Рух води у Світовому океані.
 
 УРОК № 48 Тема. Рух води у Світовому океані. 
Мета: ознайомити учнів із видами руху води у Світовому океані; 
удосконалювати вміння працювати з навчальною літера -турою та картами атласу, складати опорні схеми, аналі-зувати інформацію, робити висновки; сприяти розумін -ню причин виникнення різних видів руху води у Світовому 
океані. 
Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: підручники, атласи, настінна карта півкуль, папір, маркери, фломастери, контурні карти. 
Структура уроку 
І. Організаційний момент 
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
ІV. Вивчення нового матеріалу 
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
VI. Підсумок уроку 
VII. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Географічна розминка. 
Учні ставлять один одному запитання за картою півкуль. 
Естафета. 
Робота виконується за кількістю рядів парт у класі. Учні, що си-дять за першою партою, одержують картку, виконують завдання 1, 
передають картку на другу парту та ін. Після закінчення роботи учні 
обмінюються картками і передають їх від першої до останньої парти, 
перевіряючи правильність виконання завдання. 
Картка 1 
1) Червоне море належить океану... 
2) Найбільший за площею океан — ... 
3) Атлантичний океан омиває материки... 
4) У напрямку від екватора до полюсів температура поверхневого 
шару води... 
5) Середземне море сполучається з Атлантичним океаном прото -кою... 
6) Океан, що не омиває Антарктиду,— ... 
Картка 2 
1) Аравійське море належить океану... 
2) Найменший за площею океан — ... 
3) Тихий океан омиває материки ... 
4) У тропічних широтах солоність вод океану... 
5) Атлантичний океан сполучається з Тихим океаном прото-кою... 
6) Крім Північного Льодовитого океану, Австралію не омиває 
океан... 
Картка 3 
1) Баренцове море належить океану... 
2) Найтепліший серед океанів — ... 
3) Північний Льодовитий океан омиває материки... 
4) У місцях впадіння великих річок солоність вод океану... 
5) Тихий океан сполучається з Північним Льодовитим океаном... 
6) Крім Північного Льодовитого океану, Африку не омиває оке-ан... 
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Вступне слово вчителя. 
Уявіть собі, що ви опинилися на безлюдному острові. Як ви пові-домите про своє місце знаходження, якщо мобільний зв’язок не пра -цює. (Учні пропонують варіанти відповіді.) 
Можна скористатися давнім способом передачі інформації — 
«пляшковою поштою». Які види руху здійснюють води Океану, який 
«рушій» змушує їх переміщатися та як людина може використати ці 
рухи, ви дізнаєтеся на сьогоднішньому уроці. 
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Види рухів води в океані. 
2. Характеристика видів рухів води в океані та з’ясування причин, 
що спричиняють їх. 
Робота в групах. 
Опрацюйте текст підручника і складіть на аркуші паперу «шпар-галку» (опорну схему) за видами руху вод в океані та причинами їх 
виникнення. 
(Кожна група цього разу виконує однакове завдання, але робить 
«шпаргалку» маркерами та фломастерами певного кольору.) 
Після закінчення часу, відведеного на виконання роботи (близько 
20 хв), роботи передаються іншим групам, щоб, «обійшовши» всі гру-пи, робота повернулася до «авторів». За одну хвилину кожна група 
повинна перевірити «шпаргалку» та за необхідності маркером свого 
кольору внести виправлення та доповнення. 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Географічний практикум. 
1) Нанесіть на карту теплі (червоним кольором) та холодні (синім 
кольором) течії Світового океану: Західних вітрів, Ґольфстрім, 
Північноатлантичну, Північну та Південну Пасатні, Перуан-ську, Каліфорнійську, Мусонну, Куросіо. 
2) Позначте своїм умовним знаком райони суходолу, що можуть 
зазнавати дії цунамі. 
Проблемне запитання. 
Американський океанограф і метеоролог М. Морі так написав про 
течії: «В Океані є річка. Вона не пересихає навіть у найбільші посухи 
та не виходить із берегів під час найсильніших повеней». Наведіть 
аргументи «за» і «проти» такого порівняння. 
Задача. 
Через який час цунамі, що виникло поблизу Ґавайських островів, 
досягне берегів Японії? (Середня швидкість поширення хвиль — 
700—800 км/год.) 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
Води Світового океану постійно рухаються. Найбільш поширеним 
видом руху є хвилі, спричинені вітром. Рухи води також спричиня -ють цунамі, викликані виверженням вулканів та землетрусами, сила 
тяжіння Сонця та Місяця. Цунамі надзвичайно небезпечні і можуть 
призводити до серйозних руйнувань та людських жертв. Запобігти 
цунамі неможливо, але можна заздалегідь попередити про їхнє на -ближення. А от такий вид руху води, як припливи, люди навчилися 
використовувати, побудувавши припливні електростанції. 
328 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати відповідний параграф підручника. 
2) Виписати до зошитів визначення понять, що зустрічаються 
в тексті. 
3) Підготувати стисле повідомлення про живі організми в океані. 
Додатковий матеріал до уроку 
— Найбурхливішими у Світовому океані є південні широти, так 
звані «ревучі сорокові» та «шалені п’ятдесяті». А найспокійніше 
місце в океані — район острова Ява. Море хвилюється тут лише 10– 
12 разів на рік, а великі шторми трапляються дуже рідко. 
— Теплі та холодні течії істотно впливають не лише на клімат 
окремих країн або материків, але й на клімат усієї планети, тран-спортуючи величезні маси води, тому, наприклад, теплі течії нази-вають ще «трубами водяного опалення» Землі. 
Тривалий час найбільшою з морських течій уважався Ґольфстрім, 
який разом зі своїм продовженням — Північноатлантичною течі-єю — дістав назву «піч Європи». Ця течія біля острова Ньюфаунд-ленд сягає завширшки 640 км за середньої глибини 320 м. Усі річки 
нашої планети несуть у 22 рази менше води, ніж один Ґольфстрім. 
Але нещодавно було встановлено, що найпотужнішою і найбіль -шою течією є Антарктична циркумполярна (течія Західних вітрів), 
тобто навколоантарктична течія. Довжина цієї «цариці морських 
річок» перевищує 30 000 км, ширина — 1000 км, а глибина — 
2—4,5 км. Щосекунди Антарктична течія переносить понад 
240 млн км 
морської води, що значно більше, ніж решта «мор -ських річок» разом. 
— Найшвидша з течій — Наквато Рапіде в Тихому океані біля бе-регів канадської провінції Британська Колумбія. За даними Книги 
рекордів Гіннесса, її швидкість становить 29,6 км/год. 
— Найбільші хвилі спостерігаються в Тихому океані. Навесні 
1972 р. під час бурі було зафіксовано більш ніж 34-метрову їх ви -соту. Вони йшли одна за одною через кожні 20 секунд зі швидкіс -тю 138 км/год. Рекордної висоти досягла хвиля, яка здійнялася 
біля острова Ісіґаки архіпелагу Рюкю (Японія) під час землетрусу 
24 квітня 1771 р., — 85 метрів! Її швидкість становила 700 км/год. 
Цей рекорд занесений до Книги рекордів Гіннесса.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Рух води у Світовому океані.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід