східному. М’якість клімату пояснюється впливом Північноатлантичної течії. Опади приходять у країну із заходу, з океану. Вони затримуються західними схилами гір і височинами, тому тут випадає 1000—3000 мм опадів на рік. У країні переважає досить похмура погода, з дощами, вітрами й густими туманами. Недивно, що Велику Британію іноді називають «туманним Альбіоном». У країні багато невеликих, але повноводних річок, серед яких Темза, Северн, Трент. Берегова лінія островів дуже розчленована, що зручно для створення портів.

Велика Британія посідає перше місце в Західній Європі за запасами паливних корисних копалин. На території країни — шість великих вугільних басейнів, що відіграли важливу роль у формуванні її господарства. На шельфі Північного моря розміщені значні запаси нафти й природного газу.

Велика Британія — багатонаціональна держава, але всіх її жителів називають британцями. Демографічні процеси в країні характеризуються рисами, що властиві більшості сусідів. У країні низький природний приріст, відбувається старіння населення.

Більш ніж 90 % населення країни живе в містах, причому половина — у великих (понад 100 тис. осіб). Виникнення одних із них було пов’язане з розробками родовищ вугілля, інших — із наявністю морського узбережжя, а отже, із торгівлею та рибальством. На території країни сформувалися декілька міських агломерацій із кількістю населення понад 1 млн осіб, у тому числі: Великий Лондон, Західномідлендська (центр — місто Бірмінгем), Великий Манчестер, Клайдсайд (Глазго).

Надбанням світової культури стали здобутки великих британців Ч. Діккенса, Дж. Байрона, К. Дойля, Р. Кіплінга, Дж. Конрада, Т. Гарді. Англійською мовою писали шотландці — В. Скотт і Р. Берні й ірландці — Б. Шоу й О. Уайльд.

Особливістю освіти у Великій Британії є навчання в закритих освітніх установах. Тут учні й студенти перебувають постійно. Їм викладають досвідчені фахівці. Після занять і у вихідні співробітники організовують спортивну й екскурсійну програми, розважальні й культурні заходи.

У другій половині минулого сторіччя спостерігалося деяке відставання Великої Британії за темпами зростання виробництва, продуктивності праці й обсягами продукції, що випускається, у промисловості. Вихід із кризи був знайдений, і полягав він у принциповій перебудові системи регулювання економіки. Такий шлях обрав уряд консерваторів на чолі з М. Тетчер. В основі його політики лежали ідеї економічного лібералізму, що полягають у посиленні значення ринкових механізмів керівництва економікою країни. Значні фінансові ресурси спрямовувалися на заміну й модернізацію обладнання, упровадження нових ресурсозберігаючих технологій. Одним із результатів проведених реформ стало зменшення ролі галузей важкої промисловості й збільшення значення наукоємних галузей.

Сьогодні Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна держава. У її господарстві, з одного боку, спостерігається піднесення сучасних галузей, що використовують прогресивну технологію виробництва й новітнє обладнання, а з іншого — занепад традиційних галузей. До першої групи належать новітні галузі машинобудування й хімічної промисловості, до другої — видобуток вугілля, чорна металургія, текстильна промисловість, суднобудування. Так, в авіаракетобудуванні виділяється компанія «Бритіш Аероспейс». Вона посідає 2-ге місце у світі за виробництвом літальних апаратів і спеціалізується на виробництві цивільних і військових літаків, вертольотів, ракет, бере участь у розробці супутників зв’язку.

Бесіда за запитаннями

1)  Як географічне положення впливає на клімат країни?

2)  Чому в країнах Західної Європи проживає багато вихідців з інших країн?

3)  Якими є особливості господарства країн регіону?

Цікаві факти

Періодом розквіту німецької культури стали останні десятиліття XVIII ст. Сьогодні з’явилася ціла плеяда великих мислителів, письменників, музикантів. Величезний вплив на формування сучасного світогляду й на романтичний рух здійснив родоначальник німецької класичної філософії І. Кант. До цього періоду належать здобутки основоположників класичної німецької літератури — І. В. Ґете і І. Ф. Шиллера. Серед композиторів того часу найвидатнішими були І. Себастьян Бах, В. А. Моцарт, Ф. Й. Гайдн. Наприкінці XVIII ст. створює свої перші роботи Л. ван Бетховен.

У давнину територію Франції населяли галли (кельти), від яких і походить її стара назва — Галлія. До середини І ст. до н. е. цей край був завойований римлянами, які залишалися тут протягом п’яти століть. На початку VI ст. територія Галлії опинилася у складі варварського Франкського королівства, утвореного німецькими племенами. У середині VIII ст. країною правила династія Каролінгів, названа іменем Карла Великого. У цю епоху почали формуватися французькі народності, а в Х ст. країна отримала свою сучасну назву й була роздроблена на окремі князівства. В ХІ ст. почала формуватися літературна французька мова, її носіями стали поети-співаки — трубадури, які прославляли військові подвиги, рицарську любов та радощі життя.

Об’єднання французьких земель почалося за правління Капетингів — третьої династії французьких королів. Але завершили його представники наступної династії — Валуа. Її засновником був Карл Валуа, зведений на престол під ім’ям Філіппа VІ. Однак це воцаріння не визнав король Англії Едуард III, який висунув свої права на французький престол, що стало приводом для початку Столітньої війни між Англією й Францією. Із перервами цей період історії Франції тривав 115 років (від 1337 до 1453 р.). На заключному етапі війни в бій французів повела Жанна д’Арк. У 1429 р. очолювана нею французька армія зняла облогу м. Орлеана. Поступово від англійців були звільнені й решта міст.

Через 100 років єдність Франції зазнала серйозних випробувань під час релігійних війн. На цей час у Західній Європі швидко поширювався протестантизм — релігія, що протиставила себе офіційному католицизму. Гугеноти (як називали французьких протестантів) були переважно городянами й дворянами, часто багатими й впливовими. Вони переважали в Південній Франції, тоді як на півночі впевнено лідирували католики. Країна розкололася на два ворогуючі табори. У 1562 р. почалося відкрите протиборство сторін, що чергувалося з періодами угод. Під час підготовки третьої угоди Карл IX організував масове винищування своїх супротивників. Це відбулося напередодні дня святого Варфоломія в ніч із 23 на 24 серпня 1572 р. Протягом тижня в місті панувала різанина й насильство, загинуло не менш ніж 2 тис. осіб. Відтоді почали вживати вираз «Варфоломіївська ніч» як уособлення жорстокої, безжалісної розправи. Релігійні війни закінчилися в 1598 р. підписанням Нантського едикту (закону), за яким католицизм залишався панівною релігією Франції, а гугенотам надавалася свобода віросповідання в окремих місцевостях.

У XVII ст. у Франції завершився процес утворення єдиної централізованої держави. У країні затвердився режим абсолютної монархії — необмеженої влади короля. Кінець їй було покладено в результаті найбільшого соціального перевороту Нового часу — Великої Французької революції. Вона скинула монархію, проголосила ідеї волі, рівності й братерства, відокремила церкву від держави. Після державного перевороту 1799 р. у країні була встановлена військова диктатура Наполеона. У 1804 р. він був проголошений імператором. Завдяки переможним війнам Бонапарт значно розширив територію імперії. Зректися престолу його змусив вступ в 1814 р. військ антифранцузької коаліції в Париж. Після поразки під Ватерлоо Наполеон I удруге зрікся престолу. Надалі Франція пережила період Реставрації, Липневу революцію 1830 р., Лютневу революцію 1848 р., Вересневу революцію 1870 р. і ряд війн. Причому головною протиборчою силою країни стала не Велика Британія, а Німеччина. Сьогодні вони є країнами-союзницями, входять у НАТО та ЄС і навіть мають спільні військові з’єднання.

З Англії по всьому світу поширилося поняття «джентльмен» як вихованої і шляхетної людини. Вважається, що класичний тип джентльмена сформувався у «Вікторіанську епоху» — період тривалого правління королеви Вікторії (від 1837 до 1901 р.). Очевидно, поява цього феномену була викликана необхідністю управління гігантською Британською імперією. Джентльмен класичного типу — це людина зі сталевими нервами, яка найвище цінує честь і почуття обов’язку.

Він завжди тримає себе в руках, він не дозволить собі скаржитися на відсутність грошей або вихвалятися їх кількістю.

Справжній джентльмен зобов’язаний займатися спортом, у першу чергу боксом. Уміння боксувати для британського джентльмена вважалося обов’язковою вимогою. Звісно, він повинен був мати гарну освіту. Десятиліттями британські джентльмени навчалися в елітних університетах Оксфорда й Кембриджа й не менш престижних школах-інтернатах Ітона й Харроу.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

Робота з таблицею

Використовуючи матеріал підручника й карти атласу, заповніть таблицю.

Зразок заповненої таблиці

План характеристики природних умов

Назви країн

Велика Британія (Об’єднане Королівство Великої Британії й Північної Ірландії)

Німеччина
(Федеративна Республіка Німеччина)

Франція
(Французька Республіка)

Рельєф

У рельєфі країни переважають горбкуваті рівнини на півдні й південному сході — це низька Британія, гористий рельєф на півночі й заході — це висока Британія (до неї належить і Шотландія). Тут, у Грампіанських горах, розміщена найвища точка Об’єднаного Королівства — Бен-Невіс (1343 м). У центральній частині Північної Англії розташовані Пеннінські гори, які простягаються від Бірмінгема до кордону із Шотландією

У рельєфі можна виділити три області, які утворюють своєрідні сходи, що опускаються з півночі на південь — до моря: на півдні — це Альпи, у центрі — височини й середньовисокі гори, що чергуються із плато й рівнинами, і на півночі — Північнонімецька низовина.

На територію частково заходить гірський масив Чеський Ліс, на південний схід від нього розміщений Баварський Ліс, а на північний схід — Саксонські Рудні гори

Рівнинні території переважають на півночі, заході й частково в центральній частині країни. На півночі Центральної Франції розташований Паризький басейн. Єдиний гірський район у центральній частині Франції — Центральний масив (висота до 1886 м).

Більш високі гори розташовані на окраїнах країни (Альпи, Піренеї). Альпи розташовані на кордоні Франції з Італією й Швейцарією. В Альпах перебуває найвища точка Європи — г. Монблан (4807 м). Гірський ланцюжок Піренеїв утворює природну межу на кордоні з Іспанією. Уздовж кордонів із Німеччиною, Люксембургом і Бельгією розташовані Вогези й невисокі Арденни (до 694 м)

Клімат

Клімат помірний морський — зима відносно тепла, літо прохолодне. Відмінності температур невеликі, однак на західному узбережжі зими дещо тепліші, ніж на східному. Опади приходять у країну із заходу, з океану. Вони затримуються західними схилами гір і височинами, тому тут випадає 1000—3000 мм опадів на рік. На решті території їх дещо менше — 600—700 мм

Клімат країни помірний, перехідний від морського до континентального. Для нього характерне тепле літо й досить м’яка зима.

Середні температури січня — (–2)…+4 °С, липня — +16…+ 20 °С. Опадів випадає від 600 до 1000—1500 мм (у горах).

Кліматичні умови є однією із причин досить розгалуженої річкової мережі

Клімат більшої частини країни помірний морський, літо тепле, зима м’яка, снігопади й морози трапляються рідко. На узбережжі Середземного моря клімат субтропічний середземноморський із жарким і сухим літом, теплою й вологою зимою.

Подекуди клімат змінюється з висотою (Вогези, Юра, Центральний масив, Піренеї, Альпи). Середні температури січня — +1…+5 °С, липня — +17…+22 °С. Опадів випадає від 600—1000 до 2500 мм (у горах)

Внутрішні води

У країні багато невеликих, але повноводних річок, серед яких Темза, Северн, Трент. Озера невеликі, найвідоміші розміщені в Шотландії

 Найбільшими річками є Рейн, Емс, Везер, Ельба, Дунай — усі вони належать до басейну Атлантичного океану. Система каналів поєднує між собою основні річки країни

Чотири великі річки — Сена, Луара, Гаронна й Рона, серед яких найдовшою (1000 км) є Луара. Система каналів поєднує між собою основні річки країни

Рослинність

Лісами зайнято менше ніж 10 % території, вони поширені в районах із сильно розчленованим рельєфом або з малопродуктивними ґрунтами. Багато природних лугів

 Третина країни зайнята зеленим покривом, ліси в основному створені штучно, найбільшою лісистістю характеризуються гірські райони

Приблизно чверть території країни вкрито лісами. Найбільш своєрідною є рослинність середземноморського узбережжя. Тут ростуть маслина, корковий дуб, алеппська сосна

Робота в групах

Об’єднати учнів у три групи (Німеччина, Франція, Велика Британія) і роздати картки із завданням. Учні повинні вставити пропущені слова або закінчити речення.

І група (Німеччина)

Німеччина має дуже вигідне географічне положення. Вона розташована в центрі Європи й має вихід до … (Північного і Балтійського) морів. У рельєфі Німеччини переважають рівнини, низькі й середньовисокі … (гори). Клімат досить м’який, середньорічна кількість опадів — … (600—700) мм. Це сприяє розвитку сільського господарства і є однією з причин досить розгалуженої … (річкової) мережі. Найбільшими річками є … (Рейн, Емс, Везер, Ельба, Дунай). Усі вони належать до басейну … (Атлантичного) океану. Найбільше значення для розвитку й розміщення промислових підприємств має найповноводніша річка Німеччини — … (Рейн).

ІІ група (Франція)

Франція розташована в … (західній) частині Європи. Вона омивається водами … (Атлантичного) океану й … (Середземного) моря. У рельєфі переважають … (рівнини). Серед річок розмірами виділяються … (Луара, Сена, Гаронна, Рона). Клімат більшої частини Франції є … (помірним морським). На узбережжі Середземного моря клімат … (субтропічний середземноморський). Із корисних копалин країна найкраще забезпечена … (бокситами, ураном). Франція є європейським лідером за обсягами виробництва електроенергії на … (атомних) електростанціях.

ІІІ група (Велика Британія)

Велика Британія — острівна держава на Британських островах, що омивається морями, межує з … (Ірландією). Від материка країна відділена протоками … (Ла-Манш і Па-де-Кале). У рельєфі країни переважають горбкуваті рівнини (південь і південний схід), нагір’я та низькі … (гори). Клімат … (помірний морський) — зима тепла, літо прохолодне. У країні переважає досить похмура погода, із дощами й … (туманами).

У країні багато невеликих, але повноводних річок, серед яких … (Темза, Северн, Трент). Велика Британія посідає перше місце в Європі за запасами … (паливних) корисних копалин. На шельфі Північного моря розробляються значні запаси … (нафти і природного газу).

VI.   Підсумки уроку

Висновки

  • Основна частина території Західної Європи розміщена в помірному поясі. Регіон має надзвичайно сприятливе приморське положення. У його рельєфі переважають рівнини. На півдні природним кордоном регіону служать гори, а на півночі — узбережжя Північного й Балтійського морів.
  • Клімат змінюється із заходу на схід. Це проявляється в посиленні континентальності: зменшенні кількості опадів, збільшенні літньої температури й зниженні зимової.
  • Не так давно для регіону були характерні широколисті та мішані ліси на бурих лісових і підзолистих ґрунтах. Сьогодні ліси займають невелику частину території.

VII. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Підготуйте повідомлення про найбільші країни Південної Європи (Італія, Іспанія, Португалія, Греція).

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Країни Західної Європи", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід