Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла».
 
Урок № 7/52
  Тема уроку.  Розв’язування задач з  теми «Кількість теплоти. Питома 
теплоємність тіла».
  Тип уроку:   формування навичок і  вмінь.
  Мета уроку:  закріпити поняття «кількість теплоти», «питома теплоєм-ність тіла»; формувати вміння використовувати довідкові 
матеріали при роботі з   підручником.

Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Проводяться за питаннями і   вправами до параграфа підручни-ка. Розв’язання домашніх завдань пояснюються біля дошки.
II.  Закріплення знань, формування вмінь і  навичок
Для  розв’язування  в  зошитах  й  на  дошці  пропонуються  на -ступні задачі.
Задача 1.  Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрі -вання 10  кг води на 50   ° С.
Дано:
m = 10  кг
∆t =°50 C
c =
⋅°
420 0
Дж
кг C
Розв’язання
Qcmt tcmt =−()=
21 ∆ ;
Q =⋅⋅°=
⋅°
420 010502100
Дж
кг
кг кДж
C
C .
Відповідь:  2100 кДж.
Q  — ?
Задача 2.  Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрі -вання алюмінієвої ложки масою 50   г від 20 до 80   ° С.
192
Дано:
m = 50 г
c =
⋅°
920
Дж
кг C
t
1
20 =°C
t
2
80 =°C
СІ
m = 005 ,   кг
Розв’язання
Qcmt t =−()21;
Q =⋅ °− ° ()=
⋅ °
920005 80 20 2760
Дж
кг
кг Дж
C
,
Q =⋅ °− ° ()== ⋅ °
920005 80 20 2760 276
Дж
кг
кг Дж кДж
C
,,.
Q  — ?
Відповідь:  2,76 кДж.
Задача 3.   Яка  кількість  теплоти  виділилася  при  охолоджен -ні  олії,  об’єм  якої  20  л,  якщо  температура  змінилася  від  60  до 
20 ° С?
Дано:
V = 20 л
t
1
60 =°C
t
2
20 =°C
ρ=900
кг
м
3
c =
⋅°
1800
Дж
кг C
СІ
V = 002 ,м
3
Розв’язання
Qcmt =∆;   mV=ρ ;
m =⋅= 900002 18
3
кг
м
мкг
3
, ;
∆t =°40 C ;
Q =⋅⋅°=
⋅°
1800 18 80 1296
Дж
кг
кг кДж
C
C
.
Q  — ?
Відповідь:   Q = 1296 кДж.
Задача 4.  Яка кількість теплоти необхідна, щоб в   алюмінієво-му казані масою 200 г нагріти 2 л води від 20  ° С до кипіння?
Дано:
m
1
200 =  г
c
1
900 =
⋅°
Дж
кг C
V
2
2 =  л
c
2
420 0 =
⋅°
Дж
кг C
t
1
20 =°C
t
2
100 =°C
ρ=1000
3
кг
м
СІ
m
1
02 = ,   кг
V
2
0 002 = ,м3
Розв’язання
Qcmt 111
=∆;
Q
1
9000280144 =⋅⋅°=
⋅°
Дж
кг
кг
C
C ,,
Q
1
9000280144 =⋅⋅°=
⋅°
Дж
кг
кг
C
C ,, кДж.
Qcmt 222
=∆;
mV22=ρ ;
m
2
1000 0 002 2
3
=⋅ =
кг
м
м
3
,   кг.
QQQ =+12;
Q  — ?
Q
2
420 0280 672 =⋅⋅°=
⋅°
Дж
кг
кг
C
C  кДж;
193
Q =+ = 672144 6864 кДжкДж ,, кДж.
Відповідь:   Q = 6864,  кДж.
Задача 5.   На  скільки  зміниться  температура  води  у   склянці, 
якщо їй передати кількість теплоти, що дорівнює 100  Дж? Міст -кість склянки 200см
3
.
Дано:
Q = 100   Дж
V = 200см
3
c =
⋅°
420 0
Дж
кг C
ρ=1
г
см
3
Розв’язання
Qcmt =∆;   ∆t
Q
cm
= ;
mV=ρ ;
m =⋅ == 1200 20002
3
г
см
см гкг
3
, ;
∆t ==°
⋅°
100
02 420 0
012
Дж
кг
Дж
кг
,
,
C
C .
∆t  — ?
Відповідь:   ∆t =°012 ,C.
Задача 6. Нагрітий камінь масою 10  кг, охолоджуючись у  воді 
на 1  ° С, передає їй 4,2 кДж енергії. Чому дорівнює питома тепло-ємність каменю?
Дано:
m = 10  кг
∆t =°1C
Q = 42,  кДж
СІ
Q = 420 0Дж
Розв’язання
Qcmt =∆;
c
Q
mt
=
;
c ==⋅° ⋅°
420 0
10 1
420
Дж
кг
Дж
кг CC.
c  — ?
Відповідь:   c =
⋅°
420
Дж
кг C
.
Задача 7.   Чому  дорівнює  маса  чавунної  болванки,  якщо  при 
її  охолодженні  від  1115     до  15   ° С  виділилося  190,08  МДж  те-плоти?
Дано:
t
1
1115 =°C
t
2
15 =°C
Q = 19008 ,  МДж
c =
⋅°
540
Дж
кг C
Розв’язання
Qcmt =∆;
m
Q
ct
=
;
m ==⋅°
⋅°
190080000
540 1100
32
Дж
Дж
кг
кг
C
C
.
m  — ?
Відповідь:   m = 32  кг.
194
III. Домашнє завдання
[1]: § 39, впр. № 39 (задачі 7, 8).
[2]: § 22 (п. 1, 2).
[3]:   СР — задачі 28.6; 28.11—28.13; 
ДР — задачі 28.15; 28.17; 28.20; 28.22;  
ВР — задачі 28.28; 28.29; 28.31; 28.35.
Розв’язати такі задачі:
1.   Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання цегельної печі 
масою 1,5 т від 20 до 60 ° С? ( Відповідь:  52,8 МДж.)
2.   Скільки води можна нагріти від 20  ° С до кипіння, якщо пере-дати їй 178,5 МДж теплоти? (Відповідь:  0,53   кг.)
3.     Металеву  деталь  масою  200  г  нагріли  від  20  до  40  ° С.  Для 
цього знадобилося 560  Дж енергії. З  якого металу виготовлена 
деталь? (Відповідь:  зі свинцю;  c =
⋅°
Дж
кг C
.)
Підготуватися до лабораторної роботи № 13 за посібником [4]: 
домашня робота № 12.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла».", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід