Взаємодія компонентів географічної оболонки.
 
УРОК  №  59  Тема. Взаємодія компонентів географічної оболонки.
Мета: закріпити поняття «природний комплекс», «географічна
оболонка», дати уявлення про зміну компонентів геогра-фічної оболонки, про взаємодію атмосфери, гідросфе-ри, літосфери і біосфери, познайомити з наслідками цієї
взаємодії; розвивати географічне мислення; виховувати
розуміння важливості географічних знань.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Що таке природний комплекс? Із яких компонентів він скла-дається?
2) Назвіть основні закономірності географічної оболонки.
3) Чим спричинено добовий ритм?
4) Назвіть наслідки цього ритму.
5) Які компоненти географічної оболонки беруть участь у круго -вороті води в природі?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми поведемо розмову про найголовніше в географії — вза-ємодію компонентів природних комплексів, тобто про взаємозв’язки
між повіт рям атмосфери, водами гідросфери, рельєфом літосфери
і живими організмами. Ви вже знаєте, що у результаті їхньої взаємо-дії утворюються різні за розміром природні комплекси. Найбільшим
і найважливішим природним комплексом є географічна оболонка.
У її межах відбувається більшість відомих людині процесів і явищ,
наприклад виверження вулканів, цунамі, урагани. У географічній
оболонці виникло життя. Географічна оболонка — це частини єди -ного організму під назвою Земля, наш спільний дім.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Зміна компонентів географічної оболонки.
Розповідь учителя.
Чи можете ви пригадати абсолютно однакові дні — щоб усе з точ -ністю повторилося? Схожі дні, напевно, у вашому житті були, а от
абсолютно однакові ні. Щось обов’язково змінювалося або у вашому
розпорядку дня, або в поводженні людей, або в стані природи.
Дійсно, усе змінюється. І у вашому житті, і в навколишньому
світі — географічній оболонці. Зміну компонентів географічної обо -лонки можна спостерігати постійно. Найбільш наочно це видно на
прикладі повітряної оболонки Землі — атмосфери: змінюється темпе -ратура повітря, атмосферний тиск, хмарність, напрямок і сила вітру.
Не такими помітними є зміни у верхній частині літосфери, але ви
вже знаєте, що вони відбуваються в результаті вертикальних і гори-зонтальних рухів земної кори, унаслідок землетрусів і вулканічної
діяльності. Змінюється і Світовий океан, адже його води перебувають
у постійному русі. Не менш рухливою є біосфера — оболонка життя,
у першу чергу це стосується тварин.
— Як ви вважаєте, чи впливають зміни атмосфери, літосфери, гід-росфери, біосфери на стан географічної оболонки?
2. Взаємодія компонентів географічної оболонки.
Розповідь учителя.
Учені впевнені, що будь-яка зміна одного з компонентів природно-го комплексу приводить до зміни інших, що обумовлює перетворення
всього комплексу.
Спробуємо розібратися з причинами перетворення природного
комплексу на простому прикладі. Уявіть, що природні компоненти
— це будівельні матеріали, а природний комплекс — це будинок.
Перед вами лежать цеглини, цемент, пісок, черепиця. Ці будівельні
матеріали не створюють єдиного цілого, тому якщо ми заберемо час-тину цегли або черепиці, то з цементом або піском нічого не станеть -ся. Тепер побудуємо будинок — «природний комплекс». Чи можемо
ми забрати кілька цеглин або зняти частину черепиці і не пошкодити
будинок? Звичайно ж ні, якщо стіна або дах будуть пошкоджені, бу-динок стане непридатним до життя.
Те ж саме відбувається й у природі — зміни в одній із земних оболо -нок впливають на стан інших. Наприклад, вулканічна діяльність, що
відбувається у верхній частині літосфери і на земній поверхні, супрово -джується викидами великих мас вулканічного попелу. Унаслідок цього
зростає забрудненість і мутність атмосфери. Це є причиною зменшення
кількості сонячного тепла, що надходить на земну поверхню, й обумов-лює зниження температури, що, у свою чергу, впливає на стан рослин
і тварин біосфери. Таким чином, велике виверження вулкана служить
початком довгого ланцюжка змін у географічній оболонці.
Багато хто не здогадується про взаємозв’язки між компонентами
природного комплексу і не розуміє, що, наприклад, якщо вирубати
ліс, може загинути річка, яка протікає поруч. А ви вже знаєте, що
вирубка лісу призведе не тільки до зникнення лісових тварин, але
і до підвищення температури, зниження вологості, зниження рівня
ґрунтових вод, а отже, і до обміління річки.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Наведіть приклади змін атмосфери.
2) Як змінюється літосфера?
3) Опишіть можливі наслідки виверження вулкана.
4) Наведіть приклад впливу атмосфери на інші оболонки Землі.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель узагальнює відповіді учнів, оцінює їхню навчальну діяль -ність на уроці.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2*) Донедавна вважали, що вовки завдають великої шкоди, тому
проводився їхній відстріл. У результаті постраждали не
 
тільки
вовки, але й тварини, на яких вони полювали. Серед них ста -ли швидко поширюватися захворювання, які призвели до
зменшення поголів’я, наприклад, північних оленів. Поясніть
зв’язок між винищуванням вовків і скороченням поголів’я
оленів.
3*) Природний комплекс іноді порівнюють із пірамідою з куби-ків — компонентів природи. Варто перемістити один із «куби -ків» — і зміниться конфігурація піраміди, тобто стан природ-ного комплексу. Доведіть або спростуйте це порівняння.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Взаємодія компонентів географічної оболонки.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід