Світовий океан — колиска життя.
 
Урок № 4/70
  Тема уроку.  Світовий океан — колиска життя.
  Тип уроку:   урок-подорож.
  Мета уроку:  узагальнити й систематизувати знання з області біології 
й фізики, установити міжпредметні зв’язки; показати 
зв’язок теорії із практикою; висвітлити значення Сві-тового океану й основні проблеми, пов’язані з його 
вивченням і освоєнням.
  о бладнання:  мультимедійний проектор; таблиці, географічна карта.
План уроку
Етапи Час Прийоми і методи
I. Постановка на-вчальної проблеми
5 хв Розповідь учителя
II. Узагальнення 
та  систематизація 
знань
30—35 
хв
Демонстрація відеофільму; 
питання класу; повідомлення 
експертів — географа й біо -лога
III. Підведення під -сумків уроку
5 хв Коментар учителя
Коментар до уроку
На уроці присутні два вчителі — біології й фізики, клас — екі-паж уявного підводного корабля, що складається з дослідників  — 
біологів і фізиків (заздалегідь необхідно підготувати відповідні бей-джики); також необхідно підготувати відповідний відеоматеріал.
Хід уроку
I.  Постановка навчальної проблеми
Учитель вітає всіх присутніх на борту уявного корабля; гово-рить про те, що сьогодні учні вирушають у захоплюючу подорож 
по  підводних  глибинах,  познайомляться  з  їхніми  мешканцями, 
представляє  експертів,  які  будуть  супроводжувати  й  допомагати 
в цій подорожі.
II.  Узагальнення та систематизація знань
Перше  слово  надається  експерту-географові,  що  повідомляє 
основні дані про Світовий океан: площа поверхні, середня глиби-на, солоність, поклади корисних копалин, біосфера.
Демонструється відеофільм, у якому показано мешканців під-водних  глибин,  глибоководні  апарати  —  батисферу,  батискаф; 
аквалангістів,  що  вивчають  підводний  мир.  У  ході  демонстрації 
фільму робляться паузи, під час яких заслуховуються короткі по-відомлення учнів і обговорюється побачене. З фізичної точки зору 
обговорюються такі питання.
Питання класу
Чому для дослідження підводних глибин потрібно спеціальне  •  
спорядження?
Як побудовані батисфера, батискаф? •  
Як  кисень,  необхідний  рибам  для  дихання,  надходить  у  під- •  
водні глибини?
Для чого рибам потрібний плавальний міхур? Як регулюється  •  
глибина занурення за допомогою плавального міхура?
Чому в підводних рослин немає твердих гілок і стовбурів, як  •  
у наземних?
Як вимірюють глибину моря під кораблем? •  
Як вимірюють тиск води й для чого необхідно його знати? •  
Чому риби, акули, дельфіни мають обтічну форму тіла? •  
Чому на великій глибині темно й холодно? •  
Чому нафтові забруднення води є небезпечними? •  
Експерти-біологи характеризують тварин, яких учні бачать на 
екрані.
Повідомлення експертів-біологів
Експерт-біолог
У Світовому океані живе більше 160 тис. видів тварин і близько 
10 тис. видів водоростей. Водорості відіграють значну роль у  забез-печенні киснем мешканців вод, людина вживає їх у їжу, використо-вує як добрива, з них одержують йод, спирт, агар, оцтову кислоту. 
У Світовому океані щорічно виловлюють 85 млн тонн риби. Це не 
тільки 1% світового продовольчого виробництва, але й 15 % спожи-ваних людством тваринних білків. Шельф океану містить величезні 
запаси  нафти  й  газу,  залізо-марганцевих  руд  та  інших  корисних 
копалин.
Океанолог
Акули — з ряду пластинчатожаберних риб. Довжина тіла від 
0,2  м  (чорна  акула)  до  20  м  (гігантська  акула).  Відомо  близько 
250 видів. Широко поширені головним чином у тропічних морях. 
Об’єкт  промислу  (м’ясо  вживають  у  їжу,  з  печінки  одержують 
риб’ячий  жир,  з  кістяка  —  клей).  Великі  акули  (китова,  синя) 
є   небезпечними для людини.
Фізіолог
Електричний скат може створювати напругу до 650 вольтів. Ці-кавий рецепт електролікування за допомогою електричного ската 
був описаний давньоримським лікарем в I столітті н. е.: «Головний 
біль зникає, якщо живого чорного ската помістити на хворобливу 
точку  й  тримати  його,  поки  біль  не  припиниться».  Давні  греки 
вважали,  що  електричні  скати  можуть  «зачаровувати»  жертву, 
і   називали їх «нарке» — тобто такий, що спричиняє заціпеніння, 
звідси й слово «наркотик».
Зоолог
Розмах плавців манти сягає 8 м. Маса близько 3 тонн. На голо-ві в нього є невеликі роги, якими він заганяє в рот дрібних риб. 
За  ці «роги» їх і прозвали «морськими дияволами».
Генетик
Мурена  має  змієподібне  тіло  довжиною  до  3  м.  На  щелепах 
гострі зуби, які раніше помилково вважали отруйними. Шкіра без 
луски. Мурени звичайно ховаються в ущелинах підводних рифів 
і скель, чекаючи свою здобич — риб, крабів, каракатиць. На лю-дину сама мурена не нападає, тільки в тому випадку, якщо її по-тривожити. М’ясо деяких видів мурен викликає сильне отруєння 
у разі вживання в їжу.
Біофізик
Питома вага хрящових риб більша, ніж питома вага води, тому 
вони повинні постійно рухати хвостом, щоб не впасти на дно. Крім 
того, їм допомагають пересуватися у воді й підводні течії.
Еколог
Щорічно у Світовий океан попадає 5—10 млн тонн нафти. Щоб 
зрозуміти,  як  це  багато,  можна  навести  такий  приклад:  1  л  роз-литої нафти перекриває доступ кисню до 40 тис. л морської води. 
Ми знаємо, що густина нафти менша за густину води, тому вона 
розтікається  по  поверхні  води  тонкою  плівкою.  За  даними  аме-риканських учених (за фотографіями, зробленими із супутника), 
1/3 океану покрита нафтою. Мало того, що без доступу кисню мо-жуть загинути риби, які дихають розчиненим у воді киснем, але 
це  справжнє  нещастя  й  для  водоплавних  птахів.  Як  ви  думаєте 
чому?
Мікробіолог
Нафтова пляма не пропускає сонячні промені, внаслідок цьо-го  перестає  розмножуватися  планктон  —  основна  їжа  морських 
мешканців.  У  моря  й  океани  попадають  рідкі  й  тверді  побутові 
відходи (фекалії, синтетичні плівки і ємності, пластмасові сітки). 
Ці  матеріали  легші  за  воду,  а  тому  довго  плавають  на  поверхні. 
У риб, що вижили в таких умовах, молюсків і  ракоподібних ско -рочується швидкість росту. Нерідко змінюється й видовий склад 
організмів.
III. Підведення підсумків уроку
Учитель  підбиває  підсумок  уроку,  ще  раз  акцентуючи  увагу 
на екологічних проблемах Світового океану, пов’язаних з життє-діяльністю людини.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Світовий океан — колиска життя.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід