Природні ресурси й природокористування
 

Урок № 62

Природні ресурси й природокористування

Мета уроку: сформувати знання про класифікацію природних ресурсів; дати уявлення про раціональне й нераціональне природокористування, про зміни природних комплексів під впливом людини.

Обладнання: підручник, атлас.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні зможуть: проводити класифікацію природних ресурсів; наводити приклади раціонального й нераціонального природокористування, змін природних комплексів під впливом людини.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Використовуючи природні ресурси, люди створюють житлові будинки, машини й устаткування, продукти харчування, одяг, транспортні магістралі, засоби зв’язку. Сьогодні ми більш докладно розглянемо різноманіття ресурсів, які надає людині природа.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   Які компоненти природи впливають на умови життя людини? Поясніть свою точку зору.

2.   На які компоненти природи найбільше впливає господарська діяльність людини?

3.   Які види природних ресурсів ви знаєте?

4.   У які групи об’єднують мінеральні природні ресурси?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План

1.   Природні умови і ресурси.

2.   Види природних ресурсів.

3.   Наслідки природокористування й зміни природних комплексів.

1.   Природні умови і ресурси

Розповідь учителя

Більшість своїх потреб людство задовольняє за рахунок природних умов і природних ресурсів. Ці потреби можна об’єднати в кілька груп: первинні (потреби в повітрі, воді, їжі, житлі); виробничі (потреби в сировині, енергії, воді для промислових і сільськогосподарських підприємств, ґрунтах для сільського господарства); рекреаційні (потреби у відновленні фізичних і моральних сил за допомогою лікування, оздоровлення, туризму). Природні умови — це компоненти природи, які впливають на життя й діяльність суспільства, але безпосередньо не беруть участі в матеріальному виробництві (наприклад рельєф, клімат, географічне положення). Вони впливають практично на всі сфери повсякденного життя й господарської діяльності людей, вони можуть полегшувати або ускладнювати освоєння території, сприяти або не сприяти розвитку економіки. Особливо великим є їхній вплив на умови, вартість життя й здоров’я населення (витрати на житло, одяг, продукти харчування), спеціалізацію й продуктивність сільського господарства, способи видобутку корисних копалин, економіку будівництва й водного транспорту. Наприклад, високогірний рельєф, болота, тропічні й крижані пустелі, суворі й тривалі зими ускладнюють роботу транспорту, погіршують, а в деяких випадках виключають ведення ефективного сільського господарства. Водночас багато туристів не уявляють свого відпочинку без гір, а болота використовуються як мисливські угіддя.

На відміну від природних умов, до природних ресурсів належать ті компоненти природи, які безпосередньо використовуються в матеріальному виробництві як сировина або джерела енергії (наприклад корисні копалини).

Бесіда за запитаннями

1)  Які групи потреб ви знаєте?

2)  Що таке природні умови?

3)  Чим вони відрізняються від природних ресурсів?

4)  На які сфери життя й господарської діяльності найбільшою мірою впливають природні умови? Чому?

2.   Види природних ресурсів

Розповідь учителя

Мінеральні ресурси

До мінеральних ресурсів (корисних копалин) належать мінерали й гірські породи, які використовуються або можуть бути використані як сировина або джерела енергії. Вони дістаються людиною із земних надр, а потім використовуються в природному або переробленому вигляді в промисловому виробництві й сільському господарстві, будівництві й транспорті.

Залежно від використання розрізняють паливні, рудні й нерудні корисні копалини. Найважливішими паливними копалинами є: вугілля, нафта, природний газ. Вони використовуються для отримання тепла й електроенергії. Паливні корисні копалини мають осадове походження й залягають у внутрішніх і крайових прогинах давніх платформ.

Рудні корисні копалини характерні для складчастих областей, районів розломів і виступів давніх платформ. Із них виплавляють метали та їхні сплави, найважливішими з яких є сталь, алюміній, мідь. Сталь є головним конструкційним матеріалом, який широко використовується при виготовленні обладнання й автомобілів, суден і локомотивів.

До нерудних копалин належать будівельні матеріали, хімічна й технічна сировина. Наприклад, калійні солі й фосфорити використовують для виробництва добрив; у будівельній промисловості широко застосовується пісок, глина, мергель і різні природні камені.

Земельні ресурси

Земельними ресурсами називають землі, які використовуються або можуть бути використані в різних видах господарської діяльності. Загальна площа світового земельного фонду — 149 млн км2, тобто весь суходіл. Якщо відняти територію крижаних «царств» Арктики й Антарктики, то вийде, що людство має у своєму розпорядженні 134 млн км2 землі. Для одних народів земля — це родючі степи, для інших — безжиттєві пустелі. Але для більшості людей вона була, є й буде годувальницею, а годує нас лише третина Землі. Такі території прийнято називати сільськогосподарськими угіддями: це і поля, засіяні зерновими, технічними й іншими культурами, простіше кажучи — рілля; сади й виноградники, іншими словами — багаторічні насадження, а також луки й пасовища. Ще третину земельних ресурсів становлять малопродуктивні землі (пустелі, болота, високогір’я, території з несприятливим кліматом). Менш ніж третина планети вкрита лісами та чагарниками й ще приблизно 3 % — це населені пункти.

Лісові ресурси

Лісові ресурси являють собою частину ресурсів біосфери, які використовуються або можуть бути використані в господарстві як сировина або джерела енергії. У першу чергу це деревина, із якої виробляють будівельні матеріали, меблі, папір, картон.

Лісові ресурси характеризуються лісистістю, вона показує відношення площі лісів до загальної території. На початку ХІХ ст. лісами була вкрита понад половина планети, а сьогодні це 4 млрд га, тобто лісистість Землі наближається до 30 %. Це майже удвічі менше, ніж 200 років тому.

Ліси зосереджені в помірному поясі Північної півкулі (Євразія й Північна Америка) — тут поширені хвойні породи дерев, а також в екваторіальному й субекваторіальному поясах (Південна Америка, Африка, Євразія), де помітно переважають широколисті породи дерев.

Водні ресурси

Води суходолу, морів й океанів, які використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства й побуті, називаємо водними ресурсами. Людина в основному використовує прісну воду, на неї припадає лише 2,5 % спільного обсягу гідросфери. У першу чергу люди використовують воду річок.

За останні 50 років світове споживання води зросло більш ніж у 4 рази, хоча останнім часом темпи зростання дещо вповільнилися. У цілому забезпеченість водними ресурсами знижується, і проблема прісної води в багатьох регіонах світу буде загострюватися.

Ресурси Світового океану

Світовий океан являє собою справжнє сховище природних багатств. Найбільше значення мають біологічні, мінеральні й енергетичні ресурси океану. Крім того, у самій морській воді розчинено багато речовин, починаючи від кухонної солі й закінчуючи золотом. Їх можна добути, але сьогодні це дуже витратний процес.

Біологічні ресурси використовуються людиною здавна, але тільки в минулому столітті вилов риби, ракоподібних і молюсків, полювання на морських тварин та інші морські промисли досягли таких розмірів, що окремих представників морської фауни довелося охороняти.

Різноманітними є мінеральні ресурси океану. Так, на шельфі виявлені великі запаси нафти й газу. Сьогодні видобуток цих паливних корисних копалин із дна Світового океану становить близько третини від загальних обсягів.

Дійсно величезними є енергетичні ресурси Світового океану. Тільки один припливний цикл може забезпечити енергією все людство, питання полягає в тому, як добути енергію цього грандіозного природного процесу.

Ряд країн розробляють і здійснюють проекти використання енергії хвиль і течій. Так, хвильові електростанції працюють в Австралії, Норвегії, Японії, але обсяги виробленої ними енергії невеликі.

Світовий океан є природним шляхом сполучення для морських суден, сприятливо впливає на клімат прибережних районів. На берегах океанів і морів щороку відпочивають й оздоровлюються десятки мільйонів людей, адже цілющі властивості морської води й морського повітря сприятливо впливають на здоров’я людей.

Робота з таблицею

Використовуючи матеріал розповіді вчителя та текст підручника, заповніть таблицю.

3/   Наслідки природокористування й зміни природних комплексів

Пошукове читання

Дайте відповіді на запитання, опрацювавши матеріал картки.

1)  Які приклади раціонального й нераціонального природокористування ви можете навести?

2)  Чому антропогенні комплекси почали формуватися на Землі саме протягом останніх століть?

Зразок картки

Достатньо проаналізувати діяльність людства протягом останнього століття, щоб зрозуміти, яких розмірів досяг вплив суспільства на всі процеси, що відбуваються на планеті. Виникла гостра необхідність детально розглянути особливості сучасного природокористування, тобто діяльності, спрямованої на задоволення потреб людей за допомогою природних ресурсів з урахуванням заходів, спрямованих на вивчення й охорону навколишнього середовища.

Розрізняють раціональне й нераціональне природокористування. Раціональне природокористування характеризується гармонічною взаємодією суспільства й природи. Для нераціонального природокористування характерно споживацьке ставлення до природи, коли ресурси використовуються нерозумно, по-хижацькому, що приводить до їхнього виснаження й погіршення стану навколишнього середовища.

Інтенсивне господарське освоєння території нашої планети привело до утворення антропогенних комплексів. Вони сформувалися протягом останніх століть і найбільш характерні для районів, що давно заселені людьми.

Цікаві факти

На сьогоднішній день майже чверть населення світу відчувають нестачу води й півмільярда людей п’ють погану воду. У першу чергу це стосується жителів ряду африканських й азіатських країн. Але головним споживачем води є не окрема людина. Людині досить 2,5 л води на добу, у той час як середній показник водоспоживання перевищив 650 м3 на одного жителя Землі. Це в сотні разів більше, ніж потрібно людині для задоволення фізіологічних потреб! Хто ж використовує стільки води? Головними споживачами є сільське господарство, промисловість і комунальне господарство.

Щорічно рибальські судна виловлюють мільйони тонн риби й інших морепродуктів, що мають чудові смакові якості й містять багато необхідних людині речовин, у тому числі вітамінів. Людина використовує водорості для виробництва ліків, харчових добавок, йоду, брому. На думку вчених, деякі водорості в недалекому майбутньому можуть стати джерелами отримання газу метану.

У майбутньому життя людей дедалі більше буде пов’язане з океаном. Це підтверджують результати досліджень щодо можливості існування людини під водою. У 1965 р. видатний французький учений-океанограф Жак-Ів Кусто із групою дослідників провів 21 день у підводному «будинку». Створення підводних «міст» є цілком можливим у майбутньому, наприклад, для обслуговування підводних «ферм» і «городів» при розведенні морських тварин і вирощуванні морських рослин.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1.   Вставте пропущені слова або закінчіть речення.

1)  До мінеральних ресурсів (корисних копалин) належать мінерали й гірські породи, які використовуються або можуть бути використані як … (сировина або джерела енергії).

2)  Води суходолу, морів й океанів, які використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства й у побуті, називаються … (водними ресурсами).

3)  До природних ресурсів Світового океану належать … (біологічні, мінеральні й енергетичні) ресурси.

4)  У зв’язку з обмеженістю багатьох видів ресурсів виникла гостра необхідність детально розглянути особливості сучасного … (природокористування) — діяльності, спрямованої на задоволення потреб людей за допомогою природних ресурсів.

5)  Розрізняють раціональне й … (нераціональне) природокористування.

2.   Поясніть, як і чому змінюються обсяги споживання води й газу і ставлення до цих ресурсів після встановлення лічильників у будинках.

3.   Деякі вчені вважають, що науці вдасться знайти нові способи отримання енергії. Як ви вважаєте, що саме може замінити вугілля, нафту, природний газ?

4.   Складіть схему «Природні ресурси за ознакою вичерпності». Поясніть відмінності між цими двома групами ресурсів.

 

VI.   Підсумки уроку

Висновки

  • Більшість своїх потреб людство задовольняє за рахунок природних умов і природних ресурсів. Природні умови — це компоненти природи, які впливають на життя й діяльність суспільства, але безпосередньо не беруть участь у матеріальному виробництві (наприклад, рельєф, клімат, географічне положення). На відміну від природних умов, до природних ресурсів належать ті компоненти природи, які безпосередньо використовуються в матеріальному виробництві як сировина або джерела енергії.
  • До мінеральних ресурсів (корисних копалин) належать мінерали й гірські породи, які використовуються або можуть бути використані як сировина або джерела енергії. Вони добуваються людиною із земних надр, а потім використовуються в природному або переробленому виді в промисловому виробництві й сільському господарстві, у будівництві й транспорті.
  • Земельними ресурсами називають землі, які використовуються або можуть бути використані в різних видах господарської діяльності. Загальна площа світового земельного фонду — 149 млн км2, або 14 900 млн га, тобто весь суходіл.
  • Водні ресурси — це води суходолу, морів й океанів, які використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства й побуті. Людина в основному використовує прісну воду, на яку припадає лише 2,5 % загального обсягу гідросфери.
  • Кліматичні ресурси охоплюють енергію Сонця й вітру. Найбільше значення вони мають для сільського господарства.
  • До біологічних належать рослинні ресурси і ресурси тваринного світу, які використовуються або можуть бути використані в господарстві як сировина або джерела енергії. Найбільше значення мають лісові ресурси.
  • У зв’язку з обмеженістю багатьох видів ресурсів необхідністю став детальний розгляд особливостей сучасного природокористування — діяльності, спрямованої на задоволення потреб людей за допомогою природних ресурсів з урахуванням заходів, спрямованих на вивчення й охорону навколишнього середовища. Розрізняють нераціональне й раціональне природокористування.

VII. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Підготуйте повідомлення про забруднення навколишнього середовища.

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Природні ресурси й природокористування", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід