Льодовики та багаторічна мерзлота.
 
УРОК  №  54 Тема. Льодовики та багаторічна мерзлота.
Мета: сформувати систему знань про льодовики та їх різно­
види; продовжувати розвиток уміння працювати з кар ­
тами атласу, визначати географічне положення об’єктів;
сприяти розумінню процесів утворення льодовиків і віч­
ної мерзлоти, значення льодовиків у формуванні клімату
планети.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: атласи, підручники, настінна карта півкуль, схеми (ри ­
сунки, фотографії, відеосюжет) «Утворення льодовиків»,
папір, маркери.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
ІV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічна розминка.
Учитель (учень) описує географічний об’єкт. Інші учні за допомо-гою навідних запитань повинні визначити його назву.
Робота в парах.
Учні обмінюються запитаннями, підготовленими вдома.
Естафета.
Методичні рекомендації щодо проведення див. на с. 305.
Картка 1
1)   Заглиблення в рельєфі, створене рухами води в річці, назива -ється ...  .
2)   Найнижчий рівень води в річці — ... .
3)   Озера,  розташовані  в  розломах  земної  кори,  за  походженням 
є ... .
361
4)   Озеро Ялпуг  — найбільш ... в Україні.
5)   Водосховища створюють із метою ... .
6)   Озеро Вікторія розташоване ...  .
Картка 2
1)   Головна річка з усіма своїми притоками називається ... .
2)   Тривале підняття рівня води в річках у певний період  — ... .
3)   Озера,  розташовані  в  кратерах  вулканів,  за  походженням 
є ... .
4)   Каспійське озеро-море  — найбільш ... у світі.
5)   Канали створюють із метою ... .
6)   Озеро Верхнє розташоване ... .
Картка 3
1)   Територія, із якої річка збирає воду, називається ... .
2)   Короткочасне  підвищення  рівня  води  в  річках  після  сильних 
дощів, відлиг тощо — ... .
3)   Озера, що утворилися після обвалу, який перегородив річкові 
долини, за походженням є ... 
4)   Озеро Байкал — найбільш ... у світі.
5)   Ставки створюють із метою ... .
6)   Озеро Байкал розташоване ... .
Бліц-опитування.
1)   У яких агрегатних станах може перебувати вода?
2)   За яких умов опади випадають та накопичуються у вигляді сні -гу та криги?
3)   Де на Землі найбільш сприятливі умови для накопичення твер -дих опадів?
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Чи знаєте ви, де розміщені основні запаси прісних вод на Землі? Не 
в річках, і не в озерах, а в льодовиках, які на сьогодні займають 11  % 
суходолу. Вода в льодовиках ніби «законсервована» на випадок зміни 
кліматичних  умов.  Настає  глобальне  похолодання  —  площа  льодо-виків збільшується. У льодовиковий період покриви льоду займали 
понад 1/3  суходолу! Унаслідок потепління, площа льодовиків змен -шується.  Що  ж  являють  собою  льодовики?  Які  процеси  регулюють 
зміну їх площі? Чи є можливим на Землі новий льодовиковий період? 
Отримати  відповіді  на  ці  запитання  ви  зможете  на  сьогоднішньому 
уроці.
ІV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Мозковий штурм.
Що таке льодовик?
Учитель фіксує на дошці всі можливі відповіді учнів. Потім відбу-вається обговорення, під час якого учні доходять правильної відповіді.
Творча лабораторія.
Учитель об’єднує учнів у п’ять груп. Кожна група одержує картку 
із завданням. Під час підготовки відповіді можна користуватися під -ручником, атласом, схемами.
Картка 1
Розкажіть про умови утворення льодовика та схематично зобразіть 
цей процес.
Картка 2
Розкажіть  про  утворення  гірського  льодовика  та  схематично  зо-бразіть його на рисунку.
Картка 3
Розкажіть про утворення покривного льодовика та схематично зо-бразіть його на рисунку.
Картка 4
Розкажіть  про  роботу,  яку  виконує  льодовик,  та  схематично  по-кажіть цей процес.
Картка 5
Розкажіть про вічну мерзлоту та схематично зобразіть особливості 
будівництва споруд у районах її розповсюдження.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Творча лабораторія (продовження).
Складіть по два-три запитання до своїх рисунків, які починаються 
зі слова «чому».
Конкурс загадок.
Учитель пропонує учням скласти загадки про льодовики. При під-веденні підсумків враховуються швидкість і правильність виконання.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
«Прес-конференція».
Представники  груп  виступають  із  результатами  роботи.  Учитель 
організує обговорення.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати відповідний параграф підручника.
2)   Позначити на контурній карті території, де є гірські та покрив-ні льодовики.
Додатковий матеріал до уроку
—  Найбільший  на  земній  кулі  гірський  льодовик  —  льодовик 
Фільхнера, розташований в Антарктиді. Довжина його — 950 км (як 
відстань від Києва до Санкт-Петербурґа), а товщина  — близько 4 км.
—  Найбільшу  кількість  води  «доливають»  до  Світового  океану 
льодовики Арктики й Антарктики  — 250 км
3
. Відбувається це вна-слідок потепління клімату нашої планети, що спостерігається остан -нім часом.
—  Загальна маса айсбергів, що відокремлюються від шельфових 
льодовиків Антарктиди, становить 1,5 трлн т, а тих, що утворюють-ся в Арктиці,— 250  млрд т. Загалом, за підрахунками вчених, маса 
айсбергів,  які  плавають  водами  Світового  океану,  становить  коло-сальну цифру  — 7 трлн 650 млрд т.
—  Найбільший з айсбергів зафіксований у 1956 р., мав приблиз-но 385 км у довжину, 111  км у ширину, площу — 31 тис. км
2
.
—  Гірські льодовики рухаються значно швидше, ніж покривні. 
Кавказькі льодовики спускаються за добу в середньому на 5—10  см, 
альпійські —  на  10—40 см,  памірські  —  на  60—80 см.  Найбільш 
«швидкохідними»  є  льодовики  Тянь-Шаню:  за  добу  вони  просува-ються на один метр.
На Памірі розташований величезний льодовик Федченка. Його до -вжина перевищує 70  км, а ширина дорівнює 1700—3100 м. Якби льо-довик раптом розтанув, то в Центральній Азії розлилося б море, рівне 
за  площею  Аральському.  На  льодовику  вже  багато  років  працюють 
дослідники.  Відважні  спостерігачі  щоденно  стежать  за  тим,  що  від-бувається на цій найбільшій «річці» гірського льоду. Їх робота дуже 
важлива: льодовики  — гігантські «кухні погоди», що впливають на 
клімат значних за площею областей. Науково-дослідні станції різних 
країн працюють на багатьох льодовиках планети.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Льодовики та багаторічна мерзлота.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід