Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
 
Урок №  5/46
  Тема уроку.  Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  показати дію магнітного поля на провідник зі струмом, 
ознайомити  учнів  із  принципом  дії  електричного 
двигуна;  навчати  визначати  напрямок  сили  Ампера, 
використовуючи правило лівої руки.
  обладнання:  дугоподібний магніт, гнучкий провідник, плоска котушка, 
смужка фольги.

Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Проводиться  за   питаннями  та  вправами   до  параграфа  підруч-ника.
Експрес-контроль знань
Проводиться  за   посібником  [5].
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Чим  створюється  магнітне  поле? •  
Якщо   провідник  зі   струмом  помістити  в   магнітне  поле, 
наприклад  у   поле,  створюване   постійним  магнітом,   то  між   ними 
виникне  взаємодія.  Переконаємося  в   цьому.
173
Демонстрація 1.    Гнучкий  провідник  поміщаємо  між   полюсами  
дугоподібного   магніту   (рис.   80).   При  замиканні 
кола  провідник  починає   рухатися.
S
N
Рис.  80
Висновок:   магнітне  поле  діє  на  будь-який   провідник  зі   струмом, 
що  перебуває   в   цьому   полі,  з   деякою   силою.
Демонстрація 2.    Між двома  підставками підвішуємо легку  стрічку  
металевої  фольги  у   вигляді   петлі,   яка   вільно  зви -сає   (рис.   81).   Пропускаємо через   неї  постійний  
короткочасний  струм   силою  1—2  А.  Металева 
стрічка   відхиляється.   У   разі   включення  струму 
зі   зворотним  напрямком  стрічка   відхиляється 
в   протилежний   бік.
Рис.  81
Запитання до класу
Як  можна  пояснити  спостережуване   явище?   ( •   Відповідь:   Сила,  
що  викликає   відхилення   стрічки,  обумовлена   вертикальною  
складовою  напруженості   магнітного  поля  Землі.)
Запис  у  зошит.  Сила,   з   якою  магнітне  поле  діє  на  провідник 
зі   струмом,  називається   силою  Ампера.
Французький  фізик   Андре  Марі  Ампер  першим   виявив  дію  
магнітного  поля  на  провідник  зі   струмом.  Щоправда,  у   своїх  
дослідах  він  використав   не  постійний   магніт,  а   інший  провідник 
зі  струмом. Поміщаючи провідники  поруч  один з одним, він виявив 
притягування   провідників,  у   яких  струм   тече  в   одному  напрямку, 
і   відштовхування   провідників,  у   яких  струм   тече  в   протилежних  
напрямках.
Напрямок  сили  Ампера  визначається  за   правилом   лівої  руки 
(правило  учні  записують  у   зошитах).
Сила  Ампера  діє  не  при   будь-якому   розташуванні   провідника.  
Якщо   провідник  зі   струмом  розташувати  вздовж  силових  ліній 
магнітного  поля,   то  сила  Ампера  не  діятиме   на  нього.
Демонстрація 3.    Плоску  котушку  (рамку)   підвішують   на  довгих 
гнучких  провідниках  між   різнойменними   по-люсами   постійних   магнітів  (рис.   82).  Замикан-ня  кола  приводить  до  повороту  котушки.   Зміна  
напрямку   струму  в   котушці  викликає   зміну   на-прямку   повороту  котушки.
N S N S
Рис.  82
Висновок:   магнітне  поле  чинить  на  рамку   зі   струмом  обертальну 
дію.
На  рамку   зі   струмом  також  діє  сила  Ампера:  вона  діє  на  ліву 
і   праву   сторони   рамки  в   протилежних   напрямках,   що  й   викликає  
обертання.
Це  явище  використовують   в   електродвигунах  —  машинах,   які 
перетворюють   електричну   енергію   в   механічну.
III. Закріплення нового матеріалу
Бесіда
Які  явища  доводять,   що  магнітне  поле  діє  на  провідник  зі   стру- •  
мом?  У   чому  проявляється   ця  дія?
Від  чого  залежить   напрямок   сили,   що  діє  на  провідник  зі   стру- •  
мом   у   магнітному  полі?
Як  визначити  напрямок   сили  Ампера? •  
Як  поводиться  рамка   зі   струмом,  яку   поміщено   в   магнітне  •  
поле?   Де  на  практиці  використовують   це  явище?
Завдання й   вправи класу
1.     Визначте  напрямок   сил,  що  діють   на  провідники   зі   струмом 
у   магнітному  полі  (рис.   83,  а —г ).
N S
а
N
S
б
I
в
I
г  
Рис.  83
2.     Визначте  напрямок   струму  в   провідниках,  які  перебувають 
у   магнітному  полі  (рис.   84,  а ,   б ).
N S
F
N S
F
а б  
Рис.  84
IV.  Домашнє завдання
1.   Вивчити  теоретичний  матеріал  підручника.
2.     Додаткове  завдання.  Назвіть  основні   види  транспорту,   де  ви-користовується електричний  двигун,   і   вкажіть,  де  розташовані 
провідники,   які  підводять   струм   до  двигуна.  (Наприклад,  трам-вай   має   один провід,  підвішений   над   трамвайною   лінією,  роль 
другого   виконують  рейки;  у   метро   одну  провідну  рейку   сховано  
під  краєм   платформи,   роль  другої  виконують  рейки,  по  яких 
рухається   електропотяг.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Дія магнітного поля на провідник зі струмом.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід