Народи й держави. Практична робота 14 «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх мате-риках та їх столиць».
 
УРОК  №  65 Тема. Народи й держави. Практична робота 14 «Позначення на
контурній карті кордонів найбільших держав на всіх мате-риках та їх столиць».
Мета: сформувати знання учнів щодо кількості й типів країн
світу, їх класифікації за розміром, кількістю населення та
економічним розвитком; сформувати практичні вміння
учнів працювати з політичною картою світу; виховувати
зацікавленість учнів до предмета, самосвідомість і гро -мадську гідність.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Вивчення нового матеріалу
IV. Практична робота 14 «Позначення на контурній карті кордонів
найбільших держав на всіх материках та їх столиць»
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Що ви знаєте про походження людини з уроків історії?
2) Назвіть основні людські раси.
III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.
На сьогоднішньому уроці ми розглянемо політичну карту світу,
познайомимося з тими державами, які є нашими найближчими сусі -дами, а також із державами, які розташовані дуже далеко, визначимо
місце України на політичній карті світу.
— Розгляньте політичну карту світу. Чим відрізняються держави
одна від одної?
Кожна держава позначена своїм кольором, вибір якого є довіль-ним. Зверніть увагу, що на політичній карті чітко позначені кордони
кожної держави. На політичній карті обов’язково зображуються сто -лиці держав, великі міста, порти, найважливіші шляхи сполучення.
Кожна держава має свою столицю, а також власні державні симво -ли — герб, прапор, гімн.
Бесіда.
1) Що зображено на гербі нашої країни?
2) Що означають кольори прапора України?
3) Назвіть авторів музики та слів гімну України.
Учитель знайомить учнів із текстом гімну України або пропонує
прослухати гімн України в запису.
Розповідь учителя.
Кожна держава живе за власними законами і має свої органи вла -ди. Одні держави очолюють президенти, інші — королі.
Одні держави утворилися дуже давно і зберегли свої назви до на-шого часу, наприклад Китай, Франція, Іспанія тощо.
— Знайдіть ці країни на карті.
Є держави, які недавно з’явилися на політичній карті світу, на-приклад Україна. Відповідно існують і найдавніші столиці світу, які
також зберегли свої давні назви.
Робота з картою.
Учитель показує на карті найдавніші столиці, учні відшукують ці
міста на карті атласу і записують назви до зошитів.
Орієнтовний перелік: Дамаск (Сирія); Афіни (Греція); Делі (Індія);
Рим (Італія).
Бесіда.
1) Назвіть столицю нашої держави.
2) Пригадайте з курсу історії дату її заснування.
Розповідь учителя.
Держави відрізняються одна від одної насамперед своїми розміра -ми. Є великі за територією держави: Росія, США, Канада, Австралія,
Бразилія, Китай. Є держави-крихітки: Люксембурґ, Ліхтенштейн,
Андорра, Сан-Марино, Монако. Найменшою державою світу є Вати-кан. Загальна площа Ватикану становить 0,44 км
, населення понад
1 тис. осіб — це здебільшого католицькі священики. Ватикан є рези-денцією Папи Римського — голови католицької церкви.
Робота з картою.
Учитель показує названі держави на політичній карті світу, учні
працюють з атласами.
Розповідь учителя.
Держави також розрізняються за рівнем економічного розвитку.
До розвинутих країн світу належать США, Японія, Німеччина, Італія,
Франція, Велика Британія. До країн, що розвиваються, належать краї-ни Африки, крім Південноафриканської Республіки, країни Америки,
крім США й Канади, країни Океанії та більшість країн Азії.
Робота з картою.
Учитель показує ці країни на політичній карті світу, учні працю-ють з атласами.
Розповідь учителя.
Для того щоб визначити місце держави на політичній карті світу,
тобто схарактеризувати її, користуються спеціальним планом.
(Учитель пропонує учням записати план характеристики до зоши -тів.)
План
1. Материк і частина світу.
2. Моря, що омиваються.
3. Держави, із якими межує.
4. Протяжність із заходу на схід та півночі на південь.
5. Площа держави.
За допомогою цього плану ви охарактеризуєте Україну
1
. Це буде
ваше письмове домашнє завдання.
Під час складання характеристики ви можете скористатися відо -мостями, які отримаєте на сьогоднішньому уроці.
Наша країна розташована у Східній Європі. Її площа становить
603,7 тис. км
2
. За площею Україна посідає 1-ше місце в Європі і 44-те
місце у світі. Населення нашої країни на 1 травня 2006 р. становило
46,8 млн осіб. За цим показником Україна посідає 5-е місце в Європі
після Росії, Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції і 22-е місце
у світі. Протяжність України з півночі на південь складає 893 км,
а із заходу на схід — 1316 км. Наша країна межує: на півночі і пів-нічному сході з Росією, на півночі з Білоруссю, на північному заході
з Польщею, на заході зі Словаччиною й Угорщиною, на південному
заході з Румунією і Молдовою.
— Знайдіть ці країни на «Фізичній карті України» в атласі.
Географічний центр України розташований на північному сході
села Добровеличківка Кіровоградської області.
На півдні Україна омивається Чорним і Азовським морями. Столи -цею України є місто Київ.
1
Використовується «Фізична карта України».
IV.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  14 «Позначення  на  контурній  карті  кор-донів  найбільших  держав  на  всіх  материках  та  їх  столиць»
Завдання.
1) Позначте на контурній карті «Політична карта світу» кордо -ни держав: Австралії, Бразилії, Індії, Канади, Китаю, Росії,
США, Арґентини, Судану, Алжиру. Підпишіть столиці пере-лічених держав.
2) На контурну карту «Фізична карта України» нанесіть кор -дони України. Визначте місце розташування столиці й най -більших міст країни, позначте й підпишіть їх на контурній
карті. Проведіть кордони сусідніх держав, підпишіть їхні на-зви й столиці.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Як позначаються держави на політичній карті світу?
2) Назвіть найбільші і найменші за площею країни.
3) Де розташована Україна відносно нульвого меридану та еква-тору?
4) Якими морями вона омивається?
5) Назвіть країни, що межують з Україною.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель пропонує зробити висновок уроку учням, що мають висо-кий рівень навчальних компетенцій.
Висновок учня.
У сучасному світі налічується понад 200 держав і країн.
Держави розрізняються за площею, кількістю населення, рівнем
економічного розвитку. До великих за площею держав належать
США, Канада, Росія, Китай тощо. До держав-крихіток — Люксем -бурґ, Ліхтенштейн, Андорра, Сан-Марино, Монако. Найменшою дер -жавою світу є Ватикан.
Україна є державою Східної Європи. На півдні територія нашої
країни омивається Чорним і Азовським морями. На суходолі Україна
межує із сімома країнами.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) Скласти характеристику географічного положення України за
планом у зошиті.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Народи й держави. Практична робота 14 «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх мате-риках та їх столиць».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід