Паспорт загальноосвітнього навчального закладу
 
Паспорт загальноосвітнього навчального закладу

І. Повна назва закладу (форма власності: державна, комунальна, приватна)
Адреса закладу (індекс)
Телефон
Рік заснування
Ліцензія (від, №, ким затверджена)
Статут (від, №, ким затверджено)
Мова навчання
Кількість учнів
Кількість вчителів

  ІІ. Відомості про адміністрацію закладу.


1. Директор школи
П.І.Б.
освіта
кваліфікація
категорія
звання
нагородження
рік призначення на керівну посаду.
2. Заступник директора з навчально - виховної роботи 
П.І.Б.
освіта
кваліфікація
категорія
звання
нагородження
рік призначення на керівну посаду.
3. Заступник директора з виховної роботи
П.І.Б.
освіта
кваліфікація
категорія
звання
нагородження
рік призначення на керівну посаду.
  ІІІ. Матеріально – технічне забезпечення навчального закладу.

1. Кількість навчальних корпусів 
2. Рік здачі в експлуатацію 
3. Тип приміщення (типове, нетипове, пристосоване, аварійне) 
4. Загальна площа приміщення навчального закладу 
5. Котельня :
- рік встановлення
- марка котлів
- вид палива
- потужність
- обладнання приладами обліку
6. Кількість класних кімнат, площа 
7. Кількість навчальних кабінетів (їх назви), площа (з них сучасних предметних кабінетів за вимогами МОН, які поставлені за 3 останніх роки)
8. Площа навчально - дослідних ділянок, їх кількість, площа
9. Кількість спортзалів, їх площа 
10. Наявність :
- методичного кабінету 
- кімнат психологічного розвантаження 
- актової зали (кількість місць) 
11. Музеї, їх назви 
12. Їдальня:
- кількість місць 
- забезпеченість меблями 
- інвентарем, обладнанням
- організація харчування (підприємець, заклад)
13. Забезпечення шкільним автобусом для підвезення дітей :
- кількість дітей, які потребують підвезення
  - фактично підвозиться безкоштовно
  - кількість власних автобусів, їх технічний стан
  З них: придбано за державний, обласний, місцевий бюджет 
 - кількість орендованих 
 - кількість маршрутів, рейсових авто перевозок, які наближені до місць навчання дітей 
 - кількість дітей, що користуються безкоштовними проїзними квитками

  ІV. Технічні засоби навчання.

1. Кількість комп’ютерних класів, які стоять на балансі, рік випуску
2. Кількість комп’ютерів
3. Кількість учнів на 1 комп’ютер 
4. Підключення до мережі Інтернет 
5. Мультимедійний клас 
6. Мультимедійний проектор 
7. Проекційний екран
8. Телевізор 
9. Відеомагнітофон 
10. Відеокамера 
11. Кодоскоп 
12. Діапроектор 
13. Кінокамера 
14. Лінгафонний кабінет,( всі засоби перелічувати із роком випуску). 

V. Відомості про бібліотечні фонди.

1. Забезпеченість підручниками по класах (кількість – на суму – )
2. Художньої літератури – ( кількість на суму – )
3. Науково – популярної літератури ( кількість - на суму – )
4. Довідкової та краєзнавчої літератури (кількість - на суму – )
5. Літератури для позакласного читання (кількість , в %, - на суму – )
6. Кількість періодичних видань 
7. Література придбана : 
- за рахунок бюджету ( на суму – )
- за рахунок інших асигнувань. 

VI. Відомості про обслуговуючий персонал закладу

1. Заступник директора з господарської роботи (завідуючий господарством) - П.І.Б., освіта 
2. Секретар – друкарка
3. Завідувач бібліотекою, бібліотекар 
4. Лаборант 
5. Робітник з обслуговування, поточного ремонту і обладнань
6. Кочегар 
7. Медична сестра 
8. Підсобний робітник
9. Сторож 
10. Прибиральниці. 

VІI. Кадрове забезпечення

1. Психолог 
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
2. Соціальний педагог
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
3. Вчителі гуманітарного циклу
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
4.Вчителі природничо – математичного циклу
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
5. Вчителі трудового навчання
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
6. Вчителі фізичного виховання
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
7.Вчителі початкових класів
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- категорія
8.Вихователі ГПД
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
9.Логопед
- П.І.Б
- Освіта
- Педстаж
- Курсова перепідготовка
- Атестація
- Категорія
10.Всього педпрацівників:
- з них жінок  
- чоловіків 
- пенсіонерів 
- сумісників 
- мають вищу освіту 
- середню спеціальну освіту 
- незакінчену вищу освіту 
- середню освіту 
11. Розподіл педпрацівників за віком:
- до 30 років
- 31-40
- 41-50
- 51-55
- понад 55
12. Стаж педагогічної роботи:
- до 3 років
- від 3 – 10
- 10 – 20
- 20 років і більше
13. Мають нагородження :
- «Почесна грамота відділу освіти»
- «Почесна грамота райдержадміністрації»
-«Почесна грамота головного управління освіти і науки облдержадміністрації»
- «Почесна грамота обласної ради»
- «Подяка голови облдержадміністрації», знак " За розвиток регіону”.
- «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України»
- Лауреат обласної педагогічної премії
- «Почесна грамота Кабінету Міністрів України»
- «Подяка Верховної Ради України»
- «Заслужений працівник освіти України»
- «Заслужений вчитель України»
- Нагрудний знак «Софія Русова»
- Нагрудний знак «А.С.Макаренко»
- Нагрудний знак «Петро Могила»
- Нагрудний знак «В.Сухомлинський»
- Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
- «Старший вчитель»
- «Вчитель – методист»
- Забезпечення вчителів житлом, у т.ч. молодих фахівців.


VІІI. Відомості про проведення на базі закладу
районних, обласних заходів

1. Навчальний рік 
2. Вид заходу та його тема 
3. Для якої категорії працівників проводиться 
4. Кількість учасників заходу. 

IX. Відомості про виступи педпрацівників під час проведення заходів районного та обласного рівнів


1. Навчальний рік 
2. Вид заходу та його тема 
3. Для якої категорії педпрацівників проводиться 
4. П.І.Б. працівника, який виступав, посада.

Х. Науково – методичне забезпечення закладу

1. Назва науково – методичної проблеми, над якою працює колектив 
2. На якому етапі проводиться робота 
3. Зв’язок з вищими навчальними закладами 
4. Наявність наукового керівника 
5. Впровадження нових педагогічних технологій , їх перелік 
6. Впровадження елементів кращого досвіду (теми та адреси) 
7. Кількість і назва методичних об’єднань та їх керівники 
8. Творчі групи з проблем 
9. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів
10. Участь в обласній виставці «Освіта. Кар’єра. Суспільство»
11. Участь у всеукраїнських виставках. 
12. Кількість друкованих робіт, їх тема, назва видання, автори.

ХI. Створення умов для рівного доступу до якісної освіти

1. Охоплення дітей навчанням :
- профільним навчанням (їх назви, класи )
- поглибленим вивченням окремих предметів, спецкурсами (їх назви, класи )
- факультативами (їх назви, класи )
- вивчення іноземних мов, їх назви
- факультативи з:
- української
- російської
- іноземних мов
  Результативність роботи закладу :
- випускники, які закінчили школу з відзнакою (кількість нагороджених золотою медаллю 
срібною медаллю 
2. Подальше навчання випускників 9 класів
- кількість випускників
- навчатимуться у 10 класі
- у вузах І-ІІ рівня акредитації
- вечірній школі
- професійно-технічних навчальних закладах
- не здобувають повну середню освіту.
3. Навчання випускників 11 класу
- кількість випускників
- навчається у ВНЗ 3-4 рівня акредитації
- навчаються у ВНЗ 1-2 рівня акредитації
- у професійно-технічних навчальних закладах
- на курсах
5. Кількість переможців:
- у районних олімпіадах
- обласних олімпіадах
- всеукраїнських олімпіадах
6. Переможці обласних та районних конкурсів дитячої творчості (назва конкурсу, прізвище переможця)
7. Організація харчування, його вартість, натуральні норми:
- всього харчується (к-сть дітей, % від загальної к-сті)
- в тому числі охоплено гарячим харчуванням (к-сть дітей, % від загальної к-сті )
- тільки буфетною продукцією (к-сть та назва закладів)
- 1-4 класи (загальна к-сть дітей, к-сть дітей та % охоплення всіма видами харчування, в тому числі к-сть дітей та % - гарячим харчуванням, вартість)
- пільгові категорії дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, чорнобильців, дітей з малозабезпечених сімей (загальна к-сть дітей кожної категорії, к-сть дітей та % охоплення всіма видами харчування кожної категорії, в тому числі к-сть дітей та % кожної категорії - гарячим харчуванням, вартість)

ХІI. Соціальний статус закладу

1. Кількість багатодітних сімей 
2. Неповних сімей 
3. Повних сімей, де батьки створили нову сім’ю 
4. Малозабезпечених сімей 
5. Сім’ї, у яких батьки тривалий час відсутні 
6. Неблагополучні сім’ї 
7. Кількість дітей:
- сиріт
- напівсиріт
- втратили піклування батьків
- дітей-чорнобильців
- дітей з хронічними захворюваннями
8. Кількість дітей групи ризику:
- на внутрішкільному обліку
- на обліку у службі в справах дитини 
- Кількість:
- хлопчиків
- дівчаток 
ХІІI. Охоплення дітей та підлітків навчанням

1. Кількість дітей та підлітків від 6 – 18 років 
2. Навчаються:
- в загальноосвітньому навчальному закладі 
- в очно - заочній школі
- професійно-технічних навчальних закладах
- ліцеях
- на основних відділеннях навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації.
3. Кількість дітей та підлітків з розумовими вадами та фізичними вадами розвитку .
З них навчаються:
- в загальноосвітній школі
- спеціальних закладах
Не навчаються 
Всього хлопчиків
дівчаток.

ХІV. Організація виховної роботи

1. Сучасні технології виховання , що застосовуються в закладі
2. Профілактично – корекційна робота
3. Форми і методи патріотичного виховання
4. Краєзнавча робота
5. Оздоровча робота
6. Робота спрямована на саморозвиток та життєтворчість
7. Кількість гуртків, їх назви, охоплення ними дітей
8. Дитячі організації.


ХV. Органи самоврядування
1. Учнівське самоврядування (назва)
2. Рада закладу
3. Батьківське самоврядування:
- піклувальна рада (П.І.Б. голови)
- батьківський комітет (П.І.Б. голови).

ХVI. Фінансове забезпечення
1. Затверджено кошторисом на рік:
- на заробітну плату
- продукти харчування
- оплату енергоносіїв
- курсову перепідготовку педпрацівників
- придбання обладнання, інвентарю
- проведення ремонтів( капітальних та поточних)
2. Штатна чисельність педпрацівників
3. Кількість педагогічних ставок 
4. Середня заробітна плата працівників
5. Середня заробітна плата педпрацівників
6. Фінансування навчального закладу з державного 
- обласного
- місцевого бюджетів
- позабюджетне фінансування, його джерела.
  


ХVІ. Відомості про мережу
1. Кількість класів
2. У них учнів
3. Навчаються індивідуально
4. В тому числі через хворобу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Паспорт загальноосвітнього навчального закладу", із категорії "Документація", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід