Закономірності географічної оболонки. Кругообіг речо-вин. Зональні й азональні природні комплекси.
 
 
УРОК  №  60 Тема. Закономірності географічної оболонки. Кругообіг речо-вин. Зональні й азональні природні комплекси.
Мета: продовжувати формування знань учнів про закономір -ності географічної оболонки; продовжувати розвивати
навички виявляти та пояснювати взаємозв’язки у при -роді; формувати первинні практичні навички працювати
з картою географічних поясів і природних зон, виокрем-лювати основні характеристики природних зон світу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручники, атласи, настінна карта «Географічні пояси та
природні зони світу».
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
ІV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бліц-опитування.
1) Що таке природний комплекс? Наведіть приклади взаємозв’яз -ків у природному комплексі.
2) Що таке географічна оболонка?
3) Що розуміють під цілісністю географічної оболонки?
4) У чому виявляється ритмічність географічної оболонки?
Проблемне запитання.
1) Які причини зумовлюють різноманітність природних комп-лексів на Землі?
2) Що спільного мають усі природні комплекси Землі?
Географічний практикум.
Продовжте ланцюжки причинно-наслідкових зв’язків.
1) Будування греблі на річці →
2) Утворення водосховища →
3) Виверження вулкана →
4) Викид пилу та диму →
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Тривалий час людина не могла прогнозувати наслідки свого втру-чання в природу. Чому, наприклад, знищення вовків, шкідливих
і непотрібних на перший погляд хижаків, призводило до скорочення
поголів’я оленячих стад?
У період існування Радянського Союзу розроблявся проект переки-ду потужних північних річок — Обі, Єнісею, Лени — до районів, що
потерпають від нестачі води. Здавалося б, ідея проекту гарна — ви-правити «прогалини» природи. На щастя, через величезні фінансові
витрати проект не було здійснено. Уявляєте, до яких серйозних на-слідків могло б призвести його успішне втілення в життя?
Вивчення природних комплексів відкриває перед людством мож-ливість обміркованої взаємодії з природою. На сьогоднішньому уроці
ви дізнаєтеся про інші закономірності географічної оболонки, навчи -теся характеризувати та пояснювати виникнення зональних та азо-нальних природних комплексів.
ІV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Кругообіг речовин та енергії в географічній оболонці.
Робота зі схемою.
Учні разом з учителем аналізують схему «Кругообіг у географічній
оболонці».
2. Зональні й азональні природні комплекси.
а) Географічні пояси — найбільші зональні природні комплекси, що
закономірно змінюються від екватора в напрямку полюсів.
Картографічний практикум.
Опрацюйте карти «Географічні пояси та природні зони світу».
б) Природні зони.
Гра «Подорож».
Учитель об’єднує учнів у групи, призначає консультантів. Під час
роботи учні можуть використовувати атлас і підручник.
Завдання групам.
Назвіть і стисло опишіть природні зони, які ви перетнули під час
подорожі вздовж:
перша група — 100 ° сх. д. від екватора до Північного полюса;
друга група — 60° зх. д. від екватора до Південного полюса;
третя група — 100 ° зх. д. від екватора до Північного полюса;
четверта група — 20° сх. д. на материку Африка від екватора до
північного та південного краю материка.
Результати спостережень занесіть до таблиці.
Назва при -родної зони
Розташування
Кліматичні
умови
Представники
тваринного
світу
рослинного
світу
в) Висотна поясність. Висотні пояси гірських районів.
Робота з підручником.
Учні аналізують схему в підручнику «Висотна поясність».
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Цей етап уроку проводиться за одним із запропонованих варіантів.
ВАРІАНТ І
Географічний практикум.
За допомогою карти атласу з’ясуйте, у якій природній зоні ви жи-вете. Стисло опишіть її природні компоненти.
ВАРІАНТ ІI
Проблемне запитання.
Чи можна на одній географічній широті побачити майже всі при -родні зони? Якщо так, то де й чому?
ВАРІАНТ ІII
Гра «Свої приклади».
Наведіть приклади зміни людиною природних комплексів у вашій
місцевості. Яких змін, на вашу думку, можна було б уникнути?
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Речовини, що складають географічну оболонку,— гірські породи,
атмосферне повітря, води гідросфери, речовини біосфери — перебува-ють у постійному русі — кругообігу.
У межах географічної оболонки виокремлюються зональні й азо-нальні природні комплекси. Найбільшими зональними природни -ми комплексами є географічні пояси. Великі частини географічних
поясів — природні зони, що відрізняються кліматичними умовами,
ґрунтами, рослинним і тваринним світом. У горах природні комплек-си змінюються з висотою.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Закономірності географічної оболонки. Кругообіг речо-вин. Зональні й азональні природні комплекси.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід