Кольори. Підведення підсумків
 
УРОК 31
Тема: Кольори. Підведення підсумків
Методичні рекомендації й матеріали
Кольори тіл і змішання фарб
Метою вивчення теми є пояснення кольорів тіл при природному 
білому світлі й при штучному кольоровому освітленні.
Спочатку  розглядається  питання про  кольори  прозорих  тіл. 
Для  проведення дослідів необхідно заздалегідь приготувати   кольорові 
стекла  —  червоне,  зелене  й  ін.  (добре  використати  для  цієї  мети 
світлофільтри), а також кольорові розчини (мідного купоросу, дву-хромовокислого калію, марганцевокислого калію з різними концен-траціями, спиртової витяжки хлорофілу та ін.).
Для  кольорових  розчинів  треба  мати  кілька  вузьких  посудин 
із  плоскопаралельними гранями (можна виготовити самим).
Збирається  установка,  аналогічна  установці  для  одержання 
спектра.
Порядок виконання досліду такий: а) учитель показує при ви-світленні білим світлом кольорове прозоре тіло; б) на екрані одержує 
суцільний спектр; в) на шляху пучків до або після призми ставить 
прозоре кольорове тіло й відзначає, які пучки суцільного спектра 
поглинені і які пропущені; г) здійснює додавання пропущених пучків 
на екрані за допомогою циліндричної лінзи й фарбування отриманої 
смужки (зображення щілини) порівнює з кольорами прозорого тіла. 
Дослід повторюється з іншими кольоровими стеклами й розчи-нами.  Робиться  висновок: кожне  кольорове  прозоре  тіло  частину 
кольорових  пучків  з  падаючого  на  нього  білого  світла  поглинає, 
а   інші  пучки  пропускає;  кольори  тіла  визначаються  додаванням 
пропущених пучків.
Кольори непрозорих тіл
Заздалегідь заготовлюють набір смужок з кольорових тканин або 
кольорових паперів і закріплюють їх на рамі у вигляді розташованих 
паралельно одна одній смуг.
Одержавши  на  екрані  суцільний  спектр,  учитель  установлює 
в спектрі раму так, щоб смужки були паралельні довгій стороні спек -тра, і вловлює на кожну кольорову смужку весь спектр.
Висновок  з  дослідів:  непрозорі  кольорові  тіла  одну  частину 
падаючого на них білого світла поглинають, іншу відбивають; їхні 
кольори відповідають суміші відбитих пучків.
Чи залежать кольори тіл від складу освітлюючого їх світла?
На екрані одержують спектр: у різні частини його вводять кольо-рові непрозорі й прозорі тіла й спостерігають зміни в їхньому кольорі.
Висновок з досліду: кольори всіх тіл залежать від кольорів дже -рела світла, яке їх освітлює.
Це можна підтвердити відмінностями у забарвленні тканин тощо 
при сонячному світлі (ранковому, денному, вечірньому) і при різних 
штучних джерелах світла, зміною забарвлення тіл при розгляданні 
їх через кольорові стекла.
Кольори суміші фарб
Збирається  установка  для  одержання  спектра.  На  шляху  пуч-ків  світла  ставиться  одне  прозоре  пофарбоване  тіло  (скло,  розчин) 
і відзначаються пропущені кольорові пучки, потім вноситься друге 
пофарбоване  тіло  й  відзначаються  пропущені  їм  пучки.  Нарешті, 
ставляться  один  за  одним  одночасно  обидва  тіла  і  відзначаються 
пропущені ними пучки.
Досліди повторюються в різних комбінаціях.
Висновок  з  кожного  досліду  такий  самий,  як  і  з  їхньої  сукуп-ності: при змішанні кольорів пропускаються тільки ті пучки, які 
проходять через кожний змішуваний колір окремо; кольори суміші 
фарб є кольорами суміші пучків, що проходять одночасно через всі 
змішувані фарби. 
Необхідно добре усвідомити різницю між змішанням фарб і до-даванням  спектральних  кольорів.  При  додаванні   трьох  основних 
спектральних кольорів — червоного, зеленого, і синього —  одержують 
білі кольори. Змішання основних фарб — червоної, жовтої й си ньої  — 
дає  фарбу чорних кольорів. Дослід показує, що кольори тіла, освіт -люваного білим світлом, залежать від того, світло яких кольорів це 
тіло розсіює.
Якщо тіло рівномірно розсіює всі складові частини білого світла, 
то при звичайному освітленні воно здається білим, наприклад, па-пір для письма. Якщо тіло, наприклад сажа, поглинає усе падаюче 
на нього світло, то воно здається чорним.
Різні  тіла  не  тільки  неоднаково  розсіюють  світло  різної  кольо-ровості,  але  також  неоднаково  й  пропускають  світло  крізь  себе. 
Тому,  коли  розглядають  прозорі  тіла  на  просвіт,  то  вони  здаються 
по-різному пофарбованими. Якщо тіло, наприклад, пропускає світло 
синіх  кольорів,  то  воно  нам  здається  синім.  Саме  такі  прозорі  тіла 
називають світлофільтрами.
Самостійна робота № 2
1.  
´
  Знайдіть  побудо -вою  по  ложення  го -ловного  фокуса  лін -зи,  за  допомогою  якої 
отримують  зображен -ня  світної  точки   S .
2.   Яка роль екрана при спостереженні дійсного зображення, що 
отримане за допомогою лінзи?
3.   Бажаючи  одержати  знімок  зебри,  фотограф  сфотографував 
білого осла, надягши на об’єктив, скло із чорними смугами. 
Що, по-вашому, дістали на знімку?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Кольори. Підведення підсумків", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід