Практична робота 17 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження»
 

Урок № 64

Практична робота 17 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел
їх надходження»

Мета уроку: установити джерела забруднення навколишнього середовища; навести приклади основних видів забруднення; сформувати вміння характеризувати різні види забруднення природи та порівнювати стан навколишнього середовища в різних регіонах Землі; нанести на карту райони екологічного лиха.

Обладнання: зошит для практичних робіт, атлас, фізична карта світу, карта океанів.

Тип уроку: формування вмінь.

Очікувані результати: учні зможуть: визначати основні види забруднення навколишнього середовища та встановлювати джерела їх надходження; порівнювати стан навколишнього середовища в різних регіонах Землі.

I.   Організаційний момент

II. Практична робота

Основною метою уроку є проведення практичної роботи 17 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження».

На початку уроку слід провести інструктаж, ознайомити учнів із метою та змістом практичної роботи, після чого вони виконують завдання 1—3.

Зразок виконання завдання 1

Види забруднення

Галузі господарства

Фізичні, хімічні, біологічні й механічні (тверді відходи, сміття)

Електроенергетика (у першу чергу теплові електростанції), металургія, хімія, нафтохімія. Автомобільний транспорт

Виконуючи завдання 2, учні будують секторну діаграму «Джерела забруднення Світового океану нафтою й нафтопродуктами. Необхідно звернути їхню увагу на два положення: нафта потрапляє в океан як у результаті господарської діяльності людини, так і внаслідок витікання із земних надр, тобто природним шляхом. Основна частина забруднень антропогенного походження припадає на три джерела: морські судна (у тому числі танкери), наноси з континентів, а також промислові й міські стоки.

Завдання 3 передбачає позначення на картосхемі районів Світового океану з найбільшим рівнем забруднення нафтою й нафтопродуктами. Слід звернути увагу учнів, що серед них є як найбільші нафтовидобувні райони (Північне море, Перська затока), так і райони, через які проходять найважливіші шляхи, якими транспортуються нафта й продукти її переробки (Середземне, Аравійське й Балтійське моря, північно-східна й західна частини Атлантичного океану, північно-західна частина Тихого океану).

Перед виконанням завдання 4 нагадати школярам, що до механічних забруднювачів належать пил й аерозолі атмосферного повітря (основні джерела — промислові, комунальні й будівельні підприємства), тверді часточки, у тому числі у вигляді опадів і суспензій у воді й ґрунті (основні джерела — промислові, комунальні будівельні й сільськогосподарські підприємства), будівельне й побутове сміття (основні джерела — будівельні підприємства й населення), пакувальні матеріали (основні джерела — торгівля і населення); у космосі — уламки космічних апаратів). Виходячи із цієї інформації, для розв’язання проблеми механічного забруднення необхідно використати різні установки очищення повітря (механічну, адсорбційну або вугільну, фотокаталітичну); будувати відстійники й фільтрувальні установки для очищення води; застосовувати сучасні матеріали в будівництві; створювати замкнені виробничі цикли; раціонально використовувати добрива й засоби захисту рослин. Безліч різних відходів можуть бути використані вдруге при застосуванні відповідної технології переробки. Для поділу відходів на різні матеріали використовуються кілька видів сепарації, наприклад, для відокремлення металу — магнітна. На сміттєзбиральних майданчиках спальних районів необхідно встановлювати контейнери для збору металу, пластику, паперу й скла. Серед населення слід проводити роз’яснювальну роботу щодо важливості сортування побутових відходів.

Після виконання завдань семикласники роблять висновок: основними видами забруднень є фізичні, хімічні, біологічні й механічні (тверді відходи, сміття), джерела забруднення — підприємства окремих галузей промисловості (електроенергетика, металургія, хімія, нафтохімія) і автомобільний транспорт. Одним з основних і дуже небезпечних забруднювачів океану є нафта й нафтопродукти, у першу чергу вони потрапляють в океан у результаті аварій танкерів й інших суден. Завдання 4 не є обов’язковим для виконання.

За наявності часу виконується додаткове завдання.

Залежно від кількості виконаних завдань результати практичної роботи оцінюються в такий спосіб:

1—3 бали — завдання 1, 2 з неточностями;

4—6 балів — завдання 1—3 з неточностями;

7—9 балів — завдання 1—3;

10—12 балів — правильно виконані завдання 1—4 з висновком.

III.  Підсумки уроку

Висновки

  • За джерелами і рівнем впливу на навколишнє середовище забруднення поділяються на такі види: фізичне, хімічне, біологічне й механічне (тверді відходи, сміття). Найнебезпечнішим є хімічне забруднення, тому що багато хімічних речовин, навіть у невеликих дозах, призводять до порушення життєдіяльності організму.
  • Джерела забруднення — підприємства окремих галузей промисловості (електроенергетика, металургія, хімія, нафтохімія) і автомобільний транспорт. Одним з основних і надзвичайно небезпечних забруднювачів океану є нафта й нафтопродукти, у першу чергу вони надходять в океан у результаті аварій танкерів й інших суден.
  • Райони (зони) екологічного лиха — це ділянки, де в результаті практичної діяльності відбулися необоротні зміни природного середовища, що спричинили істотне погіршення здоров’я людей, порушення природної рівноваги, руйнування природних екологічних систем, деградацію флори й фауни. Прикладом району (зони) екологічного лиха є Приаралля.

IV.   Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Ознайомтеся з текстом параграфа про способи розв’язання екологічних проблем.

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Практична робота 17 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід