Природні зони Євразії (продовження). Висотна поясність. Зміна природи людиною
 
Урок № 54
Природні зони Євразії (продовження). Висотна поясність. Зміна природи людиною
Мета уроку: сформувати знання про природні зони Євразії, охарактеризувати закономірно-сті їх розміщення; дати уявлення про типи ґрунтів, рослинність та тваринний світ природних зон материка; пояснити залежність природи материка від особливостей його географічного по-ложення та рельєфу.
Обладнання: підручник, атлас, кліматична карта Євразії, фізична карта Євразії, карта природних зон Євразії, ілюстрації із зображенням представників рослинного й тваринного світу континенту.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати закономірності розміщення приро-дних зон материка; наводити приклади типів ґрунтів, рослинності й тваринного світу Євразії, впливу господарської діяльності людей на природу; пояснювати залежність природи материка від особливостей його географічного положення та рельєфу.
Географічна номенклатура: пустеля Руб-ель-Халі.
I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
Природні зони південної частини Євразії мають багато спільного із природою Америки й Аф-рики. Навіть серед рослин і тварин ви можете зустріти знайомі вам види. Так, у перемінно-вологих лісах поширені ведмеді, кабани, олені, слони, носороги, тигри, антилопи, крокодили, шакали, мавпи. Причому якщо в Африці, наприклад, зустрічається два види носорогів, то в Азії — три.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
III. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Які природні зони представлені в помірному поясі Євразії?
2. Яке їх розташування й чим воно пояснюється?
3. Якими є особливості природи пустелі Сахара?
4. Які рослини й тварини характерні для африканських саван?
5. Чим пояснюються особливості природи південноамериканської гілеї (амазонської сельви)?
IV. Вивчення нового матеріалу
План
1. Природні зони субтропічного, тропічного, субекваторіального й екваторіального поясів.
2. Висотна поясність.
3. Екологічні проблеми й охорона природи Євразії.
1. Природні зони субтропічного, тропічного, субекваторіального й екваторіального поясів
Варіант 1
Повідомлення учнів
Учні виступають із повідомленнями про природні зони субтропічного, тропічного, субеквато-ріального й екваторіального поясів. Решта учнів складають конспекти за матеріалами повідом-лень.
Варіант 2
Розповідь учителя
Зона перемінно-вологих (мусонних) лісів розташована в трьох кліматичних поясах (помірному, субтропічному і субекваторіальному), цим пояснюється їх різноманіття. Найбільші території вони займають на сході й південному сході Євразії. У рельєфі переважають рівнини, у тому числі Велика Китайська рівнина. Тут жарке й вологе літо, а зима суха й відносно прохолодна. Порівняно із саваною, у зоні перемінно-вологих лісів дощів більше, а сухий період нетривалий. Протікають великі річки, серед них Хуанхе (нижня течія), Янцзи (середня й нижня течії), Сіцзян (середня й нижня течії).
Для природної зони характерні рослини, які пристосувалися до зимової сухості. Зустрічаються види, що ростуть як у помірних, так і у тропічних широтах. Ліси відрізняються розмаїтістю дерев, поширені: дуб, бук, клен, липа, тик, камфорне й тюльпанове дерева. У субекваторіальній зоні, у джунглях, поширені ротангова пальма, акації, високорослі злаки (гігантський бамбук, цукрова тростина, еріантус); зустрічаються червоні, сандалові, тикові, палісандрове дерева.
Фауна представлена жовтим леопардом, єнотоподібним собакою; зустрічаються алігатори, шкіряста черепаха, бамбуковий ведмідь — велика панда. У джунглях збереглися пантери, слони, тигри, носороги, кабани. Із птахів поширені папуги, чаплі, журавлі, королівський і золотий фазан.
Із ґрунтів цієї природної зони найбільш характерними є жовтоземи й червоноземи.
Перемінно-вологі ліси інтенсивно вирубуються, на місці вирубок і знищених пожежами діля-нок росте бамбук і дикий банан.
У субтропіках Європи (особливо на Корсиці, півдні Піренейського півострова, у Греції) великі збезлісені простори вкриті маквісом — заростями низьких дерев і вічнозелених чагарників, у тому числі вічнозеленими дубами, суничним деревом, дикою фісташкою, миртом, ладанником, дерево-подібним вересом, які особливо пишно розростаються після знищення верхнього деревного ярусу. Характерні зарості з низькорослої пальми.
Савана поширена в Південній Азії. Ця зона характеризується поєднанням трав’яного покриву з поодинокими деревами й чагарниками. У суху пору року деякі дерева на три-чотири місяці ски-дають листя. На розораних землях савани вирощують бавовник, арахіс, цукрову тростину.
Вологі екваторіальні ліси — гілеї — переважно розташовані на островах. Вони являють собою суцільну стіну рослин, які ростуть кількома ярусами. У верхньому ярусі представлені дерева-гіганти, серед них — фікуси, мімозові, дур’ян, пальми, хлібне дерево. Вони влаштовують своєрід-не змагання за сонячне світло та досягають висоти 60 м і більше, у деяких утворюється дископоді-бне коріння. Дещо нижчі яруси формують деревоподібні папороті, бамбуки, багатостовбурні фіку-си, пандануси.
Багато в тутешніх лісах цінних дерев, серед яких — ебенове, залізне, кам’яне; зустрічаються непентеси — рослини, що поїдають комах, а на Суматрі росте найбільша квітка у світі — рафлезія Арнольді. Її квітковий бутон нагадує качан молодої капусти, а розкрита червона плямиста квітка досягає 1 м у діаметрі.
Вологі екваторіальні ліси оповиті ліанами, серед них і знаменита ропангова пальма («чортовий канат»), що досягає завдовжки 200 м і більше. У деяких районах мохи й лишайники, що звисають із гілок дерев, надають лісу фантастичного вигляду.
У гілеях особливо добре себе почувають різноманітні рослиноїдні тварини. Із хижаків пошире-ні тигр, димчастий леопард, на маленькому острові Комодо живе гігантська ящірка варан завдов-жки понад 3 м, що живиться копитними й мавпами. Із птахів примітні яванський павич, фазан аргус, райські птахи, величезні птахи-носороги.
Останніми десятиліттями в гонитві за цінною деревиною субекваторіальні й екваторіальні ліси інтенсивно вирубуються.
Робота з таблицею
Використовуючи матеріал повідомлень (або розповіді вчителя) і карти атласу, порівняйте осо-бливості розміщення й природи екваторіальних лісів Євразії, Південної Америки й Африки та за-повніть таблицю.
Зразок заповненої таблиці
План характери-стики Назви материків, їх характеристики
 Євразія (азіатська гілея) Південна Америка (американська гілея, сельва) Африка (африканська гілея)
У якому кліматичному поясі розташована Екваторіальний Екваторіальний Екваторіальний
Із якими природними зонами межує Перемінно-вологі ліси, савана й область висот-ної поясності Перемінно-вологі ліси, сава-на й область висотної пояс-ності Перемінно-вологі ліси, область висотної поясності 
Площа (щодо всієї території материка) Займає приблизно два-дцять п’яту частину площі материка (з ураху-ванням островів) Займають близько п’ятої частини території континен-ту, за площею більші, ніж в Африці та Євразії Порівняно вузька смуга завши-ршки 5—6°. Займають приблизно п’ятнадцяту частину території континенту (8 % площі) 
Особливості розташу-вання на території материка Переважно розташовані на островах (о. Шрі-Ланка, острови Малайсь-кого архіпелагу) Широкою смугою простяг-нулися в приекваторіальній області, через гірський лан-цюг Анд не утворюють су-цільної смуги Розташовані уздовж узбереж-жя Гвінейської затоки (до 7—8° пн. ш.) і дещо далі в глиб материка, не утворюють су-цільної смуги, омиваються Атлантичним океаном
Особливості клімату Протягом року постійно висока температура пові-тря — +24…+25 °С, ве-лика кількість опадів — понад 1500 мм на рік  Протягом року постійно ви-сока температура повітря — +26…+28 °С, велика кіль-кість опадів понад 2000 мм на рік  Протягом року постійно висо-ка температура повітря — +24…+28 °С, велика кількість опадів — 1000 мм на рік 
Найбільш характерні представники рос-линності й тваринного світу Ліси багатоярусні. Фіку-си, мімозові, дур’ян, па-льми, хлібне дерево. Де-що низькі яруси форму-ють папороті, бамбуки, багатостовбурні фікуси, пандануси. Ростуть ліа-ни, орхідеї.
Водяться тигр, димчас-тий леопард, малайський ведмідь, носороги, кро-кодили, численні мавпи, змії, комахи, зустріча-ються орангутанги й гі-бони. Із птахів поширені папуги, характерні яван-ський павич, фазан аргус, райські птахи, птах-носоріг, нектарки Найбільше видове різнома-ніття рослин. Ліси багатоя-русні. Пальми, фікуси, бана-нові дерева, какао, каучуко-нос гевея, червоне, хінне, молочне дерево, папороті, ліани, орхідеї, вікторія-регія.
Ягуар, пума, лісові олені, антилопи, зустрічаються мурахоїди, тапір, пекарі, броненосець, мавпи й лінив-ці, змії. Поширені комахи.
Живуть різні види папуг, зонтичний птах, танагра, туку  Ліси багатоярусні. Сейби, па-льми, фікуси, ебенове, червоне, тикове, сандалове, ебенове дерево. Дещо нижчі яруси формують папороті, банани. чагарники. Ліани, орхідеї.
Леопард, дикий кіт, дрібні антилопи, китицевухі свині, дикобрази, карликові буйволи, карликові бегемоти, африкан-ські оленьки, окапі, мавпи, змії. Поширені мурахи, терміти, малярійні комарі. Із птахів — різні види папуг 
2. Висотна поясність
Розповідь учителя
Майже половину площі Євразії займають гірські території, де природні умови змінюються з висотою. Найбільш яскраво виражена висотна поясність на південних схилах Гімалаїв. Біля підні-жжя гір ростуть перемінно-вологі (мусонні) ліси, у яких переважає дерево сал. Його міцна дереви-на не піддається псуванню жучками-червицями, тому дуже цінується як будівельний матеріал. На висоті 1000—2000 м переважають вологі субекваторіальні ліси. Їх змінюють ліси, характерні для помірного поясу: спочатку складаються із широколистих (дуб, каштан, клен, граб), а далі — із хвойних дерев (гімалайський кедр, блакитна сосна, тсуга, сріблиста ялина, деревоподібний ялі-вець). У верхній межі лісів зустрічаються березові гаї.
Із висоти 4000 м починається альпійський пояс. Рослини альпійських лугів низькорослі, із дрі-бним, густо опушеним листям і великими яскравими квітками. У червні на луках зацвітає приму-ла, тирлич, жовтець, анемона, рододендрон.
Робота з таблицею
Опрацюйте матеріал підручника про висотну поясність Альп і заповніть таблицю.
Зразок заповненої таблиці
Назва поясу Місце розташу-вання, висота (м) Особливості природи
Нижній пояс (іноді називають культурним поясом, широколис-ті ліси) До 800—1000 Характерні дуб, каштан, бук, граб, ясен. Ліси значною мірою знищені, поширені культурні рослини
Лісовий пояс (мішані ліси) 1000—1200 Поширені бук і ялина 
Лісовий пояс (хвойні ліси) 1200—2000 Поширені ялина і сосна
Субальпійський пояс (криволіс-ся, високогірні чагарники й ви-сокотравні луки) 2000—2500 Поширена ялина, сосна, ялівець, рододендрон, кедро-вий сланик, деякі злаки

Альпійський пояс (низькотравні луки) 2500—3000 Поширені злаки, осоки, примули, мохи, лишайники. Використовуються як природні пасовища
Пояс вічних снігів і льодовиків Більше ніж 3000 (вище за снігову лінію) Низькі температури й сильні вітри протягом усього року
3. Екологічні проблеми й охорона природи Євразії
Пошукове читання
Дайте відповіді на запитання, опрацювавши матеріал підручника про екологічні проблеми й охорону природи Євразії.
1) Із чим пов’язане інтенсивне вирубування лісів у Гімалаях?
2) До яких наслідків це приводить?
3) Які заходи вживають для охорони природи Гімалаїв?
Цікаві факти
Для берегів, що зазнають припливів, характерний особливий вид рослинності — мангри. Їхні густі зарості утворюють дерева й чагарники, що пристосувалися до існування на межі суходолу й моря (літораль). Особливо вони поширені в місцях, захищених від морської стихії кораловими ри-фами або прибережними островами. Іноді мангри оточують береги гирл річок, які затоплюються під час припливу.
Мангри неодноразово дивували вчених. Ці дерева здатні рости в засоленому ґрунті. Багато які з них мають додаткове ходульне коріння, а плоди — спеціальну повітроносну тканину.
Залежно від тривалості затоплення й співвідношення прісної й морської води рослини мангро-вих заростей розташовані поясами. У кожному з них домінують кілька видів.
Найбільш вражаючими є види, що належать до роду ризофора. Як правило, вони беруть на себе потужні удари прибійних хвиль і шквальні пориви вітру. Нерідко під час припливу морська вода затоплює їх до самих крон, а відплив оголює густе коріння. Стовбури таких дерев рідко стоять вертикально. Найчастіше вони розташовані похило або навіть горизонтально, спираючись тільки на ходульне коріння.
У вологих лісах зустрічаються орангутанги. Назва цих величезних мавп зростом до 150 см і ва-гою до 100 кг у перекладі з малайської мови означає «лісова людина». Орангутанги живуть у лісах Суматри й Калімантана, вони нечисленні, тому охороняються.
Деревину тика здавна використовували для будівництва кораблів. Вона містить фосфат каль-цію й олії, що надають їй стійкої не тільки проти води й вогню, але й проти різних шкідників і на-віть хімічних реактивів.
Біля південних підніж і в передгір’ях Гімалаїв розташована смуга заболочених підгірських рів-нин. Це тераї — вологі тропічні ліси з високим травостоєм. Зеленою стрічкою лісів тераї простя-гаються паралельно до гірських ланцюгів на висоту до 900 м. Вони являють собою рослинний по-крив із віяловими й кокосовими пальмами, бамбуками, акаціями, що чергуються із заростями сло-нової трави заввишки до 5 м. Вражає велика кількість ліан. Тут живе безліч птахів, особливо білих чапель, багато змій, зустрічаються буйволи, слони й тигри. Зима в тераях суха, у період безводдя оголюються русла річок, розтріскується засохле в болотах багно. Вітри часто піднімають із висох-лої землі хмари пилу. Раніше сміливців, які наважилися відвідати тераї, атакували хмари малярій-них комарів. Сьогодні більшість вогнищ їх поширення ліквідовано, тепер тут розміщені рисові по-ля, а джунглі збереглися лише в національних парках. Сучасний ландшафт тераїв урізноманітню-ють плодові дерева, зарості бананів і пальми. Основними землеробськими культурами в літній пе-ріод є рис, джут і цукрова тростина; у зимовий — ячмінь, гречка й пшениця.
V. Закріплення вивченого матеріалу
Робота з картою
Використовуючи карту природних зон, здійсніть уявну подорож Євразією з півночі на південь по 110° сх. д. і запишіть назви природних зон, які ви перетнете, та особливості їхнього географіч-ного положення (за наявності часу — й особливості природи).
Щоб виконати це завдання, слід скористатися методом накладення фізичної карти на карту природних зон.
Зразок відповіді
Назва природної зони Особливості географічного положення 
Арктична пустеля Острови Північного Льодовитого океану й північна частина півострова Таймир
Тундра й лісотундра На південь від арктичних пустель до Північного полярного кола
Тайга Середньосибірське плоскогір’я
Область високогірної поясності Гори, що оточують озеро Байкал
Степи й пустелі Від Байкальських гір до басейну річки Хуанхе
Перемінно-вологі (мусонні) ліси Річка Сіцзян (середня і нижня течії)
 Екваторіальні ліси Острови Калімантан і Ява
Метод «Мозковий штурм»
Як змінилося б розташування й чергування природних зон Євразії, якби центральні райони ма-терика були зайняті рівнинними територіями, а не гірськими системами?
Завдання
1. Закінчіть речення або вставте пропущені слова.
1) Природні зони Євразії дуже різноманітні, вони змінюються не тільки в напрямку пів-ніч — південь, але й… (із заходу на схід).
2) Найбільш яскраво це виявляється в південній частині… (помірного) поясу.
3) Найбільшими за площею природними зонами материка є… (тайга, тундра й лісотунд-ра).
4) У субтропіках Європи великі збезлісені простори вкриті… (маквісом).
5) Савана поширена в Південній Азії. Ця зона характеризується поєднанням… (трав’яного покриву з поодинокими деревами й чагарниками).
2. Укажіть, про яку природну зону рівнинної частини континенту йдеться.
1) Протягом більшої частини року ця природна зона виглядає тьмяно, а навесні з’являються тюльпани, іриси, жовтці. (Напівпустелі)
2) Ця природна зона характеризується поєднанням трав’яного покриву з поодинокими де-ревами й чагарниками. У суху пору року деякі дерева на три-чотири місяці скидають ли-стя. (Савана)
3) Серед рослин цієї природної зони переважають мохи й лишайники, на південь їх можуть доповнювати сланкі чагарники: лохина, журавлина, чорниця, багно. (Тундра)
4) У цій природній зоні поширені ротангова пальма, акації, високорослі злаки (гігантський бамбук, цукрова тростина, еріантус); зустрічаються червоні, сандалові, тикові, палісанд-рове дерева. (Перемінно-вологі ліси)
5) Ця природна зона розташована на півночі материка та являє собою різновид пустелі з дуже розрідженою, бідною рослинністю. (Арктична пустеля)
6) У цій природній зоні на заході материка поширені дубові ліси з домішкою граба, берези, бука, каштана справжнього; на сході дуб доповнюють липа, клен, ясен. (Широколисті лі-си)
7) Тут дерева сильно пригнічені, тому стовбури часто скривлені й пригнуті до землі, крони розвинені однобічно. (Лісотундра)
VI. Підсумки уроку
Висновки
• Пустелі розташовані не тільки в помірному, але й у субтропічному й тропічному поясах Азії. Головна причина утворення цієї природної зони — винятково низька кількість опадів у поєднанні з високою випаровуваністю.
• У субекваторіальному поясі на рівнинах і в міжгірних улоговинах формуються савани, а на уз-бережжях Індійського океану на півостровах Індостан та Індокитай — перемінно-вологі ліси.
• Зона вологих екваторіальних лісів в основному розташована на островах Малайського архіпе-лагу.
• Майже половину площі Євразії займають гірські території, де природні умови змінюються з висотою. Найяскравіше це можна спостерігати на південних схилах Гімалаїв. Біля підніжжя гір ростуть перемінно-вологі (мусонні) ліси, у яких переважає дерево сал. На висоті 1000—2000 м переважають вологі субекваторіальні ліси. Їх змінюються ліси, характерні для помірного поясу: спочатку складаються із широколистих (дуб, каштан, клен, граб), а далі — із хвойних дерев (гіма-лайський кедр, блакитна сосна, тсуга, сріблиста ялина, деревоподібний ялівець). Із висоти 4000 м починається альпійський пояс (рослини низькорослі, із дрібними, густо опушеними листочками й великими яскравими квітками). Вище 5000 м перебувають вічні сніги й льодовики.
• Для материка характерна активна господарська діяльність людини. У ряді випадків вона приз-водить до важких наслідків. За останнє сторіччя на величезних площах знищені масиви екваторі-альних і перемінно-вологих лісів, особливо в Індонезії, Таїланді, на Філіппінах. Вирубка лісів триває і сьогодні, що загрожує природі Південно-Східної Азії й усього світу.
• Ще одним яскравим прикладом може бути Аральське море, що розпалося на три водойми.
• На материку створено багато національних парків і біосферних заповідників. У країнах Захід-ної Європи і Японії велике значення надається охороні лісу й лісорозведенню.
VII. Домашнє завдання
Опрацюйте матеріал підручника:
Інтернет-ресурси
1. Опис ґрунтів і рослинності Євразії: http://www.ecosystema.ru/08nature/world/geoworld/05-5.htm
2. Висотна поясність (презентації): http://school-collection.edu.ru/catalog/res/140ca904-e5ae-4ec2-93f6-b63f30f3244f/?sort=order&interface=catalog&rubric_id[]=69743
3. Природа Індонезії (відеофрагмент): http://rutube.ru/tracks/1135727.html
4. Тварини Азії (відеофрагмент): http://www.youtube.com/watch?v=boUGE9R1uuM
5. Індійські слони (відеофрагменти): http://www.youtube.com/watch?v=wOUI20h1E0w
6. Гімалаї (відеофрагмент): http://tours-tv.com/ru/nepal_gimalai

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Природні зони Євразії (продовження). Висотна поясність. Зміна природи людиною", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
avatar
1
порно
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід