Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівника»
 
Урок № 12/57
  Тема уроку.  Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівника».
  Тип уроку:   удосконалювання знань і   вмінь.
  Мета уроку:  навчити  визначати  ККД  нагрівника,  користуватися  фі-зичними  приладами;  формувати  навички  самостійної 
роботи,  роботи  з   підручником;  дотримуватися  правил 
техніки безпеки при роботі з   нагрівниками.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Інструктаж з   техніки 
безпеки
5 хв Коментар учителя
II. Постановка навчаль -ної проблеми
5 хв Розповідь учителя
III. Виконання лабора-торної роботи за запро-понованим планом
20—25 
хв
Самостійна робота за посіб-ником [4]; робота з  підручни-ком; вимірювання; спостере -ження; записи у  зошитах
IV. Виконання додатко -вих і  творчих завдань
10—15 
хв
Самостійна робота; записи 
у   зошитах
V. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи на 
дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I—III.   Лабораторна робота № 14
Проводиться за посібником [4].
IV.  Виконання додаткових і   творчих завдань
Додаткове завдання. На пальниках, що дають однакову кіль-кість теплоти за одиницю часу, нагрівалися вода, мідь і  залізо од-накової маси. Вкажіть на рисунку відповідні графіки для кожної 
речовини. ( Відповідь:  I — вода, II — залізо, III — мідь.)
 
I
II
III
O t
t ,  ° С
V.  Домашнє завдання
[1]: § 41 (п. 3, 4); впр. № 41 (задачі 5, 6).
[2]: § 25 (п. 2).
[3]:   СР — задачі 30.6; 30.7; 30.11; 30.12; 
ДР — задачі 30.14; 30.16—30.18;  
ВР — задачі 30.19—30.21.
[4]: експериментальне завдання № 10.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівника»", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід