Людські раси.
 
УРОК  №  64  Тема. Людські раси.
Мета: сформувати систему знань про людські раси та чинники,
що сприяли їх виникненню; розвивати практичні навички
визначати за картою райони формування та сучасного
проживання представників різних рас; ознайомити з до-слідницькою роботою М. Міклухо-Маклая та сприяти ро-зумінню рівності всіх рас на Землі.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручники, атласи, настінна карта півкуль, ілюстрації із
зображенням представників різних рас (відеосюжет).
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
ІV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Робота в парах.
Учні  ставлять  один  одному  запитання-«чомучки»,  підготовлені 
вдома.
Гра «Знайди помилку!» («Світлофор»).
Учитель  зачитує  з  тексту  по  одному  реченню.  Якщо  в  реченні 
є фактична  помилка —  учні  піднімають  червону  картку,  якщо  не-має  — зелену.
Тривалий  час  кількість  населення  Землі  збільшувалася  дуже  по-вільно. Це пояснюється відсутністю на той час телебачення, мобільного 
зв’язку та автомобілів. Особливо швидкими темпами кількість населення 
почала зростати у ХХ ст. Сьогодні вона становить понад 10  млрд осіб. 
Щоб не заважати одне одному, населення Землі розташоване рівномірно. 
Середня густота населення у світі становить близько 44 осіб на 1 км
Така ж густота населення спостерігається і в Україні. Наша країна по -сідає перше місце за кількістю населення в Європі.
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Люди, що проживають на Землі, дуже відмінні між собою. У них 
різні  мови,  релігії,  традиції,  звички  та,  звичайно  ж,  зовнішній  ви -гляд.  А  чи  знаєте  ви,  що,  на  думку  більшості  вчених,  поширення 
людських істот по Землі почалося з одного району в Африці близько 
2–3  млн  років  тому?  Отже,  усі  люди  на  Землі —  далекі  родичі?  Су-часні  генетичні  дослідження  підтверджують  це.  Чому  ж  люди  так 
відрізняються кольором шкіри, волоссям, рисами обличчя та багать -ма іншими ознаками? Відповідь на це питання проста і не викликає 
суперечностей у вчених: головною причиною є природа, точніше, ті 
природні умови, у яких жили люди, розселяючись по планеті. З’ясує -мо, як же це відбувалося.
ІV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Основні раси.
Географічний тренінг.
Проаналізуйте зображення (відеосюжет) представників різних рас, 
з’ясуйте відмінності між ними.
Мозковий штурм.
Методичні рекомендації щодо проведення див. на с. 292.
Дайте визначення поняття «раса».
Картографічний практикум.
Проаналізуйте  карту  «Раси»,  з’ясуйте  райони  проживання  пред-ставників різних рас.
Робота з підручником.
Опрацюйте  матеріал  підручника  щодо  характеристики  основних 
рас, заповніть таблицю.
Назва 
раси
Ознаки раси
Особливості природних 
умов району формування
Район формування
2. Поняття про змішані раси та причини їх виникнення.
3. Рівність рас.
Проблемне запитання.
Визначте причини виникнення теорії про нерівність рас.
Повідомлення учнів.
Учні виступають із заздалегідь підготовленими виступами про до-слідження М.  Міклухо-Маклая.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Цей етап пропонується провести за одним із запропонованих варі-антів.
ВАРІАНТ І
Географічний практикум.
Опишіть свою зовнішність з огляду на теорію про раси та зробіть 
висновок щодо своєї приналежності до певної раси.
ВАРІАНТ ІI
Проблемне запитання.
Сучасні дослідження доводять, що на початку ХХІ ст. до змішаних 
рас  належатиме  близько  30 %  населення  Землі.  Чим  пояснити  цей 
факт? Як, на вашу думку, надалі буде змінюватися ця цифра — збіль-шуватиметься чи зменшуватиметься? Відповідь обґрунтуйте.
ВАРІАНТ ІII
Гра «Свої приклади».
Назвіть відомих вам видатних особистостей минулого та сучаснос-ті, які належать до різних рас.
(Це  завдання  можна  запропонувати  і  для  домашнього  завдання, 
порадивши учням залучити батьків.)
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Бесіда.
1)   Про які людські раси ви дізналися?
2)   Якими є причини виникнення різних рас на Землі?
3)   Які раси називають змішаними?
4)   Наведіть докази рівності рас.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Додатковий матеріал до уроку.
М. Міклухо-Маклай — видатний мандрівник, етнолог, антропо-лог.  Про  нього  написано  багато  книжок,  але  найкраще  свої  подо -рожі він описав у щоденниках, які було видано під назвою «Людина 
з Місяця».
У  1870 р.  учений  оселився  на  острові  Нова  Ґвінея,  де  мешкали 
представники  екваторіальної  раси  —  папуаси.  Із  кожним  днем  він 
усе більше переконувався в цілковитій помилковості теорій про іс-нування «нижчих» рас, нездатних до розумового розвитку. Міклу-хо-Маклай  зумів  завоювати  авторитет  і  довіру  тубільців,  які  пере-росли в міцну прихильність. Щоправда, для цього вченому довелося 
виявляти неабиякі винахідливість і кмітливість. Надзвичайна муж-ність, самовладання та вміння знайти правильний підхід до папуа-сів неодноразово ставали в пригоді Маклаю під час його подорожей 
Новою Ґвінеєю та сусідніми островами.
Папуаси вважали, що він прийшов із Місяця, і одного разу вирі -шили переконатися в його безсмерті. Їм страшенно хотілося дізна-тися, чи помре ця дивна біла людина з Місяця, якщо її, наприклад, 
простромити списом. Маклай випадково дізнався про це і спочатку 
розгубився. Потім він узяв зі стіни списа, подав його одному папуа-су та спокійно запропонував здійснити задумане. Папуас узяв спис, 
розмахнувся  і...  опустив  зброю.  За  його  словами,  тепер  він  цілком 
переконався, що вбити людину з Місяця неможливо: інакше навіщо 
вона сама пропонувала б простромити себе?
Міклухо-Маклаю  доводилося  переживати  вкрай  небезпечні  мо-менти під час зустрічей із племенами людожерів, які вперше побачи-ли одягнену людину з білою шкірою. Одного разу Маклай вирушив 
до віддаленого папуаського селища, узявши тільки свій записничок 
та подарунки. Коли він зайшов у селище, папуаси почали пускати 
стріли прямо над вухом Маклая та погрозливо розмахувати списа-ми. Що ж зробив Маклай? Він спокійно розпустив шнурки череви-ків і влігся «поспати» на циновці. «Прокинувшись», Маклай підві -вся і побачив, що папуаси мирно сидять навколо нього, полишивши 
зброю. Папуаси, ніби зачаровані, спостерігали, як Маклай повільно 
і спокійно зашнуровує черевики...  Він пішов додому, зробивши ви-гляд, ніби нічого не сталося.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Людські раси.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід