Природні комплекси. Географічна оболонка.
 
УРОК  №  58
Тема. Природні комплекси. Географічна оболонка.
Мета: сформувати поняття «природний комплекс», формувати
знання про географічну оболонку як найбільший природ-ний комплекс Землі, дати уявлення про її основні законо-мірності; розвивати географічне мислення, уміння вияв-ляти причинно-наслідкові зв’язки; виховувати розуміння
важливості вивчення географії.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів
V. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Чи бували ви в лісі? Які рослини та тварини є типовими меш-канцями лісів?
2) Чому в степах не зустрічаються деякі рослини та тварини, які
розповсюджені в лісах?
ІІІ.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Природний комплекс.
Розповідь учителя.
Сьогодні ми дізнаємося про одне з головних понять у геогра-фії — природний  комплекс . Це поняття і його визначення треба не
просто запам’ятати, треба зрозуміти, як багато цікавого і важливого
для людини міститься в ньому. Поки що малозрозумілі вам слова
«природний комплекс» означають непомітні на перший погляд, але
надзвичайно міцні взаємозв’язки, які існують між повітрям атмос -фери, водами гідросфери, гірськими породами і рельєфом літосфери,
а також ґрунтами і живими організмами. Невидимими «нитками»
зв’язані вони між собою. Це можна порівняти з театром маріоне -ток, де руки невидимого майстра-ляльковика керують діями персо -нажів спектаклю. Із тією важливою відмінністю, що в природі всі
учасники «вистави», що розігрується на нашій планеті, одночасно
є і «ляльководами» і ляльками. Складно? Ну що ж, тоді на прикладі
коротенької казки спробуємо розібратися в найпростіших зв’язках,
що існують у природі.
Казка про діда Савелія і зайців
В одному місті жив дід Савелій. Його оточували цегельні стіни
будинків, скляні вітрини магазинів, укриті асфальтом тротуари і до-роги. Повітря забруднене, скрізь суєта, шум і гамір. Набридло йому
таке міське життя, вирішив дід переїхати до села, де на окраїні лісу
в нього був будиночок, город і садочок.
Дуже сподобалося йому жити в селі. Уранці він просинався від
співу птахів, удень ходив до лісу, де спостерігав за життям білок,
їжаків, зайців й інших лісових жителів. А ввечері дід полюбляв
працювати в садочку — саджав дерева, кущі, квіти і доглядав за
ними. Повітря чисте, прозоре — немов звук гітарної струни. Тиша
і спокій. Здоров’я стало покращуватися. Одне турбувало діда Са-велія: зайці іноді обгризали кору з молодих дерев, ушкоджували
кущі. Вирішив дід зробити паркан і відгородитися від зайців. Пар -кан видався на славу, але, на здивування діда, за зиму майже всі
його молоді насадження загинули. Виявляється, їх знищили миші.
Як же це сталося? Справа в тім, що паркан перегородив дорогу не
тільки зайцям, але і їжакам та борсукам, які не давали мишам
«розгулятися», регулювали кількість цих гризунів. У мишей не
стало ворогів — і вони знищили частину рослин. Дід Савелій зняв
частину паркану і подбав, щоб у зайців було достатньо їжі в лісі.
І тепер у діда чудовий сад.
На цьому прикладі ви переконалися, що будь-які зміни в природі
можуть обумовити рух безлічі «ниточок», якими зв’язані між собою
і рослини, і тварини, і людина. Тепер більш докладно поговоримо про
природні комплекси і ті «ниточки», що зв’язують воєдино всі їхні
компоненти.
2. Географічна оболонка.
Розповідь учителя.
Будь-який природний комплекс складається з природних компо-нентів: гірських порід, води, повітря, ґрунтів і живих організмів, що
утворюють цілісну систему. Природні компоненти взаємодіють між
собою, і навіть незначна зміна одного компонента природного комп-
лексу приводить до зміни інших, що обумовлює перетворення всього
комплексу.
Географічна оболонка  — найбільший природний комплекс Землі.
Зміни в одній з оболонок Землі тією чи іншою мірою спричиня -ють зміни стану інших оболонок. Наприклад, виверження вулкана
супроводжується викидами газу, диму і пилу, виливом лави. Унаслі-док цього явища, що відбувається в літосфері, знижується прозорість
атмосфери. Із лави виділяється вода, що вперше вступає у світовий
кругообіг. Великі виверження, що супроводжуються викидами вели-ких мас вулканічного попелу, обумовлюють зменшення надходження
сонячної радіації на земну поверхню, що, у свою чергу, впливає на
рослини і тварини.
3. Загальні закономірності географічної оболонки.
Розповідь учителя.
Географічна оболонка має загальні закономірності: єдність; рит -мічність; зміни, що мають необоротний характер; розподіл на більш
дрібні природні комплекси.
Єдність географічної оболонки проявляється у взаємозв’язку і вза-ємодії її компонентів: кожний із них, розвиваючись за своїми зако-нами, впливає на інші компоненти і залежить від них. Єдність під-тримується кругообігами речовин у природі.
Ритмічними називаються явища, що повторюються в однаковій
послідовності. Життя на Землі відбувається з урахуванням різних
ритмів, найважливіші з них добре вам відомі. Це добовий і річний
ритми. Добовий ритм впливає на тепловий режим літосфери, гідро-сфери й атмосфери; на життєдіяльність організмів.
Географічна оболонка живе і розвивається. Основними рушій -ними силами цього процесу є сонячна енергія і внутрішня енергія
нашої планети. Розвиток проявляється в зміні складу атмосфери,
утворенні гірських порід, появі і поширенні на Землі живих орга-нізмів. Розвиваючись, географічна оболонка змінюється, тому що
змінюються її компоненти. Зміна географічної оболонки є необорот-ною, тобто вона ніколи не буде в тому ж стані, що була сто, тисячу
чи мільйон років тому.
Неоднорідність земної поверхні приводить до формування різних
за охопленням територій природних комплексів. Будь-який великий
природний комплекс має у своєму складі дрібні комплекси. Вони бу-вають різні за розмірами — від галявини в лісі до природних зон, але
для всіх характерними є ті самі закономірності.
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічний тренінг.
1) Доведіть, що географічна оболонка є природним комплексом.
(Для відповіді учням необхідно згадати, що таке природний
комплекс, які закономірності для нього характерні та на при -кладах показати, що географічна оболонка має ці закономір -ності.)
2) Продовжте ланцюжок можливих наслідків великого вивер -ження вулкана. Викид пилу і диму — зниження прозорості
атмосфери — ... .
3) Використовуючи ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків,
розкажіть про можливі наслідки вирубки лісу.
(Вирубка лісу — зникнення рослин і тварин, характерних для лісо -вих районів — зниження вологості — поява іншої рослинності — змі -на і руйнування ґрунтів — утворення ярів — зниження рівня ґрунто-вих вод — обміління річок.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Природні комплекси. Географічна оболонка.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід