Питома теплота плавлення. Розв’язування задач.
 
Урок № 14/59
  Тема уроку.  Питома теплота плавлення. Розв’язування задач.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  ввести поняття «питома теплота плавлення», продовжити 
формувати уявлення про процеси плавлення і  крис-талізації; показати практичне значення цих процесів; 
формувати вміння розв’язувати типові задачі.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання; актуа -лізація опорних знань
5 хв Усне опитування; записи 
на  дошці
II. Вивчення нового 
матеріалу
10—15 
хв
Бесіда; записи на дошці 
й   у   зошитах; робота з   підруч-ником
III. Закріплення ново -го матеріалу
20—25 
хв
Розв’язування задач; записи 
у   зошиті й на дошці; робота 
з   підручником
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи на 
дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Перевірка  домашнього  завдання  проводиться  за  питаннями 
і   вправами  до  параграфа  підручника.  Фронтально  повторюють-ся такі поняття, як «плавлення», «кристалізація», «температура 
плавлення»,  «температура  кристалізації».  Ще  раз  акцентується 
увага  на  тому,  що  в  процесі  плавлення  температура  тіла  не  змі -нюється, учні пояснюють, чому так відбувається.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Дослід  показує,  що  якщо  взяти  різні  кристалічні  речовини, 
то  плавитимуться  вони  не  тільки  при  різних  температурах,  але 
й  потребуватимуть  різну  кількість  енергії  на  руйнування  крис-талічної  ґратки,  тобто  кожна  речовина  має  свою  питому  теплоту 
плавлення.
Запис у   зошит:  Питома  теплота  плавлення  —  фізична  величина, 
що показує, яку кількість теплоти необхідно передати кристаліч-ному тілу масою 1  кг, щоб повністю розплавити його при темпе-ратурі плавлення.
Вводяться позначення й одиниці питомої теплоти плавлення. 
Далі учні знайомляться із таблицями питомої теплоти плавлення 
для деяких речовин.
Питання і  завдання класу
Визначте питому теплоту плавлення міді. •  
У  таблиці  написано,  що  питома  теплота  плавлення  заліза  •  
2710
5
, ⋅ . Які одиниці треба вказати при цьому числі?
Назвіть питому теплоту плавлення олова. Що означає це число? •  
Скільки енергії виділить 1   кг срібла, кристалізуючись при тем- •  
пературі плавлення?
1 кг сталі і 1 кг золота перебувають при температурі плавлення.  •  
Який метал потребує більше енергії для плавлення?
Скільки енергії необхідно для розплавлювання 1  кг алюмінію  •  
при температурі плавлення? для розплавлювання 2   кг алюмі-нії? m   кг?
Запис у   зошит:  Qm=λ .
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1. Скільки енергії потрібно витратити, щоб розплавити 
5   кг льоду при температурі 0  ° С?
Дано:
m = 5   кг
λ= ⋅ 3410
5
,
Дж
кг
O t , хв
t ,  ° С
Qm=λ
Рис. 1
Q   — ?
Розв’язання
Qm=λ ;
Q =⋅ ⋅=⋅ 3410 51710
55 ,
Дж
кг
кг Дж.
Відповідь:   Q =⋅1710
5
Дж.
217
Задача 2.   Свинець  перебуває  при  температурі  27   ° С.  Скільки 
енергії  знадобиться  для  того,  щоб  перевести  його  у   рідкий  стан? 
Маса свинцю 10  кг.
Дано:
m = 10  кг
t =°27 C
c =
⋅°
140
Дж
кг C
λ= ⋅ 02510
5
,
Дж
кг
0 t , хв
t ,  ° С
27
327
Qcmt 1
=∆
Qm2
Рис. 2
Q   — ?
Розв’язання
QQQ =+12;
Qcmt 1
=∆;
Qm2
=λ ;
Qmct =+()∆λ;
Q[]=⋅°+
=⋅ =
°
кг кг Дж
Дж
кг
Дж
кг
Дж
кг C
C ;
Q =⋅+⋅ ( )
=⋅() 10140 300 0251006710
56 ,,Дж .
Відповідь:   Q =⋅06710
6
,Дж .
Задача 3.  Лід, що тане, принесли в   приміщення, температура 
в   якому 0  ° С. Чи буде лід у  цьому приміщенні танути? (Ні. Тому що 
для того, щоб розплавити лід, потрібна додаткова енергія, а  взяти 
її можна тільки в   більш нагрітого тіла.)
Задача 4.   Вода  перебуває  в   приміщенні  з   температурою  0  ° С. 
У   якому  агрегатному  стані  перебуває  вода?  (У  рідкому.  0 ° С  — 
температура  кристалізації  води,  але  для  кристалізації  вода  має 
передати якому-небудь більш холодному тілу свою енергію.)
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 45; впр. № 45.
[2]: § 26.
[3]:   СР — задачі 32.6—32.10; 32.13; 32.14; 
ДР — задачі 32.18—32.21; 32.24; 32.25; 
ВР — задачі 32.40—32.44.
Творче завдання. Придумайте спосіб, яким можна було  б ви-значити відсотковий вміст вологи у   мокрому снігу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Питома теплота плавлення. Розв’язування задач.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід