Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематич -ним блоком «Біосфера. Географічна оболонка».
 
УРОК  №  62  Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематич -ним блоком «Біосфера. Географічна оболонка».
Мета: узагальнити рівень знань учнів, оцінити рівень навчальних
досягнень за тематичним блоком «Біосфера. Географічна
оболонка».
Тип уроку: контролю й оцінювання знань.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематичним блоком
«Біосфера. Географічна оболонка»
ІІІ. Підсумок уроку
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Методичні рекомендації щодо проведення тематичного оцінюван-ня див. урок № 8.
ІІ.  ОЦІНЮВАННЯ  РІВНЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ  УЧНІВ   
ЗА  ТЕМАТИЧНИМ  БЛОКОМ  «БІОСФЕРА.  ГЕОГРАФІЧНА  ОБОЛОНКА»
ВАРІАНТ 1
І рівень   Вибери правильну відповідь.
1.   Сукупність живих організмів утворює на Землі оболонку, яка на-зивається:
а)   атмосферою;  б)   біосферою;  в)   літосферою.
2.   Ґрунт — це:
а)   верхній шар гірських порід;
б)   верхній родючий шар земної кори;
в)   чорнозем.
3.   Типового представника арктичних пустель зображено на малюнку:
а)     б)     в)  
4.   Закономірність географічної оболонки, яка відображає послідов-ну зміну природних комплексів від полюсів до екватора, назива-ється:
а)   ритмічністю;  б)   зональністю;  в)   цілісністю.
5.   На території України відсутня природна зона:
а)   степів;  б)   лісостепів;  в)   саван.
6.   Для зони вологих екваторіальних лісів характерними є ґрунти:
а)   червоні фералітні;  б)   підзолисті;  в)   чорноземи.
ІІ рівень  Закінчи речення.
7.   Вода в географічній оболонці може перебувати в трьох станах ...  .
8.   До  складу  географічної  оболонки  Землі  лише  частково  входять 
... .
9.   Природна зона тундри формується в умовах ... .
ІІІ рівень
10.  На контурній карті світу познач приблизні райони поширення на 
Землі зони тундр.
ІV рівень
11.  Охарактеризуй зону тайги за наведеним у таблиці планом.
План Характеристика
У якому географічному поясі розташована
На яких материках представлена
Особливості зимових температур
Особливості літніх температур
План Характеристика
Кількість та режим випадання опадів
Типові ґрунти
Характерні рослини
Характерні тварини
Екологічні проблеми
ВАРІАНТ 2
І рівень   Вибери правильну відповідь.
1.   Взаємозв’язане поєднання компонентів на певній території нази-вається:
а)   географічною оболонкою;
б)   біосферою;
в)   природним комплексом.
2.   Гумус — це:
а)   напівперегнилі рештки рослин у ґрунті;
б)   суміш ґрунту і коренів рослин;
в)   мікроорганізми, які живуть у ґрунті.
3.   Типового представника зони саван зображено на малюнку:
а)     б)     в)  
4.   Закономірність географічної оболонки, яка відображає повторю-ваність процесів і явищ у часі, називається:
а)   цілісністю;  б)   ритмічністю;  в)   зональністю.
5.   На території України із перелічених природних зон є лише:
а)   степи;  б)   тайга;   в)   савани.
6.   Для зони тайги характерними є ґрунти:
а)   чорноземи;  б)   червоні фералітні;  в)   підзолисті.
ІІ рівень  Закінчи речення.
7.   До складу географічної оболонки Землі входять ... .
8.   Живі організми на Землі з’явились приблизно ... .
9.   Природна зона степів формується в умовах ...  .
ІІІ рівень
10.  На контурній карті світу познач приблизні райони суходолу, які 
охоплює зона тропічних пустель.
ІV рівень
11.  Охарактеризуй зону екваторіальних лісів за наведеним у таблиці 
планом.
План Характеристика
У якому географічному поясі розташована
На яких материках представлена
Особливості зимових температур
Особливості літніх температур
Кількість та режим випадання опадів
Типові ґрунти
Характерні рослини
Характерні тварини
Екологічні проблеми
ІІІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель нагадує учням порядок оцінювання робіт.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематич -ним блоком «Біосфера. Географічна оболонка».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід