Електромагніти.
 
Урок №  3/44
  Тема уроку.  Електромагніти.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  ознайомити  учнів  із  принципом  дії  й   практичним  за­
стосуванням електромагнітів.
  обладнання:  магнітні стрілки, котушка, осердя.

Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання; контроль і   корекція 
знань, умінь і  навичок учнів
Самостійна тестова робота
1.   Що  є   джерелом   магнітного  поля?
А   Нерухомі  електричні  заряди
Б   Будь-які  заряджені  частинки
В   Заряджені  частинки,   що  рухаються
Г   Будь-які  частинки,   що  рухаються
2.     Що  відбудеться   з   ошурками,  якщо   їх   помістити   в   магнітне 
поле?
А   По  них   починає   текти   електричний  струм
Б   Вони  намагнічуються
В   Вони  починають  безладно  обертатися
Г   Магнітне  поле  ніяк  не  впливає   на  них
3.   Силові  лінії  магнітного  поля  —  це  лінії:
А   навколо   яких  обертаються  магнітні  стрілки
168
Б   по  яких  проходить  електричний  струм
В   уздовж  яких  діють   магнітні  сили
Г   уздовж  яких  розташовуються  осі  магнітних  стрілок
4.   Як  тече  струм   у   провіднику  AB  (рис.   77)?
A В
Рис.  77
А   Від  A   до  B
Б   Від  B   до  A
В   Струм  у   провіднику  взагалі  не  виникає
Г   Напрямок  струму  визначити  за   рисунком   неможливо
5.     У   яких  випадках   на  рис.  78  (1—3)   правильно  показані  силові 
лінії  магнітного  поля  провідника  зі   струмом?
1 2 3    
Рис.  78
А   1   і   3
Б   1   і   2
В   3
Г   2
6.     Які  з   наведених  випадків  1—3  є   прикладом  прояву  магнітної 
дії  струму?
1.     В електричних лампочках спіраль  нагрівається до яскравого  
світіння.
2.     Дві  заряджені  палички  притягуються   одна  до  одної.
3.     Залізний  цвях,   на  який  намотаний  ізольований   провід  зі  
струмом,  притягує  невеликі  залізні  предмети.
А  3
Б  2
В  1
Г   3   і   2
Відповіді:   1. В.  2. Б.  3. Г.  4. Б.  5. Б.  6. А.
II.  Вивчення нового матеріалу
Будь-який  провідник  зі   струмом  створює   в   просторі  навколо  
себе   магнітне  поле.  Якщо   провіднику  надати  форми  спіралі,   маг-нітне  поле посилиться.   Таку  котушку  зі   струмом  називають  со-леноїд  (від   грец.   «солен»   — трубка).
Демонстрація 1.    Пропускаючи  через   котушку  струм,  демонстру-ємо   її   магнітні властивості,   взаємодію   з   магніт-ною   стрілкою.   Зазначаємо  наявність   у  соленоїда  
двох  полюсів.  Змінюючи  реостатом   силу  струму,  
помічаємо  змінення  магнітних  властивостей  ко-тушки.   Змінюючи  напрямок   струму на  проти -лежний,  зазначаємо   змінення   полярності  маг -нітного  поля.
Формулюється  правило   правої  руки 
для   котушки  й   зображуються   на  дош -ці   та  в   зошитах  силові  лінії  магнітного 
поля  котушки  зі   струмом  (рис.   79).
Запис  у  зошит.  Соленоїд  із   залізним 
осердям   усередині   називають  електро -магнітом.
Демонстрація 2.    Показуємо  діючу   мо-дель  електромагніта.
Електромагніти   можуть  містити   не 
одну,   а   кілька  котушок.  Сучасні   електромагніти   можуть  піднімати  
вантажі   масою  декілька  десятків  тонн.
III. Закріплення нового матеріалу
Робота з  підручником
Учні  за   підручником  знайомляться   з   будовою  магнітного  се -паратора  для   зерна, з   принципом  роботи  електричного   дзвінка, 
телеграфу.
Запитання для організації бесіди
Як  можна  регулювати   підйомну  силу  електромагніту? •  
Що  потрібно  зробити,  щоб   змінити   магнітні  полюси   котушки  •  
на  протилежні?
Як побудувати потужний  електромагніт  з малою силою струму? •  
У   якій  сфері   й   для   чого  можна  використовувати  електромаг - •  
ніти?
Чому  осердя  посилює  магнітну  дію   котушки? •  
N
S
Рис.  79
170
IV.  Домашнє завдання
1.   Вивчити  теоретичний  матеріал  уроку.
2.     Додаткове завдання.  Виготовте   саморобний   електромагніт   і   ви-значте  його підйомну  силу.   ( Можливе розв’язання:   цвях  можна 
обмотати  дротом,   кінці  якого   приєднати  до  батареї  від  кишень -кового ліхтарика. Підйомну силу можна визначити за  кількістю  
дрібних   цвяхів,  утримуваних  електромагнітом.)
Скарбничка цікавих фактів
Найперший...
...електромагніт  було  сконструйовано   в   1825  р.   англійцем 
У.  Стердженом.  Його  магніт,  маючи  масу  0,2  кг,  утримував  вантаж  
масою  3,6  кг.  Через   шість  років   американець  Дж.   Генрі   побудував  
електромагніт   масою  300   кг,  який  міг  утримувати   вантаж   масою 
до  1   т.
Найбільший у   світі...
...електромагніт  використовується   у   Швейцарії.  Струм  силою 
30  тис.   амперів   проходить  по  алюмінієвій   котушці  масою  1100  т.  
Висоту  цього   магніту   можна  порівняти   з   висотою   4-поверхового  
будинку.  На  виготовлення   котушки  пішло   більше  металу,   ніж   на 
спорудження   Ейфелевої   вежі.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Електромагніти.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід